Regeringens kassako

En av de första sakerna S/MP-regeringen gjorde var att låta Vänsterpartiets syn på privata välfärdsföretag (förbjud dem) diktera villkoren för den utredning de genast beställde. 

Företag som verkar inom vård, skola och omsorg – det vi kallar välfärdsbranschen – ska utredas. Socialdemokraten Ilmar Reeplau från staden med landets sämsta skolor, Malmö, fick uppdraget.

Ni skåningar som nu irriterade sig över detta påstående – sossestyrda Göteborg har också värdelösa skolor enligt rankingen. 

Fiffigt nog står det redan i direktiven vad utredningen ska komma fram till – inga vinster ska ges till ägare. All vinst ska återinvesteras i verksamheten. Gissningsvis ska Reepalu snarare kolla hur möjligt detta är att göra rent juridiskt och inom EU, för svaret på utredningen finns ju redan. 

De ”oseriösa företagen” (de som delar ut vinst) ska bort. 
 

Samtidigt driver staten ett eget företag inom just utbildning, och i bolagets styrelse sitter nu representanter för samma regering som alltså nu utreder möjligheten att förbjuda såväl privata bolag som vinstutdelning (aktieutdelning). Företaget säljer SFI, Komvux och en massa andra vuxenutbildningar. 

Företaget heter Lernia och är från början statliga arbetsmarknadsutbildningar, som bolagiserades redan 1993 och döptes då till AMU-gruppen AB. Men de behövde länge statliga bidrag, 600 miljoner till en miljard beräknas de ha fått fram till 2003. 

Redan då kom kraven på att staten skulle sälja bolaget.
 

Men den socialdemokratiska regeringen ville inte det. 2012 tog så den dåvarande borgerliga regeringen initiativet och ville sälja Lernia
 

Längre hann de inte innan de förlorade valet. Lernia är fortfarande 100 % ägt av staten. 

Det där med marknadsmässiga villkor har Lernia verkligen tagit till sig. Lernia AB heter moderbolaget, som har ett antal dotterbolag. Bland annat Lernia Utbildning AB, där all utbildning sker. Lernia har även rena friskolor, det vill säga gymnasieskolor. Portalen gymnasium förvärvades 2011. 

Lernia Utbildning omsätter 1,1 miljarder per år och har en avkastning på eget kapital på över 40 %. En bra verksamhet alltså. 
 

Lernia Utbildning ägs till 100 % av Lernia AB, som är moderbolag och huvudkontor. Företaget genererade 135 miljoner kronor i utdelning 2014. Ingen liten summa. Och dessutom från ett företag som alltså till 100 % verkar inom välfärdsbranschen, varav den stora delen av omsättningen kommer från skattepengar. 
 

Lernia omfattas av en skatterättslig kommission, som är en konstruktion kring moms koncerner kan ha. 

Företag som är medlem i en sådan här momsgrupp har en fördel för de måste inte fakturera moms på det som säljs inom koncernen. 
 

Det här ville den borgerliga regeringen ändra. Men socialdemokraterna stoppade det förslaget. Intressant, med tanke på att det alltså är en fördel just för de företag de nu utreder de vill stoppa – vård, skola, omsorg. Men så är Lernia också en kassako. 
 

Vinstmarginalen för Lernia Utbildning var nästan 9 % förra året, och 16,7 % förra året. Långt bättre än genomsnittet för skolföretagen, som ligger på 3-4 % i vinstmarginal
 

Lernia AB, huvudkontoret, omsatte 2,6 miljarder 2014 och hade också bra siffror. Deras vinstmarginal låg strax över 4 % men så är detta också moderbolaget. Totalt delade Lernia ut 235 miljoner till sina ägare staten, när alla bolag inkluderats i koncernen. 

Lernia Bemanning AB, ett annat dotterbolag till Lernia AB, genererade ingen utdelning men väl ett koncernbidrag på över 5 miljoner. 

Bara två år innan Mikael Damberg blev näringsminister skrev han på sin blogg att koncernbidrag i skolor inte borde få finnas och borde ”stanna i skolan”. 
 

På stämman i våras för detta utbildningsföretag som använt sig av koncernbidrag så sent som just 2014 satt av samme Mikael Dambergs utsedda representant för den rödgröna regeringen, Martin Janhäll. Honom utsåg han 2 veckor efter att han själv tillträtt som Näringsminister. 

Med sig hade inte, som man kan tro, uppgiften att begränsa mål och utdelning. Utan öka lönsamhetsmålen. Och försvara den höga avkastningen. För att bolaget ”ska kunna växa”.

I en tid av begräsningar av vinst i välfärden är nya given för det egna välfärdsföretaget att höga avkastningskrav inte bara historiskt är försvarbara utan de ska även med in i framtiden för att ta ännu fler marknadsandelar av skattekakan. 
 

För två år sedan lät det så här från socialdemokraterna och deras partisekreterare Carin Jämtin: 

”…det är ovärdigt med vinst”
 

Enligt Lernia ABs årsredovisning är de landets fjärde störa företag inom utbildning och landets största inom bemanningsverksamhet. 
 

Men den socialdemokratiska regeringen gillar inte bemanningsföretag och har krävt att lagarna skärps. Så här sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson nyligen: 
 

I våras sa civilminister Ardalan Shekarabi att ”offentlig sektor måste ta tillbaka personalen från bemanningsföretaget”. 

Samtidigt som hans regering alltså kontrollerar det största bemanningsföretaget i landet. 

En annan sak Ylva Johansson inte gillar är etableringslotsar och jobbcoacher. Rena fiaskon, kallade hon det. 

Men Lernia har även haft händerna i den skattefinansierade syltburken. I november 2010 skickade de ut detta pressemeddelandet
 

De har givetvis även coach-verksamhet och kontrakt med Arbetsförmedlingen. Varför statliga Lernia fortsätter med denna fiaskoverksamhet får vi kanske fråga socialdemokraterna om?
 

En annan sak detta statligt helägda företag inom välfärdsbranschen har är visstidsanställda.  Hela 40 % av deras anställda är just visstidsanställda. 

Samtidigt vill regeringen stoppa ”missbruket av visstidsanställningar”. 
 

När landet har hög arbetslöshet sa samtidigt statliga Lernia upp över 600 personer mellan 2013 och 2014. Parallellt har samma regering lagt förslag att alla företag som deltar i offentliga upphandlingar ska tvingas anställda långtidsarbetslösa, den utredningen ligger nu ute. 

Allt som rör Lernia motsägelsefullt, som ni märker. 

Givetvis är det inte sittande regerings fel att Lernia bedriver verksamhet på privat område, finansierat med skattemedel och gör det marknadsmässigt med höga avkastningskrav. Det måste nämligen statliga bolag göra enligt statens ägarpolicy. 

I den (från 2012) står det att statliga bolag SKA avkrävas marknadsmässig avkastning. Problemet här är bara att Lernia verkar inom just den bransch denna regering satt som uppgift att förbjuda. Kraven i ägarpolicyn är fullt rimliga, för de motsvarar ägarkrav som privata ägare också har på sina privatägda företag. Men dessa krav – identiska med statens – är alltså nu betraktat som fullständigt orimliga enligt de utredningsdirekt denna regering satt.

Det är det här som blir fel. Fullständigt fel. 
 

En annan sak som är fel är att just när den utredning pågår som ska komma fram till att vinstutdelnings förbjuds (och hur man ska göra det rent praktiskt), så inte bara ökar Lernia sina utdelnings- och lönsamhetskrav.

De köper dessutom ett bolag. Ett privat bolag. 

Detta gjorde de förra veckan. Ca 9 månader efter att utredningen om vinst i välfärden tillsattes. 
 

Bolaget Sweja utbildar vuxna inom vård, omsorg, barn och fritid, SFI etc. Och omsätter en hel del pengar inom dessa skattefinansierade sektorer – över 22 miljoner per år. Bara på skatt. 

EBIT (resultat före finansiella poster och skatt) uppgick 2014 till nästan 3,4 miljoner. 2013 var den hela 6,5 miljoner. Det innebär vinstmarginaler på 15 % för 2014 och hela 27 % året innan. Långt ifrån branschsnittet inom privat utbildningsverksamhet på 3-4 % alltså.

Det är dessa vinstmarginaler regeringen vill förbjuda.

Men köpa själv och förbjuda andra från att äga och köpa är i och för sig olika saker.  
 

Genom att ha kollat på Swejas tillgångar, vinstmarginal etc kan man dra slutsatsen att köpeskillingen som Lernia betalat måste ligga på minst 25-30 miljoner kronor. Som de tre huvudägarna alltså nu cashar in. En verksamhet som enbart byggt framgången och kapitalet på just skattemedel. 

Jag tycker dessa duktiga entreprenörer förtjänar varenda öre. Tyvärr delar inte ägarna till köparna denna bild så klokt av dem att sälja nu innan deras verksamhet blir förbjuden. 
 

Samtidigt står det i Lernia ABs årsredovisning att de ”ska ta en aktiv roll i samhällsdebatten” och intensifierade just detta under valåret 2014. 

Det tog sin bland annat uttryck i att Skåntorp i valrörelsen i en debattartikel i Svenska Dagbladet kritiserade dåvarande arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. 

Syftet är ganska klart: se till att Lernia får fler uppdrag från Arbetsförmedlingen och andra offentliga verksamheter, som ju är hela deras affärsidé. Inget märkligt med detta, hon gör bara sitt jobb. 
 

Samtidigt som Skåntorp är VD för landets största bemanningsföretag med 4 400 anställda och en omsättning på nästan 3 miljarder har hon ett eget företag, ett konsultföretag – Skåntorp & Co AB.  
 

Jag utgår från att ägarna tillåter att VD för statliga företag driver sidoverksamheter och allt är i sin ordning men att ha en omsättning på nästan en halv miljon när man dessutom jobbar heltid som VD för ett sådant stort företag är imponerande tycker jag. 

Sammanfattningsvis har vi alltså ett enormt statligt ägt företag som konkurrerar på den privata marknaden om välfärdstjänster – utbildning – samtidigt som sittande regering, och som alltså representerar ägaren, vill förbjuda företaget och dess konkurrenter att göra och ta ut vinst. 

Samtidigt som utredningen rullar som ska förbjuda vinstutdelning tar statens eget välfärdsföretag ut 230 miljoner kronor i utdelning, pengar de tjänat på skattemedel i huvudsak. 

Samtidigt som regeringens representanter pratar om giriga kapitaliser som tjänar pengar på välfärdsföretag köper Lernia själva ett privat företag för 10-tals miljoner, vars värde enbart byggts upp på skattepengar och det är också skattepengar som de tre delägarna nu realiserat privat. 

Samtidigt som sittande regeringen klagar på lotsar, coacher och visstidsanställningar har Lernia svart bälte i alla tre. 

Samtidigt som regeringen vill göra det svårare att anlita bemanningsföretag äger man landets största bemanningsföretag. 

När den borgerliga regeringen ville sälja Lernia stoppade sittande regering detta när de tillträdde och inte nog med det. Det fördelaktiga moms-kommissionssystemet som före detta regeringen ville stoppa är nu fortfarande verksamt för att sittande regering stoppade förslaget. För att välfärdsföretagen de vill förbjuda ska kunna ha kvar fördelen. 

Samtidigt som sittande regering utreder höga vinstmarginaler och hur dessa kan stoppas skickar de sin egen representant att höja och försvara de höga avkastningskraven i det egna bolaget. 

Samtidigt som de försvarar höga avkastningakrav med risker och långsiktighet att kunna växa kritiserar de alla andra företag som har exakt samma mål av exakt samma anledning. 

Det hänger verkligen inte ihop. 

Men det är klart, det är ju en helt annan sak med verksamheten man själv äger än alla andras. Samma bransch, olika regler. Tydligen. 

Jag undrar vad som händer med Lernia om vinsterna förbjuds? Gissar att deras VD sitter och hoppas att de kommer bli de enda som är kvar på marknaden efter det. För regeringen kommer knappast förbjuda sig själv. 

Men jag rekommenderar ändå regeringen till att hålla en lite lägre profil i välfärdsfrågan från och med nu. Annars går glastaket sönder. 

Uppdatering 12 augusti 2015:

Vissa verkar ha fått det om bakfoten exakt vad det är utredningen säger. Att det handlar om att pengarna ”inte ska skickas till Caymanöarna”. 

Detta är fel. 

Så här står det i utredningsdirektivet  om vinster i välfärden: 
 

”….överskottet som huvudregel ska återinvesteras i verksamheten”

Att staten råkar vara aktieägare i det privata företag som liksom alla andra privata aktiebolag som utredningen syftar till att utreda är irrelevant. Staten har enorma vinstmarginaler (tre till fem gånger så hög som branschsnittet för utbildningsföretag) och enorma utdelningar. 235 000 000 kronor staten tagit från välfärdssektorn och använt till annat. 

Dessa 235 miljoner kunde med denna retorik både regeringen själva och utredningens skrivelse mycket bättre använts till just utbildning. Inte tryckas ner i statens allmänna kassa och gå till riksdagspensioner, järnvägar, kultur eller något annat. 

Det är detta som är märkligt. Att staten försvarar höga avkastningskrav på exakt samma sätt de kritiserar andra välfärdsföretag för – att de är nödvändiga för att få avkastning på den risk man tar för sitt kapital man har investerat och att företaget ska kunna växa. För här har de rätt – det ÄR nödvändigt att investerare får betalt för den risk de utsätter sig för genom att investera och det ÄR nödvändigt att ha goda marginaler för att kunna växa. 

Hur kan man säga att andra privata välfärdsföretag ”dränerar välfärden på resurser” när de tar utdelning, när de som tar störst utdelning av alla välfärdsföretag (Lernia) är staten själva och den utdelningen tas just från välfärden till andra saker?

Vi tar det igen: 

Lernia tar absolut högst utdelning av ALLA välfärdsföretag.

Jättarna Attendo, Capio, AcadeMedia etc har noll kronor i utdelning. Kolla själva i deras årsredovisningar. Bolag ägda av riskkapitalister tar aldrig utdelning, det är inte affärsidén. Man återinvesterar pengarna för att bygga företagets värde och sälja företaget 7-10 år senare. Då får man förhoppningsvis ersättning för sin risk och investering. 

Fundera lite på det, ni som tror att detta handlar om något helt annat än det gör. 

Utredningen syftar till att utreda ALLA privata företag. Lernia är ett sådant. Ett aktiebolag bland alla andra privata aktiebolag. Enda skillnaden är att deras ägare inte är en privatperson utan staten. I övrigt är det exakt samma. De lyder under samma lagar, måste redovisa på samma sätt och har samma rättigheter och skyldigheter. Utredningen gör som synes ingen skillnad alls här. 

Lernia har dränerat den viktiga utbildningssektorn – SFI och Komvux måste i skenet av den stora invandringen ses som extra viktigt just nu dessutom – på 235 miljoner kronor bara i år.

Eller hur var det nu?

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!