Betalningstvång

När man följer bostadsdebatten får man lätt intrycket att de flesta svenskarna bor i lägenheter. 

Majoriteten av svenskar bor däremot i småhus, det vill säga, villor, radhus, parhus etc. Olika egenägda hus. Nästan 50 % av totalbefolkningen, av barnfamiljer är det 70 % som bor i hus enligt SCB.

Lyssnar man på Hyresgästföreningen får man dessutom intrycket att alla numera bor i bostadsrätt.

Hyresgästföreningen är en del av arbetarrörelsen, tidigare officiell men sedan en del år är de numera bara en inofficiell del. Förbundsordförande Marie Linder var kommunikationschef på LO innan och den tidigare, Barbro Engman, satt på 90-talet i riksdagen för socialdemokraterna. 

Men faktum är att bostadsrätter fortfarande är den minst vanliga boendeformen i landet. Cirka 15 % av befolkningen äger sin lägenhet medan 25 % bor i hyresrätt. 
 

I antal personer är det hela 2,5 miljoner människor som bor i hyresrätt
 

Då kommer frågan: visste du som bor i hyresrätt att du varje år betalar 144 kronor till Hyresgästföreningen trots att du inte är medlem där? 

Det kallas hyressättningsavgift och läggs på din hyra. I smyg kan man säga. Det är inte så att stora informationskampanjer går ut om att ni betalar det här, eller berättar vad det går till. 

Man skulle vilja önska att det var åtminstone en sosse som införde detta system. Men det var en folkpartist – Birgit Friggebo.

Mycket liberalt att tvinga inte ont anande hyresgäster att sponsra en sosse-verksamhet utan deras vetskap, för då var Hyresgästföreningen är officiell del av arbetarrörelsen. 
 

Detta skedde under regeringen Bildt 1991-1994 och regleras i Hyresförhandlingslagen § 20. Det finns många lagar man inte har en aning om existerar. 

Notera att det står ”en organisation av hyresgäster” i lagen, alltså har egentligen inte Hyresgästföreningen exklusiv rätt till pengarna. Men eftersom det i dagsläget bara finns en på marknaden innebär lagen just nu i praktiken att Hyresgästföreningen får ett visst belopp per hyresgäst. 

Ni skulle kunna bilda en egen hyresgästorganisation i ert hus och ha juridisk rätt att förhandla era egna hyror med värden utan inblandning av Hyresgästföreningen.

Rent teoretiskt, sedan kanske värden ändå vill förhandla med HGF. Men folk borde försöka, varför ska de ha monopol på detta?

”Genom en förhandlingsöverenskommelse får bestämmas att i hyran för samtliga lägenheter som omfattas av förhandlingsordningen skall ingår ett visst belopp som utgör ersättning för hyresgästorganisationen för dess förhandlingsarbete
 

Det bor ca 2 personer i snitt per hushåll i hyresrätter så det innebär att över 1,2 miljoner hushåll tvingas alltså betala 144 kronor per år till Hyresgästföreningen, gömt i hyran. 

Hur många är då med i Hyresgästföreningen frivilligt?

​Enligt deras senaste årsredovisning har de i dagsläget 531 274 medlemmar. 44 % av hushållen (21 % av människorna)  är alltså med i den förening som samtliga ändå tvingas finansiera. 
 

Hyresgästföreningen har nästan 800 anställda. Exakt hur stor organisation de har och därmed exakt hur mycket pengar de omsätter kommer jag gå igenom strax. 

En rätt  stor del av de anställda är profesionella medlemsvärvare – 100 personer var anställda 2010 enligt en artikel i facktidningen Handelsnytt (Handelsanställdas förbund i LO) 

Men trots 100 heltidsanställda lyckades Hyresgästföreningen bara värva 257 nya medlemmar.

Det innebär att varje värvare på ett helt år värvat 2,5 nya medlemmar. Heltid, det vill säga 40 timmar i veckan. 

 

En så kallad uppförsbacke alltså.

Hur ser då utvecklingen ut över tid?

Vid 2000-talets början tappade de 28 000 medlemmar per år, 2006 hade de 534 000 och hade lyckats stoppa blödningen men de minskar alltså ändå om man jämför med siffrorna de haft. 

Så det är lätt att dra slutsatsen att med 800 anställda behöver de mycket pengar, och de därför är mycket beroende av att få in de tvångsmedel de får ta av icke-medlemmar enligt lagen.

Hyressättningsavgiften är viktig för dem. 144 kronor per lägenhet låter lite men givet hur många lägenheter det handlar om blir det stora pengar. 

 

Hur mycket pengar får det då in genom att tvinga 1,2 miljoner hushåll i Sverige att betala den, genom att gömma den i hyran?

 

Tittar man i deras årsredovisning för 2014 hade de en omsättning på 792 miljoner kronor. 485 miljoner motsvarades av medlemsavgifter, det vill säga ca 60 %. Som kommer från pengar människor frivilligt gett föreningen. 

Men de får också in över 200 miljoner kronor från en massa människor som inte vet om att de betalar och inte alls ger bort sina pengar frivilligt.

Hela 25 % av Hyresgästföreningens intäkter är dessa tvångspengar. 

Som alla föreningar har de också sett till att få in pengar från skattebetalarna, de gömmer sig bakom raden ”Övriga verksamhetsintäkter”
  
Här kan man läsa att de får 8 miljoner kronor i provisioner och då blir man ju mycket nyfiken på vad exakt föreningen säljer som ger sådana pengar i provision.

Jag gissar att det handlar om en procentuell kick-back från något eller flera av företagen de har samarbete med under fliken ”Förmåner” på sin hemsida. Sådana här intäkter gillar jag, för det är försäljning och inte skattepengar. De bygger på frivillighet och marknaden. 

Läser man längre ner hittar man raden för vad du och jag får betala, vilket verkar vara minst 4 miljoner kronor per år, kanske till och med 10 miljoner för jag vet inte vad ”Övriga verksamhetsintäkter innebär”. 

 

Behöver Hyresgästföreningen några bidrag då?

Nix, de gjorde 66 miljoner kronor i resultat 2014.

Vilket motsvarar en vinstmarginal på 8,3 %, ett jättebra resultat. Framför allt med tanke på att det är en ideell förening, utan vinstsyfte. 

Lite grann kan man ju tycka att den där enligt lag tvingande förhandlingsavgiften borde sänkas med motsvarande, de har ju inget vinstsyfte som ideell förening.

Så varför ska den då vara 144 kronor per lägenhet om den inte behöver vara det? Den skulle kunna sänkas omedelbart med 30 %, till 100 kronor per lägenhet (60 miljoner av 200 miljoner i hyressättningsavgifter motsvaras av 30 %).

 

Varför reagerar inte de miljoner som inte är med i Hyresgästföreningen men tvingas betala ändå, så att föreningen cashar in 200 miljoner kronor per år i smyg?

Förmodligen för att få vet om det här. 

Är det ens tillåtet att tvinga folk betala avgifter till en förening de inte godkänt att de vill betala till?

Förmodligen inte. Fastighetsägarna anmälde faktiskt detta system till EU-domstolen 2010 för att få det prövat om inte lagen är ett brott på alla människors negativa föreningsfrihet, det vill säga rätten att INTE vara med i eller bidra till en förening. 

 

Så om du bor i hyresrätt och inte är ett av de 531 000 hushåll som frivilligt är med i föreningen Hyresgästföreningen men nu när du vet att du betalar för deras verksamhet inte vill göra det längre finns en lösning. 

Alla människor har nämligen rätt att avsäga sig hyressättningsavgiften

 

Ni kontaktar alltså er hyresvärd och säger upp avgiften, vilket dels kommer resultera i att er hyra sänks med 12 kronor per månad men också att ni slipper sponsra Hyresgästföreningen. 

I teorin har du också rätt att förhandla din egen hyra med värden. Men i praktiken kommer givetvis inte stora fastighetsbolag förhandla med de som går ur utan alla hyresgäster får samma framförhandlade hyra. 

Om nu Hyresgästföreningen efter framgångsrikt lobby-arbete mot regeringen lyckades få en egen klausul inskriven i lagen som ger dem rätt att ta dina pengar utan din vetskap borde du som irriterar dig på detta svara med att utnyttja din juridiska och demokratiska rättighet att slippa betala och sponsra en förening du inte är med i. 

Det kanske framstår som lite pengar att bråka om – 12 kronor per månad – men många bäckar små. Era 144 kronor per år blir 200 miljoner kronor i intäkter till socialdemokraternas lillebrorsa Hyresgästföreningen. 

Som de dessutom lägger på massiva opinionsbildningskampanjer mot byggen av andra bostäder än hyresrätter, hindra renoveringar och säga ner till nya byggen. De lägger också pengar på så kallade ”boendeprotester”, som gamla AFA-aktivister och olika socialister glatt arrangerar mot betalning och som jag skrev om i inlägget ”Aktivist spinn-doctor

Hyresgästföreningen är den i särklass mäktigaste nej-till-byggen-organisation som finns. Mer NIMBY blir det inte (not in my backyard).

Säg att en fjärdedel av er som bor i hyresrätt avsäger er den här avgiften.
Då skulle de direkt tappa 50 miljoner kronor. På ett bräde.
 

Kräv rätten att själva bestämma vilka föreningar ni sponsrar. 

Maila din hyresvärd redan idag. Och gör en insats inte bara för dig själv utan för samhället. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!