Nej-till-allt-partiet


 
Mitt intresse för Kaplan rör enbart det faktum att han är miljöpartist. Och Miljöpartiet är ett parti jag intresserat mig för länge. Jag kommer därför ha anledning att återkomma till Kaplan så håll utkik. 

Som jag konstaterade i inlägget om bostadsminister Kaplan verkar han alltså  inte ha fokuserat mest på just bostäder den här hösten. Och det är inte konstigt alls.

För är det något Miljöpartiet INTE är särskilt intresserade av så är det just bostäder.

Rätt underhållande att just de fick bostadministerposten kan jag tycka. När man googlar “Miljöpartiet nej bostäder” får man följande resultat:

Denna bild sammanfattar deras helhjärtade engagemang i NIMBY-rörelsen – Not In My BackYard.

Och kikar man lite närmare så hittar man alltså en hel radda……nej. Till bostäder, runt om i Sverige. Exempelvis här i Nykvarn röstade man nej till nya bostäder. För att de skulle byggas på ett ställe med natur MP gillar. Hellre gräs och träd än tak över huvudet alltså.

Även i Uppsala säger man gärna nej till nya bostäder. 

Inte heller i Norrköping vill man bygga bostäder.

I Upplands Väsby utanför Stockholm firade man med tårta när man lyckades stoppa 1300 bostäder. För att……de skulle byggas på ett ställe med natur MP gillade. Passande nog var tårtan grön.

I Solna vill Miljöpartiet inte heller bygga och stoppade nyligen 1800 nya bostäder. För att de……javisst, gillar naturen där.

Källa bild: www.mp.se

I Linköping motiverar man nej till bostäder i Sättuna med dessa ord:

I Stockholm ville man inte bygga på Norra Djurgårdsstaden och göra området till naturreservat istället. Där bygger man nu 10 000 bostäder och 30 000 kontorsplatser.

Källa bild: rapporten som är länkad ovan

Faktum är att just i Stocksholm har MP röstat nej till en stor del av de planerade byggena. Hade de fått igenom sin vilja hade bara hälften byggts.

Så vi kan alltså konstatera att Miljöpartiets motstånd mot bostädser finns över hela Sverige.

Hur ser då den nationella politiken ut på bostadsområdet?

Jag har gått igenom alla motioner som skrivits under hösten. Det fick jag göra manuellt då någon hackade riksdagens sajt och slog ut Sök-funktionen så tack för det. Det har lämnats in 2950 motioner i riksdagen sedan i somras.

Vad har då partiet som innehar bostadsministerposten åstadkommit i form av politiska förlag på bostadsområdet i riksdagen? Låt oss titta efter.
Dessa är samtliga motioner de lagt. Totalt 57 stycken, vilket motsvarar 1,9 % av samtliga motioner.

 • Uppvärdera modersmålskunskaper
 • Fristad för visselblåsare
 • Statliga rymdbolagets verksamhet och den strategiska expertkontrollen
 • Inga atomvapen i Arktis
 • Uppsala län på Trafikverkets karta över nya spårinvesteringar
 • Utvidgat ansvar för NASP i arbetet med att kartlägga och förebygga självmord
 • Öka stödet till RETT center i Östersund
 • Skattemässig rättvisa mellan upplåtelseformerna för boende
 • Underhållsformer för hyresrätter – samma som ovan fast uppdelat på två motioner
 • Utredning om garanterad inkomst
 • Basservice ska garanteras på landsbygden
 • Naturens rättigheter
 • Säkra efterlevnaden av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
 • Kommuners deltagande i fristadssystemet
 • Alternativ till BNP-mått samt samhällsberedskap för liten eller ingen tillväxt
 • Bättre skydd för enskild med god man som missköter sitt uppdrag
 • Klimatanpassning  – förebygg översvämningsskador
 • Åtgärder mot sjuka hus
 • Köpfrid
 • Fysiska aktiviteter i skolan
 • Nationellt mål om fördubblad kollektivtrafik
 • Använd hela inlandsbanan
 • Genomförande av Folkhälsomyndighetens förslag om rökfria offentliga miljöer
 • Ett nytt nationellt program för att förebygga självmord
 • Steg på väg mot ett rökfritt Sverige 2025
 • Skrotningspremie för gamla kylskåp
 • Pantsystem ett modernt verktyg
 • Pant på mobiltelefoner
 • Införande av ett tredje juridiskt kön
 • Skärpning av riksdagens resepolicy
 • Statsrådens rätt till föräldraledighet
 • Vallagen
 • Karantänregler för politiker och tjänstemän
 • Fritidspolitikers rätt till föräldraledighet
 • För Sverige i tiden – avveckla de sista resterna ett historiskt icke-demokratiskt statsskick
 • Begränsa reklamtiden i radio och TV
 • Flytta lagstiftning om penningenhet till grundlagen
 • Lagstiftning mot att hetsa till suicid
 • Ecocide
 • En stärkt polis
 • Diskrimineringsfrågor
 • Vagabonderande strömmar
 • Värna Ärna
 • Enklare att cykla
 • Nationell strategi för sällsynta diagnoser
 • El för uppvärmning – ett systemfel med hög sårbarhet
 • Ansvar för fimpskräpet
 • Ompröva försvarsmaktens veto mot vindkraft
 • Register över lobbyister vid riksdagen
 • Uppmärksamma 100-års jubileet av allmänna rösträtten
 • Om tredje stycket i miljöbalkens fjärde kapitels sjätte paragraf
 • Järnvägstrafik till Sälen
 • Dubbelspåret mellan Falun och  Borlänge
 • Järnvägar i Bergslagen
 • Cykelväg även utanför tätorter
 • Dags för FNs barnkonvention att bli svensk lag
 • Barns rätt till bostad

Sammanfattningsvis kan man säga att inte en enda motion gäller något som skulle lösa bostadsbristen. Och de flesta av de få motioner som rör bostäder verkar ha skrivits av Jan Lindholm. Kanske är han den enda personen i Miljöpartiets riksdagsgrupp som är intresserad av bostäder? Något annat som däremot verkar dominera aktiviteten är exempelvis anti-rökning, anti-tillväxt och anti-reklam. Och pantsystem.

Just NEJ verkar annars vara lite av Miljöpartiets affärsidé.

Och detta verktyg har de använt gällande bostäder i riksdagen. Till exempel röstade de nej till att förenkla bullerregler, som är ett av de stora hinder som finns för att bygga nya bostäder. Framför allt hindrar de byggandet av små bostäder då det reglerna inte medger att ett mer än ett visst antal fönster får vara mot just buller och då kan små lägenheter bara byggas på ena sidan fastigheten och inte båda. Det hindrar också planläggning av mark på många ställen i större städer. Ett stort hinder alltså.

De röstade också nej till att låta folk få bygga Attefalls-husen, det vill säga 25 kvadratmeter stor byggnad på sina tomter utan bygglov. Husen fick dock ändå majoritet och kan nu byggas. Men alltså inte tack vare Miljöpartiet.

Här är röstsiffrorna.

Miljöpartiet röstade också nej för utökade möjligheter att hyra ut bostadsrätter i andrahand, som fälldes i Civilutskottet med hjälp av Sverigedemokraterna.

Källa bild: artikeln ovan

Nu är deras stora bostadsprojekt att lägga ner Bromma flygplats och bygga bostäder där.

Här låtsas de som om de är regeringens beslut, när det i själva verket är riksdagen som måste besluta om att ändra ägarpolicyn för Swedavia som arrenderar Bromma flygplats och driver flygplatsen. De låtsas också som om det bara går att bygga där rakt av. I själva verket skulle det, om det ens skulle gå igenom i riksdagen, kräva många år av sanering av marken för att göra området okej för bostäder. Om detta har jag skrivit ett eget blogginlägg.

Men skälet till varför Miljöpartiet hittat på att just Bromma flygplats är i princip det enda stället de vill bygga på i Stockholm givet hur de röstat hittills är inte sitt stora bostadsintresse. Givetvis.

Utan det handlar enbart om att de hatar flyget. 

Den som driver på hela nerläggningen är Miljöpartiets starke man i Stockholm, Daniel Helldén. Som själv har doktorerat på…..striden om almarna 1971.

Källa bild: artikeln i första meningen

Men hatet mot flyget går som en röd tråd genom Miljöpartiet såväl historiskt som lokalt.

2010 gick man till val på att lägga ner all flygtrafik söder om Sundsvall och alltså helt lägga ner följande flygplatser: Karlstad, Örebro, Växsjö, Jönköping, Kalmar, Ängelholm och Västerås.

I början av Skavstas utveckling röstade man, givetvis, nej till detta i Nyköping.

Man röstade också nej till att ge Ärna i Uppsala tillstånd för civilflyg.

I Halmstad röstade Miljöpartiet först nej till att flygplatsen ens skulle öppna, sedan att charter skulle få börja flyga därifrån.

I Norrköping vill Miljöpartiet också lägga ner flygplatsen.

Mijöpartiet i Kalmar röstade nej till alla satsningar på flygplatserna i Kalmar och Oskarshamn. 

Även i Linköping röstade man nej till utökad trafik på flygplatsen.

I riksdagen röstade Mijöpartiet nyligen igenom att införa en flygskatt som kommer att öka kostnaderna för flyget, i syfte att minska flygtrafiken. Även en återreglering av flygtrafiktjänst röstade man för nyligen. Nu är det monopol igen. Vilket innebär dyrare flygbiljetter och därmed hoppas Miljöpartiet på mindre flygande. Detta fick de igenom med hjälp av Sverigedemokraterna i riksdagen före valet.

Som ni ser är det alltså inte alls konstigt att bostadsminister Mehmet Kaplan intresserar sig för annat än just bostäder trots att han är ju är bostadsminister.

Eftersom partiet han representerar inte är ett dugg intresserad av just bostäder.

/Rebecca Weidmo Uvell

19 kommentarer till Nej-till-allt-partiet

 1. MP har kapat begreppet “miljö”, och det enda de har för att locka väljare är just det epitetet.

  Eftersom största hotet mot miljön är befolkningsökning. När man förespråkar friinvandring så att Sveriges befolkningsmängd exploderar så gör de precis tvärt emot “att värna om miljön”. MP är egentligen Sveriges mest miljöförstörande parti.

 2. Hej Rebecca! Hittade din blogg och din twitter för några månader sedan, och jag tycker det du gör är fantastiskt bra och jag håller i mångt och mycket med om dina åsikter och tillvägagångssätt.

  Just för att jag gör detta och dessutom tycker du verkar vara en väldigt vettigt person skulle jag faktiskt vilja kritisera din användning av google-bilden med “miljöpartiet nej bostäder”. Jag testade själv bara att googla “miljöpartiet ja bostäder”, fick då ~300 000 resultat (alltså 120 000 eller ~75% mer än på nej). För “moderaterna nej bostäder” får jag 300 000 resultat, och för “moderaterna ja bostäder” får jag 276 000 resultat. Det jag vill komma fram till är endast att dessa siffror inte säger någonting alls och därför drar användandet av dem som ett argument ner kvaliteten på artikeln överlag, vilket jag tycker är synd!

  I övrigt, tack för jättebra jobb, kommer fortsätta att läsa så mycket jag kan och hinner av det du skriver!

 3. Undrar om in MP är mer vänster än V?
  Hur som helst är MP ett flumparti som egentligen inte har någon politk.
  Visst vi har icke miljövänliga drivmedel idag, men om 30 år så kanske det kommer någon stabil el-hybrid, är det då inte skönt att ha Stockholms förbiled? Samtidigt som invånarna i Stockholm slipper alla avgaser.
  Sedan behövs ju de små flygplatserna för landets små kommuner, speciellt när tågtrafiken är som den är….

 4. bra skrivet,och att någon skriver om det, men man kan bara konkludera att politiker är korrupta, en karriärstege, inte någon reell vision som är genomförbar, iofs anser jag att förbifarten är en felaktig samhällsutveckling, som kommer att leda till mera bilåkande! ej bra, ej vägen till ett hållbart samhälle, krävs helt andra incitament å tankebanor som bottnar i att en aldrig sinande tillväxt ej fungerar, men lilla jag kan ej ändra något!

 5. Vilken LYSANDE genomgång av “Miljöpartiets” galna politk som den verkligen är! Jag måste börja följa Din blogg! Kör hårt! Ta Väns

 6. Miljömupparna har aldrig varit intresserade av bostäder. Man har sedan gammalt (Romklubben et al) vilja se en global befolkningsminskning.

 7. Ironiskt är det att MP hatar flyg men vill ha fri invandring som om det skulle vara verklighet och vi dubblar befolkningen så skulle trycket på flygresor öka nåt enormt.

 8. Intressant genomgång.
  Mehmet Kaplan är perfekt bostadsminister om man INTE vill bygga bostäder – men som sagt ett NEJ ligger altid nära till hands för MP politiker uppenbart.

 9. Måtte Löfven hålla sig vid liv, då Romson står ett hjärtslag från statsministerposten. Undrar hur mycket skada Mp kunde ställa till med innan Regeringsombildning skett.

 10. den bästa krönikan på länge . Läser med ett leende samtidigt som en rädsla kommer krypande. Dessa människor har en obegriplig stor makt över vår vardag i 4-8 år !

 11. Wow! Du är helt otrolig. Att du orkar. Men skönt att du finns.

  Fortsätt ge dem smisk. Ett nöje att läsa din blogg. Allt gott till dig.

  Vänliga hälsningar.

  V

 12. Visst vill MP bygga bostäder bara de ligger på en flygplats som är kontrakterad länge till.
  MP medlemmar i Stockholm kan inte bo utanför tullarna, det är ju på landet.

 13. Ja man undrar verkligen vad MP egentligen vill/kan/försöker uppnå med sin politik? Det fattas 220.000 boenden i ett land där det byggs 10% av denna “skuld” årligen och behoven av boenden sett till befolkningsökningen är cirka 25.000 boenden . . . HÄPP!! Vilka vill ha detta partis ideologi? Och sedan vindkraften en stort subventionerad energiförsörjning som med största sannolikhet kommer att kosta mer än någon expert fruktat . . .

 14. Du gör ett stort arbete, fortsätt och sätt alla blåslampor på Mehemet, Han ska bytas ut.
  Hur kunde Löven tillsätta honom?? Gå på Sossarna kräv att han byts ut.
  Hoppas Alliansen Begär mistroende votum mot Löven om ett halvår, Så att vi får bort dom. Ps Jag tycker att det är lite Juholt varning på Löven Ds

 15. Vad du har jobbat! Jag är mäkta imponerad och oerhört tacksam över att du gräver i MPs förehavande. Det verkar ju inte våra journalister göra, i synnerhet inte de i public media.
  Jag tycker att Alliansen har gjort det så bra med decemberöverenskommelsen (förstår inte allt gnäll kring den) som har trängt in Löfven i vänsterburen med V i knät. Där sitter ju redan MP. Det är inte bekvämt för Löfven. Hur ska han få ihop en budget med ökad bebyggelse som vi behöver, vi som med öppna hjärtan tar emot de med asylskäl, arbetstillstånd och tryggad försörjning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Copy link
Powered by Social Snap