Lågutbildad ström


Så är det som vanligt dags att försöka erbjuda lite verklighetsanpassning av debatten. 

För nu håller media återigen på att valsa runt myter om flytkingars utbildningsnivå. Jag skrev min krönika i Dagens Samhälle om just detta idag men behöver mer plats här för att ytterligare utveckla resonemangen. 

Eftersom fakta finns lätt tillgängligt och vi är flera som länge påtalat att detta inte stämmer finns det anledning att tro att det inte längre handlar om missuppfattningar. 

Jag börjar faktiskt tro att det görs medvetet. Av politiska skäl. Om så är fallet är det mycket beklagligt, media ska förhålla sig konsekvensneutral i sin nyhetsrapportering.

För förra veckan kunde man läsa i Aftonbladet på nyhetsplats om att det formligen strömmar in högutbilade till Sverige. Och det låter ju fantastiskt. 
 

Nästan 40 % är högutbildade. I kunskapslandet Sverige är det ju goda nyheter. 

De bifogar en tabell de gjort baserat på statistik från en rapport från Arbetsförmedlingen som jag kommer gå igenom strax. Och redan här undrar man ju varför de valt att lägga avsnittet “eftergymnasial” i mitten. Nu är staplarna huller om buller vad gäller utbildningsnivå, med förgymnasial först, sedan eftergymnasial och plötsligt gymnasial på slutet. I normala fall och offentlig statistik redovisas de inte så utan i kronologin ökad utbildningsnivå. 

Man vill nästan tro att det handlar om att läsaren inte ska kunna se att staplarna förgymnasial och gymnasial blir otroligt mycket större ihop än den för eftergymnasial. 

Om man då kikar på rapporten Aftonbladet bygger “nyheten” på, för rapporten är från i maj 2015 men artikeln från den 14 november, det säga 5 månader senare, så heter den “Arbetsförmedlingens återrapportering 2015 – etablering av vissa nyanlända“. Den släpptes med pressträff av Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. 

I den kan man bland annat se detta diagram om nyanländas utbildningsnivå. 

Den följer för övrigt gängse mönster att rapportera den lägsta utbildningsnivån först och sedan i stigande skala. 
 

Här använder Arbetsförmedlingen den korrekta termen “eftergymnasial utbildning 2 år eller längre” som även SCB använder i sin statistik. 

Men i stycket under diagrammet kan man läsa följande: 

“Samtidigt har andelen personer med eftergymnasial utbildning på 2 år eller längre fortsatt att öka…… Andelen med högskoleutbildning är därmed ungefär på samma nivå som befolkningen i stort
 

Plötsligt drar myndigheten ansvarig för att mäta detta slutsatsen att alla eftergymnasiala utbildningar på 2 år eller längre är lika med högskoleutbildning. 

Detta är anmärksningsvärt. 

För högskola är EN av flera eftergymnasiala utbildningar. I Sverige kan du till exempel studera på Folkhögskolor. Detta är inga akademiska utbildningar och du är inte högskoleutbildad. Eller Kvalificerad Yrkesutbildning (KY)

En eftergymnasial utbildningsform som är ett alternativ till högskoleutbildning
 

Detta menar Arbetsförmedlingen i sin rapport är samma sak som högskoleutbildad. Trots att detta inte är sant. 

Om inte myndigheten som ansvarar för detta är noga med begreppet och sin statistik, vem är då noga? Det är detta jag tycker är så otroligt märkligt, och dåligt. 

Menar Arbetsförmedlingen att Vårdadministrator vid Östsvenska Yrkeshögskolan är lika mycket högskoleutbildning som läkare alltså?

Eller att management inom hotell och besöksnäringen ska likställas med en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stocholm?
 

Och när myndigheten slarvar är det inte konstigt att journalister gör det. 

För när Arbetsförmedlingens rapport omvandlades till nyhet på Aftonbladet förra veckan hade samtliga personer med eftergymnasial utbildning klumpats ihop till “högutbildade”. 

Det betyder i klartext att Aftonbladet anser att en person med massageterapeut-utbildning på 500 timmar är högutbildad. Och en bagare. 
 

Det här är bra yrken och att bli duktig kräver som sagt en utbildning. Men inte en lång utbildning och inte en högskoleutbildning. 

Dessa personer är INTE högutbildade

Jag frågade Arbetsförmedlingen vad de egentligen menar, på Twitter. De hänvisar nämligen till sitt twitterkonto på sin hemsia. Mycket modernt. 
 

“Akademiker är ett brett begrepp”

Eh, nej. Det är det faktiskt inte. Akademiker betyder “person med en akademisk examen”. Den kortaste sådan är kandidat, på 3 år. Annars är man inte akademiker, då har man studerat på högskola. Det krävs minst 3 års studier för det. Så är det i alla länder. 

“Eftergymnasial utbildning är en utbildning efter gymnasiet”. 

Jaha. Då förstår jag. Men nu var inte frågan vad det är utan om en KY-utbildning räknas som högskola enligt Arbetsförmedlingen. 

Jag försökte bringa klarthet i detta via mail istället och fick följande svar: 
 

“Akademiker är ett begrepp som vi inte använder…… men vi använde det i vårt pressmedelande nyss”. 

“Vi är tydliga med att en av fyra nyanlända har en eftergymnasial utbildning på minst två år”

Men varför kallar ni då alla dessa för högskoleutbildade i er egen rapport? 

Detta kommer förbli höljt i dunkel tydligen, inte ens pressavdelningen på Arbetsförmedlingen kan svara på sådana enkla frågor visar det sig. 

Och de 24 % med eftergymnasial utbildning på minst 2 år, som lika gärna kan vara motsvarande KY-utbildning, blev alltså 38 % högutbildade i artikeln i Aftonbladet. 

Vad har då dessa personer för utbildningar? Kollar man i just Arbetsförmedlingens rapport ser man följande: 

Flest kommer med en utbildning i “företagsekonomi, handel och administration”. Minst två år betyder alltså även 2 års utbildning. På andra plats kommer teknisk industri och teknik och tredje plats hälso- och sjukvård. 

Nu när vi konstaterat att det inte alls är högutbildade som strömmar in utan utbildade. Och inte alls bara akademiker utan alla möjliga utbildade kan vi samtidigt konstatera att ca 40 % av samma flyktinggrupp – syrier – bara har förgymnasial utbildning. 

Totalt av hela flyktingsströmmer är det i snitt 50 % av dem som har endast förgymnasial utbildning så hälften av 190 000 personer, alltså 80 00, har detta. Av de som kommit 2015. Denna grupp i samhället har mycket hög arbetslöshet redan idag, av de som kommit tidigare och av infödda svenskar med så låg utbildningsnivå. 

I en rapport SCB gjorde 2012 om svenskarnas utbildningsnivå konstateras att 40 % av svenskarna har någon form av eftergymnasial utbildning sett till hela befolkningen (25-64 år). Detta innebär att 60 % inte har det, vilket är siffran man kan höra i media ibland när det hävdas att flyktingarna är mer välutbildade. 

Men tittar man då på hur det ser ut i de åldersgruppen de flesta flyktingar är i (20-39 år)  visar det sig något annat. För bara 2 % av personerna mellan 24 och 44 år i Sverige har endast förgymnasial utbildning. Och som diagrammet visar sjunker det konstant. 
 

En spade är en spade. 

Vi kan inte hålla på och sprida myter om att det väller in akademiker in i landet när det inte är så. 

Är det något som väller in så är det folk med mycket låg utbildning och det här måste vi erkänna om vi ska kunna lösa de utmaningar detta ställer på det svenska samhället. För en människa som har max 9 års skolgång och från till exempel Eritrea eller Somalia, som inte kan vårt svåra språk, hur ska de kunna utbildas bort från arbetslöshet? Först ska de sitta i skolbänken i åratal för att fatta svenskan. Sedan tror folk att dessa människor alla ska läsa in bristyrken? Ingenjör, barnmorska etc?

Nej. 

Dessa människor behöver två saker: 

1) lägre krav på svenska språket. En godkänt svenskkurs fortare helt enkelt, som är mindre komplicerad än dagens. 
2) jobb man inte behöver kunna perfekt svenska för. Praktiska enkla jobb man kan göra utan utbildning. 

Dessa kräver lägre ingångslöner, utbyggd lärlingsverksamhet, utbyggt tjänstesektor inom RUT och ROT, microlån för att starta företag etc. 

Myndigheter som Arbetsförmedlingen måste skärpa sig i sin slappa inställning till begrepp och media måste sluta sprida myter. 
 

33 kommentarer till Lågutbildad ström

 1. Bravo Rebecca, stort tack för den strålande redovisningen
  Du har helt rätt i dina analyser
  Tycker fö. att Morgan Johansson börjar se skräckslagen ut.

 2. Bra gräv, men de åtgärder som föreslås på slutet är aningen orealistiska.
  Tino Sanandaji har visat att efterfrågan på lågutbildad arbetskraft med bristfälliga språkkunskaper är ytterst låg i Sverige, samt att företag inte ens vill anställa sådana personer om de är gratis för företaget – pga företagets interna kostnader för handledning osv.

 3. Intressant granskning av dig och intressant komplement av swedbob. Jag hade det tvivelaktiga nöjet att idag besöka ett IKEA-varuhus och såg till min förvåning att de hade väldigt många arabiska städare. En del lunkade runt och dammade lite medan andra stod i en flock och snackade. Här tror jag de sk syriska flyktingarna kommer att hamna, nästan allesamman. Städare, gatsopare, sophämtare, skräpplockare, fönsterputsare, skoputsare, biltvättare osv. Okvalificerade låglöneyrken som inte kräver läskunskaper. Eftersom de är så oerhört många kommer lägstalönerna att sjunka drastiskt då jag inte tror bidragssystemet orkar eller förmår upprätthålla dem (utgår från att transfereringssystemen havererar).

 4. Mycket intressant o klarställande artikel. Chapeau!
  Även i Tyskland, det andra landet i Europa som har massinvandring, har man börjat förstå hur det står till med utbildningsnivån hos immigranter från MENA-länderna.
  I en artikel i tyska FOCUS (43/2015) som finns här på nätet:

  //www.focus.de/finanzen/news/wir-verteidigen-europas-werte-ingenieure-auf-realschulniveau_id_5016680.html

  har en Prof. Heiner Rindermann från Tekniska Universitet i Chemnitz t o m testat immigranter för att utröna humankapitalets storlek.
  Han fann, att folk som uppgett en bakgrund med universitetstudier, att de i matematik och figurala uppgifter låg på tysk realskolenivå…sic! Vidare att ingenjörsstudenter från Gulf-regionen låg två till fyra år back i matematik jämfört tyska studenter.
  Den som är det tyska språket mäktig bör absolut läsa artikeln!

 5. Det du skriver måste ju bli redovisat i alla nyhetsprogram och expertsoffor som det “oberoende o opartiska” SVT kan ställa till förfogande!
  Har du fått någon sådan inbjudan..till SVT.s expertsoffor menar jag?
  Din redovisning över utbildnimngsstatusen hos “nysvenskarna” är rak o ärlig och jag tar till mej den med stort nöje och kan då tyvärr också konstatera att hjärntvätten av Svenska folket ärsanktionerad från högsta ort med en lydig media som aktiv kollaboratör. Tack för din artikel Rebecca.

  Hälsningar / Kent

 6. Tråkigt nog är även dina uppgifter överdrivna och utgår från en svensk horisont. Verkligheten är tyvärr mycket värre. För det första vad som kallas “grundsskola” i Sverige vilken är 9 år existerar inte i de länder flyktingarna kommer ifrån. Om det överhuvudtaget finns någon obligatorisk skolgång kan den dels exkludera flickor, dels är den betydligt kortare än 9 år. Då det är väldigt lätt att ljuga med statistik och flyktingar tenderar att överdriva sin studiehistorik för att det ingår i den briefing man fått av flyktingsmugglare om vad man skall säga till svenska myndigheter när man kommer till sverige vilket oftast är en updiktad historia om ursprung, ålder, sexuella preferenser etc. etc. Man är briefade att berätta det som svenska myndigheter vill höra för att förbättra sina chanser. Då 90% har slängt sina identitesthandlingar är det svårt att kontrollera om vederbörande endast har 6 månaders koranskola som enda utbildning eller är raketforskare som denne påstår, på grund av arbetsbörda handlar det för handläggaren på migrationsverket att på kort tid kryssa i rätt rutor och det finns ingen tid för ytterligare fördjupningar i ett enskilt ärende. Ej héller på arbetsförmedlingen finns resurser att göra riktiga kontroller. När media och opinionbildare dessutom bakar in validerade utländska högskoleutbildningar i statistiken och påskiner att detta gäller flyktingar blir det riktigt fult spel då de flesta valideringar gäller EU/EES medborgare samt svenska killar och tjejer som studerat på universitet utomlands.

  För att bilda sig en uppfattning om flyktingarnas ev. utbildningsnivå måste man ta data från neutrala utländska källor:
  Enligt statistik från United Nations Development Program för genomsnittligt antal utbildningsår hos den vuxna befolkningen (25 år och äldre) i de sex vanligaste ursprungsländerna för flyktinginvandrare till Sverige 2014 kan följande konstateras: Syrien 6,6 år. Eritrea 3,4 år, Afganistan 3,2 år, Somalia, Data saknas, Iran 7,8 år, Irak 5,6 år.
  Världsbanken anger att ca 4% av Syriens befolkning hade, före krigets utbrott, någon form av högre utbildning (eftergymnasial utbilding). Vilket INTE är detsamma som “akademisk utbildning” enligt svenska begrepp. Minst 3 år högskoleutbildning.
  Den stora gruppen som nu kommer till sverige är Afghaner av vilka en försvinnande del har någon större utbildningsnivå utöver basutbildning på några år.
  Enligt CIA fact book är ca 50% av Somalias manliga befolkning läs och skrivkunniga, bland Somalias kvinn

 7. Det säger sig själv att de som kommer till Sverige sällan har hög utbildning samt, i de fall de faktiskt har det, en utbildning som är kompatibel med svensk standard.
  Det är svårt att hitta några universitet från Mellanöstern listade bland de 1000 bästa i världen. Frågan är om en utbildning från ett universitet som är rankat som nr:3419 i världen har en akademisk kvalitet överhuvudtaget.

  Jag har själv arbetat i andra länder under längre perioder och de länder som är stenhårda med krav på invandrad arbetskraft är också oerhört framgångsrika. I Japan och Sydkorea är arbetslösheten lägre hos inflyttade än hos infödda. Varför? Jo, man ställer det enkla kravet att man måste försörja sig själv eller lämna landet.

  Det finns givetvis negativa aspekter av detta system men ställt mot den katastrof vi i Europa och framförallt Sverige skapar både för nationer och individer är det kanske priset man måste betala.

  I slutändan så kommer alla lögner att avslöjas eftersom verkligheten kommer till alla förr eller senare. Det roliga i detta är att man i S och LO kommer att proklamera för låglönearbeten när man märker att skattehöjningar leder till sämre ekonomi.

 8. Den största felkällan är troligen gruppen “förgymnasial utbildning”. I Sverige är det underförstått att detta innebär fullgjord nioårig grundskola. Jag tror inte att nio års skolgång från MENA länder motsvarar svensk grundskola, inklusive engelskakunskaper. Dessutom faller en person som är analfabet på sitt eget språk och vars hela skolgång bestod av att i två veckor sitta och lära sig att rabbla religiösa texter utantill in i gruppen “förgymnasial utbildning”.

  Med vänlig hälsning.

  x

 9. Jag såg just listan på hur bra man är på engelska som andraspråk, en lista som förövrigt har Sverige på förstaplats.
  Om människor från Syrien är så välutbildade (borde inkludera engelska tycker jag) borde dom finnas någonstans på listan eftersom alla grannländer är med. Men dom är inte med, kan det vara så att utbildningsnivån inte är tillräcklig här? Alla har kanske har varit upptagna att studera till läkare…
  Jag har full förståelse att man har olika förutsättningar att studera och att vi givetvis är extremt lyckligt lottade i Sverige när det gäller utbildning även om skolorna verkar vara på väg utför.
  Vad jag retar mig på är att politikerna ljuger om det mest uppenbara och vill påstå att man generellt är bättre utbildad i Syrien än i Sverige. Det skapar bara politikerförakt och driver ännu fler in i SD:s famn.
  //www.ef.co.uk/epi/

 10. Tyvärr, Rebekka, så har experimentet med att ersätta upp till 80% av lönekostnaden för en arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös visat att det inte fungerar med lägre löner. Det finns nämligen externa kostnader för företagen; en administratör måste exempelvis lägga ned tid på att övervaka och utbilda en arbetare med låg produktivitet. Detta gör att priselasticiteten för lågkvalificerad arbetskraft är mycket låg.

  Det säger sig självt också att RUT och ROT kan svälja ett begränsat antal nyanlända, inte de hundratusental som kommer nu. Nej vi har två alternativ. Det första har du helt korrekt avfärdat (utbildning) och det andra är helt enkelt att stänga gränserna och skicka tillbaka de med temporärt uppehållstillstånd till säkra länder. Endast på detta sätt kommer vi att rädda välfärden.

 11. Du har precis rätt. Kolla också den s.k valideringen.Hur jämföra en examen från tex. chalmers med en civilingjörsexamen från tex egypten? Min erfarenhet är att det är enkelt att köpa en examen.Sedan språket. Det tar en normal vuxen 7-10 år att kunna prata avancerad svenska.Om någonsin.Språket underskattas helt när man talar om integration.En invandrare behöver 10-15 år på sig att bli intressant för en arbetsgivare. Dessutom har manga en översittarattityd I arbetet som inte uppskattas av patienter och andra.Man lär sig aldrig VÅR kultur att arbeta.Samt den horribla synen på kvinnor. Nej,dom har ingen chans I sverige om dom kommer från MENA länder.

 12. Du har helt rätt Rebecca. Dessutom vet vi ju inte om det är korrekta uppgifter de asylsökande lämnar. Det är sällan de kan styrka sin utbildning. Det är i regel endast de högutbildade som läkare mm. Det är därför skandalöst att Mp påstår att det har kommit 50000 syrianer med lärarutbildning. Detta baseras alltså på AF dåliga statistik som är helt missvisande.

 13. Läste och har läst förut rörande detta . . och visst är det som presenteras tendentiöst a.k.a. agenda styrt….Deltagare i etableringsuppdraget (diagram 3) verkar synnerligen suspekt . . . de utan komplett grundskola minskar markant och gruppen med 2 år eller mer ökar lika markant ? De borde väl rimligen vara så att om de unta full grundskola min skar så skall grupperna med
  9+1 år och
  gymnasiekompetens och
  gymnasiekompetens mindre än två år öka
  Som ingenjör så drar jag slutsatsen att man flyttat från gruppen utan full grundskola till gymnasium med två år eller mer . . . av någon anledning . .
  kanske av samma anledning som att man kallar det högskoleutbildning . . .

 14. Skön att få detta bekräftat. Har under lång tid känns att något varit fel bl.a då jag genom närstående med inblick i svenskundervisning för nyanlända bara hört om nyanlända med bristande studierna.

 15. Det är väl inte så konstigt att det här publicerades i AB, det är den värsta snaskblaska som finns och jag skulle aldrig ta i den med tång. Men jag tycker det är bra att du drar ner byxorna på dem. Jag bara ser fram emot den debatt som kommer att bli när alla sanningar har kommit i dagen. Men det lär dröja ett tag till.

 16. Jag är övertygad om att detta med “eftergymnasial” är en översättning till svenska förhållanden. I vilka andra länder går man först på ett “riktigt” gymnasium och sen en svetsar- eller bussförarkurs? Inte ens i grannlandet Tyskland har en sjuksköterska en eftergymnasial utbildning, utan där börjar man normalt sett efter realskolan, ev. grundskola “med knorr” och är färdigutbildad vid 19 års ålder, eventuellt något senare. Och sjuksköterskan räknas sedan inte som akademiker i Tyskland, även om hon/han gör det i Sverige.

 17. Skrämmande läsning, men tacksamt att det fortfarande finns en liten skara kompetenta “grävare” som outtröttligt gör grovjobbet med att sålla bort desinformation på ett så förtjänstfullt sätt som Rebecca…

  … men för att få bukt med den stinkande högen av “naiva” politiker, journalister och myndigheter, räcker knappast ens den vassaste spade – det behövs en dynggrep.

 18. Detta var ju en väldigt bra skrivning. Akademisk. Har du detta som heltidsjobb? I svetsaren Löfvens värld är nog en spade inte en spade.

 19. Det är märkligt med en myndighet som sprider lögner och desinformation.
  Det är ju heller inte första gången.
  En lysande behövlig granskning!

 20. Jättebra som vanligt, men, order “utmaning” är förbehållet våra politiker :). Sluta aldrig granska.

 21. I princip rätt, men i sak fel på en punkt: låglönejobben, om de förverkligas kommer bara marginellt att påverka arbetslösheten i gruppen. Rikets behov behov av skoputsare och städare är begränsat. Repatriering är det vi skall satsa på.

 22. Har sett frågan dyka upp och är själv nyfiken. När jag går igenom bekantskapskretsen kommer jag på rätt många som nog officiellt endast har gymnasiekompetens. Jag vet inte hur lång en t.ex svetsar-/elektrikerutbildning var för 20 år sedan eller om man kunde bli en komplett svetsare/elektriker på gymnasiet, men jag tycker 15% på endast eftergymnasialt låter lågt. Kanske det stämmer, men jag har då för mig att även buss-/långtradarchaffisar räknas bland dem som har eftergymnasial utbildning när det gäller de asylsökande och om så vore … vad skulle inhemska siffror bli?

  Och för din sista punkt 2. Kommer inte att hända i någon större omfattning enligt min mening, instegsjobb och allt vad de heter på AF har ju inte varit någon jättehit precis.. Det finns helt enkelt inte tillräckligt intresse att betala alls för många av de några 100 000 jobb som verkar behövas. Samt att arbetslösheten visst börjat öka bland handikappade som kan behöva ‘enklare jobb’. Vidare problemet med bostäder. släpp hyrorna lösa.

  Och det är för övrigt synd att allt prat om att Sverige måste förbättra sin konkurrenskraft i den globala världen, ja idag handlar det just bara om att skapa riktigt lågkvalificerade jobb.

 23. Hej.

  Af struntar som vanligt i att jämföra och räkna om länders utbildningar (i den mån det låter sig göras; PISA, TIMSS och PIRLS är väl den största och mest tillgängliga datasamlingen) utan utgår ifrån att nio år i skolan i Sverige direkt motsvarar nio års skola i Syrien (för att välja ett land).

  Jag tycker man kan se tre icke exkluderande förklaringar:
  1. Man använder ett system framtaget för att mäta i en till övervägande del homogen grupp där över nittio procent av arbetsstyrkan är svenskar.
  2. Man har politiskt tillsatta chefer som vet vad siffrorna måste visa och ser till att få allt så bra som möjligt utan att ljuga.
  3. Man är helt enkelt inte mogen uppgiften, varken i kompetens, intelligens eller kapacitet.

  Troligen skulle det faktiskt fungera bättre om Af gjordes om till att enbart syssla med fortbildning och validering. Det hade blivit intressant när någon som uppger sig vara sexton år gammal dessutom hävdar att han har en avslutad högskoleutbildning.

  Nu har jag inte tillgång till data men det borde gå att jämföra hur många av Syriens (och Afghanistan, Somalia och Etiopien) befolkning som avslutat studier på högskole- eller universitetsnivå och jämföra de siffrorna med Af:s siffror.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 24. Sedan skall man komma ihåg att denna statistik bygger på av de asylsökande själva uppger. Det är alltså inte styrkt med examensbevis eller betyg. Man kan ju själv fråga sig hur människor som desperat hoppas på att få asyl svarar när de tillfrågas. Det är synnerligen mänskligt att glida på sanningen och dra till med något som man tror passar i Sverige.

  Man skall också komma ihåg att det inte alls är samma sak att ha en examen från Universitetet i Damaskus som från Handels eller för all del från Harvard. Utbildningar har väldigt olika kvalitet och är anpassade efter de behov respektive länders arbetsmarknader har. Syrien har ingen industri som liknar den svenska. Lite olja men inte telekom, fordon, gruvor, skogsbruk. Varför skulle det finnas högutbildade i från Syrien som matchar den svenska arbetsmarknaden?

 25. Hej! Tack för bra bloggande, som vanligt. Du skriver däremot att hälften av 190 000 är 80 000. Någon av siffrorna är fel! 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap