Stockholm blir Muteborg

Stockholm bytte majoritet i stadshuset förra året till en röd-grön-rosa röra. Då utsågs även nya stadsdirektörer och biträdande stadsdirektörer.

En av dem är Ingela Lindh
 

Hon har jobbat länge i staden men hon började i politiken. Som politiskt tillsatt borgarrådssekreterare åt socialdemokraten Mats Hulth.

Lindh är inte 32 år idag, artikeln är hämtad från DNs arkiv. 

Ingela Lindh är inte bara vice stadsdirektör utan även VD för aktiebolaget Stockholms Stadshus AB som är moderbolag till kommunens samtliga bolag. Ett viktigt jobb.

Så här ser organisationen ut i staden. Kommunfullmäktige utser alltså koncernstyrelsen som i sin tur utser chefen för Stockholms Stadshus AB. Dessa utsåg alltså socialdemokraten Lindh för ett år sedan. 
 

I sitt jobb som VD är hon alltså ytterst chef för 16 dotterbolag. Hennes jobb är att ansvara för koncerenens utveckling och styra finansiella resurser optimalt vad gäller bland annat dotterbolagens ekonomi, utveckling och investeringar. Samtliga VD för dotterbolagen rapporterar till henne. 

Hon ska se till att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt, mest effektivt. 
 

Det är en hel del pengar Lindh ansvarar för, förutom att vara chef över 16 dotterbolags och deras VD:ar. 13 miljarder kronor var omsättningen förra året. 
 

Ett av dessa bolag som ingår i koncernen är SISAB – skolfastigheter i Stockholm AB. De äger och förvaltar 400 förskolor och 190 grund- och gymnasieskolor i Stockholm. De omsatte 2 miljarder förra året och gjorde en vinst på 36 miljoner.
 

Det är därför det är så oerhört intressant att ledningen för staden, som ju utser respektive dotterbolags VD, nu valt att utse Per-Anders Hedqvist till ny VD för SISAB. 

I styrelsen dominerar socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet. Och som revisor hittar man en bekant person – f d finansminister Bosse Ringholm.
 

Beslutet fattades den 15 september. 
 

 

Varför detta är anmärkningsvärt?

Per Anders Hedkvist är nämligen Ingela Lindhs sambo. 

Anställningen av Hedkvist innebär att hon nu formellt är sin sambos chef. 
 

Det är även Lindh som ansvarar för att besluta om sin sambos förmåner.

 

Grattis Stockholmare. 

Ni har nu av socialdemokraterna fått en jäv-situation i stadshuset som snurrar runt 13 miljarder av era pengar, varav 2 miljarder alltså nu styrs av koncernchefens sambo. 

Frågan är om detta ens är tillåtet enligt aktiebolagslagen?

Jag hoppas detta besluts ifrågasätts av flera så att kontraktet rivs.

Vi kan INTE ha en situation där den som styr skattebetalarnas alla bolag samtidigt är chef över sin sambo och livskamrat och dessutom är den som han ska förhandla förmåner med. Det är också sambon som beslutar om sin sambos fallskärmsavtal och är den som ytterst ansvarar för vad han pysslar med. 

Är det så att Stockholms socialdemokrater sneglat på sina kollegor i Muteborg och tänker att de ju gör ett sådant fantastiskt jobb där nere?

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!