Ännu en luftpastej från miljöpartiet

Tack alla ni Stockholmare som röstade bort Alliansen.

För det har bara gått en månad sedan den nya majoriteten blev vald och nu flyger redan dårskaperna ut från Stadshusets mörka korridorer.

Rödgröna i staden har idag beslutat om att lägga ner Bromma flygplats.

MEN i vanlig ordning när Miljöpartiet är inblandade så struntar de att berätta om hälften. De låtsas nämligen som om beslutet är deras.

Vi har avtalsrätt i Sverige. Och 2008 tecknade statliga Swedavia ett avtal med Stockholm stad om arrende av marken till 2038. Avtalet kan inte sägas upp av staden utan bara av Swedavia, med 3 års uppsägningstid. Och eftersom bolaget är statligt fattas sådana beslut av regeringen och inte majoriteten i staden. Vidare säger Trafikverket att diskussionen om en nerläggning är ”högst akademiskt” (dvs en luftpastej). Marken Bromma flygplats ligger på är riksintresse och ska det klassas som något annat, vilket krävs för att man ska kunna detaljplanera för bostäder, krävs att antingen en ny flygplats står klar eller att Arlanda byggs ut. Innan dess kommer ingenting ändras.

Detta vet Miljöpartiet men låtsas som det regnar.

Om Bromma flygplats ska läggas ner krävs alltså vi bygger en ny flygplats. Eller bygger ut Arlanda kraftigt. Innan dess kan inte avtalet sägas upp.

En pikant detalj i sammanhanget är dock att de PRIVATA flygbolag som alltså köper tjänsten av flygplatser att få landa och starta där bestämmer själva var de vill köpa detta någonstans. Så det är fullt möjligt att inget annat flygbolag än just statliga SAS har lust att flyga till Arlanda istället.

Swedavia är ett statligt företag men detta innebär att staten äger och sitter i styrelsen. Daglig verksamhet och affärsmässiga beslut fattas av Swedavias ledning, precis som i alla statliga bolag.

Swedavias uppdrag från staten är att inom affärsmässiga ramar aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och bidra till att transportpolitiska mål uppnås.

Och ska staten ändra ett statlig bolags uppdrag krävs följande:

Utöver vad som framgår av dessa bestämmelser behöver regeringen under vissa förutsättningar även riksdagens godkännande vid väsentliga ändringar av bolagens inriktning. Detta är ramen för det förvaltningsmandat regeringen har för förvaltningen av bolag med statligt ägande.

Ska Swedavia säga upp avtalet med staden krävs således en majoritet i riksdagen. Regeringen har 159 mandat, det krävs 175 för majoritet. Hela förslaget är alltså en så kallad ”luftpastej”. 

Dessutom gick Socialdemokraterna till val på att inte stänga Bromma flygplats. Så om regeringen lägger en proposition sviker Löfven ännu ett i raden av sina vallöften. Löften och löften – valgodis borde det heta. För de är inte värda något efter valet.

Andra saker som Miljöpartiet inte låtsas om är att det inte är möjligt att flytta flygtrafiken från Bromma till Arlanda.

Mellan klockan 07.00 och 9.00 avgick idag 26 flighter från Bromma Flygplats. Under samma tid landade 24 flighter. Det handlar således om 50 starter och landningar på 2 timmar som ska flytta till Arlanda. En flygplats med en maxkapacitet på 80 start/landning per timme? Lycka till.

Dessutom är hela 90 % av de som reser från Bromma affärsresenärer, som behöver flyga morgon och kväll. Tider då det idag inte finns någon kapacaitet att tillgå på Arlanda.

Givetvis finns det en uppsjö av forskning dessutom som fullständigt sågar idén. Bland annat Björn Hasselgren, som forskar om infrastruktur på KTH

En annan aspekt av Bromma flygplats är att det INTE är en storstadsangelägenhet. Det är i allra högsta grad även en landsbygdsfråga. För många regionala flygplatser flyger just till Bromma. Många arbetspendlar till Stockholm, antingen tillfälligt eller permanent, det vill säga de bor inte Stockholm men arbetar här och är beroende av flyget. Stockholms Handelskammaren släppte i juni en rapport om just det här, som är gjord i samarbete med Handelshögskolan i Jönköping och konsultföretaget WSP.

Eftersom inrikesflyget är en så viktig del av trafiken på Bromma, är flygplatsen av utomordentligt stor betydelse för näringslivet i övriga Sverige. Med ett försämrat flygutbud kommer minst 18 000 jobb att gå förlorade runtom i landet. Räknar man in Stockholmsregionen hotas totalt upp emot 24 000 jobb av en nedläggning av Bromma flygplats. 

Bromma är landets tredje största flygplats. År 2012 reste 2,3 miljoner människor till eller ifrån Bromma flygplats. 284 000 reste utrikes, resten inrikes.

Sedan ska vi inte ens gå in på hur svårt det skulle vara att sanera marken som varit flygplats sedan 1936. Och hur många miljarder både det och alla andra konsekvenser en nedläggning skulle orsaka.

MILJARDER av värdefulla skattepengar. Som Miljöpartiet glatt slänger i sjön för att de av ideologiska skäl hatar flyget.

Tack och lov för det parlamentariska läget. För det kommer göra att Miljöpartiets luftpastej förblir just en luftpastej.

Liked it? Take a second to support Rebecca Weidmo Uvell on Patreon!