Dag: 27 januari, 2016

Krutdurken

På kort tid har Sverige fått en alarmerande obalans mellan könen, i vissa åldersgrupper så mycket som 25 %. Och obalansen ökar för varje vecka. Vi kommer få stora problem…