Framtiden?

Detta är inte inlägg om vad jag tycker om det jag förutspår utan bara ett försök att sia lite om den framtida utvecklingen.
 

Bilden är gjord i samarbete med satirtecknarna ”I fablernas land

Jag brukar ju förhålla mig till verkligheten genom väl researchad fakta normalt sett. Men nu tänkte jag ge mig på att försöka sia lite i framtiden. Dels för att ett framtidsperspektiv ibland är nödvändigt, dels för att situationen inom migrationsområdet snabbt gått från dåligt till kaos. 

Situationen har blivit exeptionell och exponentiell. Det blir värre varje dag. 

Regeringen består av Socialdemokrater, som historiskt sett haft en restriktiv inställning till invandring, och Miljöpartiet, som trots sin ringa storlek faktiskt dominerat svensk politiks inställning i migrationsfrågan i snart ett decennium. Hur märkligt det än kan låta. För det blev resultatet av Allians-regeringens uppgörelse med MP under sitt 8 år långa regeringsinnehav. 

I helgen hade Migrationsverket en gemensam presskonferens med integrationsminister Morgan Johansson. Då sa generaldirektören: 

”Vi har nått vägs ände”

 

Det är stora ord han yttrade. Vi har nått vägs ände. Myndigheter brukar inte normalt sett svänga sig med stora definitiva ordalag så detta ska man ta mycket allvarligt. 

Det kommer 1000 nya personer varje dag just nu. Med den här takten kommer 350 000 att ha sökt asyl de närmaste 12 månaderna. 

Vi har inga bostäder. Det är det mest aktuta problemet. Om detta kommer att kunna lösas är just nu oklart men det återstår ju att se. Alldeles oavsett är det alltså mycket hårt tryck på Migrationsverket etc. 

På samma presskonferens betonade socialdemokraten Johansson vikten av att polisen verkställer de utvisningar som måste göras av de som fått avslag på sina ansökningar. Bara på Migrationsverkets boenden handlar det om 6 000 personer i dagsläget. 
 

Men så sent som 2013 lät det helt annorlunda. Då tyckte Socialdemokraterna och dåvarande migrationspolitiske talespersonen Fredrik Lundh Sammeli att polisen skulle syssla med annat än att ”jaga papperslösa”. 
 

Redan 1966 ifrågasatte LO om fortsatt invandring ”verkligen var nödvändig”. Man ville värna den inhemska sysselsättningen. 

2013 var det aktuellt igen, då LO krävde att arbetsmarknadsprövningen återinförs. Det vill säga, att ingen person utanför Sverige kan få jobb om behovet inte först ”godkänns” av LO. De ville ha veto. För att skydda svenska jobb. Först kolla att ingen arbetslös svensk person med medborgarskap eller PUT kan anställas, först därefter kan tillstånd ges att folk utanför Sverige kan få komma hit och jobba.

Med den höga invandring som nu råder kommer minst 70 % att ha maximalt gymnasieutbildning, ganska många inte ens det. Detta kräver en stor tillväxt av enkla jobb, det vet alla. Personer utan utbildning får nämligen inga andra jobb initialt. 

Men Sverige ha få enkla jobb, det har varit en strategi just från LO – den solidariska lönepolitiken. 

 

Även bakom luciabeslutet den 13 december 1989 stod LO. Man var orolig för den höga invandringens påfrestningar på välfärden och stängde helt sonika gränserna i princip. Bara de flyktingar ”med särskilt starka skyddsbehov” skulle få stanna och man avvisade till och med alla utan barn som varit i landet upp till ett år. 

LO har alltså en stark tradition av protektionism. 

Så här kommer min spaning om framtiden: 

LO kommer till slut tvingas att ta den position de alltid historiskt tagit – restriktioner för invandring. För att ”skydda” sina medlemmars intressen. När LO bestämt sig för att gränserna måste stängas temporärt, eller motsvarande skärpa till alla möjliga migrationsvillkor som leder till samma sak, kommer detta tvinga Löfven att göra så. 

Om Socialdemokraterna ändrar position i migrationsfrågan kommer det antingen leda till att regeringen spricker. Eller att Miljöpartiet tvingas kompromissa i en av sina absolut största profilfrågor. 
 

Det här kommer inträffa någon gång innan mandatperioden är slut, förmodligen mycket tidigare än man kan ana. 

Kom ihåg var ni läste det först. 

Och när det händer, vad sjutton ska Politism, Aftonbladet Ledare och alla vänstertwittrare då göra?

Jag kommer poppa popcorn. 
 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!