Socialisering


Det ordet har vi inte tänkt på sedan 80-talet. Då skulle det mesta socialiseras och Sverige skulle bli så likt en planekonomi det var demokratiskt möjligt. Offentlig sektor svällde, skatterna var skyhöga, kapital drevs ut ur landet och de privata företagen skulle stjälas genom löntagarfonder. 

Men tack och lov kom globaliseringen, EU, internet och svensken släpptes ut ur det socialistiska mörkrets säck för att aldrig titta tillbaka. 

Det är därför med fasa jag läser en rapport som statliga Boverket släppte i mars som inte gjort något väsen av sig alls. Jag förstår att folk har annat att göra än att läsa tråkiga myndigheters rapporter men den här rapporten är så otroligt viktig att den inte borde försvinna i informationsflödet.

Tack vare Lars Wilderäng och hans blogg Corncopia fick jag upp ögonen för den idag. Trots att den släpptes i mars har få höjt på ögonbrynen förutom Lars och min krönikekollega Peter Santesson, som uppmärksammade den i mars i Dagens Samhälle

Så här illustrerar duktiga “I fablernas land” mitt inlägg.
 

Boverket är en statlig myndighet som bland annat tar fram vägledningar angående bostadspolitik. När det gäller bostadsmarknaden en viktig aktör således. 
 

Nu föreslår de avsevärda ingrepp i privat äganderätt och en ökad socialisering av bostadsmarknaden där politiker ska ges all makt att fördela bostäder baserat på ideologiska preferenser. 

Olof Palme hade varit stolt. 

Jag hoppas att krigsrubrikerna kommer. För Boverket släpper sin slutgiltiga rapport 15 oktober. Om detta är delrapportens slutsatser är jag väldigt orolig för den kommande rapporten. 

I inledningen citeras de tidigare flyktingsamordnaras slutsatser att bostäder är en stor propp i asylsystemet. Bostadssituationen är akut.
 

Att flyktinginvandringen ökar drastiskt är ingen nyhet för någon, däremot kan man få intrycket att nivåerna är helt nya 2015 men vi har haft väldigt stor inflyttning i några år nu. Det finns alltså redan en massa människor i landet som ännu inte fått bostäder. 
 

Men utöver dessa minst 10 000 personer som redan är fast på asylboenden med PUT men ingen bostad beräknar Boverket att 80 000 bostäder behövs under två år. Bara till flyktingar. Inte att förväxla med det totala behovet. Det finns ju andra grupper som också behöver bostäder: unga vuxna, studenter etc. 

Jag delar Boverkets pessismism vad gäller nybyggande. Det är inte realstiskt att tro att vi snabbt kan bygga bort bostadsbristen. Framför allt inte utan radikala regeländringar och införande av marknadshyror. Men några sådana förslag lyser med sin frånvaro i den annars politiserade rapporten. För man kan inte säga annat om förslagen. Tyvärr. Boverket har också genomgående låtit blir att göra realstiska konsekvensberäkningar. Jag hoppas de kommer i den slutgiltiga rapporten. 
 

Så hur löser vi då detta?

Inledningsvis har Boverket några rimliga och bra förslag, som att bygga om lokaler, öka incitamenten till bostadsrättsuthyrning genom rimligare regler, regelförenklingar och bygga snabba modulhus. 

Men sedan kommer styckena jag blev tvungen att läsa om och om för att jag inte trodde mina ögon.

Får jag presentera – bostadspolitik 2015 inslagen i planekonomiskt brunt papper från andra sidan järnridån 1983. 

Boverket föreslår nämligen att alla privata företag ska tvingas att tillhöra en enda centralstyrd kommunal kö och lämna alla objekt dit.  

De ska inte längre få bestämma själva om sina lägenheter utan alla lägenheter som ägs av andra än kommunen, dvs privata företag, ska trots detta hänvisas till en kommunal kö som styrs av politiska tjänstemän. 

Hur detta ökar incitamenten att starta fastighetsbolag, bygga nya hyresrätter etc har Boverket smart nog låtit bli att beröra. Eftersom de hade blivit tvungna att konstatera att inga nya projekt förmodligen hade startas under dessa omständigheter utan lagts på is tills en rimliga politisk majoritet styr. Varför ska man bygga bostäder när man inte får bestämma om den själv? Investera massa pengar och ta en massa risker? 

Inte nog med det.

Denna centralstyrda kö ska dessutom ge förtur till nyanlända. Kötid ska inte längre spela någon roll utan denna centrala kö ska alltså enbart ge lägenheter till flyktingar.

Glöm att flytta hemifrån, byta till större när barnen kommer eller att gamla mamma kan flytta närmare er. Eller invandrare som jobbat och slitit för att kunna flytta från ett utanförskapsområde. 

ALLA lägenheter ska fördelas till nyanlända under en tidsperiod uppsatt av politiker, så allt från 2 år till för evigt. Eller till en ny politisk majoritet beslutar annorlunda. Betänk alla “tillfälliga” reformer som moms, värnskatt etc.

Inget i politiken blir tillfälligt. 
 

För att lyckas med detta måste Bostadsförsörjningslaget ändras, framför allt § 8.

Bostadsförmedlingarna ska inte längre fördela lägenheter på kötid utan “efter andra parametrar”.

Dessa ska politiken bestämma. Vilket öppnar en enorm möjlighet för godtycke baserad på olika politiska ideologier. Grattis alla kollektivistiska politiker som älskar att detaljstyra samhället genom ideologiska glasögon. Ni vädrar ny morgonluft. 
 

Politiska skäl för att få bostad. Och det ska alltså gälla ALLA lägenheter i landet. Det är inte svårt att tänka sig vad dessa politiska parametrar skulle kunna bli. Till exempel kvoter för romska tiggare, rasifierade rappare, afrosvenskarnas riksförbund, transpersoner och kvoter för kvinnor. 

En enda bra bieffekt i detta socialistiska haveri kan jag hitta: LO och deras fackförbund skulle inte längre få ge bostäder till sina anställda i det bestånd de har i mitt i stan utan tvingas upplåta även sina lägenheter till den kommunalt kontrollerade kön. LO har nämlien ett eget fastighetsbolag.
 

Men Boverket ignorerar i alla fall inte alla negativa konsekvenser. De konstaterar till exempel att deras förslag skulle innebära att grupper ställs emot varandra. Till exempel skulle detta leda till att missbrukare i framtiden hänvisas till sovplats hos bekanta efter behandlingshem. Vilka bekanta har en mångårig missbrukare? Andra missbrukare, som inte precis blivit rena. Ett jättebra ställe att knoppa på när du starta ett nytt liv alltså. 
 

Men Boverket har mer verktyg i socialiseringslådan.  De förslår också att kommunen avkrävs att möblera en viss andel av lägenheterna, som ska fungera som övergångsboende med en maxtid man får bo. 
.

En slutsats de dragit uppenbarligen är att privata hyresvärdar, och även kommunala, är skeptiska att hyra ut sina lägenheter till folk som de inte tror kan betala hyran. En full rimlig hållning.

För att lösa detta ska staten gå in med en generellt hyresgaranti men inte till alla som behöver bostad utan till nyanlända.

Resultatet kommer bli att ungdomar och andra långt från bostadsmarknaden och som inte har tillräcklig bra ekonomiska förutsättningar aldrig kommer kunna hyra en lägenhet. För om incitamenten att hyra ut till en flykting bland annat är att staten alltid går och betalar hyran om de inte klarar kommer de som omfattas av den garatin att premieras. Hur mycket en sådan garanti skulle kosta staten har Boverket inte räknat ut.

Denna garanti är dock helt överflödig om systemet med att tvinga alla privata företags lägenheter till en kommunal kö införs för då går alla lägenheter ändå till flyktingar. Boverket leker med tanken att ett privat företag vägrar, då kan lösningen vara diskrimineringslagstiftningen. Alla medel är visst tillåtna.  
 

Men vad vore väl en socialisering av bostadsmarknaden utan ökad expropriering, det vill säga möjligheten för stat och kommun att tvinga alla de känner för att sälja sina hus och sin mark för att de anser att de behöver den bättre?

Givetvis vill Boverket öka möjligheterna till detta. För som de konstaterar, om markägaren inte vill sälja kommer man inte vidare. Kallas privat äganderätt. Det ska till synnerliga skäl som är mycket specifika för att kunna expropriera idag, även om vissa kommuner skarvar här ändå och tar folks hus.

Boverket vill ge staten rätt att exproriera mark för “tätbebyggelseändamål”. Detta förslag innebär inte bara ett ingrepp mot privatpersoner och deras mark och utan också en rejäl försämring av det kommunala självstyret. Vilket ytterst handlar om demokrati eftersom du som väljare får välja din politiska majoritet i din kommun. Denna majoritet kan vara en helt annan än den nationella, som staten representerar. Kommunen får på det här sättet en överrock när det kommer till både bostadsbyggande och expropriering av kommuninvånarnas egendom. 
 

Dessa förslag är så orimliga att jag inte ens vet vart jag ska börja.

Men framför allt blir jag rädd.

Är det åt det här hållet Sverige ska gå? Ett land som bara under mitt liv som först ung vuxen och nu snart 40 har förändrats på ett helt fantastiskt sätt. 

Från att ha varit ett stängd, beige centralstyrt kollektivistisk litet kallt land, ensam med sina kalla grannar söder om Nordpolen och där krogar knappt fanns, matkulturen var bedrövlig och vad vi visste om världen begränsades till vad SVT 1 och SVT 2 valde att visa, vad som stod i svenska tidningar och vad som skrivits i böcker. Få kunde resa. Sverige var ett litet land i alla bemärkelser. 

Till en land del av globaliseringen men internationella matkedjor, städer fulla av krogar och uteserveringar och där vi i realtid får veta vad som händer i resten av världen, fritt för oss att själva sålla och granska. Fria från informationsöverrockar tack vare dagens teknik. Tack vare duktiga företagare från andra länder.  

Vi får välja skola, förskola, äldrevård, handla alkohol på lördagar, köpa vin på internet, välja själva vilka filmer våra barn är mogna att se långt borta från statlig censur. Vi kan köpa kläder från världens alla kedjor, läsa hela världens tidningar, höra radiostationer från vart vi vill. Vi kan kommunicera med alla i världen utan att vara hänvisade till en grå bakelittelefon som ägdes av Televerket. Att äga en egen telefon på 80-talet var förbjudet och man kunde bli åtalad om man smugglade in en egen från till exempel USA. 

Men nu har vi en regering som tar steg efter steg att ta bort valfriheten. 

Sverige ska tillbaka till där vi en gång varit. Ett litet centralstyrt land. 

Vi ska inte kunna välja skola. Sedan vänder de sig till förskolorna, garanterat. Att få välja äldreomsorg kommer försvinna i och med att LOV kommer avskaffas. Stockholms stad har redan “återkommunialiserat” en rad fungerande verksamheter drivna av duktiga entreprenörer av enda syftet att kommunen ska äga.

Och nu ska bostadsmarknaden göras helt statlig enligt Boverket, om slutsatserna finna kvar i den slutgiltiga rapporten. 

Vad är det som håller på att hända? Är väljarna blinda? Ser ni inte vad som pågår mitt framför era ögon? För ni är inte till majoritet socialdemokrater längre. Ni vill ha det fria öppna och globaliserade Sverige vi har idag. 

Vi kan inte stillasittande se på när en rödgrön regering bokstavligen baxar Sverige tillbaka 3 decennier.

Och borgerligheten står och ser på. 

En direkt konsekvens om detta införs är i och för sig att Sverigdemokraterna får egen majoritet nästa val så då kan alla partier gå och göra något annat en mandatperiod. 

80 kommentarer till Socialisering

 1. Ja vi närmar oss Rysslands sämsta sidor just att tvinga bort friheten hos människors frihet som är så utvecklande för individens kreativitet och bästa vapen mot arbetslöshet.
  Utanförskapet depressioner och kriminaliteten kommer bara att öka ju mer man kväver kreativiteten hos enskilda individer. Jag vet att det är ett väldigt stort antal elever som är fullständigt uttråkade redan i skolan för att det inte finns tillräckligt med valfrihet utifrån individens förmåga fallenhet och anlag. I väldigt många sammanhang har vi ett byråkratiskt helvete som förlamar och målar in möjligheter till enskildas utveckling. Tyvärr är jag rädd att eländet från Mellanöstern är permanent importerat för många årtionden framöver. Vem i världen vinner på att Sverige blir ett U-land. En människa som är frisk och mår bra orkar betydligt bättre att hjälpa någon annan än en som själv är sjuk och svag likadant är det med ett land.
  Mvh Roy Nilsson

 2. Att förnuft inte premieras i elitmiljöer har alltid förekommit. Tron på egna dogmer och vinsten av att tillhöra gemenskapen väger tyngre. Värmen i gemenskapen och rädslan för utfrysning gör organisationen till en sekt. Det brukar på företagsspråk kallas för korrupt organisation. När gruppen börjar arbeta för att bevara sin egen komfort och existens och allt mindre nytta skapas. Individen är egoistisk och rädd och när den hamnar i en sekt är den “nedsläckt” och kan inte tänka och agera – inte på grund av grupptryck utan på att överlevnadsinstinkten prioriterar vad som är kloka tankar. De kloka tankarna är konformitet handlingar som leder säkrar komforten.

  För att råda bot mot människans svaghet för rädsla fallenhet att skapa korkade och korrupta grupper bör man utgå från att alla grupper blir korrupta och behöver säkerhet arrangemang för att stoppa sekterism.

  Kulter som lever under paroller som “mångkulturism är gott”, “rädda miljön” eller “Ingen ska drunkna i medelhavet” är djupt religiösa och kan lätt skapa utopier som faktiskt inte kan uppnås. Att just arbeta för en god sak tycks legitimera att man kan ha noll resultat eller tom förvärra saker. Vad passar människan bättre än “feel good” projekt där legtimitet är så lätt att rekvirera – Den som kritiserar barmhärtighet är ju obarmhärtig och vem vill bli stämplad och utfryst.

  I praktiken kör sekten sin filosofi tills yttre omständigheter blir sekten övermäktig och den kan ej längre producera värme och utöva tvång och dess medlemmar går ut i friheten – som om de varit i en dröm.

 3. Bra och uppfriskande “giftigt” skrivet . . .
  Dock man kan inte med ett lågt bostadsbyggande ihop med en ökande befolkning skapa en bostadskö på något år . . en befolkningsökning på 100.000 ger ett byggbehov av 50.000 boenden men det har ju byggts en del så denna kö började förmodligen skapas före 2006 MEN har sedan under alliansens åtta år “farit iväg” något otroligt . .

  Dvs den är inte denna regering som skapat den prekära situationen utan den förra . . .
  Vi borde inte ha suttit stillastigande under alliansens år heller tvärtom . . .
  MEN visar inte denna en regering en förbättring inom ett år till så håller jag med MEN de är lika goda kålsupare….

 4. Det finns inget annat land i världen där kulturmarxismens “marschen genom institutionerna” (gör egen efterforskning i ämnet via YouTube eller Google) har genomförts så konsekvent och omfattande som i Sverige. Allt, precis allt fån SVT till Boverket genomsyras av personer med “rätt” åsikter.

 5. ” En direkt konsekvens om detta införs är i och för sig att Sverigdemokraterna får egen majoritet nästa val så då kan alla partier gå och göra något annat en mandatperiod “.

  Och då kan också alla journalister gott ta och sjukskriva sig på obestämd tid.

  Jag tror ärligt talat att PK-etablissemanget helt enkelt anser att vi har “det för bra”. Att svenskar är mer lyckligt lottade jämfört med andra länder. Det är bara att titta på det hitresta tiggeriet. Att dessa överhuvudtaget tillåts sitta överallt dagarna i ända.

 6. Sommarstugan är såld i år och snart även villan. Hoppas vi kan bo själva i den inköpta trerummaren.

 7. Man blir vid första anblicken av detta helt mållös och sedan riktigt förb…..Hur kan dessa idioter på Boverket (styrda av islamisten och turken Mehmet Kaplan (mp) bara tro att vi, svenska (och invandrade också för den delen) folket skulle gå med på något sådant? Då får man väl vara på Annie Lööfs (c)intelligensnivå och vilja ta in 30 miljoner flyktingar (som dessutom kan bilda haremsgrupper och kräva många, och riktigt stoooora bostäder!) Nej tack! Men det blir i alla fall en bostad ledig, när jag drar härifrån,söderut till ett något varmare land som är mindre planekonomiskt än Sverige, för nu är Palmes ande tillbaka och spökar här i bostadspolitiken, och detta är sannerligen inte något att vara stolt över!Usch och fy! säger jag bara! Detta är

 8. Kanon, klart det ska vara så, inte f-n ska väl vi skattebetalare i den lägsta inkomstklassen behöva hyra dyrt? Vi vill ha gamla kvalitetshus till låg hyra/avgift, och regeringen får betala för sitt flyktingfiasko ärligt! Bra! Som det var i din mörka barndom, som nog var f-n så mkt bättre än dagens värld!

 9. Väljarna är inte blinda, men Alliansen har ju “rövknullat” oss rejält med DÖ så det kvittar vilka vi röstar på (såvida SD inte får ensam majoritet), vi får ändå en politik mer vänster än om DÖ inte funnits.. Så, en röst på alliansen är automatiskt att ge V frikort åt att pressa regeringen.

  Enda sättet att få någon skillnad i politiken är en röst på SD, tyvärr.

 10. Fan man blir mörkrädd, läste också den i mars o har lagt in den på olika sidor men ingen har reagerat.Tanken slår mig om det inte varit på gång under lång tid med tanke på alla hyreslägenheter som ombildats.Ser att även skolan är satt under lupp mao fria skolvalet lär ryka all världens väg för det blir nog kvoteringar där med..

 11. Den här utredningen är nog till för att provocera snarare än för att implementeras. Boverkets motsvarighet till sir Humphrey Appelby är förmodligen inte entusiastisk över den förda migrationspolitiken och bildligt talat stänger Washingtonmonumentet kanske för att chickanera bostadsminister Mehmet Kaplan.

 12. Det du i slutet refererar till borgerligheten är bara en förgrening av den socialistiska hydran.

  Det är för långt att beskriva här men för varje generation som växer upp blir Sveriges befolkning allt rödare. Varför? Jo, för att svensk skola handlar i princip om en endaste sak; att göra små marxister av alla. Gissa varför politikerna är så angelägna om att alla barn ska vara i förskoleverksamhet (för den som inte har koll på läroplanen kan jag förtälja att den marxistiska doktrinen börjar redan vid 1 års ålder i dagens Sverige).

  Tack för en bra artikel

 13. Skarp granskning av dig och de som du gav cred till inledningsvis. Det här liknar expropriation i måtto att staten ska bestämma över vilka som ska bo var. Jag tänkte osökt på den stora tyska romanen om forna Öst-Tyskland, Uwe Tellkamps roman “Tornet”, där lokala politruker kunde marschera in i din lägenhet med måttband och hävda att då din lägenhet har balkong, och frau Blucher inte har det, så ska hon tillförsäkras fri tillgång till din lägenhets balkong, när hon önskar, enligt normen.

  Det som bekymrar mig är faktiskt att det finns risk att “borgarna” köper det här. Jag har egna bittra erfarenheter. Mina föräldrar ägde på 60-talet en fin skånegård, med mindre mängd mark. Den borgerligt styrda kommunen tog med Carl Lidboms expropriationslagstiftning, över all vår mark och upplät tomter åt privata köpare. Någon räknenisse på Lantbruksnämnden hävdade att vår gård var för liten för att
  bära sig, så de tilltvingade sig marken. Det hände alltså i en borgerligt styrd kommun, så jag vill påstå att om Ratatouilleregimen med stöd av DÖ genomför detta, så kommer borgerligheten att stå bredvid och titta på! De har gjort det förr, och de kan komma att göra det igen.

 14. Jan Grönwall Skitsnack, har aldrig varit svårare eller dyrare att få tag i bostad. Hyreslägenheter finns snart inte insatslägrnheteter kostar så mycket att barnen inte kan flytts till eget boende längre utan tvingas bo hemma till långt över vuxen ålder. Vilka kan plocka fram miljoner för att köpa en lägenhet i unga år??.Vad var det för fel på Kommunalt byggda bostäder utan insats, där unga kunde få ta i bostad när dom blev vuxna. Visst det gynna inte storföretagen som ville tjäna pengar på byggandet eller så, men det gynna bostadssökande. Uvells är ett företas som har till sin uppgift att smutskasta allt inom gemensamt ägande eller statligt och kommunal verksammhet. Deras uppgit tycks vara att skita ner Allt som inte gynnar kapitalet S, LO mm. Kolla på nätet och och se på Uwells.får ni se. Eftersom gamla vänsterpartiet aldrig haft makten i sverige, har vi aldrig varit nära någon planekonomi iheller. Lögn alltså. !982 tog Palme över och den politik han införde 3:dje vägens politik vilket innebar ett ökat privat ägande från offentligt ägande. Detta är beskrivet i den historik som finns att läsa på nätet skriv bara planekonomi och läs om 80 talet som Uvells påstår om. Under de borgerliga regeringarna 1976-1982 ökade de offentliga underskotten betydligt, och när den socialdemokratiska regeringen Palme tillträde 1982 beslöts om en kraftig devalvering (-16 procent) av kronan, för att på så sätt få fart på ekonomin och den för Sverige betydelsefulla exporten. Målet var, under namnet den tredje vägens politik (till skillnad från den brittiska premiärministern Thatchers nyliberala första vägens politik och den franske socialistiske presidenten François Mitterands andra vägens politik, med expansiv keynesianism) att åter skapa full sysselsättning.[24]. Detta kom med tiden också att lyckas, dock till priset av en stegrande inflation. Genom denna politik kom också, som ekonomihistorikern Lennart Schön konstaterat, tyngdpunkten i den ekonomiska utvecklingen att flyttas över från den offentliga till den privata sektorn.[25]. Finns att läsa på Wikipedia.

 15. Vänta bara. Nästa steg i processen blir den så kallade rekvisitionen av bostad och fritidshus. Egentligen inget konstigt då det förekommer utredningar från 90-talet då detta övervägdes som en nödlösning i fall där det kommer ett stort antal flyktingar. Tanken var då att staten skulle kunna, för viss tid, rekvirera bostäder i hyreshus, flerbostadshus (gäller även din egna privata villa om det finns fler bostäder än en, vilket innebär att ungarna inte nödvändigtvis kan få flytta in i lägenheten, utan bättre behövande) samt fritidshus. Sommarstugan som du snickrat och putsat på under flera år skulle således kunna rekvireras. När rekvisitionen löper ut beslutas om en ny rekvisition, något som kan pågå i all evinnerlig tid. Så själv får du bo i betongghettot, medan den egna lilla oasen vid tjärnen eller någon annan fin plats dit du kunnat fly den grå vardagen anvisas “bättre behövande”. Bra, va? 🙂

 16. Är det kalifatet som börjar byggas i Sverige det är många muslimer i vänsterregeringen, det verkar som dom dessutom har mycket pengar och är vårdslösa med dom, kommer det pengar från samma källa som vill bygga 200 moskeer i Tyskland.

 17. Tack. När skall Svensken VAKNA! Och visa sitt missnöje!

  Sveriges invånare måste gå “man ur huse” och visa sitt missnöje mot Stefan Löfvens politik! De röd-grönas dolda agenda som endast kommer fram när grävande journalister ligger i måste ifråga sättas kraftigt och vi väljare måste ställa krav på de folkvalda innan det är försent.

  Jag håller med Göran Ekström. Man blir mörkrädd!

 18. Diktaturen rykker nærmer og nærmere for hver dag som går. Vi som er politisk oppegående har sett dette lenge. Sosialismen, når i maktposisjon, er sykelig opptatt med å experimentera med samfunnet i.e. riva ned det bestående, enten det fungerer eller ej. Dagens politikk er å riva ned det dom har bygd opp; velferdsstaten, som sikrer et socialt nettverk for å fange opp dem som ikke helt klarer av dagens byrde.
  Dette er idag på full utforbakke, ofret til fordel for importerte “kravmaskiner” som vil ha uten først å yta til samfunnet. Velbekomme på ferden. Hvis du inte liker utviklingen så få neven opp av byxfickan og røsta SD! Det eneste alternativ for en svenske som gillar sitt land. (Engang verdens mest vellykkede land).

 19. Är helt emot ett sånt förslag, dock har jag väldigt svårt att se hur “valfriheten” skulle vara bra för landet som helhet? Din bild av Sverige på 80-talet är också en nidbild. Få länder var så utvecklade som Sverige då och mobiltelefoner och internet fanns inte i andra länder heller. Man kan också notera att svenskarna definitvt inte vill ha tillbaka alliansen som är den största orsaken till att det ser ut som det gör.

 20. Jag litar helt på maktkartellen , jag litar på att de provar alla metoder för att förstöra Sverige och hela strukturen !_
  Att blanda ett DDR med okontrollerad muötikulti kommer att skapa en social och politisk “dirty bomb” som kvaddar allt som håller ihop ett land .
  Alla med utbildning flyttar bort och kvar blir bara lågutbildade , analfabeter och islamister ?
  Sverige blir ett Somalien ? ?

 21. Jag har läst delrapporten och jag delar din oro! Men vad kan vi göra? Den här rapporten måste ju fram i ljuset för alla att läsa.
  Mvh
  Nina

 22. Äntligen (1!!!) en journalist/skribent som kan/vågar kritisera vår politik. (inte ens på långa högra sidan gör det) Jag hade/har inte funnit någon som helst journalist som hade något kritiskt tänk kring vårt nya politiska landskap. Och du kunde (efter lite grävande) ändå hitta något som verkar helt galet!! Det finns och det kommer mer saker som de i det fördolda beslutar om utan att det finns opinion eller kritik mot. Våra journalister och politiker leker “tysta leken”, framförallt våra politiker. Vårt politiska landskap ser så ut att, är du inte med, så blir du utfryst och uthängd och kan få en del epitet på sig. Inte undra på att det finns ett starkt politikerförakt. Granska gärna mer om bl a boverket/bostäder. Eller varför inte om vår politik i sin helhet.
  Men detta är inget nytt…jag verkade starkt engagerad i soc och facket på 70-80 talet, då var “leken” lägga locket på” ännu starkare. Men då oftast på lokal nivå, för sen sa Palme ifrån….Jag är inte S eller MP eller V längre, det var länge sen. Jag har sett insidan.
  Muslimerna hävdar nästan alltid, att det ska inte finnas demokrati i ett land, (jag lever med en konvertit och islam på nära håll) och jag säger att vår demokrati är i stark nedmontering på alla plan. Denna artikel visar också på detta.
  Tack för din artikel

 23. Tycker otroligt synd om alla unga svenska medborgare som tvingas att bo hemma, ibland tills de är över trettio år. Detta är ett stort svek mot dem och de allra flesta har inte råd att köpa en bostad.

 24. Ett stort tack till dig och andra journalister som ej låtit sig köpas av etablissemanget. Med anledning av DÖ, påminner mig en annan landsförrädare, Quisling, Hur gick det för honom?

  mig

 25. Tack för detta – otroligt viktigt att denna rapport granskas och debatteras. Kan du inte se till att få något publicerat i SvD? Fler måste få upp ögonen för denna rapport som ju kommer ligga till grund för politiska beslut.

 26. Tack för informativ text, även om dess innehåll gör mig livrädd. Jag har tre barn som samtliga ser sig om efter andra platser än Sverige att leva sina liv på. Hoppas de lyckas ta sig härifrån. Jag hade inte tvekat fly här ifrån om möjligheten gavs mig!

 27. Detta är den mardröm jag drömt I manga år. Jag tror att nästa steg blir att omfördela bostäderna vi har idag.Dvs om du och din fru ,efter att barnen flyttat, har en tex 4-rumslägenhet måste ni flytta till tex en 2-rummare för att ge er gamla bostad till en arabisk eller somalisk 8 barnsfamilj. Låter som en utopi men kan med en muslimsk jihadist anhängare till bostadsminister vara verklighet snart. Att SD får 55% av rösterna verkar vara den enda lösningen.Situationen Sverige går mot en katastrof på många områden. Ekonomi,skola,kriminalitet,IQ, sjukvård, åldringsvård, demokratiska rättigheter ,kvinnors rättigheter och rösträtt, lagar mm,mm.

 28. bra rutet!!
  Fortsätt att gräv så folk vaknar. Anledningen till folk inte reagerar är att vi att det för bra.
  Litar på att staten fixar allt för alla.

 29. I dagens nummer av Barometern-OT var det en lång insändare rörande hur alla
  flyktingar ska inhysas. Slutklämmen var att alla med bostäder större än ett “nödvändigt” behov skulle tvingas att ta emot flyktingar i sina hem. Är väl bara en tidsfråga innan vi är där.

 30. Kanonbra jobbat! Hoppas att detta blir uppmärksammat!

  Jag vill bara anmärka på ditt inledande stycke. Det stämmer att Sverige var socialistiskt styrt större delen av 80-talet, men har du inte hört talas om uttrycket “det glada 80-talet”? Det var ju högkonjunktur i Sverige, vi var ett av världens tre rikaste länder! Ekonomin var otroligt stark och växte år efter år. Jag som var med på den tiden vill säga att vi nog aldrig har haft det så bra i Sverige.

  Efter 1990 har det gått utför, och alla privatiseringar och utförsäljningar har väl om något lett till att kapital har flytt landet.

  Socialism eller inte, 80-talet var ett Sveriges bästa decennier hittills.

 31. Tack för att du gräver! Svaret på frågan:Varför ska man bygga bostäder när man inte får bestämma om den själv? Investera massa pengar och ta en massa risker? Mitt svar: Staten garanterar bidrag, höga sådana, riskfritt förstås…Då vill alla bygga ändå, kanske ännu mer, eftersom den bästa garanten är statliga subventioner….

 32. Tänkvärt skrivet. Jag skyller den uppkomna situationen på DÖ.Vi har ju ingen fungerande opposion I landet. Alliansen sitter bara och tittar på när de röd-gröna driver sin kommunistpolitik. Senast I raden av galenskapen är nog att “liberalen” Jan Björklund vill avskaffa det kommunala självstyret, dvs. nu har kommunisterna majoritet för sitt förslag att tvinga kommunerna ta emot flyktingar enl. migrationsverkets förslag. Självstyret är DÖtt. Din artikel är en skrämmande läsning, men jag är inte det minsta förvånad. Det kommer mer! Vill till slut nämna Dn:s Wolodarski o våran PO som gemensat tycker att man gott kan stänga ner olika “hatsidor” som inte följer gängse äsikter.

 33. Tack, man blir mörkrädd, bra jobbat,
  Har två söner, den äldsta har stått i 8 år i bostads kö Stockholm

 34. Dagens svaga politiker låter oss hamna i en kommunistisk diktatur med hjälp av DÖ. Tack till alla grävande journalister som pekar på galenskapen hos den styrande klicken!

 35. Skandal! De som byggt upp landet och som jobbar och betalar skatt ska bo i råtthål medan flyktingar ska få bosätta sig i nybyggen. Hade jag haft det bättre ställt hade jag lämnat Sverige för länge sedan som blivit det mest orättvisa landet i världen.

 36. Otroligt bra gräv! Detta är politisk dynamit! Detta förslag skulle få oerhört långtgående konsekvenser förutom den monumentala inskränkningen i äganderätten. Jag tänker på alla som vill flytta ifrån otryggheten i de invandrartäta förorterna, jag tänker på de som redan lyckas flytta från invandrarna som nu ska få dessa som grannar igen… White flight omöjliggörs. Tvångsintegrationen är ett faktum. Svenskarna trängs undan precis som indianerna i Nordamerika.

  Jag litar inte på Alliansen. De kommer inte motarbeta detta då de är minst lika stora massinvandringsförespråkare som de rödgröna. Kvarstår gör SD som skulle bli enormt stora som enda motståndare till detta vansinne! Återigen ett tecken på hur i otakt med folket politiker, myndigheter och media är… Nu tror jag på SD 51%

 37. @Markus Folkesson
  Jag utbildar mig just nu till Fastighetsingenjör och har en helt annan uppfattning om marginalerna kring hyresbostäder. Att bygga helt nytt och bara bostäder går inte ihop sig. Att köpa en färdig bostad däremot kan löna sig beroende på underhållsbehov och energiprofil.
  Idag bygger man gärna blandat, bostäder och lokaler. Det är i regel också svårt att lyckas nå boverkets krav på energianvändning.
  Det är en stor skillnad mellan dagens passivhus och gårdagens miljonprogram.
  Det går att bygga men hyrorna blir också därefter. En 3rok på 75 kvm kommer vara svår att få under 9000kr/månaden.

  Marknadshyror kan delvis lösa det men det finns även problem som dyker upp. Framförallt finns det egentligen lite incitament att bygga nytt när man kan ta ut 25-50% högre hyra på befintliga fastigheter enbart tack vare bostadsbristen.
  Ingen vill bygga bort bostadsbristen ifall man tjänar på den.

 38. Fastighetsägare har redan bättre marginaler än t.ex. lågprislador. Ändå dyker det upp lågprislador i varenda buske men ingen vill bli hyresvärd.

  Alltså är det något annat än ekonomin som är problemet, alltså skulle inte marknadshyror lösa problemet.

  Däremot delar jag din skepticism till att särbehandla vissa grupper. Bland annat därför är jag för centrala hyresregister (bör dock inte styras politiskt utan som dagens bostadsköer – den som har stått längst i kön har störst chans att få en bostad undantaget om man går via socialen). Alltså ska man inte få en lägenhet för att man råkar vara kompis med värden utan beroende på att man har störst behov av en bostad.

 39. Man kan bli illamående för mindre. Den så kallade samarbetsregeringen spelar idag så illa att SD kan stanna kvar i omklädningsrummet och förlita på sig på att motståndarna gör självmål. Och de kommer, det ena efter det andra.
  Tyvärr finns det idag väldigt lite som tyder på att Alliansen av idag kan prestera nämnvärt bättre motstånd. Den enda som imponerar är Ebba Busch Thor men får hon inte partiet med sig så är det utvisning 2018 om inte förr.
  Senast vid tidpunkten då IT-bubblan brast lärde sig alla företag att icke lönsam tillväxt inte är önskvärd. Att driva ett land är i allt väsentligt inte annorlunda än att driva ett företag. I båda fallen måste man utgå från fakta och förnuft, inte från känslor.

 40. De fördelar som kommit med ex-ddr-Sverige är väldigt få, de flesta dessutom inte pga att folk rört sig utan pga teknisk utveckling. I början av 80 talet var Sverige ett ganska bra land, just som det var i mitten av 60 talet. Jag är ju inte heller speciellt brydd om privat kontra socialism, även om socialismen har problem så måste den ta ett visst ansvar, borgare öser in invandrare, nu gör även sossar det, men de, de får fanemig fixa! Ge hit välfärd och pengar eller beväpna er… Just det…Borgare flyr…

 41. Bor sen 2007 i Spanien, och för varje dag så blir jag gladare för det! Ser med sorgsna ögon ett Sverige gå under!

 42. Expropriationslagen
  Kap. 2 10 § Även i annat fall än som avses i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 8 eller 9 § får expropriation ske för att tillgodose behov av utrymme för byggnad, lokal eller annan anläggning för verksamhet som staten, kommun, landsting eller kommunalförbund har att tillgodose eller som annars är av väsentlig betydelse för riket eller orten eller för viss befolkningsgrupp. Lag (2010:832).
  //lagen.nu/1972:719#K2P10S1

  Viss befolkningsgrupp? Innebär det att kommunen kan säga upp hyresavtal för befintliga hyresgäster till förmån för nyanlända?

 43. Jag tror inte att en valseger för SD, säg 35 – 40 %, kommer att accepteras av övriga partier. Kanske inte heller av vissa myndigheter. Kaos, demonstrationer och obstruktion väntar!

 44. Jag börjar också bli allvarligt rädd. Hur ser vårt samhälle ut om fem år? Vad händer i våra förorter när vi måste börja skära ner på bidragen? När skolan, sjukvården, barnomsorgen, äldreomsorgen inte längre räcker till? För ingen inbillar sig väl att allting ska räcka till alla?

  Vad händer den dag då svenskarna är trötta på att betala till alla andra samtidigt som vi själva får det allt sämre? Kanske t.o.m. tvingas dela vår lägenhet med okända? Kanske även tvingas försörja de inneboende?

  Sverige är på väg mot helvetets rand i snabb takt nu.

 45. Glöm inte att vi har Hot och Riskutredningen från 1993, SOU 1993:89, där man föreslår att staten ska kunna göra en rekvisition av sommarstugor vid massflykt (vi har drygt 500 000 sommarstugor så det räcker ett tag).

 46. Antar att Sverigedemokraterna kan spara sina pengar på kampanjmaterial inför nästa riksdagsval. Med bl.a. M Andersson, S Löfvén, Å Romson, G Fridolin, M Kaplan vid regeringsrodret så kan de luta sig tillbaks peta sig i naveln och se opinionssiffrorna stiga 🙂

 47. Vad har hänt med Sverige? politikerna och media har förstört landet med invandringen som knubbig påk och om förslag som detta går igenom kommer desperata personer radikaliseras och invandrarna är dom som slutligen får ta skiten inte politikerna som är orsaken till problemen.

  Idag säger släktingar och barndomsvänner upp kontakten för att någon delat fel sida på facebook eller bara haft “fel” åsikt om just invandringen polariseringen i samhället har nog aldrig varit större det blir mer och mer två läger och dom som anser sig goda vägrar acceptera gråskalor (även andra men mest dom som ser svart/vitt) så om detta går igenom vad händer med dom som först förlorar jobbet för att dom hade fel värdegrund dvs ville ha en invandring i linje med resten av EU (eller kanske ingen alls åsikter ska inte straffas) för att sedan bli bostadslös pga detta förslag. Jag gissar på att vi kommer se en extremt ökad radikalisering med tillhörande våldsdåd.

  @Stig Malmgren Alliansen är lika medskyldiga dom detta är ju verkligen att öppna sina hjärtan och precis vad Reinfeldt menade med “vi kommer inte ha råd med så mycket annat” än invandring i framtiden. är inte DÖ underbar alla lika medskyldiga.

 48. Det här är det sjukaste en svensk myndighet kräkts upp sedan 70-talet. Krossa myndighetssverige, och börja med boverket.

 49. Tack för en intressant blogg. Det förefaller vara dags att lägga ner Boverket och släppa ut de anställda från dårhuset.

 50. Vilket totalt vansinne! Detta måste upp i ljuset blixtsnabbt. Och decemberöverenskommelsen gör väl detta till verklighet också! Måste man emigrera?

 51. Tacka Reinfeldt för allt detta.

  Fredrik var den som (medvetet eller omedvetet) drog ur bottenproppen i båten.
  Nu har förfallet gått förbi point of no return.

 52. Jag har visserligen läst delar av rapporten när den kom, men var bara ute efter statistik.
  Nu känner jag mig illamående och färdig att kräkas!

 53. Detta är ett ypperligt exempel på nödvändigheten att läsa bloggar och alternativa medier och att inte förlita sig på våra vanliga tidningar.
  Vi som har denna informationsstrategi har varit medvetna om detta i över 7 månader.
  Vill gärna ge några utmärkta exempel:
  En social bomb. Johan Westerholm på ledarsidorna.se den 5 mars (delad 13000 gånger på Facebook och twitter) Den är läst av oerhört många på hans blogg dessutom.
  Glöm bostadsköerna skaffa tält! blogg.iniskogen.se den 15.3
  Bostadspolitik à la Venezuela. fnordspotting.blogspot.se den 16.3
  Aktiv bostadskonfiskation. Av den numera riksbekanta Julia Caesar. aktualia.wordpress.com den 29.3

 54. “I inledningen citeras de tidigare flyktingsamordnaras slutsatser att bostäder är en stor propp i asylsystemet.”

  Proppen för en sund, demokratiskt försvarbar utveckling heter Mehmet Kaplan.

 55. Den yngste brorsonen med kompisar som alla är välutbildade och vet att de kan få jobb varsom internationellt har börjat tröttna på bostadsmarknaden. Snacket går att flytta utomlands istället för bättre framtidsmöjligheter. Det som framgår i denna eminenta krönika lär sannolikt påskynda förloppet.
  “Fia med knuff”? Villka tar det egentliga ansvaret?

 56. Men det här är ju fullständigt åt fanders, det är rena vanvettet! Jag har varit med i lite över 60 år och har alltid haft ett intresse för politik och historia, men jag har aldrig någonsin hört talas om något som ens liknar detta. Inte i något samhälle, inte i någon historisk period. Vi har en omöjlig bostadssituation och en stor arbetslöshet redan, ska man då stå och medvetet förvärra situationen? Hur smart är det, på ett bräde? Jag bedömer att det är ungefär lika begåvat som att leka med tändstickor i en krutfabrik. Och resultatet lär bli likartat.

  Men visst är det väl så att du har drömt ihop den här historien i ett anfall av nattmara, eller hur? För sånt här kan ju inte hända i verkligheten, väl…?

 57. Herr Lars wilderängs blogg heter Cornucopia?
  Det vill säga med ett frågetecken
  Du är inte ensam att ha missat detta
  Om det är en tröst…
  Bästa hälsningar för övrigt!
  Gillar ditt skrivande om du kan stå ut med det

 58. Haha, nu är det ju så att sossarna står för kollektivt ägande, vs. bostadsrätter. Det år näringslivet som står för en reglerad hyresmarknaden i form av fastighetsägare och hyresgäst. Det var väl också föregångare till Alliansen (fp) som lät utredda löntagarfonderna.

 59. Wonderbaum. Tack! En offtopic-länk kanske: “Bernhard Lebourne, ägare av fastighet, har tecknat kontrakt med Norrköpings kommun att från och med 1 september hyra ut 14 mindre lägenheter, som ska användas för ensamkommande flyktingbarn. Det är lägenheter i den östra flygeln på gamla lasarettet där salarna gjordes om till boende för studenter.” //goo.gl/gWAMja

 60. Kommer ihåg när jag blev sambo 1979 och vi sade upp ett av våra två telefonabonnemang. Min sambo hade en vit Dialogtelefon och jag en grå. Min såg bättre ut så jag sa upp mitt abonnemang lämnade jag tillbaks hennes telefon (Televerkets egendom). Kommer ihåg den upprörda blick jag fick i telefonbutiken och följande drapa: “Ni kvitterade ut en grå telefon men detta är en VIT telefon:” Det krävdes ett långt samtal och mycket “fast talking” för att hon skulle ta emot telefonen. Men till slut – i nåder – accepterade hon att få tillbaks FEL telefon. Det syntes på henne att jag borde förstå att hon beviljade mig en ynnest.

 61. I Blekinge har man dessutom börjat diskutera hur man ska kunna komma åt fritidshus för placering av migranter.

 62. Har väljarna glömt att överstatlighet och detaljstyrning från stat och kommun inte fungerar? Nej till DDR-Sverige! Nu!

 63. Hej, om detta är sant är det fullständigt vedervärdigt. Varför tar inte alliansen upp detta på allvar?

 64. Hej.
  en enda invändning mot vad du säger (vad jag invänder mot förslaget kan jag inte skriva utan att begå brott…): ‘bedrövlig matkultur’. Så f*n heller. Säg hellre okunniga krögare som envisades med att servera nytt och exotiskt istället för rotmos med fläsklägg, eller tjälknöl, eller pölsa, eller svartsoppa, et cetera.

  Socialiserade bostäder räcker inte, ej heller baracker på stulen mark. Det kommer att bli nödvändigt att ta sommarstugor och att tvångsinhysa folk hos den som anses ha för stor bostad. Och eftersom det bara finns sju nyanser av socialism utöver SD, vad skall man göra?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 65. Herregud.
  Vad håller Alliansen på med? Politik är inte statisk. Det går inte att vänta tills 2018. (Tja går gör det ju men det kostar alldeles för mycket.)

  Jag förstår inte hur de kan med att vara politiker utan att försöka rädda oss alla från dessa tokerier som sker inför öppen ridå.

 66. Trots att du gör mig mer och mer sömnlös och uppgiven efter varje inlägg vill jag bara säga:
  Fortsätt ditt gedigna arbete. Sådana som du behövs mer än någonsin nu när media lierat sig med/styr den politiska makten och Alliansen flippat ut fullständigt.

 67. Hjälp!

  Jag tror att detta är oundvikligt, vi kommer aldrig att kunna ta in så mycket människor på så kort tid utan att det får konsekvenser. Bostadsmarknaden är bara en del i problematiken. I realiteten kommer enorma spänningar att uppstå, inte minst eftersom lönedumpningen kommer göra den etniskt svenska arbetarklassen överflödig. Därav kommer det att skapas upplopp var så säker.

  Och ändå så stödjer ju folket detta, jag har så evinnerligt svårt att förstå att man inte kan förutse att detta får förödande konsekvenser för lång tid framöver.

 68. Du är bra på att chocka en 🙂 Varje gång man kommer hit så tror men att det kan inte bli värre men så lyckas du gräva upp något ännu jävligare lol. bra jobbat!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap