Sanningen om Dagens Samhälle

Efter mitt inlägg igår, “Hej Pravda?“, har det minst sagt varit aktivitet. 

Framför allt från SKL. 

Jag fick efter bara två timmar det första mailet av presschefen på SKL, Claes Bertilsson, där han hävdar att det jag skrivit om att nya ägardirektiv för Dagens Samhälle beslutats inte stämmer. Han skrev i ett annat mail att det inte finns “några planerade beslut” att ändra ägardirektivet. 

 

“Finns inget planerat beslut om ändrade ägardirektiv. Och inget beslut är taget”

Totalt skickade Bertilsson fyra mail, där det sista återigen var en fråga om när jag ändrar bloggen. Läser man det han skriver mindre noggrannt kan det lätt tolkas som att hela historien om ägardirektiven är fel. Men det är inte det han säger.

Han säger att “inget beslut är taget”. 

Men att styrelsen lagt ett förslag om ändring av ägardirektiv är helt korrekt. Det är bara det att de sköt upp beslutet, för att det blev bråk i media.

Förslaget om nya ägardirektiv kanske inte är fattat formellt men de är i allra högsta grad SKL:s styrelses vilja. Eller snarare, Lena Mickos vilja och hela socialistfalangen som nu har majoritet i styrelsen. 

Lena Micko blev alltså ordförande 2014, efter valet och ersatte Ilmar Reepalu som hela tiden haft problem med att chefredaktören Mats Edman styrde tidningen fritt och obundet. Han har själv bekräftat problemen i media. Men utan majoritet i styrelsen – ingen möjlighet att göra något, vilket var situationen under 8 år, mellan 2006 och 2014.  När såväl äntligen majoriteten kom vilade inte sossarna på lagrarna utan satte igång direkt. 

Micko är, i egenskap av såväl SKL styrelses ordförande som ordförande i styrelsen i SKL Företag AB, chef över Håkan Sörman, som är VD för SKL företag, som i sin tur äger Dagens Samhälle. 

Chefredaktörens första chef är styrelsen för Dagens Samhälle, men den rapporterar i sin tur till ägarna SKL företag.

Håkan Sörman är bara tjänsteman och måste därför anpassa sig efter den aktuella politiska majoriteten som styr i SKL för tillfället.

I själva verket ligger mesta av makten i SKL:s styrelse.  

 

Enligt mailet från SKL innehöll inte beredningen om ändrade ägardirektiv Dagens Samhälle utan SKL Företag AB bara, verifiera det kan bara de som var med på mötet. 

Men, jag vet ändå hur detta gått till. 

Bland annat enligt dokument jag fått ta del av som visar händelseförloppet. 

Den 21 januari hålls alltså mötet i Arbetsutskottet, där Lena Dahl som är chef där och formellt ansvarar just för styrning, bereder nya ägardirektiv för SKL Företag AB.

Den 22 januari håller SKL styrelse möte där nya direktiv för SKL Företag AB tas. 

Den 24 januari kl. 15.25 skickar sedan SKL Företag AB förslag på nya ägardirektiv för Dagens Samhälle till ledningen för tidningen, med begäran att deras synpunkter skulle vara inne den 26 februari. Alltså i princip en nbsp;arbetsdag senare. 

En anmärkningsvärt kort tid att få inkomma med synpunkter för övrigt. Man kan nästan tro att de ville skynda igenom allt. 

 

Styrelsen för Dagens Samhälle hade sammanträde den 25 februari men fick ingen kännedom om förslaget på nytt ägardirektiv.

Det går bara att tolka så att Lena Micko försökte runda tidningens styrelse. Man undrar vad erfarna styrelseledamöterna från media, som Frenkiel och Stålnert tyckte om detta. Den senare sitter i styrelsen för ägarstiftelsen av SVT, SR och UR. 

 

Varför förslaget om nya ägardirektiv datummärkts med datumet 10 mars och inte när det skickades ut den 24 februari är oklart. 

Notera avsändaren – Tina Malmros. Hon jobbar åt Håkan Sörman på SKL Företag AB och det är därför omöjligt att tro att just Håkan Sörman, som ju även sitter i styrelsen för Dagens Samhälle, inte hade kännedom om förslaget om nya direktiv. 

Varför Sörman inte i läget när han visste att ett nytt förslag på ägardirektiv för tidningen var på gång informerade sin styrelse så att de kunde diskutera det på mötet är oklart. 

Om han inte hade kännedom om det undrar man lite hur bra koll han har eftersom det bara är han, Tina och Lena Dahl i ledningen. 

 

Här står det svart på vitt att de vill ändra direktivet och helt sonika stryka “oberoende”. 

För det nya direktivförslaget lyder: 

“Dagens Samhälle ska på ledande plats driva de frågor som är viktiga för kommuners, landstings och regioners verksamhet. Dagens Samhälle har, inom ramen för sitt uppdrag, en självständig redaktionell ställning

 

De befintliga ägardirektivet lyder: 

“Dagens Samhälle ska på ledande plats bidra till att utveckla den kommunala självstyrelsen med stort handlingsutrymme och start medborgerlig förankring men i övrigt ha en publicistiskt obunden och självständig ställning”

 

En mycket stor förändring av direktiven, och solklart ett steg mot att SKL:s styrelse vill styra tidningen politiskt. 

Jag har fått informatiom om att styrelsen länge klagat på allt innehåll som varit opinionsbildande. Man har velat kunna styra framför allt opinionsjournalistiken, som enligt socialdemokraterna varit för höger. Men inte ens de socialdemokrater som skrivit för tidningen har fallit dem i smaken, vilket än mer bekräftar att det framför allt är kontrollen av innehållet styrelsen vill ha. 

Ledningen för Dagens Samhälle reagerade givetvis på denna stora förändring mot politisk styrning och svarade Tina Malmros att de ställer sig HELT avvisande till förslaget. 

De uppfattade förslaget som ett sätt för den nuvarande majoriteten i SKL – socialdemokraterna, ihop med V och MP – att avskaffa oberoendet och göra tidningen till språkrör för den politiska styrelsens egna uppfattningar.

Och att förslaget signalerar att SKL vill tillbaka till “Kommunaktuellt”. En tidning långt ifrån debattens centrum som Dagens Samhälle blivit senaste åren och som förde en tynande tillvaro i offentlig sektors fikarum. 

Rättelse 160309: jag skrev tidigare att Kommunaktuellt var förlusttyngt, vilket tydligen inte stämmer och jag har därför tagit bort den formuleringen. 

Enligt ledningen på Dagens Samhälle har påtryckningar politiskt funnits länge men intensifierats sedan maktskiftet i SKL då Lena Micko blev ordförande och att såväl hon som före detta ordförande Ilmar Reepalu utövat hårt tryck mot tidningens styrelseordförande Julia Branting. 

Som alltså hållit emot sedan hon tillträdde 1 januari 2015 men uppenbarligen, och förståeligt, inte pallade längre. Det är ju ändå folk från samma parti, som är hennes formella chefer och hon har tidigare arbetat länge som Reepalus högra hand. Ingen skugga faller alltså på Branting. 

 

Så här har det gått till:

1. S får ihop med V och MP majoritet i SKL:s styrelse september 2014

2. Arbetet som Ilmar Reepalu (S) och tidigare ordförande länge velat genomföra inleds direkt när Lena Micko tillträder som ordförande. 

3. Påtryckningar utövas mot partikollegan Julia Branting, som är ordförande för styrelsen för Dagens Samhälle,  att ändra tidningens inriktning och framför allt sparka chefredaktören. Branting tillträdde 1 januari 2015.

4. I slutet av februari 2016 hålls en serie möten om ägardirektiv i ägarbolaget SKL Företag AB, där Lena Micko är styrelseordförande och Håkan Sörman VD. 

5. Under tiden förbereds förslaget om att ändra ägardirektiven för tidningen: tidningen ska nu driva frågor som är viktiga för SKL och tidningen är inte längre oberoende.

S planerar att kunna styra tidningen politiskt

6. Ägardirektivet skickas den 24 februari, två dagar efter SKL fattat beslut om ändring av SKL Företag AB:s ägardirektiv. Avsändaren är Håkan Sörmans anställda på SKL Företag, Tina Malmros. Mottagare är ledningen för Dagens Samhälle. 

7. Dagen efter har Dagens Samhälles styrelse möte men fick ingen information om förslaget. Håkan Sörman sitter i styrelsen men trots att hans medarbetare skickat ut förslaget om ägardirektiv informerade han alltså inte styrelsen om vad som var på gång. 

8. Redaktionsledningen reagerar omedelbart på de nya skrivningarna. Och att de bara fick en enda arbetsdag att komma med synpunkter på förslaget. 

9. De skriver ett svar att de kraftfullt protesterar mot förslaget och att tidningens oberoende är hotat.

10. Tidningen Resumé snappar upp detta och fick enligt sin artikel ta del av materialet, källan okänd. Och nyheten sprids, till bland annat Dagens Opinion och Tidningen Journalisten.

11. Den 8 mars får chefredaktören sparken. 

12. Jag skrev ett inlägg på bloggen den 8 mars och kontaktas samma dag av SKL:s presschef Claes Bertilsson, som förnekar att det finns ett beslut. 

13. SKL:s styrelse har alltså lagt förslaget om nya direktiv på paus, i väntan på rekrytering av ny chefredaktör gissningsvis. Som för övrigt Dagens Samhälle i samråd med SKL:s styrelse ska rekrytera, så sannolikheten att det blir någon som kan hålla emot deras planer på att politisera tidningen är inte optimistisk. 

Faktum kvarstår: 

SKL:s styrelse tycker att ägardirektiven för Dagens Samhälle ska ändras och oberoendet tas bort. De har skrivit ett förslag. 

Att beslutet inte ännu är fattat beror bara på att det blev känt i media. När detta hände kunde inte Branting hålla emot längre och Mats Edman fick sparken. 

Ledningen för SKL kommer utan tvekan att på ett eller annat sätt få igenom sin vilja att politisera tidningen. De har majoritet i styrelsen. 

Lyckas de kommer en av landets främsta tidningar förlora sitt publiscistiska oberoende. 

Personligen kommer jag, om detta går igenom, aldrig någonsin igen publicera något i tidningen och jag hoppas att fler debattörer väljer att bojkotta tidningen.

Vi ska inte acceptera att socialister kväser oberoende media med politisk makt.  

 

17 kommentarer
 1. Branting behövde nog inte så mycket påtryckningar.
  Hon står närmre Reepalu än vad du vaskat fram.
  Har en människa jobbat så länge och tätt intill en sådan som Reepalu så känner jag att hon snarare har kvar lojalitet där och agerat “lakej” än att “stått emot påtryckningar länge”… Hon har bara väntat in rätt tillfälle att fullfölja gammelhusses intention.
  //www.skd.se/2015/04/13/hon-tyckte-det-var-dags-att-skifta-spar/

 2. Mycket bra skrivet f.ö.
  Jag hoppas och tror att någon med din kaliber kan tänka sig att börja gräva, kartlägga och publicera den svenska “arbetarrörelsens” politiska historia och uppbyggnad. Jämför man DDR och SED med alla sina underliggande partier och övriga intresseorganisationer och fackförbund slås man av likheterna i Sossestyrda Sverige.
  Fackförbunden, ABF, Unga örnar, HSB, etc. etc.

  Svenskarna behöver lite hjälp att inse detta och vakna upp ur den långa socialistiska törnrosasömnen.

 3. “Personligen kommer jag, om detta går igenom, aldrig någonsin igen publicera något i tidningen och jag hoppas att fler debattörer väljer att bojkotta tidningen.”

  -Personligen kommer du aldrig att få något publicerat om den blir politiskt styrd….

 4. Det är ingen tvekan om att DS under Mats Edman blev en mer intressant och läsvärd tidning. Trots det anser jag att det inte är fel om organisationsägda tidningar blir kundtidningar. Men det bör beslutas på ett öppet sätt

 5. Det där med att de vill styra tidningen politiskt tror jag är överdrivet. De förhåller sig till DS på samma sätt som borgare till radioprogrammet Sommar – det ska helst vara trevligt och upplysande, inte politiserat och så irriterat drivande. Och OM det ska vara politiskt ska det råda brevvågsnoga balans. Och då måste den drivande redaktören bort. Så att det blir lugn och ro.

  Sen ett tips om fortsatt research: Frågan är om förrändringen av ägardirektivet var en typisk sossefint. Väl genomtänkt. Den plötsliga presentationen var till för att uppröra sinnena och få till stånd en konfrontation där redaktionen hotade med att avgå. Och därmed öppna för möjligheten att redaktören själv går. Alltså ett bete som lades ut så plötsligt att gäddan oreflekterat skulle hugga. Jag har inga direkta belägg för detta. Men jag känner lössen på gången….Och nu är gäddan borta, och frågan är om de får en slö karp i sin ankdamm istället?

 6. Jag kan inte med bästa vilja i världen betrakta en tidning som är knuten till SKL som “oberoende”. Med kännedom om hur socialistiska politiker fungerar måste en sådan tidning böja sig för “folkets” önskemål när majoriteten i SKL är socialistisk och bara skriva sådant som är politiskt acceptabelt. Kritik mot partiet är definitivt olämpligt. Det är bara att invänta nästa borgerliga majoritet och se vad som händer då.

 7. Här finns ett antal felaktigheter och glidningar att kommentera. Men jag nöjer mig med några. “Förlustskeppet” KommunAktuellt var snarare en vinstmaskin, överskott de allra flesta åren med några få undantag. Samma gäller för Dagens Samhälle före Mats Edmans tid, det var alltså inte så att det vände med honom.
  Upplagan för KommunAktuellt var mycket större än för dagens DS. Läsarna mycket nöjda, enligt flera undersökningar. På 90-talet fick KommunAktuellt Bonniers stora journalistpris för sin kvalificerade journalistik kring det som många kallade systemskifte i kommunerna. Tidningen citerades lika flitigt som Dagens Samhälle idag, påverkade riksdagsdebatter och statliga utredningar. Ett hundratal kompetenta journalister hade aldrig jobbat en dag varken på KA eller på DS före Mats Edman om inte en obunden och oberoende journalistik kunnat drivas på dessa tidningar.
  Vill bara att historieskrivningen ska vara korrekt.
  Magnus Wrede, reporter på Dagens Samhälle

 8. Fy farao. Tack för sammanställning! Hoppas innerligt det nu tar eld och snappas upp av flera tidningar, allt från kvällspress till magasin. Detta är juh helt galet, varför skriker inte människor? Hur kan, t.om, Löfven tycka att detta är OK!?

  Sjukt! Rysslandsfasoner! Fy faaaaaaaaaaan!

 9. Hej.

  @Mats:
  När partiet ympade ihop sig med statsapparaten inleddes den långsamma marschen mot korporativ fascism i en mjuk totalitär stat. Boktips:
  “The New Totalitarians” av Huntford
  Boken finns som pdf på nätet.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 10. Som vanligt har S sin egen agenda. Vi har sett det förut på många ställen och överallt går det ut över det fria ordet.

 11. Likt kackerlackor kryper S+M+VP fram i mörkret när alla sover, tack för Rebecca för att du slog på ljuset!

 12. Hur gick det till när Sossarna blev totalitära? Jag ser det som en väldigt oroväckande utveckling och är väldigt nyfiken på vad som hände. Man får en känsla av ångest bland S och anhängare nuförtiden.

 13. Det var ju en rolig grej, påhittig faktiskt. Jag blir helt ställd, jag som brukar skriva kommentarer av karaktären rättshaverist,,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *