Viskelek i Budgetpraxis

DÖ (decemberöverenskommelsen) uppstod när SD valde att rösta på Alliansens budget i december 2014 och därmed fällde regeringen Löfvens första budget. I mellandagarna gjorde sedan Alliansens dåvarande partiledare upp med Löfven och MP i det som blev DÖ. 

Nu har DÖ fallit och förpassats till historien. Den behövdes i december för att undvika extra val, nu behövs den inte längre. M har ny partiledare, liksom KD. Lättnaden hos såväl Kinberg Batra som övriga gick ändå inte att ta miste på mellan raderna. 

Men, precis som i vintras, figurerar nu en rad hemmasnickrade varianter på vad SD egentligen sa där i december på presskonferensen. Det har påståtts att de ska fälla alla budgetar som inte gör som de vil,l i princip. 

Vad sa Mattias Karlsson på den 40 minuter långa presskonferensen? 

Jag lyssnade idag. 

Den politiska debatten måste bygga på fakta, inte hörsägen och av opinionsbildningsskäl medvetet missuppfattade och förändrade budskap.

Det ligger i vissas intresse att det framställs som att SD sagt att de ska fälla alla budgetar de inte får inflytande över. 

Men det är inte vad de sa den 4 december i Riksdagen. 

 

Mattias Karlsson 04-12-2014:

 …..

 Vi kommer fälla varje budget, varje budgetproposition som ger stöd för ökad invandring utifrån dagens nivåer och som ger Miljöpartiet ett avgörande inflytande över migrationspolitiken.

…..

 Skulle Alliansen inte förändra sitt förslag eller förnya migpol överenskommelse med MP kommer vi i en liknanden situation också fverkar för att fälla en Alliansregering

…..

 Det är också värt att påpeka det faktum att de övriga partierna har ett väldigt kluvet förhållande till praxis i riksdagen. Uppenbarligen är det så att det förhållningssättet skiftar lite beroende på vad man har för intressen. Jag kan inte behöver påminna folk här om det bara är något drygt år sedan som de rödgröna partierna bröt mot praxis i riksdagen i samband med budgetprocessen när vi tillsammans med de rödgröna bröt ut frågan om brytpunkten för statlig skatt och fällde regeringen.

 Det var ett tydligt brott på praxis i det fallet och det hade de rödgröna partierna tydligt inte något problem med att göra.

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!