Censur igen

Gabriel Wikström och regeringen vill inte bara totalförbjuda mentolcigaretter och innehållsdeklarationer. De vill även ändra grundlagen för att kunna utöva censur på paketen och införa ”neutrala paket”. Miljardtals dollar av varumärkesvärden är på väg att förstöras. Och den fria företagssamheten. 

Sittande regeringen har verkligen inte yttrandefrihet och frihet för företagande som någon hög prioritet. Tvärtom visar de gång på gång hur lite de respekterar detta. 

Vilket i och för sig inte är konsitigt – socialister är historiskt inte kända för att gilla när folk tycker olika.

Alldeles oavsett plakatpolitik som säger det motsatta

Alla ska ordna in sig i räta led, staten ska styra vad folk gör och tänker och företag är bra så länge de bidrar till socialistisk politik. De har inga spärrar att ge sig på att censurera internet, som jag visat i tidigare inlägget om spelpolitik. Och de har inga problem alls med att gå in och aktivt censurera privata företags produkters förpackningar. 

Gabriel Wikström är omslagspojke för detta synsätt. Han är inte bara omslagspojke, han tycker genuint illa om att vuxna människor ska få bestämma själva om hur de lever sina liv. 

Så trots att han alltså är sjukvårdsminister har all tid ägnats åt att hitta på olika sätt att förbjuda vuxna att röka. Nu ger han sig på mentolcigaretterna. 

Här kan ni läsa lagrådsremissen om just detta. 

 

Det är ursprungligen ett EU-direktiv men Sverige måste inte införa det förrän 2020. Det struntar i Wikström i, för varför vänta med något så roligt som att bestämma över andra människor?

Men det finns tyvärr mer.

För han passar också på att förbjuda märkningen av cigaretter efter hur mycket nikotin, tjära etc de innehåller.

Med hänvisningen till ”att det inte är livsmedel”. Så han vill alltså försvåra för människor att ta informerade beslut även om det gäller cigaretter. För det spelar roll hur stor andel tjära en cigarett innehåller, det är bland annat tjäran som anses skadlig. Detta är ett märkligt sätt att resonera som lagstiftare.

För att en produkt kan vara farlig, vilket många saker potentiellt är, ska konsumenterna fråntas möjligheten att få så mycket information om produkten som möjlig?. 

 

Om propositionen går igenom kommer det redan i maj bli förbjudet att köpa mentolcigaretter, och det kommer inte längre gå att läsa på paketen om innehållet. 

 

Att staten inte ska bestämma över vuxna människor och hålla sig till kärnområdena är en grundläggande borgerlig värdering så majoriteten av Alliansen lär inte rösta för. Folkpartiet är dock rätt förtjusta i tanken att få bestämma lite så de är väl enda osäkra kortet. SD kommer inte rösta för. Så det återstår att se om Wikströms proposition passerar riksdagen. För det är riksdagen  som stiftar lagar i det här landet, inte Gabriel Wikström. Riksdagen är den folkvalda demokratin. 

Men OM riksdagen för Wikströms förslag i morgon kommer vi som röker mentolcigaretter från och med maj att få strunta i hela det svenska systemet. Och köpa våra cigaretter online. Jag feströker bara men det spelar alltså ingen roll för jag kommer ändå inte kunna få tag i mentolcigaretter.

Tack och lov har vi ett fritt internet.

Innan Wikström fått för sig att lägga in IP-spärrar även på dessa i vår resa på väg mot en frihetsgrad av Kinas dignitet. 

 

Men Wikström är ingalunda färdig.

Redan i februari 2015 fick utredaren av Tobaksdirektiven i tilläggsdirektiv i uppdrag att utreda ”neutrala förpackningar”, det vill säga ett totalförbud mot varumärken. Trots att han redan då visste att förpackningar regleras i Tryckfrihetsförordningen. I höstas flaggade då utredaren för att några neutrala förpackningar är inte möjliga utan just att ändra grundlagen. Och lämna förslag på att ändra i grundlagen ingick inte i utredningen. 

Ändå gick Wikström alltså ut i januari och sa att ”de planerar att ändra grundlagen”. 

Wikström kan inte ändra grundlagen. Det gör riksdagen. Och enligt reglerna kan man inte ändra grundlagen lättvindigt. Det måste vara beslut fattat i två olika riksdagar med ett val emellan, som då byter mandat vilket alla riksdagsval innebär. 

Detta har vi för att en regeringen just inte hur som helst och godtyckligt ska kunna ändra de lagar som är de viktigaste.

 

Det pågår idag redan en utredning om Tryckfrihetsförordningen, kallad Mediegrundlagskommittén. Den ska utreda helt andra saker egentligen och vara klar i september 2016. Men nu har den utredningen, på grund av Wikströmst iver att införa censur, fått tilläggsdirektiv att även utreda om man kan lyfta bort cigarettpaketen från Tryckfrihetsförordningen.  

 

Utredningen har ledamöter från samtliga partier. 

 

Så i fredags klubbade regeringen alltså igenom propositionen om mentolcigaretter och innehållsmärkning. Men de har också fattat beslut om tilläggsdirektiv till Mediegrundlagskommittén att även utreda om man kan lyfta ut just cigarettpaket ur Tryckfrihetsförordningen. Om de i sitt betänkande i september kommer fram till att man kan det kan alltså regeringen lämna en proposition för detta till riksdagen.

Om den går igenom får man vänta tills efter nästa val, lägga ett nytt förslag och om även denna går igenom kan man stifta lagen.  

 

I november ställde Maria Malmer Stenergard, som just sitter i Mediegrundlagskommittén, en skriftlig fråga till Wikström om neutrala förpackningar. 

 

Men då hade Wikström ingen lust alls att vara ärlig.

”Regeringen har ännu inte tagit ställning till frågan om det finns anledning att införa neutrala tobaksförpackningar eller om det därför finns anledning att ändra grundlagen”

Trots att de redan förberedde just detta – att i ett tilläggsdirektiv till den utredning Malmer Stenergard själv sitter i, alltså inkludera så att cigarettpaketen specifikt ska utredas om de kan plockas ur Tryckfrihetsförordningen. 

Så här jobbar Socialdemokraterna ofta. Tyvärr. Säger en sak och sedan gör de en helt annan

Rätt svar på frågan hade varit: regeringen vill införa neutrala paket och kommer att återkomma med hur vi avser att gå vidare med det. 

 

Men det är väl inte så farligt med ”neutrala paket”, tänker kanske ni. Det spelar väl ingen roll?

Jo, det spelar en jäkla roll.

För ytterst handlar det om företag ska få bestämma om sina förpackningar eller om staten ska bestämma om dem. Och om varumärken som kostat miljarder dollar under decennier att bygga upp värdet i ska kunna förintas den den godtyckliga populism, som Wikström representerar. 

Nedan ser ni ett exempel på hur ett ”neutralt cigarettpaket” skulle kunna se ut. Jämfört med hur det ser ut idag. 

 

Man kan tycka vad man vill om cigaretter eller folk som röker.

Den stora frågan är inte det.

Utan om politiker för att de inte gillar produkten ska kunna lagstifta mot att privata företag får avgöra hur deras produkters förpackningar ska se ut och om det ska finnas varumärken.

Det är censur, bokstavligen. När politikerna förbjuder hur privata företag ska utforma sina produkter är det censur. Och hör inte hemma i fria samhällen. 

Vart går gränsen när de är färdiga med cigaretterna? Kommer Gabriel Wikström störa sig på hur godisförpackningar ser ut, för att äta för mycket godis är ju inte bra? Eller kanske förbjuda snabbmat som McDonalds att marknadsföra sina produkter i varumärkesspecifika förpackningar?

Vi vet att fetma kostar samhället mer än rökning varje år. Det är bara en tidsfråga innan klåfingriga politker utan det minsta respekt för det som kännetecknar ett fritt demokratiskt samhälle fortsätter på sin resa mot ett samhälle helt dikterat av vad enskilda politiker ”känner” är rätt. De har redan pratat i flera om om sockerskatt, fettskatt, köttfria måndagar etc. När de är klara med cigaretterna, som är en populistisk fråga dessutom, kommer de gå vidare och förbjuda  sådant. Var så säkra.

Det är därför vi måste säga stopp.

Även de som ogillar rökning per se måste se att även om deras hatobjekt nu är föremål är detta bara första stoppet. Nästa gång är det något ni själva älskar som hotas av förbud. 

Har då ”neutrala paket” någon effekt? Australien införde dem 2011, hittills har inga positiva effekter uppvisats på folkhälsan. 

Problemet är när nämligen att majoriteten av de som idag har hälsoproblem av tobak har det för att de konsumerar i decennier. När majoriteten gjorde det. Idag är det bara 10 % som är dagligrökare. Vilket är det som orsakar hälsoproblem. Sällanrökare drabbas i mycket liten omfattning av det. Och det tar alltså många decenniers konsumtion. De som idag drabbas är alltså folk som rökt sedan 50- och 60-talet i huvudsak. 

Däremot VET man att cigaretter är en stor inkomstkälla för kriminella gäng. Inte minst terrorister. För att folk hittar andra sätt att köpa dem när politiker som Gabriel Wikström rycker fram med sina pekpinnar. Till exempel köper folk då olagliga cigaretter. Som har smugglats in. 

I Saraha finns en sträcka på 300 mil som kallas ”Marlboro-förbindelsen” just för att cigaretter sedan många år smugglas just via den rutten. Skyddade av lokala rövarband som får betalt för att cigaretterna ska komma fram säkert. Avsändare är stora terrororganisationer, som finansierar sina krig genom att sälja illegala cigaretter till européer. 

 

Nyligen avslöjade Aftonbladet att IS finansieras delvis via just cigaretter. Ju mer förbjudet cigaretter är, desto mer lukrativt blir det för dessa ligor att satsa på just cigaretter. 

För det är inte så enkelt att politiker idag bara kan förbjuda något och så blir det som de tänkt. Vi lever i en globaliserad digitaliserad värld. Människor hittar nya sätt att handla bara. För att de flesta inte vill att Gabriel Wikström bestämmer över vad de ska göra och inte göra. 

Smugglingen och inkomster för dessa ligor kommer gå upp för varje lag mot rökning regeringen stiftar, var så säkra. 

 

Men om nu regeringen får bifall på sin proposition om att förbjuda innehållsdeklaration och mentolcigaretter kommer vi som alltså är motståndare till sådant här redan i år börja köpa våra mentolcigaretter från antingen smuggelcigaretter eller från företag online. Som betalar den tull man måste betala men regeringen kan inte göra det olagligt att handla från utlandsregistrerade bolag. Idag får du till exempel köpa vin via sådana online trots att vi har alkoholmonopolet Systembolaget. Det går emot hela frihandelsidén. 

Jag kommer testa och beställa redan nu för att se hur det fungerar. 

Och vips, så minskar Gabriel Wikströms makt. 

Tack och lov för internet. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!