Bloggen har ett borgerligt perspektiv och drivs av Rebecca Weidmo Uvell. Jag är inte journalist utan opinionsbildare. 

Det är en av landets största opinionsbloggar och har i genomsnitt 70 000 – 100 000 unika besökare varje månad.

Detta är en privat blogg, inte en tidning. Det finns ingen replikrätt. Allt material är gratis.

Bollhavs-politik

Något annat kan man inte kalla förslaget som nu C, L och KD kommer rösta igenom i morgon om anhöriginvandring.

Före åtstramningen 2016 hade Sverige EU:s mest generösa regler för asyl inklusive familjeåterförening. 

Nu går vi tillbaka exakt dit. 

När förslaget blev känt i januari, då Centerpartiet drev på att tvinga in punkten i JÖK-en orkestrerat av flyktingaktivisten Johanna Jönsson, meddelade Migrationsverket i en icke offentlig prognos att effekten bara förväntades bli 1000 extra asylsökande per år. 

Det kan inte under några omständigheter stämma. Det är väl skälet till varför Migrationsverket inte vill publicera prognosen offentligt, för då måste man också visa hur det beräknats. 

Tvärtom är just regler för anhöriga en kraftig pull-faktor enligt migrationsforskare. 

Varje gång vi ändrat reglerna till mer generösa, oavsett om det handlar om anhöriga eller PUT etc ökar antalet asylsökande direkt. 

När nu KD och Folkpartiet hjälper flyktingaktivisterna C och MP att få igenom ännu mer av den huvudlösa politik som ligger till grund för att Sverige i allt större utsträckning tappar kontrollen är det bara att kolla på fakta som emotsäger både dem och den märkliga “prognos” Migrationsverket försökte få ut i januari. 

De allra flesta får asyl som Alternativt skyddsbehövande. Det är den stora gruppen. Och det är den gruppen förslaget gäller, att försörjningskravet försvinner bland annat. 

Enligt Migrationsverkets statistik beviljades 48 355 personer uppehållstillstånd som anhöriga till människor som fått uppehållstillstånd Som Alternativt skyddsbehövande 2016. 

Det året trädde de nya reglerna i kraft. 

2017 beviljades bara 13 778 personer samma sorts anhöriguppehållstillstånd. För att man hade försämrat reglerna och låg då på EU:s nivå. 

För ordningen är att du inte kan ansöka som anhörig innan din släkting beviljats asyl och fått TUT eller PUT. 

Med långa handläggningstider för asylansökningar och sedan ytterligare handläggningstid för ansökningarna från anhöriga kan man utgå från att majoriteten av de som 2016 beviljades PUT som anhöriga inte var anhöriga till de som kom under 2015, då 160 000 människor flödade in till Sverige. 

Majoriteten av alla dessa personers anhöriga sökte alltså inte asyl 2016. 

De som är för den här nya lagen tjänar på att tidslinjerna blandas ihop och de vill ge intrycket att inget kommer ändras särskilt mycket. 

Året efter reglerna för anhöriga stramades upp, och den ännu större åtstramningen att bara bevilja TUT, samt att avtalet mellan Turkiet och EU var på plats i mars 2016 sjönk antalet asylsökande till EU. Men också till Sverige. 

Från att tidigare haft 13 % av EU:s alla asylansökningar fick vi bara 2 % 2016, I linje med vår befolkning. 

Men 2017 hade siffran fördubblats till 4 %. 

2018 tog EU totalt emot 580 000 asylsökande, varav majoriteten kom från Syrien, Irak och Afghanistan. Länder som är stora bland asylsökande i Sverige sedan många år. 

2018 sökte sig 21 500 av dessa till Sverige, vilket motsvarar ca 4 %. Vi ligger alltså kvar på siffran från 2017.

Fortfarande dubbelt så många som vårt invånarantal i EU, som ligger på 2 %, så vi tar fortfarande betydligt mer än andra länder. Men istället för att ligga på sex gånger mer ligger vi “bara” på dubbelt. 

Det KD och Centern inte vill erkänna och prata om högt är att alla data visar att så fort ett beslut fattas som gör det mer generöst ökar volymerna asylsökande. 

Det är bara att jämföra historiskt. 

Alla kan se själva att när Migrationsverket fattade beslut 2012 att ge alla syrier 3-åriga TUT och sedan 2013 ge dem PUT så ökade volymerna omedelbart vad gäller totalt antal asylsökningar, där syrier låg bakom den stora ökningen. 

2011 sökte 29 648 personer asyl i Sverige, varav 640 syrier. 

2012 sökte 43 887 personer asyl, varav 7 814 syrier.

2013 sökte 54 256 personer asyl, varav 16 317 syrier.

En fördubbling av asylsökande nästan, på bara två år, och en enorm ökning av antalet syrier. 

Antalet asylsökande samt syrier: 

2014: 81 301 (30 583)

2015: 162 877 (51 338)

2016: 28 929 (5 459)

2017: 25 666 (4 718)

2018: 21 502 (2 709)

Trots att kriget i Syrien fortsatt med oförminskad styrka tills 2018 då det lugnade ner sig slutade just syrier att komma så fort våra reglerna blev mindre generösa. 

Varför då? Skyddsbehovet kvarstod ju. 

Svaret är att de valde andra länder nu när Sverige inte utmärkte sig genom mest generösa regler i EU. Från 51 000 till 5 000 på ett enda år. 

Samma sak med afghanerna, där den stora majoriteten inte flydde från krig. 

2015 kom det 41 564 afghaner. Året efter 2 969. Förra året sökte 806 afghaner asyl. 

Trots att det enligt olika opinionsbildare för just afghanerna är död och krig i Afghanistan och att man lider i Iran. Varför kommer de inte hit då om de riskerar att mördas?

För att reglerna ändrades. 

Dessutom finns det ökningar och minskningar i särskilda grupper, som ibland tar ut varandra om Migrationsverket fattat ett beslut som gynnar en grupp ungefär samtidigt de fattar ett beslut som missgynnar en annan. 

Det är nämligen sällan politiska beslut som är den vanligaste kranen, det är Migrationsverket som fattar den stora mängden volympåverkande beslut. 

Men den här gången är det alltså ett politiskt beslut som kommer orsaka volymhöjningarna den här gången. 

Det är otroligt naivt och ett förakt på väljarna att nu återgå till de gamla reglerna. Inflödet kommer öka direkt. För folk väljer länder efter hur lätt det är att ta hit anhöriga, nu ligger Sverige i topp där. Etta. 

Samtidigt vill en majoritet av svenskarna inte öka migrationen utan minska den. Och politikerna fått svidande kritik av Riksrevisionsverket för att de under hela 2000-talet ha fattat beslut om migrationen utan att göra en enda vettig och fullständig konsekvensanalys på såväl kostnaderna som hur andra delar av samhället ska lösas, som boende, skolor, vård, jobb etc. 

Ändå ignoreras konsekvensanalys åter igen för att blidka flyktingpopulistiska egna väljare och politikers egen flyktingaktivism. 

Svensk politik är upp och ner. Och nu återigen huvudlös. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Det handlar om klass

Ivar Arpi har en fantastisk förmåga att engagera, nästan så man tror att många till vänstern (där ingår förmenta liberaler) letar efter fel att hetsa upp sig just när Ivar skriver. 

Nu är det någon slags cirkle-jerk i PK-Sverige efter att Apri och sedan Kajsa Dovstad skrivit om den förändrade gatubilden. 

De vill inte förstå vad Arpi menar. De vill missförstå. 

Lisa Magnusson illustrerar vad som är problemet med debatten perfekt från det vita Elfenbenstornet hon och resten av DN sitter i när de ser ner på den värld de inte verkar delta själva utan bara recenserar ovanifrån i bakom skärmarna. 

Nej Lisa. 

Det är du som klumpar ihop invandrare och invandrare. Svart hår = invandrare. Och det räcker så. 

Det handlar inte om hårfärg, det handlar om klass, normer och klädsel. 

Är det inte märkligt att i alla sammanhang utom vissa politiska områden är normen att kläder signalerar viktiga saker? 

Ta hela modeindustrin. Där handlar allt om yta. Om hur man kan bli någon annan genom att klä sig på ett visst sätt, signalera något, byta identitet. Det sitter i utseendet. 

Men inte som Magnusson vill hävda – i hårfärgen. 

Varför gäller den premissen plötsligt inte som tillhörighet och identitet när det kommer till invandrare?

Menar folk att bara svenskar kan byta identitet och signalera vad de vill med kläder men inte folk som inte ser svenska ut?

Jag bor i Vasastan. Här öppnade ett boende för folk med TUT i ett gammal äldreboende som ska rivas och bli skola om några år. 

Förra året var första gången jag såg en niqab i hela mitt liv. Och då på bussen hem till mina kvarter. Kvinnan gick av hållplatsen före mig. 

Niqab är ett av världens mest extrema religiösa plagg, och slås bara av burkan. Nu ska jag inte säga att jag sett fler utan just en. Kvarteret har inte direkt fyllts av dem. Men jag är 43 år och har aldrig sett en niqab i Sverige  tidigare och definitivt inte i mina kvarter. 

Hijaber har inte heller funnits här just där jag bor, idag finns det flera mammor i skolan och vad jag sett en eller två flickor. De finns i kvarteret. Nu vill jag poängtera att jag är för att man får klä sig som man vill men man ska samtidigt ta konsekvenserna av sina val. 

Jag tillhör inte de som vill förbjuda hijab eller ens niqab. Men står kläder i vägen för att få ett jobb ska man inte få bidrag utan lösa sin försörjning själv. 

Det handlar inte om hårfärg, det handlar om klass. 

Jag ser inte en invandrare när jag ser mörkhyade eller svarthåriga män på gatan när de i kostym köar utanför Günthers för att äta lunch. Jag ser män. Svenska män som är hungriga. Lisa verkar se invandrare. 

Djupt religiöst troende muslimer med religiösa kläder utan utbildning och språket har inget som helst gemensamt med de sekulära välutbildade person jag umgås och känner bara för att de råkar precis som kvinnan med niqaben vara födda utanför Sverige. Något de för övrigt har gemensamt med ungefär 7 miljarder andra på planeten. 

Jag har förresten mer gemensamt med många av dessa utlandsfödda borgerliga män än jag har med en massa kvinnor, tillhörigheten sitter varken i håret eller brösten. 

Det kanske som en överraskning för vissa men vi som är födda i Sverige är försvinnande få på jorden. Resten är utlandsfödda. 

Här sätter vi fingret på det den stora kriminalrapport Det goda samhället gjorde nyligen. 

Som bevisar att personer med utländsk bakgrund nu dominerar kriminalstatistiken. Fram till 2006 var det fortfarande svenskar som låg bakom störst andel av totalt antal anmälda brott.

Men idag är det framför allt födda i Sverige till två utrikes födda föräldrar som dominerar, inte minst våldet inklusive rån. 

Att vara kriminell är att leva utanför gällande samhälle, normer och värderingar. 

Det visar att normerna och värderingarna vi har i Sverige inte är integrerade ens hos de som föds här. 

De känner sig inte främst svenska trots att de är födda här. Vår integration är ett haveri. Istället har det i dessa grupper i allt högre grad etablerats andra sorters normer, som varken är föräldrarnas (som oftast är betydligt mer konservativa än de svenska) eller majoritetssamhällets. 

Manifesterade i märken, vissa kläder, boendeorter och framför allt är det en klassfråga. 

I den kriminella förortsvärlden finns också egna utseendekoder. Mycket få reagerar över att fem utlandsfödda kostymklädda män stå i en grupp och prata, inte sällan svenska, med varandra. 

Men de flesta hade reagerat över att fem personer klädda i Adidas och andra sportmärken i just den förortsstil jag inte kan beskriva men vet när jag ser den, i grupp stå och prata Rinkeby-svenska med varandra. 

Den ena gruppen hade jag knappt noterat, den andra hade jag valt att gå förbi längre bort om de valet fanns. 

Hur man klär sig, hur man pratar, vilket kroppspråk man har, vilken frisyr man väljer att ha och så vidare – allt signalerar det du själv valt att det ska signalera till andra. Högutbildad, arbetarklass, muslim, jude eller något annat. Du väljer vad du sänder ut och du kan välja bort. 

Unga kriminella män i förorten vill signalera att de är just unga kriminella män i förorten. Det finns egna regler och egna koder för det. 

Samtidigt finns olika koder i olika grupperingar i samhället, där klass är en faktor men där etnicitet blivit en annan. 

Hur ska man annars förklara de moralpoliser som går runt och säger till kvinnor de inte känner men som vistas i det offentliga rummet att de klär sig fel och måste gå hem och sätta på sig annan, med muslimskt passande kläder?

Släpper man en miljon nyanlända som vi gjort under 2000-talet utan att integrera dem får man en permanent underklass. 

Barnen som föds här föds in i en ny etnisk befäst underklass och det är Socialdemokraterna, vars stora projekt varit att skapa ett klasslöst homogent samhälle, är de som står bakom spakarna märkligt nog. 

Gatubilden har definitivt förändrats för väldigt många svenskar, även vi som inte bor i de utsatta förorterna. 

Precis som att gatubilden inte alls förändras av att det står tio personer med mörkt hår och köar för att få äta korv förändras gatubilden förändras den enormt om dessa tio personer istället var tio kvinnor i niqab eller tio unga kriminella män från förorten. 

Och precis som att det finns vissa normer, värderingar och inte minst utseendeattribut som kläder, märken, accessoarer och frisyrer inom överklassen eller bland höginkomsttagare i Birkastan finns det en annan uppsättning i underklassen och deras barn i förorten. Eller bland de kriminella. 

Det är knappast läkaren med sjal, som i övrigt har exakt samma kläder på sig som alla andra läkare, som kommer ut från St Göran på lunchrasten som förändrar gatubilden. Hon har bara sjalen och religionen gemensamt med de somaliska sjubarnsmammor i långa klänningar och med långa huvuddukar på alla flickor som bor i Brandkärr i Nyköping och där ingen av dem jobbar, få pratar knappt svenska och som vi ser när vi handlar på Systembolaget som ligger strax intill. 

Svenskarna är toleranta och i internationella studier mycket lite rasistiska. Man har inga problem med grannar som är invandrare, om ens barn gifter sig med en eller att arbeta ihop. Till skillnad från många andra europeer tycker vi heller inte att infödda ska gå före när det kommer till jobb och bostad etc.

Men även utlandsfödda jag känner har problem med den stora mängden icke integrerade djupt religiösa bidragsberoende asylanter som kommit hit och fortsätter att komma.

Trots att de också, som Lisa Magnusson noterar, har svart hår tycker de att detta har orsakat för stora problem för att det ska vara hållbart. Människor som inte integreras, där många inte jobbar, har tolk hela livet och som isolerar sig till en punkt när de motsätter sig integration. 

Det finns gott om folk som tycker så här, som trots sitt utländska utseende är en helt inkluderade del i det svenska samhället, språket och kulturen och personer som landat i att man både kan vara svensk och kurd/arab/perser eller något annat och älska Sverige lika mycket som etniskt svenska svenskar. Man kan vara både ock, inte antingen eller. 

Men som alltså bara för att de rent teoretiskt tillhör samma grupp som en nyanländ lågutbildad syrier – utlandsfödd – inte har något annat gemensamt med honom än just det och möjligtvis hårfärgen. 

Alldeles oavsett vad tangentbordsriddarna med världssamvete på Lilla Essingen än må hävda i sina allt mindre delade krönikor trots att deras chef har Oraklet i Delphi-komplex har gatubilden i många svenska städer permanent ändrats. 

Och det beror inte på att folk har svart hår. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Skolhaveriet

Det är mycket som krisar på samma gång. 

Skolan är ett annat sorgebarn i den svenska välfärdsfamiljen. Inte så att skolan generellt är dåligt, vi har massa bra skolor och duktiga lärare i såväl kommunala som fria skolor. 

Utan att vi har ett accellererande problem med skillnader mellan utlandsfödda och infödda elever. 

Det är det som socialister refererar till som “ojämlikheten” i skolan. Skillnaderna ökar mellan vissa elevers resultat. 

Detta beror inte på att vi har friskolor, de ger bättre resultat än kommunala. Eller att vi har dåliga lärare, utan att vi har för många utlandsfödda elever i svensk skola idag som inte klarar skolan. Och det beror i sin tur på att dessa elever bor i segregerade områden, har trassligare hemförhållanden, outbildade föräldrar och allt annat som påverkar. 

De svenska eleverna blir inte sämre utan de utlandsfödda blir fler och fler och de drar ner resultaten för de klarar sig betydligt sämre. 


Resultatet ovan är från Skolverkets databas Sirir och där ser man tydligt att elever i friskolor klarar sig mycket bättre i friskolor än i kommunala skolor, inte minst utlandsfödda. 

Men man ser också den stora skillnaden – 83 % av svenskfödda till svenska föräldrar klarar godkänt i alla ämnen medan 47,2 % av de utlandsfödda, vad gäller alla huvudmän i snitt. 

Andra generationens invandrare klarar sig också sämre än infödda svenskar, 73 % klarar kraven. 


Tittar på hur status var för tio år sedan 2008 kan man se att det blivit betydligt värre under den här tiden. 

2008 klarade 79 % av de svenska eleverna kraven – här ser man alltså en stor förbättring sedan dess – medan 67 % av de utlandsfödda klarade kraven. 

Idag klarar alltså inte ens 50 % av de utlandsfödda niorna kunskapskraven för att få godkänt. 

Ändå upprepas mantrat att svenska skolan går dåligt, när den tvärtom visar bättre resultat. 

Men den svenska skolans problem är invandrade elever, det är de som står för att gapet växer. För att de är så många fler än för tio år sedan och för att de till exempel kommer när de är äldre än tidigare. 

Socialister försöker låtsas som att hela skulden är friskolesystemet när det är precis tvärtom. 

Innan friskolor var du tvungen att gå i skolan närmast, idag kan de som vill även i dåliga förorter välja en skola som ligger i ett bättre område utan att behöva flytta. 

Men eftersom sossar hatar företag och valfrihet försöker de nu lösa det här problemet med tvång. 

Anna Ekströms våta dröm är att förbjuda alla friskolor och tvinga alla föräldrar till stora av sociala ingenjörer formade skolenheter som kvoterar in exakt rätt andel utlandsfödda, svenskar och barn till akademiker, och vilka andra grunder nu valfrihetshatarna tänker sig. 

I Trollhättan har hennes partikamrater redan börjat. 


Det är så mycket i den här nyheten som upprör. 

Först och främst att kommunen som styrs av Socialdemokrater vägrar att delge medborgarna utredningen de baserar sitt kommande drastiska beslut på. Trollhättans politiker verkar varken förstå eller respektera vare sig demokratin eller grundlagen. 

Jag begärde givetvis ut utredningen idag och om inte Trollhättan uppföljer Sekretesslagens stränga krav på när man kan sekretessmärka offentliga handlingar samt har fattat de sekretessbeslut som krävs ska de oavsett om de vill eller inte leverera utredningen till mig. Min grundlagsskyddade rätt trumfar nämligen socialdemokratiska kommunpampars självutnämnda rätt att slippa offentliggöra saker som är politiskt känsligt. 

Annars kommer Trollhättan att JO-anmälas. Precis som jag JO-anmält andra Luleå kommun nyligen, som använde en skolapp för politisk propaganda.

Men själva idén, att rakt av tvinga vissa barn att byta skola för att deras blotta närvaro ska fixa skolans problem är rakt igenom vidrig. 

Den bygger på en planekonomisk socialistisk idé om att barn kan användas som redskap för politiken, att vissa barn ska ha ansvar över andra barns kunskapsinhämtning. 

Tankegodset bakom detta är att svenska infödda barn till svenska akademiker, som är de som har bäst resultat i skolan och så har det alltid varit, ska genom att de tvingas gå med X andel utlandsfödda barn till obildade föräldrar genom sin blotta närvaro höja deras elevers resultat. 

Som om det vore magi på något sätt. Strålning man sänder ut från dessa barn till de andra barnen hjärnor. 

Jag vet inte vad Anna Ekström, som ju själv varit GD för Skolverket, förväntat sig när vi tagit emot hundratusentals personer på några år, en miljon under en längre period, där den stora majoriteten har låg eller knappt någon utbildning och få är akademiker. Som inte kan språket och som bor i områden där inga svenskar vill bo. 

Vi vet redan från början att barn till akademiker lyckas bäst. Det beror givetvis till stor del på genetik. Studiebegåvade föräldrar med högt IQ föder i större utsträckning samma sorts barn. Intelligens är ärfligt. Och normalfördelat, vissa personer är smarta i en befolkning, fler är medelbegåvade och ytterligare en kategori är inte smarta. 

Jag vet att det är att svära i Jante-kyrkan men alla människor är inte smarta. Det betyder inte att inte alla människor har begåvningar och kan i allra högsta grad bli duktiga på ett jobb och bidra. Alla är bra på något och alla kan därför blir duktiga på ett jobb. 

Men i skolan räknas intelligens på det traditionella sättet. 

Trodde vänstern verkligen att om vi fyller skolorna med barn till lågutbildade invandrare skulle skolresultaten inte påverkas negativt?


Här visar statistiken svart på vitt det vi redan vet – 93 % av barnen till högutbildade klarar skolan medan 65 % av de med lågutbildade föräldrar gör det. 

Att klyftorna mellan svenskar och utlandsfödda ökar beror på mängden, att skolsystemet inte mäktar med den stora inströmning utlandsfödda elever vi haft på så kort tid. 

De skolorna måste fixas på egen hand, inte genom att man tvingar barn till akademiker att bli några slags verktyg för politiker. 

Det är ett vedervärdigt sätt att se på barn. 

Inget barn har ansvar över något annat än sin egen utbildning. 

Vare sig i Trollhättan eller någon annanstans. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Festen är slut

Sverige är ett rikt land. Och vi har kunnat behålla och öka levnadsstandarden genom finanskriser för att vi är en högteknologisk kunskapsnation och haft politiker, som Anders Borg 2008, som kunde lotsa landet varsamt genom krisen. 

Vi har även världens högsta skatter. Som tänkt köpa oss världens bästa välfärd, men tyvärr gäller inte det riktigt längre. Långsamt har välfärden gröpts ur, både på grund av att för få i varje generation vill jobba i den och på grund av att befolkningen växt. 

Om allt färre ska försörja allt fler går ekvationen inte ihop. 

Vi måste börja ställa grupp mot grupp, det borde vi gjort länge.

Vi har solidariskt betalningsansvar. Detta har aldrig inneburit att stora grupper med människor inte betalar in men ska få lika mycket ut. 

Det är givetvis så att det är inte enskilda migranters fel att det blivit så här. Ingen lastar de individerna. Varje person av de hundratusentals som kommit hit, just till Sverige, just till landet som ligger allra längst bort i hela EU sett från den sida den kom ifrån (söderifrån), har gjort det av ett skäl. De har hört att Sverige är ett bra land att bo i och inte minst har de hört att man lättast får både stanna där och ta hit sina släktingar. 

Underskatta inte det sistnämnda skälet. Folk väljer de länder där de totalt sett tjänar mest, både i form av villkor men inte minst det första hindret till allt det – chansen att få stanna och få hit sina släktningar (som inte alls alltid innebär små barn utan även föräldrar etc).

Så fick vi 40 000 afghaner att lämna oftast säkra hem i Iran eller Afghanistan på jakt efter ett bättre liv och inte sällan i uppdrag att ta hit familjen. 

Jag lastar ingen. Alla drömmer om ett bättre liv. Smugglare har i åratal utnyttjat detta faktum och hitta på sagohistorier om gratis lön, bostad, mobiltelefoner och datorer redan vid ankomst. Allt för att få deras kanske sista pengar och sätta dem i en lastbil eller en farlig båt på Medelhavet. 

Ingen rimlig person är utan empati att man förstår att varje individ som kommit till Sverige är utan skuld för att systemen nu börjar klappa ihop. 

För ordet systemkollaps, som Margot Wallström myntade 2015 men då refererade till om mottagningssystemet, är nu passande för att beskriva välfärden. Åtminstone en systemkollaps in vardande. 

Det säger sig självt. 

Om man bara fyller på med människor som ska utnyttja systemet men inte med de som ska betala havererar systemet och ingen som lever på bidrag eller subventionerade anställningar bidrar. De transfererar bara andra människors pengar. De skapar inga egna. Ja, det är skatt på vissa bidrag men eftersom bidraget från början är 100 % skatt skapas inga nya pengar. Man bidrar inte. 

Händerna då? 

De ska ju lösa personalkrisen. Återigen, vanlig matematik. Om en familj på fem personer kommer hit ska fem personer utnyttja välfärden. Om en person i familjen till slut efter flera år börjar jobba i välfärden räcker alltså inte händerna ändå. 

Jag kommer själv från invandrare. Arbetande invandrare. Han kom från Italien på 40-talet och började direkt jobba på ASEA.

Alla som kommer hit och jobbar är en tillgång. Så var det då och så är det nu. 

Men de som kommer hit och inte jobbar är en belastning. Det måste vi våga säga. De belastar systemet. 

Gör din plikt. Kräv din rätt. 

I den ordningen. Det måste vara slut med att låtsas att meningen är omvänd och att välfärdssystemet bygger på att det finns en pojke med guldbyxor. 

Vi måste börja ställa grupp mot grupp. 

Det gör vi genom att gradera välfärdssystemet och bygga ut den kvalificeringsnivå som redan idag finns. 

Om ni trodde att välfärden är helt generell har ni kunskapsluckor – den har aldrig varit helt och hållet ovillkorad. 

Du får inte en krona i a-kassa om du inte först varit med och betalat 12 månader och jobbar samtidigt. Du får inte en krona i sjukpenning om du inte har en sjukpenningsgrundande inkomst, SGI. Och har du ingen SGI får du visserligen föräldrapenning men bara grundnivån, som blir max 5000 kronor per månad. Du får heller ingen VAB utan SGI.

Först jobbar du ihop till försäkringen, sedan kan du kvittera ut. 

Vi måste koppla fler välfärdstjänster till inkomst. På något annat sätt kan vi inte hantera välfärdens svällande kostnader. 

Lika för alla. De som betalar in till systemet får ut mest. Inga gräddfiler för någon. 

Istället för att ha frivilliga språkkurser och vidareutbildningskurser ska dessa vara som krav för att få någon ersättning alls. Alla som kommer hit har en omedelbar plikt att göra sitt yttersta för att försörja sig själva. Utan språket går inte det och de som inte har ett yrke som ger jobb här måste utbilda sig. 

Grundläggande vård är en mänsklig rättighet. Vård som inte kan anstå. Men där måste det stanna tills man är självförsörjande. 

Tandvård måste börja jämställas med vad alla andra i Sverige har för villkor, idag betraktas all tandvård i princip som akut när det just handlar om migranter trots att samma problem leder till stora notor för övriga medborgare. 

Vi kräver av utländska forskare som ska forska här att de skaffar sig privata sjukvårdsförsäkringar. För att de inte ingår i vårt välfärdssystem. Samma för familjen. Och de kommer hit och jobbar. 

Vi har redan världens högsta skatter. Alla ekonomer vet att skatteuttaget inte är oändligt och vi som land har alltid legat nära smärtgränsen. Finansieringen till välfärden kan därför bara lösa på tre olika sätt – minska den generella nivån så att alla, även vi som betalat in till systemet från och med nu får betydligt sämre välfärd, eller öka kvalificeringsgraden så att man kopplar inbetalning till uttag i större utsträckning. 

Eller så får man ta pengar från andra delar. Som att infrastrukturprojekt som vägar betalar av privata företag som sätter upp vägtullar. Ett annat sätt är att börja ta betydligt högre egenavgifter av folk som att att införa skolavgifter i skolan till exempel. Någonstans måste pengarna in, eller så får man skära i kostnaderna. 

Vänsterns dröm om evigt skatteuttag är lika verkligt som enhörningar. 

Det finns inga djupa fickor med pengar som staten inte redan har sina händer långt nere i. Vi har inte horder med lågt beskattade rika människor alldeles vad Jonas Sjöstedt drömmer om i sitt privata diplomatliv på Östermalm. Vi har hårt beskattade hårt arbetande människor där uttaget redan är maxat, det finns knappt något mer att kräma ut innan staten börjar förlora pengar istället eftersom skattekraften flyttar, börjar jobba svart och gör vad de kan för att få behålla de få kronorna de har. 

På 1980-talet var de rikaste personerna i mångas omgivningar hantverkare och andra sådana yrken som kunde dra in en rejäl guldkant på tillvaron genom svartjobb medan alla tjänstemän såg 80 % av de sist intjänade kronorna försvinna i skatt. 

Vi måste återställa rättvisan och grundtanken i hela välfärdssystemet. De som betalar in till systemet får ut från systemet, övriga får en grundnivå. 

Undantaget är barn.

Ska vi ha en chans med integrationen måste barnen så fort det är möjligt komma in i det svenska samhället och kulturen. Förskola och skola är nyckeln dit. 

Men vuxna får finna sig i att börja från början. Först jobb, sedan hela välfärden och rättigheterna. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

Kemikaliefobi

Dagens svenskar verkar bli allt mer rädda och det finns en uppsjö av intressenter som står i kö för att spä på rädslan och oron. Allra längst fram står miljörörelsen som  alltid jobbad med skam, oro och ångest för att få hävstång i sin opinionsbildning.

Jag tror aldrig jag träffat på en mer cynisk lobby-verksamhet faktiskt än just miljörörelsen. 

Därför är jag bekymrad över att ingen i media någonsin granskar dem. Ingen verkar intresserad i den påstått objektiva nyfikna journalistiken att lyfta på några stenar där och problematisera. 

Naturskyddsföreningen är värst. Det sprider i bästa fall vidare myter, i värsta fall rena lögner. 

Som artikeln “Allt du behöver veta om hormonstörande ämnen“. 

Spoiler: det är inte alls allt du behöver veta, faktum är att inget av det SNF skriver är värt att lägga ens på minnet. 

Deras tipslista är värst. Som att konventionellt odlad mat är hormonstörande. 

Det är den inte, eftersom de få ämnen som ingått i bekämpningsmedel, vars effekt alltså inte alls är belagd, ändå är förbjudna. 

Skrota konserverna är också ett helt värdelöst hitte-på-råd. 

Konserver är inte farliga, inte ens de som har ett lack som innehåller bisfenol A. Inte enligt Livsmedelsverket. 

En av alla rädslor som miljöhattarna jobbar med är rädslan för olika sorters kemikalier. Som om kemikalier inte finns naturligt i naturen och som allt som kan beläggas vara en kemikalie per automatik är hälsofarlig. 

Efter miljörörelsen finns en radda olika intressegrupper, där Miljöpartiet och andra vänsterpartier som kapitaliserar på den oro miljörörelsen bygger upp vill hålla sig framme för att fånga upp väljare.

Centerpartiet sällar sig numera till den klubben. Därefter finns miljömärkningar, företag som “erbjuder naturliga alternativ” och även media, som nu skaffar sig “klimat/miljöredaktioner” som har som uppdrag att förmedla all den oro och ångest miljörörelsen effektivt pumpar ut. 

På deras hemsida insinuerar de till exempel att badankor är giftiga (!). 

Det är ingen slump, en av de tidiga böckerna av en kemikaliefobiker heter just “Den onda badankan: ditt barn och de osynliga gifterna“. 

Det enda den boken bidragit till, och som Centerpartiet spär på, är att stressa upp föräldrar helt i onödan. Badankor är givetvis vare sig onda eller giftiga. 

Synd bara att Centern sällar sig till de partier som kapitaliserar på den av miljörörelsen helt konstruerade och därför meningslösa oro för kemikalier. 

Allt är kemikalierna. Vi består av kemikalier. Framför allt kemikalien H20 till exempel. Vi andas in kemikalien O2 och andas ut kemikalien C02, livets gas eftersom koldioxid är förutsättningen för växterna, som i sin tur producerar syre åt oss. 

Allt handlar om dos. 

Något två professorer nyss tog upp i en debattartikel i SvD. Lennart Dencker och Magnus Ingelman-Sundberg, båda professorer i toxologi skriver bland annat: 

“De stora kemikaliehoten diskuteras mer sällan. Istället får rädslan för små mängder kemikalier i miljön och maten enorm uppmärksamhet”.

Helhetsperspektiv. 

Där har ni tyvärr den saknade komponenten i så många politiska debatter idag, inte bara kemikaliehysterin. 

Hade vi haft det hade inte miljörörelsen nått sådan framgång med sina domedagsprofetior och uppskruvade liv-och-dödhot, som Centerpartiet och Miljöpartiet nu så ofta de kan reproducerar i eget syfte att locka skrämda kemikaliefobiker som väljare.

Redan 2015 skrev jag om Centerpartiets oheliga Allians med de värsta alarmisterna Naturskyddsföreningen i sin jakt på att klicka giftpoäng i debatten. 

Allt handlar som sagt om dos. 

H2O är livsfarligt. Om du tar för mycket. Dricker du för mycket vatten dör du. Vattenförgiftning rubbar kroppens balans och orsakar död på kort tid. Men utan vatten dör du också. 

Varför är folk så lättlurade?

Du kan lugnt slicka och till och med bita på din gula badanka varje dag om du vill. Du behöver äta en hel badanka för att komma i närheten av de lågt satta gränsvärden vi har reglerat i EU och Sverige. Eller gör inte det om du inte är säker på att badankan är ren. 

Det enda farliga med en gul plastanka kan nämligen vara att det samlas bakterier där, om du inte förvarar den torrt och rengör den. Precis som på allt material alltså. 

Det påstått farliga med badankan är nämligen ftalater, eller mjukgörare. Ett ämne som gör den från början hårda plasten mjuk och mysig. Mjukgörare finns i alla mjuka plastsaker och på till exempel plastgolv. 

Det är dessa ämnen som kallas “hormonstörande”. Men återigen, dosen. Du får inte i dig ens i närheten av några dosen som är just hormonstörande av de saker som är tillåtna i EU. 

Enligt artikeln i SvD visar en amerikansk studie att sojaprodukter, som innehåller stora mängder fytoöstrogen, är betydligt starkare än ftalater.  

Det finns inga studier på människor som befäster att man får sämre fertilitet av den lilla mängd ftalater som finns i olika produkter. 

Det säger till exempel just en forskare på ftalater och mäns fertilitet. 

“Vi ser inget orsakssamband”.

Där är nyckeln. Det finns inga bevis för myten som Naturskyddsföreningen sprider och som reproduceras av ledande politiker för såväl Miljöpartiet som andra partier. 

Ironiskt nog äter samma personer som är kemikaliefobiker inte sällan enorma mängder just sojaprodukter på grund av att de är vegetarianer, eller åtminstone flexitarianer. Och går och dräller med klimatboven “den ekologiska tygkassen”. Istället för det bästa valet platspåsen. 

Låt bli att frossa i soja om du är rädd för hormonstörningar, tips i all välmening. 

Miljödebatten är så dum att jag blir deprimerad. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244 

 

 

Dörren på vid gavel igen

Tre år tog det. 

Innan migrationsdörren stod på vid gavel igen och vi återgick till att ha EU:s mest generösa regler. 

Senast det hände kom det 10 000 personer i veckan en period. 160 000 personer kom på ett enda år. 

Tack Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. 

Jag hoppas att ni har en jäkligt bra plan att reda ut detta nu. För om ni tror för en sekund att inte detta meddelande nu når världens migranter tror ni fel. De har örnkoll på vilka länder som har generösa regler. Nu kommer volymerna gå upp. 

Och jag hoppas väljarnas dom blir hård när ni misslyckas att reda ut det. För det kommer ni göra. Vi brottas fortfarande med alla problem dels decennier av havererad integrationspolitik lett till och dels alla de hundratusentals som kom 2014-2015. 

Jag undersökte vad som styr volymer i ett inlägg i vintras. Läs hela här. 

Därför kommer jag citera mig själv, något jag nästan aldrig gör. 

Så här har det sett ut historiskt vad gäller Sveriges andel av migranterna till Sverige. Notera att vi har 2 % av EU:s befolkning. 

2005-2006 infördes flyktingamnestin som gjorde att illegala invandrare plötsligt fick PUT. Som ni ser gick andelen asylsökande upp då. 

Under den här perioden hade vi EU:s mest generösa regler. Vi tog under många år emot sex gånger fler asylsökande än vad vår befolkningsandel var i EU. 

Vi ser det historiskt när man studerar migrationsstatistik – så fort vi ändrar reglerna till mer generösa ökar volymerna året efter. Varje gång. Jag har flera exempel. 

Som Syrierna. 

2012 fattade Migrationsverket beslutet att ge alla 3-åriga TUT. Och 2013 att ge alla PUT. Det gick från 8 % till 32 % av EUs ansökningar från syrier på ett år. 

Innan dess var 3 % av Sveriges asylsökande syrier, efter besluten var de 38 %.  

2006 fattade regeringen beslut om flyktingamnestin och ökade rättigheter, då ökade antalet somalier. 

Men 2012 ansåg Migrationsverket att det var säkert i Somalia och då sjönk antalet direkt.

När regeringen 2016 fattade beslutet att inte ge PUT och ha strängare regler för anhöriginvandring, som harmonierade med resten av EU, valde plötsligt mängde med migranter bort Sverige. Även om vi historiskt legat på en hög nivå sjönk det från 160 000 till 25-30 000 per år. 

Att regeringen nu helt huvudlöst och med stöd av KD, C och L återigen sänder stora signaler till världens migranter att kom till Sverige, vi har återigen mest generösa regler, kommer dammluckorna öppnas. 

Var så säkra. 

De “prognoser” Lööf och gänget hänvisat till som ska rättfärdiga flyktingaktivismen och den totala ignoransen inför sakernas tillstånd i landet och vilka problem vi har kommer visa sig vara samma typ av luftslott dessa partier saluför varje gång det handlar om migrationspolitik. 

Det känns som en evighet till 2022 och nästa val. 

……………………..

Bli en Patreon – välj valfri summa från 1 dollar per månad och ingen bindningstid

Swish: 0762096244