Hitte-på-medicin

Bilden till höger är hämtad från www.antroprosofi.org

Kl. 15.23 Efter att detta publicerats har bloggen Ledarsidorna publicerat ett inlägg där nyheten sägs vara en anka och att antroprosofiska läkemedel inte alls kommer att bli lagliga direkt men huruvida detta stämmer inväntar jag i så fall klargörande från Socialdepartementet. 

För några dagar sedan blev det klart att sjukvårdsminister Gabriel Wikström avser att inkludera antroposofiska läkemedel i lagstiftningen. De har i 20 år särbehandlats och varit undantagna i lagstiftningen. Nu kräver EU att de antingen förbjuds eller införlivas helt.

Vad är då antroprosofiska läkemedel?

Jag har kollat på www.alternativmedicin.se för att hitta lite information. Och på www.weleda.se. Vilket är deras kommersiella märke, så har ni några Weleda-produkter stödjer ni Antroprosoferna och deras verksamhet. Bra att veta. De säljer bland annat hudvård via Åhléns och Kicks.

Förresten säljer Antrprosoferna annat också, bland annat mat. Hipster-favoriten Saltå Kvarn är deras varumärke. Som alltså har allt från mjöl till bönor.

Men Weleda är egenvård. Den medicin de säljer är något annat. Så här tycker Antroprosoferna om kroppen och sjukdomar:

Man vill alltså bota sjukdomar med såväl medicin som massage, badterapi, terepeutisk målning och modellering, musikterapi och kirofonetik, vilket är massage och ljud i någon kombination, mer beskrivet här. För vi har fyra kroppar. Den fysiska kroppen, eterkroppen, astralkroppen och jaget. 

En annan sak som dominerar i antroprosofiska sättet att se på kroppen är reinkarnation. Ja, ni läste rätt. På hemsidan Vetenskap och Folkbildning kan man läsa det här.

”Vi bär stämpeln från våra fel vidare med oss till nästa reinkarnation. Så infogar sig sjukdomar rentav som mäktiga uppfostrare i våra liv”

”Så finns det en viss form av baciller som bärare av infektionssjukdomar, som härstammar från mänsklighetens lögner; de är inte annat än fysiskt förkroppsligade lögndemoner”

Så nu vet ni när ni är förkylda nästa gång, att det bara är för att ni ljugit. Rätt åt er. Får ni TBC och tillhör arbetarklassen är det för att ni har ”utbredda hatkänslor”.

2012 uppmärksammades just antroprosoferna i Järna för att de vägrat vaccinera sina barn i åratal och de drabbades av ett stort utbrott av mässlingen. Nästan 50 personer insjuknade. I resten av landet vaccineras 95 % av barnen mot mässlingen, i Järna 5 %. Motiveringen? ”Kroppen mår bra av sjukdom, det är som att styrketräna”.

Och medicinen då? Ja, till exempel har man ett mistelpreparat för cancer. All medicin kommer direkt från naturen för att man tror att det finns ett släktskap mellan naturen och människan som inte syntetiska medicinen kan uppnå.

Det är alltså detta som vi nu ska införliva i svensk lag och som regeringen sagt ja till.

Vilket parti är det då som vurmar särskilt för antroprosofin och dess läkemedel? Ni kan aldrig gissa. Miljöpartiet, såklart. Redan 2004 skrev flera miljöpartister en motion i riksdagen om att antroprosofiska läkemedel måste få högre ställning.

Men engagemanget finns alltså fortfarande i hög grad hos Miljöpartiet. Så sent som i juni skrev Mats Pertoft, då riksdagsledamot för Miljöpartiet, en debattartikel där han ville att staten skulle forska på antroprosfiska läkemedel. Där avslöjar han också att Vidarkliniken, som är den enda antroprosofiska kliniken, tidigare fick pengar direkt från statsbudgeten.

Och när jag rotade lite mer dök det också upp att Vidarkliniken under tiden Miljöpartiet samarbetade med socialdemokraterna 1998 – 2006 erhållit 3 miljoner kronor per år direkt från statsbudgeten. I 9 år. Det blir 27 miljoner kronor som skattebetalarna gett till en privat klinik. Det intressanta är att Alliansregeringen beviljade dem fortsatt bidrag tycker jag.

Vidarkliniken ligger i Järna, of course – det är ju antroprosofernas fäste. De har även terapimottagningar i Norrköping och Stockholm. De sysslar med ”en unik kombination av skolmedicin och antroprosofisk läkekonst” enligt hemsidan. De har också ett väldigt speciellt hus som tydligen besöks enbart för sin arkitektur. I övrigt är alla antroprosofiska byggnader i princip byggda efter den mallen, med märkliga vinklar och vrår och målade i pasteller. Waldorf-pedagogiken är också en del av antroprosofin. Waldorf har länge vurmats för i just Mijöpartiet och så sent som 2013 skrev Mats Pertoft en motion tillsammans med Jabar Amin om att göra Waldorf-pedagogiken till nationell läroplan.

Men det finns fler skeptiker. Till exempelvis Vänsterpartiet i Sörmland som 2012 skrev en motion till Landstingsfullmäktige att de skulle avsluta kontraktet med Vidarkliniken.

Så vad är slutsatsen här då?

Jo, att Miljöpartiet länge vurmat för just antroprosoferna och det är skälet varför antroprosofiska läkemedel i flera decennier fått undantag i lagstiftningen och den enda antroprosofiska klinken i Sverige fått statsbidrag direkt från statsbudgeten i mer än 8 år. Nu sitter de i regeringen.  Att därför regeringen istället för att förbjuda dem väljer att integrera dem i lagstiftningen, trots att de inte är något annat än naturläkemedel och hokus-pokus, är inte märkligt.

Men det märkliga är att vi nu alltså kommer ha hitte-på-medicin som läkemedelsklassade och som en professor i Läkartidningen kallat ”förskräckligt”.

Handen upp alla som tycker det låter toppen?

 / Rebecca Weidmo Uvell

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!