Tobaksfuffens

Upplägget uppdaterades 20151202 med två diagram. 

I mitt inlägg för några dagar sedan, Moralistannonsering, skrev jag om den bilaga mot cigaretter som damp ner i brevlådan nyligen, som en bilaga till DN.

Vi har nämligen minst 22 organisationer som alla jobbar som anti-tobakslobbyister.

De som köpte bilagan var Psykologer mot Tobak. Och det tog bara någon timme så hade deras ordförande, Barbro Holm Ivarsson mailat en kommentar till mig. 
 

Det hon ville förtydliga var den annons de hade i tidningen, med titeln Rökfritt liv – en mänsklig rättighet. Att den redaktionella annonsen (för det är ingen artikel) handlar om cigaretter är alltså tydligt. 

Den statistik de hade med var otydlig, tycker Barbro Holm Ivarsson. 

Var den det då?

Vi tittar på annonsen igen.

 

Faktarutan som avslutar annonsen kan ni se nedan. 

Där står det klart och tydligt att 21 % av männen och 20 % av kvinnorna röker.

 

Uppdatering 20151202:

Men det Holm Ivarsson nu vill ”förtydliga” är att de siffrorna hon använder inte är det vanliga statistikmåttet dagligrökning, vilket alla officiella instanser officiellt använder.

Utan hon har även inkluderat feströkarna. 

Varför förtydligade inte Psykologer mot Tobak detta redan i annonsen undrar jag då.

Varför väntar de tills jag kritiserar siffrorna?

För att de medvetet vill sprida felaktiga siffror. Givetvis. 

De vill låtsas att siffrorna gäller det statitiken refererar till vi kallar rökning, det vill säga dagligrökning, för att dessa siffrona är betydligt större.

Givetvis. På detta sätt verkar problemet större och deras egen legitimitet som förening blir direkt större. 

Den siffran som används när man pratar tobak är dagligaanvänding. Då och då-använding – det vill säga festsnusare och feströkare – räknas inte. Det är inte den användningen av tobak som härleds till eventuella hälsoproblem etc. 

​Bland annat Statistiska Centralbyrån använder detta mått. 

 

Även Socialstyrelsen använder daglig använding som mått på rökning. 

 

Det finns bara en anledning varför inte Psykologer mot Tobak var tydliga i annonsen och det är att vilseleda läsarna. 

Bilagan kom ut för 10 dagar sedan. Jag postade mitt inlägg i lördags. Jag gick in idag och kollade Psykologer mot Tobaks hemsida.

Finns det något förtydligande där? Nix.

Trots att det går att göra med några få knapptryck.

 

Kan man inte vinna genom att spela efter reglerna hittar man på egna, som man brukar säga.  

Trolla med fakta verkar lite grann vara grejen här. 

Hade de varit ärliga hade följande siffror stått under annonsen: 10 % av männen och 12 % av kvinnorna. Hälften alltså. 

Dessa siffror hittar man just på Tobaksfakta.

Eftersom ALLA som pratar tobak använder dagliganvänding som mått. Utom Psykologer mot Tobak, som vill kunna redovisa en större siffra i annonsen de köpt i bilaga de beställt. 

 

Något Psykologer mot Tobak helst heller inte pratar om är att siffrorna bara från 2004 minskat med 5 procentenheter. Rökningen har minskat varje år sedan 30 år tillbaka. 

Fortsätter det så här kommer vi inte behöva några Psykologer mot Tobak alls. 

Hur ska det då gå?

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!