Dagens skatteplanerare

Det är alltid kul att titta på när någon blir ertappad med handen i blåbärssyltburken och den här gången är det fackförbundet Kommunal. De har otroligt hög svansföring när det kommer till arbetsvillkor och står alltid högst upp på barikaden när det handlar om rätt till heltid. Men själva utnyttjar de visstidsanställningar till fullo. Stor humor.

Det finns andra som driver det här med skitvillkor hårt. Dagens Arena till exempel. Deras stora kampanj i valrörelsen kallade de ”Skitliv” och handlade just om arbetsvillkor. 

Men det visade sig redan då att deras inställning i verkligheten var lite si så där. 

Det var inte mycket bättre med vad de själva tyckte var kanonbra villkor för de som skulle skriva i boken. Två veckors jobb ville de betala 7 000 kronor för. De använde givetvis en hel del F-skattare till boken. 
 

Skitliv handlade explicit inte om just F-skattare men är en del av det såväl Arena-gruppen som andra delar av vänstern menar när de driver frågan om arbetsvillkor. För F-skattare kallas här ”ofrivilliga företagare”. Företag kan inte anställa på grund av de hårda reglerna och väljer därför att anlita egna företagare istället, eller uppmana folk att helt enkelt starta ett eget företag så att de istället för att bli anställda kan ta uppdrag via F-skatt.

Framför allt mediabranschen kritiseras för både det här och att utnyttja dagens LAS-regler till max för att slippa anställa folk. 
 

Givetvis har även ”Skitvillkors”-producenterna själva en massa frilansare. Tittar man på deras årsredovisning har de 11 anställda, omfattning anges däremot inte så det kan lika gärna vara deltidsanställningar. 
 

Samtidigt har de 14 medarbetare, samtliga skribenter så IT, administration etc ligger i ett annat bolag. 

Men när man börjar kolla runt bland de som skriver för Dagens Arena visar sig ett mönster: f-skattare. Många har egna företag. Samtliga driver enskild firma så det går inte att se någon årsredovisning men samtliga anger skrivande som verksamhet. Som Mikael Feldbaum
 

Ulrika Kärnborg är också ledarskribent och även hon har ett eget bolag. 
 

Ännu en ledarskribent, Vesna Perkopic, visar sig ha ett företag. Som sysslar med journalistisk verksamhet. 
 

">Daniel Mathisen, också ledarskribent, har även han eget bolag. 
 

Johanna Palmström tillhör också de på Dagens Arena som har f-skatt. 
 

Kollar man vidare på Arena-gruppen som Dagens Arena tillhör, hittar man ännu fler frilansare. Den som ansvarar för all webb till exempel.
 

Dagens Arenas krönikör Malena Rydell anges till och med pås ajten som just frilansare. 
 

Deras chefekonom Sandro Scocco har givetvis också ett bolag, ett aktiebolag han är ordförande för. 
 

Det är 14 personer som anges som skribenter på Dagens Arena men de har 11 anställda. Så 20 % av medarbetarna är alltså inte anställda. 

Kollar man på andelen F-skattare av Dagens Arenas medarbetare är det 35 %. Och då har jag inte räknat med deras webbansvarig, som sköter alla Arenagruppens sajter och alltså även Dagens Arena. 

Ytterligare 3 personer som jobbar på Dagens Arena har samtidigt egna företag med samma verksamhet som de gör på Arena. 

När vi ringde Journalistförbundet och frågade Dagens Arena om de har kollektivavtal med dem var svaret nej. Vi har mailat Dagens Arena och frågat vilket kollektivavtal de har men de har inte svarat. 

Däremot är det rätt intressant att Arena-gruppen generellt och Dagens Arena i synnerhet gärna diskuterar andras kollektivavtal och skitvillkor men själva glatt har egna företag parallellt, tar in frilansare istället för att anställa, erbjuder ohemult låga arvoden för artiklar etc.  

Hur vad det nu med sin egen dörr och allt det där?

En annan sak Dagens Arena har mycket synpunkter på är skattemoral. Exempelvis i välfärdsföretag.
 

De betalar inte bolagsskatt. De skatteplanerar. 

De har också gjort egna granskningar och kallade där JB-koncernens koncernbidrag för ”samma sak som aktieutdelning”. 
 

Den som tror att Dagens Arena är en liten tidning som kanske till och med drivs ideellt får tänka om. Tvärtom är Dagens Arena en del av en rätt komplicerad bolagsstruktur, en koncern helt enkelt. För koncerner är mer skattetekniskt fördelaktiga så Arengruppen har givetvis använt de regler som står till buds och organiserat sina verksamheter därefter. 

Det finns gott om socialister som faktiskt kan räkna. 

Dagens Arena drivs i aktiebolagsform. Det bolaget har döpts till Politikens Arena Medier AB. Det ägs i sin tur av moderbolaget Politikens och Idéernas Arena i Stockholm AB, som ni kan läsa nedan. Och detta moderbolag har alltså en del andra dotterbolag, allt för att skattetekniskt vara så optimalt som möjligt. Samma anledning alla koncerner lägger upp sin verksamhet. 
 

Ovan ser ni styrelsen för moderbolaget. Britta Lejon är f d socialdemokratiskt statsråd, Annelie Nordström ordförande för Kommunal, Anders Ferbe ordförande för IF Metall, Tobias Baudin, förste vice ordförande för LO, Helle Klein fd politisk chefredaktör för Aftonbladet Ledare och numera frilansare och skriver bl a för Dagens Arena. Socialdemokrater allihop med andra ord

Dagens Arena kan man inte kalla en vinstmaskin direkt. De gör minusresultat varje år och betalar därför mycket lite skatt. 
 

Andra delar av koncernen gör bättre ifrån sig. 

Bokförlaget Atlas AB har gjort ett koncernbidrag på 4 090 000 kr till moderbolaget Politikens och Idéernas Arena i Stockholm AB och satt av 871 838 kr i periodiseringsfonder.

Detta har minskat resultatet från 7 575 930 kr till 2 614 092 kr och därmed har skatten gått från 1 666 704 kr till 575 412 kr. Snitstigt.
 

Moderbolaget har i sin tur avsatt 740 882 kr i periodiseringsfonder och fått koncernbidrag på 4 040 000 kr. Resultatet före bokslutsdispositioner var – 511 750 kr, efter är resultatet 2 787 368 vilket resulterar i en skatt på 488 980 kr. 
 

Dessa två bolag har alltså totalt betalt 1 064 392 kr i skatt. Vinsten innan de satte igång koncernbidragskanonen och periodiseringsfonder var 7 575 930 – 511 750 = 7 064 180 kr. Denna vinst gånger bolagsskattesatsen på 22 % blir 1 554 120 kr.

De har alltså undanhållit 489 727 kr i skatt. Bra gjort av några som nästan dagligen skriver argt om andra företag som gör exakt samma sak som Arenakoncernen gör.

Ett annat bolag inom Arenakoncernen är Politikens Opinion AB vars syfte är att påverka skolbarn.

Jag visste inte att politiskt styrda organisationer som Arenagruppen (det vill säga socialdemokraterna) fick tillverka och distribuera politisk påverkan till barn via skolan så det var något nytt. Men ska man indoktrinera barn måste man i och för sig använda sig av skolan så det är ju logiskt. 

Detta bolag har under 2012 och 2013 lämnat koncernbidrag på summan 640 000 kr och därmed betalat 140 800 kr mindre i skatt än vad de annars skulle ha gjort. Antagligen gick dessa pengar för att täcka upp för något annat företag i koncernen då de flesta går med minus varje år. De är inga duktiga affärsmän, men de vet hur man skatteplanerar.
 

 Eller för att använda Dagens Arenas egna ord: 

De ger sig själva aktieutdelning. För koncernbidrag kan ju alltså likställas med just detta. De har berikat sig själva på bekostnad på skattebetalarna. Skatt som kunnat användas till just den välfärd skatt finansierar. Men Dagens Arena och Arenagruppen valde alltså att betala den minsta skatten de kunde.

Devisen verkar vara precis som de beskyller andra bolag för: ju mindre skatt att betala desto bättre.  

Och genom avancerad skatteplanering, helt inom samma juridiska ramar som de företag inom välfärdssektorn de inte tvekar att svinga sin klubba emot, har de alltså sparat sig själva och sin koncern över 600 000 i skatt bara under 2013. 

Det är skillnad på mina pengar och dina pengar tydligen. 

Jag tycker att vore klädsamt om Dagens Arena och Arenagruppen hädanefter håller lite lägre profil i skattemoral-frågan. Eller vad tycker ni?

/ Rebecca Weidmo Uvell
 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!