Köpt cigarettdebattör

I mellandagarna avslöjade några norska läkare att de tyckte ett totalförbud mot cigaretter är en bra idé. Ett klassiskt norskt utspel från landet som Björn Rosengren redan på 90-talet kallade den sista Sovjetstaten.  

Och direkt dök det upp även en svensk debattör som på Expressen Debatt tyckte Sverige borde göra samma sak. Redan den 1 juli 2016, vilket omedelbart visar total avsaknad på ens grundläggande kunskaper om lagstiftningsprocessen och hur vårt demokratiska system fungerar. 

Debattören heter Arne Björnberg och skrev under sin artikel med en massa före detta titlar.

Vilket alltid gör att jag reagerar.

 

Det är inte bara kunskaperna inom lagstiftningsprocessen som brister hos Björnberg. Även kunskaperna om smuggling och organiserad brottslighet verkar vara noterbart låga.

För han skriver att ett förbjud inte alls kommer innebära problem med smuggling för att deras form och storlek gör det ”enkelt för en tullare att hitta dem”.

 

Intressant nog har som sagt Björnberg bakgrund som forskare. Ändå är han inte intresserad av att referera till någon som helst statistik eller fakta för sitt påstående om den icke-befintliga smugglingen. Istället gissar han. Hade han frågat en tullare har nämligen de lite andra uppfattningar om det här med hur lätt det är att hitta cigaretter och hur smuggling fungerar. 

Till exempel den här tullaren som intervjuades i samband med ett stort beslag i Dalarna, där  tullen 2014 totalt beslagtog 177 000 cigaretter. 

 

Faktum är att smugglingen uppgår till 46 miljoner cigaretter per år, en kraftig ökning.

Staten förlorar miljarder varje år i förlorade skatteintäkter på grund av smugglingen och den göder den organiserade brottsligheten. 

 

Smuggelcigaretter är en även en av terrorgruppen IS finansieringskällor. 

 

Ett totalförbud skulle i en handvändning göra denna företeelse till en av de mest lönsamma man kan hålla på med som kriminell givet att straffskalorna för att smuggla cigaretter inte är jämförbara med de för narkotika. 

Men det mest intressanta är inte kunskapsluckor utan att Björnberg inte skriver under artikeln med sin verkliga titel.

Den han haft sedan 2005, vilket är utvecklingschef på det privata företaget Health Consumer Power House (HCPH).  

Istället valde han att skriva under att han på 80-talet var forskningschef på Svenska Tobaks AB, numera Swedish Match, chef för Universitetssjukhuset i Umeå på 90-talet och VD på Apoteket sent 90-tal. 

 

Från Apoteket fick han för övrigt sparken för att han inte kunde samarbeta med vare sig personalen eller styrelsen. När han var chef på sjukhuset i Umeå anmärke landstingsrevisorerna på verksamheten. 

 

I sin roll på Health Consumer Power House jobbar Björnberg som av en händelse med rökavvänjningsindex, bland annat.

Företagets affärsidé är nämligen rapporter som jämför olika landsting, vårdgivare etc i diverse aspekter och baserat på det görs olika index.

Nedan kan ni se en sökning jag gjorde på Google på just rökavvänjningsindex och Björnberg. 

 

Dessa rapporter och index betalas av någon, bland annat läkemedelsföretag.

Just rökavvänjningsindex, som Björnberg och HCPH gjorde 2008-2009, betalades till exempel av läkemedelsjätten Pfizer.

Detta stod längst ner i pressmeddelandena de skickade ut för varje lansting. Exemplet är hämtat från det gällande Västra Götaland. 

 

Och som av händelse igen så säljer just Pfizer den marknadsledande receptbelagda rökavvänjningsmedicinen Champix.  De tillverkade även en av de marknadsledande receptfria läkemdelen Nicorette men sålde detta affärsområde 2006 till Johnson & Johnson

 

Pfizer sponsrar även andra saker än rökavänjningsindex hos HCPH. Till exempel rapporten från 2013, Euro Health Consumer Index, vilket man kan läsa om på deras hemsida. 

Ett totalförbud mot cigaretter skulle innebära rena julafton för Björnbergs kund Pfizer. Efterfrågan på Champix skulle skjuta i höjden. 

Det finns alltså en mycket bra anledning varför utvecklingschef Björnberg skriver under med gamla titlar så fort han debatterar cigaretter och cigarettförbud – han vill inte göra det lätt för läsarna att dra kopplingen varför han egentligen skriver artikeln. 

Pfizer är för övrigt mycket insyltade i allt som har med anti-tobak att göra i Sverige. De sponsrar en rad av organisationerna. Bland annat startade Pfizer projektet Dizza Tobak.nu som samarbetar med såväl Korpen som ”A non smoking generation”.  Projektet vänder sig till barn i åk 5-9 och går ut på att göra den bästa anti-tobaks-kampanjen. 

 

De har även gjort Youtube-filmer med Sluta-Röka-Linjen. Här hittar ni filmerna via Pfizers egen hemsida. 

Notera namnet på vem som laddat upp filmen – Hans Gilljam. Jag förklarar längre ner varför. 

 

Samarbetet med Sluta-Röka-Linjen är rätt smart upplagt. För de rekommenderar Champix till sina besökare på sajten och i sitt material (inte bara dock, de rekommenderar även andra metoder), men för att få Champix utskrivet at sin läkare krävs kombination med rådgivning, till exempel kontakt med Sluta-Röka-Linjen.

Win win alltså. Linjen tipsar om ett läkemedel som skrivs ut i kombination med att patienterna måste anlita rådgivare, t ex Sluta-Röka-Linjen själva.  

 

Pfizer använder också uttryckligen samarbetspartnern ”A non smoking generations” logga när de gör enkäter mot läkare om just tobaksprevention för att svarsfrekvensen då blir högre än om de står bakom den själva.

De betalar också föreningen 50 kronor per besvarad enkät i provision för att de får använda deras logga istället för att stå bakom enkäten själva. 

 

Nyligen gav de Gates stiftelse 850 000 dollar för att jobba med tobaksavvänjning i Kina, och förhoppningsvis sälja Champix även där i stor skala. 

 

Artiklen i Expressen är dock inte första gången Arne Björnstrand skriver debattartiklar om cigarettförbud utan sin verkliga titel.

Den 26 augusti 2015 skrev han på Svenska Dagbladet Brännpunkt nästan en identisk artikel.

 

I den artikeln citerar han Hans Gilljam. Samma person som la upp den Pfizer-sponsrade Sluta-röka-filmen på Youtube. 

Han är ett välkänt namn inom just anti-tobak. Han har forskat på Karolinska Institutet, företräder tankesmedjan Tobaksfakta, Läkare mot Tobak och anlitas av Folkhälsoinstitutet som tobaksexpert. 

Och, som av en slump, har även han samarbete med just Pfizer. Han ledde till exempel en forskningsstudie om just Champix 2008 som betalades av Pfizer där han kom fram till den oväntade slutsatsen att Champix är ett jättebra läkemedel. 

 

Att Champix fått stark kritik för att det kan orsaka svår depression och kopplats till flera självmord nämns inte i studien, givetvis. 

 

Aftonbladet avsöljade just Gilljams dubbla stolar i en artikel 2012. 

Att han samtidigt som han var ”oberoende” expert även betalades av Pfizer. 

 

Faktum är att Gilljam talade på konferensen som lanserade Champix redan 2006, har åkt på konferenser med dem etc. 

 

När Arne Björnberg lanserade rökavvänjningsindex 2008-2009 var det också just Hans Gilljam som stod med i pressmeddelandet under kontakt.

Bilderna nedan är hämtade från pressmeddelandet gällande Västerbotten som skickades 2009. Även detta index betalades av just Pfizer. 

 

Trots att Gilljam alltså jobbat på uppdrag av läkemedelsbolag med den marknadsledande produkten för rökavvänjning har inte statliga myndigheten Folkhälsomyndigheten några problem att anlita honom i sina rapporter om tobak. 

 

Här finns ytterligare ett bekant namn – Barbro Holm Ivarsson.

Ordförande för Psykologer mot Tobak som låg bakom den där bilagan i DN innan jul och som jag skrev om. Hon anlitas regelbundet av Folkhälsoinstitutet, där hon även jobbat som tobaksexpert tidigare. Hon har arbetat på Pfizer-sponsrade Sluta-röka-linjen och till och med som utredare åt regeringen 

Även hon dyker upp på pressmeddelanden från Pfizer. 2007 citerades hon i ett pressmeddelande Pfizer skickade ut om sitt nya rökavvänjningsprogram Life Reward

 

Pfizer sponsrar inte bara en rad olika anti-tobaks-lobbyister i Sverige, gör Youtube-filmer, ordnar tävlingar för barn, betalar forskningsstudier som Hans Gilljam gör,  och betalar rapporter som Arne Björnberg gör på Health Consumer Power House.

De betalar även olika kurser för vårdpersonal för att utbilda dem i rökavvänjning.

Som givetvis ska mynna ut i att samma vård skriver ut Champix till patienter. Exemplet nedan är hämtad från en sluta-röka-satsning Angereds närsjukhus gjorde och där de just betalade sådana kurser. 

 

Artikeln i Expressen i mellandagarna är alltså inte skriven av Arne Björnberg, före detta VD på Apoteket etc etc. Utan av Arne Björnberg, läkemedelslobbyisten för Pfizer. 

Och faktum är att just Pfizer ligger bakom väldigt mycket i hela den svenka anti-tobaks-lobbyn sedan många år framöver. Många personer i den världen sitter på olika sätt på dubbla stolar. 

Den röda tråden i artikeln och hela den svenska anti-tobaks-branschen är alltså läkemedelsföretaget Pfizer. 

Nästa gång någon skriver något om att förbjuda tobak av olika slag ska ni därför först kolla på titeln, sedan vilket organisation som ligger bakom och med en snabb googling kan ni kanske hitta Pfizer även där. 

Allt är verkligen inte vad det ser ut att vara i tidningen. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!