Kampen fortsätter

Det är mycket glädjande att se att så många vill få ett slut på fackens metoder. 

Facken har länge haft monopol på aktioner och kunnat operera ostört mot små företag. De har stora resurser finansiellt och humankapitalmässigt och ett företag kan ofta inte mäta sig alls med det. 

Men tack vare sociala medier kan man lätt sprida informatiom om hur de beter sig, till såväl media och politiker som allmänhet. Istället för att som tidigare vara beroende av att traditionell media värderar det som en nyhet, vilket sällan sker. 

Idag har jag fått lite uppdatering om blockaden i Göteborg. En engagerad medborgare som varit där och köpt frihetsfika tog bilderna ni ser nedan. 

Kön ringlar sig lång. Många har tydligen tagit köandet som tillfälle att fråga reflexvästarna ett och annat om facken och vad de håller på med. 

Och klockan 14 var hyllorna nästan barskrapade!

 

Detta är SOLIDARITET på riktigt. 

Fortsätt stödja de utsatta bagerierna. 

Det här så här man åstadkommer verklig förändring. När politikerna ser missbruk efter missbruk kommer till slut några ta tag i och verkligen driva på en förändring av fackens makt. Detta kan bara göras politiskt. De har fått makten de har av socialdemokraterna och den kan bara tas tillbaka politiskt. 

Kampen fortsätter. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!