Socialisering

Det ordet har vi inte tänkt på sedan 80-talet. Då skulle det mesta socialiseras och Sverige skulle bli så likt en planekonomi det var demokratiskt möjligt. Offentlig sektor svällde, skatterna var skyhöga, kapital drevs ut ur landet och de privata företagen skulle stjälas genom löntagarfonder. 

Men tack och lov kom globaliseringen, EU, internet och svensken släpptes ut ur det socialistiska mörkrets säck för att aldrig titta tillbaka. 

Det är därför med fasa jag läser en rapport som statliga Boverket släppte i mars som inte gjort något väsen av sig alls. Jag förstår att folk har annat att göra än att läsa tråkiga myndigheters rapporter men den här rapporten är så otroligt viktig att den inte borde försvinna i informationsflödet.

Tack vare Lars Wilderäng och hans blogg Corncopia fick jag upp ögonen för den idag. Trots att den släpptes i mars har få höjt på ögonbrynen förutom Lars och min krönikekollega Peter Santesson, som uppmärksammade den i mars i Dagens Samhälle

Så här illustrerar duktiga ”I fablernas land” mitt inlägg.
 

Boverket är en statlig myndighet som bland annat tar fram vägledningar angående bostadspolitik. När det gäller bostadsmarknaden en viktig aktör således. 
 

Nu föreslår de avsevärda ingrepp i privat äganderätt och en ökad socialisering av bostadsmarknaden där politiker ska ges all makt att fördela bostäder baserat på ideologiska preferenser. 

Olof Palme hade varit stolt. 

Jag hoppas att krigsrubrikerna kommer. För Boverket släpper sin slutgiltiga rapport 15 oktober. Om detta är delrapportens slutsatser är jag väldigt orolig för den kommande rapporten. 

I inledningen citeras de tidigare flyktingsamordnaras slutsatser att bostäder är en stor propp i asylsystemet. Bostadssituationen är akut.
 

Att flyktinginvandringen ökar drastiskt är ingen nyhet för någon, däremot kan man få intrycket att nivåerna är helt nya 2015 men vi har haft väldigt stor inflyttning i några år nu. Det finns alltså redan en massa människor i landet som ännu inte fått bostäder. 
 

Men utöver dessa minst 10 000 personer som redan är fast på asylboenden med PUT men ingen bostad beräknar Boverket att 80 000 bostäder behövs under två år. Bara till flyktingar. Inte att förväxla med det totala behovet. Det finns ju andra grupper som också behöver bostäder: unga vuxna, studenter etc. 

Jag delar Boverkets pessismism vad gäller nybyggande. Det är inte realstiskt att tro att vi snabbt kan bygga bort bostadsbristen. Framför allt inte utan radikala regeländringar och införande av marknadshyror. Men några sådana förslag lyser med sin frånvaro i den annars politiserade rapporten. För man kan inte säga annat om förslagen. Tyvärr. Boverket har också genomgående låtit blir att göra realstiska konsekvensberäkningar. Jag hoppas de kommer i den slutgiltiga rapporten. 
 

Så hur löser vi då detta?

Inledningsvis har Boverket några rimliga och bra förslag, som att bygga om lokaler, öka incitamenten till bostadsrättsuthyrning genom rimligare regler, regelförenklingar och bygga snabba modulhus. 

Men sedan kommer styckena jag blev tvungen att läsa om och om för att jag inte trodde mina ögon.

Får jag presentera – bostadspolitik 2015 inslagen i planekonomiskt brunt papper från andra sidan järnridån 1983. 

Boverket föreslår nämligen att alla privata företag ska tvingas att tillhöra en enda centralstyrd kommunal kö och lämna alla objekt dit.  

De ska inte längre få bestämma själva om sina lägenheter utan alla lägenheter som ägs av andra än kommunen, dvs privata företag, ska trots detta hänvisas till en kommunal kö som styrs av politiska tjänstemän. 

Hur detta ökar incitamenten att starta fastighetsbolag, bygga nya hyresrätter etc har Boverket smart nog låtit bli att beröra. Eftersom de hade blivit tvungna att konstatera att inga nya projekt förmodligen hade startas under dessa omständigheter utan lagts på is tills en rimliga politisk majoritet styr. Varför ska man bygga bostäder när man inte får bestämma om den själv? Investera massa pengar och ta en massa risker? 

Inte nog med det.

Denna centralstyrda kö ska dessutom ge förtur till nyanlända. Kötid ska inte längre spela någon roll utan denna centrala kö ska alltså enbart ge lägenheter till flyktingar.

Glöm att flytta hemifrån, byta till större när barnen kommer eller att gamla mamma kan flytta närmare er. Eller invandrare som jobbat och slitit för att kunna flytta från ett utanförskapsområde. 

ALLA lägenheter ska fördelas till nyanlända under en tidsperiod uppsatt av politiker, så allt från 2 år till för evigt. Eller till en ny politisk majoritet beslutar annorlunda. Betänk alla ”tillfälliga” reformer som moms, värnskatt etc.

Inget i politiken blir tillfälligt. 
 

För att lyckas med detta måste Bostadsförsörjningslaget ändras, framför allt § 8.

Bostadsförmedlingarna ska inte längre fördela lägenheter på kötid utan ”efter andra parametrar”.

Dessa ska politiken bestämma. Vilket öppnar en enorm möjlighet för godtycke baserad på olika politiska ideologier. Grattis alla kollektivistiska politiker som älskar att detaljstyra samhället genom ideologiska glasögon. Ni vädrar ny morgonluft. 
 

Politiska skäl för att få bostad. Och det ska alltså gälla ALLA lägenheter i landet. Det är inte svårt att tänka sig vad dessa politiska parametrar skulle kunna bli. Till exempel kvoter för romska tiggare, rasifierade rappare, afrosvenskarnas riksförbund, transpersoner och kvoter för kvinnor. 

En enda bra bieffekt i detta socialistiska haveri kan jag hitta: LO och deras fackförbund skulle inte längre få ge bostäder till sina anställda i det bestånd de har i mitt i stan utan tvingas upplåta även sina lägenheter till den kommunalt kontrollerade kön. LO har nämlien ett eget fastighetsbolag.
 

Men Boverket ignorerar i alla fall inte alla negativa konsekvenser. De konstaterar till exempel att deras förslag skulle innebära att grupper ställs emot varandra. Till exempel skulle detta leda till att missbrukare i framtiden hänvisas till sovplats hos bekanta efter behandlingshem. Vilka bekanta har en mångårig missbrukare? Andra missbrukare, som inte precis blivit rena. Ett jättebra ställe att knoppa på när du starta ett nytt liv alltså. 
 

Men Boverket har mer verktyg i socialiseringslådan.  De förslår också att kommunen avkrävs att möblera en viss andel av lägenheterna, som ska fungera som övergångsboende med en maxtid man får bo. 
.

En slutsats de dragit uppenbarligen är att privata hyresvärdar, och även kommunala, är skeptiska att hyra ut sina lägenheter till folk som de inte tror kan betala hyran. En full rimlig hållning.

För att lösa detta ska staten gå in med en generellt hyresgaranti men inte till alla som behöver bostad utan till nyanlända.

Resultatet kommer bli att ungdomar och andra långt från bostadsmarknaden och som inte har tillräcklig bra ekonomiska förutsättningar aldrig kommer kunna hyra en lägenhet. För om incitamenten att hyra ut till en flykting bland annat är att staten alltid går och betalar hyran om de inte klarar kommer de som omfattas av den garatin att premieras. Hur mycket en sådan garanti skulle kosta staten har Boverket inte räknat ut.

Denna garanti är dock helt överflödig om systemet med att tvinga alla privata företags lägenheter till en kommunal kö införs för då går alla lägenheter ändå till flyktingar. Boverket leker med tanken att ett privat företag vägrar, då kan lösningen vara diskrimineringslagstiftningen. Alla medel är visst tillåtna.  
 

Men vad vore väl en socialisering av bostadsmarknaden utan ökad expropriering, det vill säga möjligheten för stat och kommun att tvinga alla de känner för att sälja sina hus och sin mark för att de anser att de behöver den bättre?

Givetvis vill Boverket öka möjligheterna till detta. För som de konstaterar, om markägaren inte vill sälja kommer man inte vidare. Kallas privat äganderätt. Det ska till synnerliga skäl som är mycket specifika för att kunna expropriera idag, även om vissa kommuner skarvar här ändå och tar folks hus.

Boverket vill ge staten rätt att exproriera mark för ”tätbebyggelseändamål”. Detta förslag innebär inte bara ett ingrepp mot privatpersoner och deras mark och utan också en rejäl försämring av det kommunala självstyret. Vilket ytterst handlar om demokrati eftersom du som väljare får välja din politiska majoritet i din kommun. Denna majoritet kan vara en helt annan än den nationella, som staten representerar. Kommunen får på det här sättet en överrock när det kommer till både bostadsbyggande och expropriering av kommuninvånarnas egendom. 
 

Dessa förslag är så orimliga att jag inte ens vet vart jag ska börja.

Men framför allt blir jag rädd.

Är det åt det här hållet Sverige ska gå? Ett land som bara under mitt liv som först ung vuxen och nu snart 40 har förändrats på ett helt fantastiskt sätt. 

Från att ha varit ett stängd, beige centralstyrt kollektivistisk litet kallt land, ensam med sina kalla grannar söder om Nordpolen och där krogar knappt fanns, matkulturen var bedrövlig och vad vi visste om världen begränsades till vad SVT 1 och SVT 2 valde att visa, vad som stod i svenska tidningar och vad som skrivits i böcker. Få kunde resa. Sverige var ett litet land i alla bemärkelser. 

Till en land del av globaliseringen men internationella matkedjor, städer fulla av krogar och uteserveringar och där vi i realtid får veta vad som händer i resten av världen, fritt för oss att själva sålla och granska. Fria från informationsöverrockar tack vare dagens teknik. Tack vare duktiga företagare från andra länder.  

Vi får välja skola, förskola, äldrevård, handla alkohol på lördagar, köpa vin på internet, välja själva vilka filmer våra barn är mogna att se långt borta från statlig censur. Vi kan köpa kläder från världens alla kedjor, läsa hela världens tidningar, höra radiostationer från vart vi vill. Vi kan kommunicera med alla i världen utan att vara hänvisade till en grå bakelittelefon som ägdes av Televerket. Att äga en egen telefon på 80-talet var förbjudet och man kunde bli åtalad om man smugglade in en egen från till exempel USA. 

Men nu har vi en regering som tar steg efter steg att ta bort valfriheten. 

Sverige ska tillbaka till där vi en gång varit. Ett litet centralstyrt land. 

Vi ska inte kunna välja skola. Sedan vänder de sig till förskolorna, garanterat. Att få välja äldreomsorg kommer försvinna i och med att LOV kommer avskaffas. Stockholms stad har redan ”återkommunialiserat” en rad fungerande verksamheter drivna av duktiga entreprenörer av enda syftet att kommunen ska äga.

Och nu ska bostadsmarknaden göras helt statlig enligt Boverket, om slutsatserna finna kvar i den slutgiltiga rapporten. 

Vad är det som håller på att hända? Är väljarna blinda? Ser ni inte vad som pågår mitt framför era ögon? För ni är inte till majoritet socialdemokrater längre. Ni vill ha det fria öppna och globaliserade Sverige vi har idag. 

Vi kan inte stillasittande se på när en rödgrön regering bokstavligen baxar Sverige tillbaka 3 decennier.

Och borgerligheten står och ser på. 

En direkt konsekvens om detta införs är i och för sig att Sverigdemokraterna får egen majoritet nästa val så då kan alla partier gå och göra något annat en mandatperiod. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!