Den svenska modellen

Det är mycket prat om ”den svenska modellen” och anklagelserna haglar om attacker på densamma. 

Men vad är den svenska modellen?

Och är den verkligen attackerad?

Jag reder ut begreppen genom en liten film. 

Se den och sprid den sedan.

Hjälp till att höja kunskapsnivån om den svenska modellen. 

Här är länken till filmen för delning:   https://youtu.be/kCcwh06NHS0

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!