Och som lök på laxen – Arlandas trafik hotad av nya miljökrav

Som om det inte räckte med hot om att stänga Bromma flygplats har nya miljökrav, pådrivna av…..trumvirvel……Miljöpartiet, orsakat en process i mark- och miljödomstolen för Arlanda.

För ett år sedan meddelande domstolen ett nytt miljötillstånd för Arlanda, som nu överklagat 10 av 36 punkter. Huvudförhandlingen hålls i oktober 2014, det vill säga de har redan hållits.

Om Arlanda inte vinner riskerar de att kapaciteten minskar med upp till 40 % i högtrafik.

Totalt sett riskerar vi alltså att hälften av Stockholms infrastruktur för flyg försvinner och att vi därigenom placerar oss i det absoluta bottenskiktet i en europeisk jämförelse, detta trots att lustigt nog att Sverige är ett av de länder med störst beroende av flyg pga geografi och exportorienterat näringsliv.

Men det här struntar förstås MP i.

De avskyr all trafik som inte är spårbunden eller är cykel. Jag hade haft lite större respekt för dem om de spelade med öppna kort och åtminstone erkände det istället för att komma med halvsanningar, mörka fakta och parallelt hävda att de bryr sig lika mycket om jobb och andra människors liv.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!