Myndighets-censur

Vi har något som heter offentlighetsprincipen, vilket gör att alla landets medborgare har rätt att se alla offentliga handlingar som diareförts. Alla mail, post, beslut etc som myndigheter, kommuner, landsting, regering etc har och fått. 

Den är reglerad i Tryckfrihetsförordningen, en av våra grundlagar. 

Men vissa myndigheter ogillar den här principen och gör vad de kan för att gömma fakta för medborgarna. 

En sådan är Vinnova och den de skyddar är Rättviseförmedlingen. 

För jag ville veta vad Rättviseförmedlingen gör med mina pengar de fått av Vinnova. Ja, mina pengar. Eftersom Vinnova till 100 % finansieras med skattemedel och de i sin tur gett nästan 3 miljoner kronor av dem till Rättviseförmedlingen. 

Eller exakt 2 913 714 kronor. 

 

När man får bidrag av skatt måste man givetvis redovisa vad man använt pengarna till. Bilden ni ser är hämtad från en sådan rapport och som jag fått av Vinnova när jag ville granska bidraget. 

I den kan man läsa:

”Vårt digitala verktyg (red anm Rättviseräknaren) har nu utvecklats till en färdig och fungerande produkt. Vid förra rapporteringstillfället befann vi oss mitt i en liten mediastorm om projektet där vissa debattörer motsatte sig att vi ska räkna på representaton (främst utifrån bakgrund). Man ifrågasatte dels om detta var viktigt eller rätt att göra men också om det kan göras utan att bryta mot PUL”

Vissa debattörer var undertecknad, tillsammans med bland andra Adam Cwejman och Alice Teodorescu. 

 

”Vi kommer alltså inte (i alla fall inte just nu) låta redaktioner själva använda vårt verktyg”

En liten seger i all dumhet alltså. 

Hjälp har de för projektet köpt av PR-byrån Gullers Grupp och PR-konsulter är inte billiga så det vore kul att få veta vad de betalat. 

Och här dyker intressant information upp: 

Tidningen Företagaren, som är organisationen Företagarna, har alltså använt deras tjänst. 

Som medlem i Företagarna själv blir jag otroligt upprörd över vad de lägger mina medlemspengar på.

Det kostar 3 500 kronor om året nämligen och detta är deras prioritering?

Att räkna hudfärg, snippor och snoppar i sin egen medlemstidning?

 

Exempel på mediaredaktioner som köpt/fått föreläsningar om ”representation och normkritik i media” är Sveriges Radio (SR), SVT Sport, YLE, TT.

 

Men när man vill kolla exakt hur de spenderat mina och andra skattebetalares surt förvärvade 3 miljoner kronor på, då blir det stopp. 

Då använder Vinnova sig av öststatsspecialen…….censur. 

 

Inte en enda kostnadspost ska jag som betalar kalaset få se hur de använt utan här skyddar Vinnova Rättviseförmedlingen genom att behandla offentlighetsprincipen med total disrespekt. 

Man undrar också vem som känner vem på Rättviseförmedlingen här. Finns det några personkopplingar?

I mailet när jag begärde ut handlingarna hänvisade de inte till någon paragraf eller bifogade inte heller själva beslutet, något myndigheten ska göra. 

När jag begärde ut det fick jag följande svar: 

 

Notera orden ”idell förening” i deras sekretessbeslut. 

När man då kollar i Sekretesslagen och det kapital de hänvisar till kan man läsa: 

”Sekretess till skydd för enskild verksamhet som avser tillsyn mm i fråga om näringslivet

När blev en ideell förening del av näringslivet? Deras syfte är inte att tjäna pengar, de är ideella. De opererar inte på en privat marknad med konkurrenter, då de som sagt inte har som syfte att tjäna pengar. 
 

Den paragraf den hänvisar till säger:.

”Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i en statlig myndighets verksamhet som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt”

Igen, Rättviseförmedlingen bedriver ingen av ovanstående verksamhet. De är en ideell förening. 

”1.För uppgift om enskilds affärs- eller driftsförhållande, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den skilde lider skada om uppgiften röjs och
2.för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i  1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet”

 

Här är det otroligt svårt att fatta vad Vinnova menar. 

Skulle hur skattebetalarnas kostnader fördelats på personal, konsulter, övriga kostnader, utrustning och indirekta kostnader (vilka är posterna i redovisningen) leda till skada?

På vilket sätt då?

Menar Vinnova att om skattebetalarna får veta hur mycket Rättviseförmedlingen lagt på konsulter skulle detta innebära skada? Really? Vilken skada då?

Ah, de kanske syftar på…..kritik.

Men då är vi ju tillbaka på Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen. Och Sekretesslagen är INTE till för att skydda de som förbrukar skattemedel att skyddas från kritik. 

Eftersom Rättviseförmedlingen inte bedriver näringsverksamhet, inte forskar eller gör något annat på listan i lagen och eftersom en enkel kostnadsredovisning knappast kan orsaka någon typ av skada kommer följande hända nu: 

Jag kommer att överklaga Vinnovas kackiga censursförsök till Kammarrätten. 

Det kostar ingenting och är varje medborgares rätt att göra när myndigheten anses ha missbrukat bland annat sekretesslagen. Det tycker jag varje person som får sådana här mycket märliga besked därför ska göra. 

Myndigheter ska inte kunna obstruera för att hindra medborgarnas som betalar deras verksamhet att granska hur pengarna används. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!