Grön GD

Vi har fått en ny myndighet. Skolforskningsinstitutet, som initierades av Jan Björklund. 

”Myndigheten ska bl.a. producera kunskapsöversikter samt utlysa och fördela medel för praktiknära forskning inom de områden där relevant sådan forskning saknas.”

Idag utsågs Lena Adamsson till ny generaldirektör. 

Det är ganska ironiskt att just hon nu chefar över Björklunds idé, för hon är inte direkt överförtjust i själva Björklund. 
 

Faktum är att Lena Adamsson har väldigt mycket åsikter om skolpolitik själv, hon är ingalunda någon objektiv forskartyp utan har skjutit ut sig opinionsartiklar på debattsidorna senaste åren. 

Bland annat i socialdemokratiska Dalademokraten, där hon hyllar vänstersossen Daniel Suhonens tankesmedja Katalys. 
 

Hon fortsätter längre ner i artikeln att såga friskolesystemet. Känns bra att veta vad vår nya GD för just Skolforskning tycker själv. Chansen att hon kommer ta med forskning som inte stödjer sina egna uppfattning, vad tror vi de är?
 

Lena har fler meriter på sitt CV. Hon är nämligen hjälpt Miljöpartiet att ta fram deras skolpolitik. Rättare sagt, högskolepolitik. 
 

Rapporten kallar hon ”Grönt Universitet” och det är en otroligt passande titel, ni kommer förstå varför längre ner. 
 

Hon tycker nämligen att miljökunskap/hållbarhet ska likställas med målet som högre utbildning har att förbereda studenter för arbetsmarknaden. Nu blir det kristallklart varför Gustav Fridolin gillar henne. 

Alla ska tvingas examineras i hållbarhet dessutom, oavsett om du pluggar till läkare, logoped eller mattelärare. 
 

Hon vill också ”skapa ett utbildningspolitiskt råd” som ska få bestämma politiken. Miljöpartiet har återkommande motioner på sina kongresser om olika expertråd som ska hjälpa regering och riksdag att fatta ”rätt” beslut. Lena är inget undantag alltså, och hon tänker sig förmodligen att hon själv ska sitta i ett det där rådet. 

Eller vänta lite, nu gör hon ju det. 
 

De som kommer jobba på denna nya myndighet har dragit en riktig vinstlott. För Adamsson har tidigare erfarenheter av att vara chef, bland annat var hon huvudsekreterare för Högskoleverket 2010. 

Enligt en medarbetarundersökning jag har fått ut (offentlig handling you know) har Adamsson full pott där, om man räknar underifrån. Hon får nämligen bedrövligt dåliga siffror av sina medarbetare. 
 

Huvudsekreteraren som refereras till nedan är alltså Lena Adamsson. 
 

66 % hade lågt förtroende för Adamsson när hon var huvudsekreterare.  

Vad gäller just Ledning och Styrning gav medarbetarna på Högskoleverket 2010 lägst betyg. Av 100 gavs betyget 32.  Lägst medelbetyg gav Adamssons sätt att föra verkets talan externt, där hela 80 % var kritiska. 

Men om Adamsson var dålig på sitt jobb var hon åtminstone tillgänglig. Alltid finns det någon ljusning i mörkret. 
 

Jag vet inte vad ni tycker men jag tycker att det är ett otroligt bra val av myndighetschef för det viktiga området Skolforskning.

Och jag ser fram emot denna chefernas elitsoldat leverera osaklig och icke partipolitisk färgad forskning inom skolan. 

 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!