Massflykt är en kris


Hittills har politiker och media fokuserat mest på att uttrycka medlidande med de som flyr från Syrien. Det är vackert men nu räcker det.

Vilka människor känner inte medlidande med folk i nöd? 

Mycket få. Även de flesta av de 13 % som röstade på SD i förra valet. Folk är generellt sett inte oempatiska psykopater. Alla berörs av döda barn som flyter i haven. Och eftersom vi nu kan vara överens om att det bara är en liten liten del av oss som inte känner medlidande, kan vi då också vara överens om att denna våg efter våg av uttalanden och kampanjer som uttrycker just detta alltså också bidrar till ännu mer polarisering? Att någonstans där inne i medlidandet ryms också ett utpekande, att de som röstat eller funderar på att rösta på SD, inte har något medlidande? 

Givetvis har inte genuin vilja att hjälpa någon baktanke. Men en kampanj i media eller arrangörer av en demonstration kan ha det, något annat är naivt. DN:s kampanj syftade inte bara till att uttrycka värme utan att ta ställning emot något samtidigt. Demonstrationerna arrangerades av alla ungdomsförbund, utom SD. De tackade inte nej, de var inte inbjudna.

En annan sak som är dubbel är att samtidigt som vi tar emot flest flyktingar per capita så vill politiker och media tona ner detta. Det jämförs med siffran 60 miljoner, det postas bilder på flyktingläger i Jordanien och så vidare. Vad vill ni uppnå? Ja, lidandet i världens är stort. Inte bara i Syrien. Varje minut dör ett barn på grund av brist på rent vatten. Dessa döda barn är det ingen som använder som argument. 

Folk blir förbannade när ni tonar ner det stora ansvar vi tar.

Förstår ni inte det? Vi betalar högst bistånd per capita i världen och är en humanitär stormakt OCH vi tar dessutom emot flest flyktingar per capita.

Det ska hyllas, inte tonas ner. Skärp er. 

Bilden är publicerad i samarbete med satirtecknarna “I fablernas land

Istället är det dags att även i svensk politik klassa situationen som akut. För initialt är flyktinginvandring, liten eller stor, enbart en kostnad. Det kan vi medge utan att det betyder något annat än att vi håller oss till fakta. Samtidigt är varje invandrare som kommer hit och börjar jobba en nödvändighet för att klara välfärdens finansiering i framtiden. Man kan hålla två saker i huvudet samtidigt. 

Initialt är det alltså massa problem som måste lösas och det kostar pengar. Vi väntar oss rekordnivåer. 

För i Tyskland ser det ut så här just nu
 

Migrationsverket har som bekant uppgett att 100 000 per år kommer att komma till Sverige närmaste åren, plus den anhöriginvandring detta ger. 

Det är verkligen dags att vi kallar till nationell samling och inrättar en kriskommission hur samhället ska klara av detta.

Problem som uppstår försvinner inte om vi stoppar huvudet i sanden och istället pratar om hur mycket medlidande vi har. Problem är till för att lösas. Gör vi inte det drabbar det framför allt de vi hyser medlidande för. 

Detta har föreslagits av en rad borgerliga debattörer redan, bland andra den borgerliga debattören Thomas Gür och av före detta generaldirektören för Invandrarverket (nu Migrationsverket). Hittills har varken regeringen eller oppositionen tagit i frågan ens med tång. Det är rätt anmärkningsvärt. 
 

Att inte betrakta den här situationen som kris är något relativt nytt i svensk politik.

Det finns en statlig utredning från 90-talet, som blev en proposition 1997. Den behandlade “Beredskap för svåra påfrestningar för samhället i fred“, där massflykt är en av dessa stora påfrestningar. 
 

Definitionen på vad som är en svår påfrestning identifierades av den socialademokratiska regeringen under Göran Perssons ledning som la fram propositionen som en situation “som avviker från det normala, uppstår hastigt, hotar grundläggande värden och kräver snabba beslut“.

Massflykt är alltså en av dessa. 

Anledningen till att jag här använder en 20 år gammal proposition är för att dels visa allvaret i dagens situation och peka på att vi verkligen borde betrakta dagens situation som en kris, dels visa vad socialdemokraterna, som ju har regeringsmakten, tyckte förra perioden de hade makten. 
 

Propositionen bygger på betäkande, varav en av dessa är en 67 sidor lång rapport som bara handlar om massflykt och heter “Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande“. I den går man igenom tre scenarior som alla beror på flykt från Ryssland och Baltikum. Men orsaken till flykt är i praktiken irrelevant. Nedan ser ni scenario två och vilka volymer det handlar om. 35 000 på en månad, vilket alltså München redan fått.

Nu förväntar vi oss inte exakt denna höga volym själva men 100 000 på ett år måste ändå betrakas i denna kontext. Bara München har som sagt tagit emot 40 000 flyktingar på mycket kort tid. 
 

I propositionen anser regeringen att omfattande tillströmning av flyktingar och asylsökanden till Sverige kan komma att utgöra stora påfrestningar på samhället. Dagens nivåer gör det. Det är därför är största vikt att såväl regering som opposition samt media börjar förhålla sig till den verkligheten och löser problemen. 
 

En sak som redan då var en lösning var TUT, så kallat tillfälligt uppehållstillstånd. Det är alltså ingen ny idé som bland annat Moderaterna har, även socialdemokrater hade den uppfattningen 1997 som ett av många verktyg för att hantera stor invandring. 
 

En sak som är helt knäpptyst i debatten är vilka påfrestningar en sådan stor invandring på kort tid som vi har och väntar oss får för följdeffekter på  samhällsfunktioner som till exempel hälso-och sjukvård.

I delbetäkandet om just massflykt konsteras att det ställer mycket höga krav och att sjukvården under en period kommer bli tvungen att skjuta upp medborgarnas vård för att kunna hantera flyktingar. 

Vad finns det för planer från regeringens sida angående sjukvården?
 

Jag har tidigare skrivit om vad Boverket i våras föreslog som lösning på den akuta bostadssituationen vi har, där de föreslår stora ingrepp i den privata äganderätten och socialisering av bostadsmarknaden för att kunna ge flyktingar bostäder. 

Den dåvarande socialdemokratiska regeringen var inte främmande för detta. Tvärtom föreslogs detta redan då för att lösa en allvarlig massflyktssituation. 

Därutöver bör det även finnas möjligheter att förfoga över enskilds egendom och ta ut personal med tjänsteplikt“.
 

I delbetänkadet, som ligger till grund för propositionen, utvecklar utredarna närmare hur de tänkt lösa en akut bostadssituation. 
 

Bland annat skulle man kunna använda Förfogandelagen från 1978.

Visste ni att vi hade en sådan? Inte jag heller. Det är en lag konstrurerad främst för krig men skulle kunna användas, och missbrukas, i andra situationer verkar det som. Om man får tro betäkandet. 

Enligt den kan regeringen via beslut från riksdagen ta människors fastigheter. Det gäller alla typer av fastigheter inklusive villor, sommarstugor, industrifastigheter etc. Man kan också tvinga ägaren att ordna transporter. Och tvinga folk att arbeta med det försvarsmakten bestämt. 
 

Denna lag tyckte utredarna bakom SOU 1993:89 alltså att man skulle använda för att lösa en akut flyktingssituation.

För enligt betäkandet ska bostadssituationen kunna lösas just med “rekvirering av fastighet som tillhör annan är staten”.
 

Följande personer la fram propositionen. 
 

Beslutet fattades den 14 maj 1997 i enlighet med regeringens förslag men med vissa tillägg om ytterligare utredning. 
 

Att en socialdemokratisk regering beslutat att ta folks hus och fastigheter med stöd av Förfogandelagen vid massflyktssituation bara för 20 år sedan är viktig information anser jag, mot bakgrund att Boverket våren 2015 i sitt delbetäkande är inne på samma spår. 

Det positiva är att dåvarande regering förstod och identifierade samma situation som vi står inför nu som en krissituation. Det gör varken nuvarande regeringen eller något av de politiska partierna ser det ut som. Det är otroligt märkligt. Att den här låsningen kring SD har lett till att politikerna ser ut att stå handfallna och istället stoppar huvuudet i sanden.  

Det är också allvarlig att den myndighet som ger råd till regeringen 2015 tycker att liknande förslag som beslutades 1997 om stora ingrepp i privat äganderätt är en okej lösning. 

Jag har två uppmaningar här. Den första är till regeringen.

Betrakta nuvarande situation som kris och tillkalla omedelbart en kriskommission för att hitta lösningar på alla de problem en sådan här stor flyktingtillströmning orsakar. 

Den andra till oppositionen:

Håll ögonen noga på Boverket och deras tankegångar om expropriering och socialisering. Med tanke på att en regering i nutid fattat liknande beslut är det ett tänkbart scenario att sittande regering kan göra det. 

Lösningen på den akuta bostadssituationen kan aldrig vara att göra ingrepp i den privata äganderätten. Då är vi på ett mycket sluttande plan. 

26 kommentarer till Massflykt är en kris

 1. Jag har inte heller haft en aning om Förfogandelagen. Men är det verkligen juridiskt möjligt att använda den vid en extrem asylinvandring? Utrymmet skulle utgöras av lagens §2, punkt 2 (om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser … och om det till följd av dessa förhållanden föreligger knapphet eller betydande fara för knapphet inom riket på egendom av vikt för totalförsvaret eller folkförsörjningen).

  Men i dessa dagar kan man inte vara säker på någonting. Att få ned antal asylsökande kräver antagligen väsentligt striktare asylprövning, alternativt försämrade förmåner. Båda dessa åtgärder kräver lagändring, vilket ju tar tid.

 2. Det här med att komma i arbete ser ju allt annat än bra ut. Finns det några som helst tecken på att planen fungerar med invandrad arbetskraft, oräknat den marginella arbetskraftsinvandringen, när hälften är icke sysselsatt efter 7-8 år?

  Då skall man veta att andra halvan som kallas sysselsatt bara behöver jobba en timme i veckan för att räknas in. Bedrägligt förfarande är en brottsrubricering som låter lämplig…

 3. Hej! Jag har hittat till din blogg relativt nyligen och jag vill börja med att tacka för din blogg och allt arbete du lägger ner. Jag har egentligen en fråga om en liten detalj i texten. Du skriver;

  “Samtidigt är varje invandrare som kommer hit och börjar jobba en nödvändighet för att klara välfärdens finansiering i framtiden.”

  Detta, att invandringen ska lösa framtida demografiska utmaningar, är något man hör då och då i debatten. Men var finns fakta som understödjer att det är så? Jag tittar lite i rapporten “Invandringen och de offentliga finanserna” (//eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/08/2009_3-fr%C3%A5n-webb.pdf) och saxar några rader;

  “Invandringen kan dock knappast ses som en lösning på det framtida demografiska problemet….Redan en måttlig höjning av sysselsättningsgraden hos den i landet redan boende befolkningen får en större positiv effekt på de offentliga finanserna än en stor invandring….Även om ökad invandring inte kan förväntas förbättra de offentliga finanserna i någon större utsträckning framöver finns det naturligtvis vinster att göra om invandrares integration på arbetsmarknaden kan förbättras jämfört med idag. Annars riskerar en ökad framtida invandring istället ge ett negativt bidrag till de offentliga finanserna….”

  Den rapporten jag nämner verkar alltså inte stödja att invandrare behövs för att klara välfärdens finansiering i framtiden, men det kanske finns andra rapporter som säger annorlunda?

  Mvh
  /D

 4. Jag uppskattar dina granskningar mycket, men som en del andra skribenter hakar jag upp mig på meningen: “Samtidigt är varje invandrare som kommer hit och börjar jobba en nödvändighet för att klara välfärdens finansiering i framtiden.”

  Du brukar vara noggrann med källor och jag hade gärna sett en källhänvisning som styrker påståendet ovan. Tino Sanandaji kommenterade ett liknande utspel, från Arbetsförmedlningens generaldirektör Mikael Sjöberg, om behovet av invandring för välfärdens skull. Såvitt jag förstod av Sanandajis kommentar så är stödet för ditt citerade påstående ovan svagt. Se länk.

  //www.tino.us/2015/04/trams-fran-ams/

  Tack för en bra blogg!

 5. De här förslagen är förnuftiga och rationella. Finns alltså inte en chans att ansvariga politiker i detta land skulle hörsamma dem.

 6. Och för varje invandrare som kommer i jobb, ett riktigt jobb och inget sysselsättningsjobb á några timmar i månaden, hur många invandrare behöver vi försörja som INTE kommer i jobb?

  Precis som Henrik skriver, när blev detta med behövda och arbetande invandrare någon form av sanning?

  Jag tror mer på att sanningen är att för varje invandrare som kommer i riktigt jobb, måste vi försörja hundratals fler med bidrag i någon form.

  För hur ska män som vägrar ta kvinnor i hand, kvinnor täckta från topp till tå och inte kan eller får resa ensamma i samhället, ta ledigt femtiotolv gånger om dagen för bön och fasta 1 månad om året, och som dessutom inte vill lära sig språket kunna få ett jobb?

 7. Håller med om mycket, principen “alltid mer, aldrig nog” sitter i väggarna hos vänstern. Sverige med 2% av EU:s befolkning beviljade ifjol 22% av asylärendena i EU. En tredjedel av den somaliska diasporan i EU finns i Sverige. Liknande siffror gäller för den irakiska.

  I andra ändan på skalan har vi Estland med en statsskuld på ca 10% av BNP som jämrar sig högljutt då EU föreslår att de ska ge asyl åt 200 personer på ett år.

  Genomsnittsmigranten tar i median åtta år på sig att komma i arbete, efter ytterligare sju har 65 % gjort det.

  Vi kan aldrig integrera oss ur denna situation. Det är som att tro att Volvo kan uppfinna en ny motorgeneration som ger dubbelt så hög effekt och drar en tredjedel så mycket bränsle som den förra. Och till samma pris. Det kommer förstås aldrig att ske.

  I slutänden handlar allt om volymer. Alliansregeringen klarade inte av att hålla dessa på rimliga nivåer, den s.k. samarbetsregeringen gör det uppenbarligen inte heller.

  Vi är alltså tillbaka till den tredje vägens politik som socialdemokraterna gärna orerade om på nittiotalet. Men den här gången är den tredje vägen SD. Gilla det eller ej.

 8. Det som är tämligen intressant är just hur andra, större, medier resonerar. Det var väl rätt förståeligt hur man agerade kring rapporteringen förr, låt oss säga ca tre-fyra år sedan.

  Men idag då allt ändå är ute och de flesta som är intresserade av flyktingdebatten är ju själva ofta inne på just Fria Tider, NI och dylika alt. medier. Så frågan är ju hur man tänkte fortsätta vara tyst i de större medierna.

  Men oddsen att man kommer tillsätta en nationell komitee är väl ganska låga. Sitter själv och mest väntar på att någon politiker ska spy ut sig hat emot Tysklands gränskontroller.

 9. Varför blir ni chockerade överhuvudtaget? Jag och min dotter har redan börjat planera för en eventuell framtida flykt till Danmark eller Norge. Här lär det inte dröja innan man får en bättre behövande inkvarterad hemma vare sig man vill eller ej.

 10. Gustav: Nej, inte i chock. Julia Caesar skrev om konfiskerade sommarstugor redan för minst ett år sedan. Så Rebecca är lite sen på bollen bara, men bättre sent än aldrig.

 11. Håller med om det mesta och ditt förslag på nationell samling verkar vettig i dagens situation.

  Hakar dock upp mig på “Samtidigt är varje invandrare som kommer hit och börjar jobba en nödvändighet för att klara välfärdens finansiering i framtiden. “

  När det blev detta en universell sanning?

 12. Instämmer med Niklas. Uvell och Ledarsidorna är i en klass för sig själv. Mycket seriösa och läsvärda. Absolut värda att betala för.

 13. Gammelmedia och politikeradel inser att de förlorat monopolet på opinionsbildningen. Du är själv ett exempel på en “dissident” som får fler delningar än.tidigare “journalistiska storheter”. Raseriet kanaliseras i hög grad mot SD och “hatsiter”. Dessa sitter kallas kloakrör. I dessa kloakrör finner jag i många fall kunskap, stilism och intellektuell skärpa. I detta forum finner jag källforskning som borde utföras av ALLA grävande journalister. Dock saknas de i Tv och stora tidningar.

 14. Jag är djupt oroad och har varit det länge. Frågan går inte att diskutera då vi inte har den typen av diskussionsklimat. Hur blir man av med den sittande regeringen?
  mvh Anna L

 15. Vi har dessutom utbildningssituationen. Sverige är ett högteknologiskt specialiserat land. I princip alla behöver minst en gymnasial yrkesutbildning för att få jobb. Ytterst få ungdomar går inte i gymnasiet och framtiden för de som inte gör det är mörk. Arbeten utan yrkeskvalifikationer är sällsynta. Nu kommer stora grupper där uppåt hälften saknar gymnasial utbildning i vuxen ålder. Då krävs det en rejäl förstärkning av vuxenutbildningen. Lärare, som knappast finns, lokaler och resurser. Jag säger inte att vi inte ska ta emot flyktingar, men man måste ha en beredskap för att ta emot dem. Bostäder, utbildning, sjukvård, jobb. Ja, en framtid på riktigt istället för ett limbo. Speciellt som man ger PUT, dvs att de ska vara en del av vårt samhälle på överskådlig tid.

 16. Tack för denna viktiga information. Det som är bra är att utredningen tagit problematiken på allvar. Men lösningen på boendet förskräcker.

 17. Välresearchat och tänkvärt.

  Dock – 1997 var den allmänna värnplikten alive and kicking, försvaret blev de facto upprustat (nya stridsvagnar och pansarfordon) och minnet av kalla krigets ständiga beredskap levde kvar. Hundratusentals svenskar, deras fordon och annan egendom var krigsplacerade – de var alltså redan statlig egendom. Att då utvidga de statliga befogenheterna i enlighet med utredningarna ovan var något på marginalen.

  Idag är invasionsförsvaret avveckat, mobiliseringstanken stendöd och idén om att samla nationen á la 1940 borta. Att i ett sådant läge införa värnplikt för bostäder är en betydligt större ansträngning än det var på 90-talet. Men det kommer knappast hindra politiker från att försöka.

 18. Bra skrivet som vanligt. Det som gör mig frustrerad är att politikerna i Sverige (och EU) har skjutit ALLT ansvar till folket – insamlingar, volontärarbete, skyddsnät. Hade detta varit en naturkatastrof hade man skickat armén att hjälpa till men när det nu är en humankatastrof händer ingenting förutom resor till möten i Bryssel.

 19. Det finns två svenska bloggar jag skulle betala för att läsa; Uvell.se är den ena och Ledarsidorna.se den andra. Hatten av.

 20. Jag håller tillfullo med dig I ditt inlägg. En desperat regering kan mycket väl ta till expropiering eftersom bostadsbyggandet inte kommer ens I närheten av behovet. Senast idag 2015-0914 har man bestämmt att dränera SJ på ytterligare 1,7 mrd., trots att vi vet att järnvägen är I ett skriande behov av upprustning, vilkent nuvarande regering kritiserat alliansen för. Vilket jävla hyckleri! Om du tror att alliansen kommer att hörsamma din vädjan, glöm det! Så fort AKB öppnar truten så hoppar det massvis med grodor ur hennes mun,o gör det inte det så slingrar hon sig som en orm I DÖdsryckning. Ett ex. barn behöver sovmorgon! Vem kan ta detta svammel på allvar, det visar enl. mig på en väldigt låg IQ, eller så tror hon att vi Svenskar är som Norrlänningar. Jag avskyr denna dam eftersom jag är just en Norrlänning.

 21. Har du läst demoskops senaste undersökning? “Vem vågar prata om sina åsikter” Där finns lite av det bakomliggande till varför katastrofregeringen med praoeleven Löfven kan härja som dom gör vanligt folk som inte har skydd är helt enkelt skrämda till tystnad och vågar inte ryta till i många fall.

  Ett riktigt skräckexempel är hur en tjänsteman skriver om hur all personal blev kallade till stormöte i matsalen och efter ett föredrag om vad dom gällde avslutades det med att ansvariga deklarerar att dom som inte ställer upp på värdegrunden gärna fick se sig om efter ett annat jobb personen i fråga verkade ångra att han inte spelade hela skiten.

  Vem deklarerar icke vänsteråsikter (tex om invandring) framför arbetskamrater/chefer om chansen finns att förlora jobbet eller minsta chans till befodran?
  Och vilka berättar för okända att dom är en av fem i landet som gillar SD om risken finns att dom blir fysiskt attackerade av galna vänsterextremister som exempel kan vi ta det danska radioteamet som bara han stå någon timme med SD-brochyrer i Malmö innan det blev för riskabelt eftersom flera hotat dom och slutligen en arg pöbel som stoppade hela experimentet.

  Men det är inte bara vänstern som är skyldig till utvecklingen Reinfeldt gjorde ju ett uttalande om att dom med för han avvikande åsikter fick vara beredda på otäckheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap