Politisk arkeolog

Flyktingströmmar, Tyskland, möten mellan Tyskland och Sverige, dålig integration etc. 

Trodde ni detta var något unikt för 2000-talet?

Tänk om.

För om man roar sig med att leta lite på riksdagens hemsida kan man hitta samma, fast i en helt annan tid. Ibland undrar man om världen ens förändras alls. Är det bara kläder, frisyer, teknik etc som ändras men politiken består?

Ja, skulle jag nog vilja svara på den frågan. Delvis är det i alla fall så. 

Den 21 maj 1986 debatterades också en flyktingvåg, som kom över Medelhavet. Och sedan via Tyskland och Danmark. Känns det igen?

Bakgrunden var att flyktingströmmarna ökade radikalt, från ca 1 500 till 5 800 personer. Jag vet att nivåerna ser futtiga ut jämfört med dagens men det var en annan tid och ökningen var sett ur det perspektivet enorm. Regeringen Carlsson blev bekymrade.

Så de skickade sin Moskva-ambassadör till DDR. För Sovjet styrde ju bakom järnridån, och där ingick Öst-Tyskland DDR. Alltså åkte amdassadör Anders Thunborg från Moskva till DDR för att prata med kommunisterna, där Honecker var statsminister. 

Regeringen ville stoppa flyktingar från att komma till Sverige via Tyskland helt enkelt. 

Nedanstående sa folkpartisten Birgit Friggebo till socialdemokraten Wivi-Anne Cederqvist i riksdagen apropå detta ärende:

Vid årsskiftet upphörde flyktinginvandringen via Östtyskland. Bakgrunden till detta är att regeringen genom ett aktivt ingripande och förhandlingar med den östtyska regeringen, genom bl a Anders Thunborg, tvingade fram visumbestämmelser
 

Den svenska regeringens handlande har blivit en signal till efterföljd i andra länder. Överenskommelsen har därvig blivit en internationell symbol för det allmer hårdnande klimatet för flyktingar”

Besöket Thunberg gjorde ledde till att DDR började kräva inresevisum till Sverige av alla flyktingar som kommit via Medelhavet, via Turkiet och in i Euoropa och som sedan sökt sig till Tyskland för vidare resa till Sverige via Danmark. På den här tiden fanns ingen Öresundsbro utan för att nå Sverige blev man tvungen att åka båt. 

Flyktingvågen upphörde på grund av det här.

Flyktingarna fick inte resa vidare från DDR utan skickades där tillbaka, eller beviljades asyl i DDR. 

Detta protesterade alltså Friggebo mot i riksdagen 1986. 

Cederqvist svarade:

För det första vill jag slå fast att den grundläggande regeln är att en utlänning för att få vistas i Sverige skall ha visum eller uppehållstillstånd”.
 

 ”Från svensk sida framförde ambassadör Anders Thunborg att DDR borde ansluta sig till en internationell praxis när det gällaer utfärdandet av transitviseringar
….

En majoritet av dem som reste via DDR för att söka asyl i Sverige kom från ett annat land än de flytt ifrån och hade i praktiken redan skydd

Här här vi Dublin-förordningen, fast innan vi ens gick med i EU och långt innan just denna fanns. Att en flykting har redan skydd när de kommit till ett annat land än det de flyr ifrån.  
  
Tre år senare, 1989 stod invandringsminister Maj-Lis Löw i riksdagen och pratade om samma sak. Ungefär.

För nu ville regeringen skärpa asylreglerna ännu mer. Debatten skedde 31 maj, i december fattades det kända Luciabeslutet. Bara kvotflyktingar från FN skulle beviljas asyl och alla som befunnit sig i landet under 12 månader skulle också avisas direkt. Skälet var att skydda välfärdsstaten. Det året sökte fler asyl än någonsin tidigare sedan andra världskriget – 29 000 personer. 
 

Här ser vi inte heller något nytt egentligen. För vi har fortfarande problem med långa handläggningstider, brist på bostäder och bristande integration så att invandrarna hamnar utanför arbetsmarknaden.

Moderaten Gullan Lindblad lyfte fram vikten av jobb hos flyktingar och kritiserade regeln att en asylsökande inte får börja jobba innan ansökan är prövad. 
 

På vissa områden har det alltså egentligen hänt väldigt lite. 

Kanske att nutidens Folkpartiser är Centern och att Folkpartiet numera har samma inställning som Centern 1982. De har bytt plats. I övrigt är Moderaterna eniga på Socialdemokratern om mer restriktiva regler för ökad ordning och reda men betonar vikten av att invandrare måste få jobba. 

Och socialdemorkaterna pratar med tyskarna om hjälp att stoppa flyktingströmmen. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!