LIta inte på pre-fixet kunglig

Kungliga Vetenskapsakademien är väl mest känt för att de utser nobelprissatagaren i fysik, kemi och ekonomi.

Men då och då skriver någon därifrån debattartiklar om svensk politik. Och då ska man ha vissa saker klart för sig, framför allt det här:

Bara för att det står Kunglig först innebär det inte att det är någon sanning.

Nyligen publicerade ledamöter därifrån en artikel om betyg. Eller artikel, snarare var det en sågning av Alliansens förslag om tidigare betyg.

Men tittar man på deras hemsida och vad ledamöterna använt som källa till sin tydliga slutsats att tidigare betyg är skit så hittar man bland annat en rapport de stödjer sig på.

Där har de angett två studier för tidiga betyg. Nedan ser ni deras första referens, som alltså stödjer tidiga betyg. Och som konstaterar att framför allt svagpresterande flickor gynnas mest.

Den andra källan de har med stödjer inte tidiga betyg. Och det är alltså den de drar sina slutsatser i artikeln på.  Trots att 50 % av deras eget data säger något annat.

Vetenskapsakademien gillar inte fritt skolval.

De har skrivit en rad artiklar om att det fria skolvalet är orsaken till det låga intressset för läraryrket, det leder till minskad likvärdighet och ökad segreation, att avskaffa fritt skolval är en fråga om rättvisa. De har också jämfört fria skolvalet med Pinochet (!). De är alltså milt sagt mycket missnöjda med det fria skolvalet som helhet.

I den rapport jag hittat på deras hemsida kan man läsa följande:

Och det håller nog de flesta med om. Men när jag sedan börjar läsa i deras rapport upptäcker jag att den är…….selektiv. För jag råkar kunna en av de rapporter de citerar bra eftersom jag använder den i mitt jobb som skoldebattör. Exempelvis har de bara valt en enda bild ur den rapporten och det är nedanstående:

Men de struntar i att ta med att i samma rapport konstaterar Skolverket tillsammans med PISA att den socioekonomiska bakgrundens betydelse INTE ökat sedan 1998, faktum är att betydelsen minskat något sedan 2001 jämfört med idag. Förklaringen varför mellanskolsvariationen ökat (skillnaden mellan skolor i resultat) förklaras istället med dolda faktorer. Främst studiemotivation. Och Skolverket konstaterar att studiemotiverade elever oavsett bakgrund tenderar att välja samma skolor idag i högre utsträckning. Kvar blir de studieomotiverade eleverna.

I samma rapport konsterarar de avmätt att den framstående skolforskaren Gabriel Sahlgren är ”ensam” om sina slutsatser.

Sahlgren är nämligen en av de forskare som inte alls drar samma slutsarser som Kungliga vetenskapsakademien.

Det intressanta är att Sahlgren i den första bilden refererar till sin egen bok, som har 800 källor. Apropå vikten av att ha många källor för bra slutsatser menar jag. Och kikar man på källorna han använt till den powerpoint-presentation som bilderna är hämtade ifrån har han 53 referenser. KWA har 19 i sin rapport.  Få av Sahlgrens källor finns med i KVAs rapport.

Det verkar alltså som att KVA driver en egen agenda som knappast stödjer sig på enad vetenskap utan snarare stödjer sig på den för stunden utvald del av vetenskapen som passar syftet. Det kallas opinionsbildning. Inte vetenskap.

Debattartiklar skrivna av KVA ska alltså betraktas som vilka debattartiklar som helst, skrivna av folk som vill påverka opinionsen åt ena eller andra hållet. I fallet med skolan vill KVA bilda opinion mot det fria skolvalet och mot tidigare betyg. En klassisk vänsterlinje sett till de partipolitiska uppfattningarna alltså.

Det också så att flera av ledamöterna i KVA är aktiva socialdemokrater och några är dessutom anknutna till Institutet för Framtidsstudier, IFSS, som startades av den socialdemokratiska regeringen 1987. Och sedan dess härbergerat en hel del  socialdemokrater. Bland annat har Ursula Berge och Yvonne Hirdman (expert på arbetarrörelsen) suttit i styrelsen. 1999 blev Lena Sommestad VD och 2002 tog Joakim Palme över, båda välprofilerade sossar. Jenny Andersson är en av forskarna som är socialdemokrater. Även Bi Puranen, mest känd för att täljt guld med pennkniv på Försvarsmakten. Deras forskningsassitenter är Gustaf Öberg från SSU och Björn Werner vänsterskribent på Nöjesguiden. Och bland de som alltså både är med i KVA och IFSS återfinns Jan O Jonsson, Bengt Gustafsson, Gustaf Arrhenius, John Broome. Och institutet styrs historiskt av just socialdemokrater. Och Bengt Westerberg (I rest my case. Han sitter inte i styrelsen längre).

Nu säger jag inte att alla vid IFSS är sossar, eller alla vid KVA.

Men man måste vara medveten om att även forskare drivs av subjektiva preferenser.

Ingen kan vara neutral och politiska inlägg av forskare ska tolkas som just politiska inlägg, inte absolut sanning. 

Kungliga Vetenskapsakademien är som vilka debattörer som alla andra när de skriver debattartiklar.

Så bara för att det står Kunglig framför – ta det inte för sanning.

/ Rebecca Weidmo Uvell

ps. När jag tog fram bilderna för detta hittade jag det här citatet från en av ledamöterna i KVA om betyg. Så det där om betyg ni läste inledningsvis finns det alltså också lite delade meningar om inom själva Akademien….. 

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!