Sök
Stäng denna sökruta.

Dag: 2 december, 2015

Överklagan

Överklagande Sekretessbeslut  Diarienummer beslut: 2014-05985 Utlämnandeärende: 2015-06670 Begäran utlämnande: Rebecca Weidmo Uvell   Härmed överklagar jag Vinnovas beslut att sekretessbelägga ärendet med diarienummer 2015-06670.  Begäran gällde delrapportering av det anslag…