Anne Ramberg-samfundet


Om du vill bli advokat i Sverige finns bara ett sätt – att bli medlem i Advokatsamfundet. Men det får du inte bli hur som helst utan måste uppfylla några kriterier uppsatta av Advokatsamfundet. 

Det är också de som utgör branschens disciplinnämnd och kan dela ut erinran, varningar eller till och med utesluta folk. Blir du som advokat utesluten får du inte kalla dig advokat längre. Du  måste alltså vara med i förbundet om du vill jobba som advokat. Det är inget val. Det är ett krav.
 

Men bara för att du klarat utbildning och praktiserande är det inte givet. För det finns godtyckliga regler också om “ordnad ekonomi” och “redbar”, något som Advokatsamfundet själva tolkar om du klarar. Ordnad ekonomi och redbar kan som sagt tolkas lite hur som helst. 

Advokatsamfundets stadgar är följande: 
 

När du väl blivit upptagen finns som sagt ingen annan väg fram än att fortsätta vara medlem, om du vill fortsätta vara advokat. Medlemsavgiften är 4 800 kronor per år. Du måste dessutom betala en serviceersättning, bland annat för ansvarsförsäkringar, på 5 600 kronor per år. Över 10 000 kronor alltså. 
 

Pengarna motsvarar ca 70 % av samfundets hela intäktsbas och totalt drog de in 31 miljoner förra året. 

Den som styr över den här organisationen är Anne Ramberg, generalsekreterare sedan 15 år tillbaka. Hon för Advokatsamfundets talan och representerar alltså landets samtliga advokater, som inte har något val än att representeras av samfundet och Ramberg. Detta kräver ett särskilt ansvar. Inget annat yrke har tvångsmedlemsskap i en organisation. Läkare är exempelvis också en skyddad titel men deras legitimation utfärdas inte av Läkarförbundet utan av Socialstyrelsen. Bland advokater har samfundet all makt och kan ta ifrån en person hela sitt yrke. 

Ramberg yttrar sig inte bara i media å samfundets vägnar utan är också en flitig twittrare och har en blogg, Anne Rambergs blogg. Men där yttrar hon sig inte heller som privatperson utan redan i huvudet på bloggen är det tydligt att det är Advokatsamfundets generalsekreterare som bloggar. Ergo, hon bloggar i tjänsten. Allt där bör därför tolkas som Advokatssamfundets officiella uppfattning och inte hennes privata åsikter. 
 

Och hon tar sig stora friheter att slå vitt och brett i de mest skilda frågor, där vissa inte ens med en generös tolkning av stadgarna kan anses uppfylla dem. 

Ett exempel är när hon använde sin position för att försvara en av sina vänner – kungen. Vad kungen har att göra med Advokatsamfundet är oklart trots hennes försök till förklaring. Bakgrunden är det mediakarusell, snarare drev, som kungen utsattes för i och med publiceringen av boken “Den motvillige monarken” och påstådda kontakter med under världen, porrklubbar etc. Noggrannt orkestrerat av kvällspressen. 

Ramberg kallade medias rapportering om innehållet i boken “att ha missbrukat sina grundlagsskyddade privilegier”. Hon kallar boken förtal och insinuerar att det finns kopplingar mellan organiserade brottsligheten och media. 

Inga dåliga kängor. 
 

I en artikel i DN fortsätter Ramberg på inslagen bana och hävdar att kungen alltid ska ha tolkningsföreträde före kriminella. En otroligt märklig åsikt. Varför skulle någon dömd person per default alltid ljuga? Och kungen tala sanning?
 

När hon får frågan om hon ångrar något påstår hon plötsligt att hon inte alls sagt att kungen ska ha tolkningsföreträdet före kriminella. Vilket hon alltså sa ordagrant. 
 

Ramberg är för övrigt privat vän med kungafamiljen och har sedan ungdomen rört sig i samma kretsar som kungen. Men det hade ingenting med uttalandet att göra alltså. 
 

Jag undrar stilla om samfundets 5 600 medlemmar tycker kungen platsar i det deras pengar ska gå till. Och vad de tycker om att deras företrädare hävdar att kriminella aldrig talar sanning. För det är som sagt i egenskap om just deras talesperson hon uttalat det här. Tidningen Karriär skrev i en artikel att hon praktiskt taget är synonym med organisationen. 
 

Andra frågor Ramberg personligen gillar är Palestina-frågan. Också ett ämne som man som utifrån har mycket svårt att se hur det platsar som fokus enligt stadgarna. Hon hävdar mänskliga rättigheter men även om vissa advokater just sysslar med detta kan man inte med bästa välmening säga att mänskliga rättigheter är lika med att vara pro Palestina. Det är ett ställningsstagande politiskt. 

Advokatsamfundet är alltså för ett erkännande av staten Palestina, som regeringen plötsligt gjorde redan i sin regeringsförklaring. Utan att förankra med utrikesnämnden först, där Rambergs polare kungen alltså är ordförande. Mötena sker till och med på slottet.  
 

Regeringen blev KU-anmälda för hanteringen av Palestina-frågan

Hon skrev ett långt blogginlägg om Palestina, där hon bland annat jämställer hur Israel behandlar palestinier med apartheid. Vilket hon dessutom tycker är försiktigt uttryckt. 

Advokatsamfundets officiella inställning till Israel är alltså apartheid. Kul att vara en av medlemmarna som inte alls tycker det här, en retorik du dessutom bara hittar hos de mest extremistiska Palestinavännerna (finansierade av SIDA, såklart). Inte så vidare värst diplomatiskt uttryckt, för att uttrycka sig försiktigt.
 

En medlem i samfundet, Allan Stutzinsky, läste det här och hade vissa egna åsikter om uttalandet, vilket han publicerade i samfundets egen tidning Advokaten
 

Ramberg är enligt egen utsago “en stor yttrandefrihetsförespråkare”. Men hon tvekade ändå att ens publicera hans artikel (hon är ansvarig utgivare för Advokaten) för att hon tyckte att artikeln var förtal. 
 

Inget ämne är för stort eller för litet för Ramberg att offentligt, i sin roll som generalsekreterare för landets samtliga advokater, ta ställning i och diskutera.

I en intervju med tidningen Karriär säger hon att “kvinnor är mindre riskbenägna än män”.

Förklaringen?

Det ligger i generna. 

Och inte bara det utan det ligger i generna “från tiden då kvinnor hade till uppgift att vara var i grottan och ta hand om barnen”. Istället för att jaga mammut.

Min åsikt om det här är att Rambergs uppfattning är hämtad från samma tidsperiod. 
 

I samma intervju anklagar hon yngre föräldrar för att inte njuta av föräldraskapet för att i nästa andetag säga att hon hade själv barnflicka. Apropå att njuta själv av föräldraskap menar jag. Eller hon kanske menar att folk borde njuta mer punkt? I så fall verkar det logiskt. Lämnar man över ansvaret på sina barn till en heltidsanställd träffar man ju inte barnen märkbart men kan istället lägga sin tid på roliga saker som att jobba och umgås med kungen. Jag påstår inte att Ramberg inte träffat sina barn för det vet jag ingenting om men det vore klädsamt om hon själv inte utgick från att alla andra inte gör det eller att vanliga människor har råd att anlita barnflickor. 

Vi är många kvinnor i karriären som får hantera våra karriärer utan barnflickor. 
 

Nu är Anne Ramberg ute och vevar i migrationsdebatten. Och hon har tagit med sig den stora klubban, för detta är inte kvinnan som jobbar med de små subtila gesterna kommunikativt. 

Måltavlan denna gång är återigen media. Närmare bestämt borgerliga ledarskribenter som skriver om migration och integration. Det första blogginlägget kallar hon “i osaklighetens tjänst”.

Där refererar hon bland annat till “grabbarna med järnrör”. Vad hon menar är lite oklart men det är lätt att dra parallell till SD eftersom de som bekant hade en skandal med järnrör för flera år sedan.

Ska vi tolka detta som att Advokatsamfundets officiella namn på SD alltså är “grabbarna med järnrör”?
 

Hon fortsätter med att prata om “debattstollar” och insinuerar därmed att det är just SvD och Di ledare som tillhör denna grupp. KD, M och Fp flörtar tydligen också med “järnrörsgrabbarna” genom att de numera har åsikter om migration och intergraion, något de som bekant inte hade tidigare. Politiska partier företräder väljarna i just politik, där migration och integration är två av politikområdena. Att anklaga dem för rasism för att de har sakpolitiska förslag är rätt oförskämt tycker jag. Apropå den saklighet som Ramberg gärna vill diskutera. 
 

Att ha åsikter om migration och intergation är enligt Ramberg dessutom populism. Med populism menar hon populära åsikter. Men hon verkar över huvud taget inte ha reflekterat över att åsikten att alla som vill prata intergrationsproblem flörtar med rasister, att alla i SD är järnrörsgrabbar och att samhället befolkas av debattstollar ÄR den populära åsikten i debatten. Ska vi definiera populism som att inta populära ståndpunkter är det Rambergs åsikter som stod och spelade saxofon på SD-möten i valrörelsen.

Det är den enkla uppfattningen att ha. Har man en annan åsikt hängs man alltså, vilket Ramberg förtjänstfullt bevidirekt ut som rasist på bloggar och i media. Även som borgerlig “debattstolle”. Eller politiker för den delen. 
 

Vad är det då som föranlett detta verbala utbrott av Advokatsamfundet?

Ja, bland annat anger Ramberg en artikel i SvD där Per Gudmunson anser att vi måste ha bättre system och dessutom försöka hjälpa flyktingar i lägren i Libanon. Han tycker också att id-kontrollen måste skärpas. Att advokater tycker förslag om bättre rättsäkerhet i asylprocessen är populism är rätt anmärkningsvärt. Kraven att folk kan bevisa sin identitet utgör grunden i en rättsäker asylprocess och hindrar exempelvis de personer som folk flyr ifrån att också komma till landet. 
 

Migrationsverket gick nyligen ut och berättade att de tack vare just bättre idkontroller lyckats stoppa 40 krigsförbrytare och terrorister från Syrien och Irak att komma in. 
 

Säpo har länge varnat för att militant islamism är det största säkerhetshotet mot Sverige och har varit med och stoppat asylsökande terrorister från att få tillträde.

Det borde Ramberg veta för hon sitter i Säkerhetspolisens referensgrupp. 
 

Med tanke på Rambergs uttalanden undrar jag lite grann vad den där referensgruppen gör och vilka fler som sitter där. Ledarskribenter från Aftonbladet? Henrik Arnstad?

En person Ramberg är extra arg på är Jenny Sonesson, vikarierande ledarskribent på Dagens Industri. För att hon har fräckheten att hävda att vi har stora utmaningar på intergrationsområdet och att vi måste ta problemen på allvar. Exempelvis bostadsbrist. 
 

Ramberg, och Advokatsamfundets åsikt är, förutom allt ovan nämnt om järnrör och så vidare, att TUT är dåligt och att “det inte duger att prata om volymer”.

Nu vet jag inte om Ramberg är informerad om att inget parti i riksdagen, inte ens Miljöpartiet, driver positionen fri invandring utan alla är för en reglerad invandring. Det handlar om volymer, som regleras via de asylkrav riksdagen sätter upp för att få asyl. Varje år avvisas tusentals för att de just inte lever upp till asylkraven. Bland annat ifrågasatte just Gudmunson slöseriet med resurser att så många  från Balkan söker asyl trots att de inte längre har asylrätt och alltså därför i princip alltid får nej på sin ansökan. nbsp;

De som har asylskäl ska få skydd. Absolut, det är ju detta som reglerar just volymer. Asylskäl. Ändrar man dem ändrar man volymen per automatik. Man kan inte ändra volymen per se. Det är inte ratt som man skruvar på vid tullen. 
 

Sedan går Ramberg in på personangrepp när hon kallar Sonesson hysterisk för att hon (liksom jag i det här blogginlägget) har fräckheten att fråga om landets 5 600 advokater tycker att detta rantande är okej? Står de bakom allt Ramberg tar sig friheten att säga i egenskap av generalssekreterare? De har som bekant inget val än att vara med i samfundet och Ramberg uttalar sig gång på gång just som deras representant, även på sin blogg. 
 

För att vara en person som älskar yttrandefrihet så mycket som Ramberg hävdar att hon gör kritiserar hon media oproportioneligt mycket tycker jag. Hon tycker media missbrukat sin grundlagsskyddade rättighet när de kritiserar kungen (samma tidningar som förresten ägnat spaltkilometer åt skriva om kungafamiljens alla förlovningar, giftemål och bebisar senaste åren, även kallat “fjäskande” av samma republikaner som stod i hejarklacken under bok-drevet mot kungen).

Skribenter som inte delar hennes uppfattning i migrationsfrågan är “debattstollar” och flörtar med rasister. Hon själv vill inte publicera en debattartikel som kritiserar henne för att denna kritik är förtal enligt henne, men publicerar den ändå (bra beslut). 

Kriminella talar aldrig sanning. För övrigt en rätt intressant åsikt av just en advokat som ju har som jobb, om du är försvarsadvokat, att försvara just dessa personer och se till att de får en rättvis prövning. Hur rättvis blir den prövningen om advokaten tycker så här undrar man ju. 
 

“Nej, det finns ingen anledning att tro att personer som har som huvudsaklig sysselsättning att ägna sig åt utpressning talar sanning”

Visste ni att Advokatsamfundet sitter i Pressens Opinionsnämnd? Och att Ramberg själv satt som ledamot 1993 till 1999?

De utser till och med representanterna för allmänheten som sitter i nämnden.

Dumpen nedan är hämtad från PO:s hemsida och lista över före detta ledamöter
 

Men det är väl inte så konstigt att Ramberg tolkat sitt uppdrag som företrädare för advokaterna som att hon ska driva opinion om en massa saker som inte har ett dyft med uppgiften att göra. Hon hade enligt egen utsago gärna blivit samhällsreporter (från artikeln i DN högre upp i inlägget). 
 

Men det finns intern kritik mot Ramberg, även om den är sällsynt förmodligen på grund av den stora makt samfundet sitter på och därmed även Ramberg. De har ju möjligheten att utesluta folk. 

För några år sedan publicerade tidningen Advokaten ett öppet brev till Ramberg undertecknat av tre kända advokater där de kritiserar just det Sonesson påpekade (hysteriskt tydligen): 

– Hur lämpligt är det att hon använder samfundets kanaler för sina egna intressen?
 

I en artikel i DN ifrågasätter en av artikelförfattarna varför protokollen från styrelsesammanträdena hemligstämplas. 
 

Det här verkar fortfarande stämma för söker man efter dem på deras hemsida blir detta resultatet. 
 

Yttrandefrihet och öppenheten är alltså hög inom de väggar där Ramberg själv bestämmer.  

I samband med Rambergs försvar av kungen ilsknade 15 advokater till och skickade ett öppet brev till henne där de krävde hennes avgång. 
 

Hennes senaste utbrott uppskattas inte heller av medlemmarna. I ett brev till en av de anklagade ledarredaktionerna skriver en advokat från en känd byrå (anonym givetvis eftersom Ramberg tyvärr sitter på enorm makt. Det är som sagt samfundet som kan ta ifrån advokater titeln och möjligheten att praktisera):
 

Man kan undra om Anne Ramberg-samfundet inte hade varit ett bättre namn. 

Hur länge kommer Anne Ramberg att kunna sitta kvar som generalsekreterare?
 

29 kommentarer till Anne Ramberg-samfundet

 1. Borde vara en SLUTEN OMRÖSTNING om hennes ställning!

  Då skulle hon nog sparkas från Alla uppdrag…

  Då skulle Sverige ett bättre land att leva i.

 2. Denna alltför mäktiga kvinna är direkt samhällsskadlig!
  Hon sitter i på tok för många stolar!

  Hilda o (Ruben) är strukturell KORRUPTION,
  där hon sannolikt är den drivande kraften i Hilda!

  Finns inget mildare uttryck, snarare tvärtom…

  Dags att sparka ut hen!

 3. Ja detta var belysande. Demokratin i Sverige har många många skevheter som påverkar oss indirekt, oftast ganska omärkligt. Men att en så stark grupp som advokaterna är inte förmår ändra detta är skralt. Troligen tycker deändå att detta gynnar dom, trotts allt. Advokater borde organiseras mer som läkare tycker man. Vem ändrar på detta?

 4. Utmärkt och angelägen genomgång av generalsekreterarens självpåtagna roll att uttala sig om allehanda frågor långt utanför samfundets verksamhetsområde. Titta också gärna på samfundets prisutdelningsverksamhet.

 5. Anne Ramberg verkar helt enkelt ha tråkigt på jobbet och tycker det är roligare att twittra och blogga. Hur hon blev gen.sek. är gåtfullt. Hon är inte särskilt vass i debatten, vilket säkert stör en hel del av samfundets ledamöter som anser att åsikter är en sak men att förmågan att argumentera smart är yrkets själva existensberättigande. Advokater vill helt enkelt inta att man fnissar åt deras gen.sekreterare.

 6. Om man erkänner Palestina som stat, så erkänner man också Hamas.
  Har Ramberg, Wallström & Co läst Hamas grundläggande program ? Det är fullt i klass med både nazism och stalinism.
  Man agerar enbart “nyttiga idioter” och bör därför omgående avgå samt slänga pennan i papperskorgen.

 7. Tack för granskning!
  Detta handlar om en av de verkliga makthavarna i Sverige. Det finns några till, men de sitter inte i regeringen.

 8. I många år har jag funderat över denna kvinnas uppdrag och betende, närmast att likna vid en rättshaverist.

 9. En sak som är svår att förstå är hur hon kan sitta kvar på som generalsekreterare efter 15 år? Finns det verkligen inga andra kandidater, eller är det så att man väljs på livstid som generalsekreterare till advokatsamfundet. (Eller Anne Ramberg-samfundet, vilket jag tycker var ett bra namn.)

 10. Som jurist kan jag bekräfta att de flesta advokater som jag känner inte vågar att ta blad ur mun. Det vore detsamma som att skjuta sig själv i foten, särskilt som Ramberg kan ta ifrån vederbörande födkroken. I princip är det endast namnkunniga advokater som vågar detta. Det skulle ifrågasättas rejält om exempelvis Silbersky skulle bli av med sin advokattitel efter att ha kritiserat Ramberg och det vet hon. Vad beträffar övriga ofrälse advokater kan jag dock säga att det inte är likadant. Hon har ett kontaktnät värt namnet och kritik skulle inte resultera enbart i uteslutning, men även i en förstörd framtid med stängda dörrar, oavsett hur duktig vederbörande varit som advokat. Följden blir således att man tiger still med följd att hon kan sitta lugnt i båten.

 11. Ramberg är en av Sveriges mes obehagliga och maktfullkomliga typer. Fullständigt övertygad om sin egen förträfflighet och självutnämnda godhet är hon beredd att korsfästa varendaste en kollega, hög som låg, som vågar avvika från hennes tankefoster.
  En psykopat.

 12. Tack för mycket bra läsning …igen. ☺.
  Fler och fler kanske vaknar ur sin dvala och dom som bestämmer synas hårt i sömmarna.
  Sverige är väldigt korrupt som dom flesta andra länder.
  Blir lika förvånad varje gång någon påstår motsatsen.

 13. Jag har undrat hur länge denna människa ska få hålla på som hon gör. Hon uttalar sig överallt och ingen vet om det är som privatperson eller för Advokatförbundet. Det har blivit något sjukt i vårt samhälle, har man bara de rätta åsikterna får man spy ut sin galla hur som helst utan att bli motsagd.

 14. Än en gång bevisas tesen “makt korrumperar”. Hade jag tvingats vara medlem under hennes ledning hade jag skämts. Och kokat.

 15. Hej.
  Mycket bra skrivet och ett ämne som behöver hållas igång. Hur är det förenligt med principer om föreningsfrihet, näringsfrihet med mera att en organisation som advokatsamfundet kan få ha makten att avgöra ens rätt att utöva advokatyrket? Kollektivanslutning under tvång är väl numera både grundlagsvidrigt och i strid med FN:s konvention om mänskliga rättigheter? Relevant examen från sanktionerat universitet borde väl räcka.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, gymnasielärare

 16. Mycket intressant läsning och med din underbara sarkastiska ton. Misstänker att du har tagit fram alla pengar som den kära Anne har tjänat de senaste åren. Klart som korvspad att hon vill ha fri invandering. Vilken födkrok….förmodligen ännu bättre än samfundet.

  Tack Rebecca för din sida som ger mig mycket bra och underhållande läsning.

 17. Väldigt bra skrivet och grävt. Det är denna typ av journalism som ger hopp och ljus i tunneln som annars blivit så förmörkad av alla Lindbergare och Lindströmmare för att intecrala om Pascalidou. (Men hon hittar ju bara på)

 18. Sade inte Ramberg för någon månad sedan att kontroversiella synpunkter inte borde få yttras anonymt? Var och en med ett någorlunda demokratiskt sinnelag tappar hakan…

 19. När det gäller kvinnors och mäns riskbenägenhet handlar det om variation. Möjligen finns det en skillnad i medelvärde, men viktigaste är den större spridningen hos män. Bland de mest riskbenägenhet är fler män, men även bland extrema trygghetssökare. Och denna större spridning bland hannar ser man hos flera djur, dvs biologiskt. Man bör vara försiktig med generella slutsatser om hur män och kvinnor “är” som helhet. Jag kan dock tänka mig en evolutionär fördel för män att ta lite större risker. Om konkurrensen att få para sig är hård får man gå all in vid “rätt” tillfälle. För en kvinna som bär på barnet är det lönsamt att vara försiktig, så barnet överlever, dvs investeringen och risken med graviditet lönar sig.

 20. Detta har jag som ‘lekman’ sett komma länge, att denna person har fått hållas med sin egen agenda i en exklusiv förening som advokatsamfundet i så många år, är en gåta faktisk.

 21. Det måste sägas: Ramberg har gjort mycket bra, och har tveklöst gjort stora och skarpa insatser på bl.a integritets- och yttrandefrihetsområdet och har alltid stått upp för och varit pådrivande när det gäller rättssäkerhetsarbetet. Och har både odiskutabel integritet och gediget kunnande inom juridikområdet. Så länge frågorna har en juridisk bäring är de inget problem. Däremot blir de problematiskt när hon kliver utanför den gränsen och försöker använda den plattformen till privata angelägenheter, vendettor och politik, de sistnämnda ofta påfallande 68-dammigt och ouppdaterat (till råga på allt).

 22. Ljuvligt och knivskarpt. Nöjesläsning helt i klass med Tino Sanandajis lustmord av den senaste idiotiska “rapporten” som krystats fram. Stående applåd!

 23. Rambergs senaste blogginlägg borde vara droppen! Det är ofattbart att advokatkåren accepterar att hon diskuterar frågor som ligger långt utanför vad samfundet bör ägna sig åt. Dessutom har Rambergs inlägg en mästrande ton som visar att hon helt saknar förståelse för andra ståndpunkter än sina egna.

 24. Jag blir alltid otroligt förnöjd när jag läser dina avslöjande och genomarbetade alster.
  Fortsätt mycket gärna så!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap