Bloggen har ett borgerligt perspektiv och drivs av Rebecca Weidmo Uvell.

Det är en av landets största opinionsbloggar och har i genomsnitt 70 000 – 100 000 unika besökare varje månad.

Detta är en privat blogg, inte en tidning. Det finns ingen replikrätt. 

Vill du stödja mitt arbete – bli Patreon genom att klicka här.
Eller Swisha: 0762096244

 

 

 

Så strömmar pengarna till Muslimska brödraskapet

Som Aje Carlboms utmärkta rapport visade är flera organisationer navet i det nätverk av MB-associerade organisationer som finns i Sverige. I toppen av den ekonomiska pyramiden finns studieförbundet Ibn Rushd.

För det är inom folkbildningen mest bidrag går att hämta.

Ibn Rushd fick 2016 hela 48 miljoner i bidrag från skatt. De har sedan via sin årsredovisning rapporterat att den mesta verksamheten sköts av deras medlemsföreningar. Som råkar vara resten av de MB-associerade organisationerna i Sverige: Islamiska Förbundet i Sverige, Sveriges Förenade Muslimer, Sveriges Unga Muslimer och Islamic Relief.

Som ni kan se står medlemsorganisationerna för en stor del av timmarna, lokala samverkanspartners resten och detta definieras inte vad det är. Framför allt är det allt som har med “den muslimska identiteten” som Carlbom beskriver som undervisas. Och arabiska.

Av medlemsorganisationerna kan man se att IKUS, där Islamiska förbundet också ingår, är störst arrangör. Men eftersom det inte finns någon insyn finns det heller inte någon siffra vare sig hos Ibn Rushd eller Folkbildningsrådet hur mycket pengar som IB egentligen skickar till sina “medlemmar” och för vad. Vilket är ett utmärkt sätt att finansiera organisationer man vill.

I den här förenklade bilden kan ni se hur pengarna, okänt till antal, flödar via Folkbildningsrådet, kommuner men även riktade statsbidrag från till exempel Alice Bah Kuhnke och sajten om Islamofobi, flödar via IB och iväg till……vad? Det vet vi inte.

Med förenklad bild menar jag att alla bidragsgivare inte finns med, som landsting, andra myndigheter, Arvsfonden etc.

Ibn Rushd är pengakranen för de övriga MB-associerade föreningarna i Sverige. Stänger man den stänger man mycket av resurserna in. Om bara staten ökade kontrollen avsevärt, la ner Folkbildningsrådet och förbjud alla som tar emot bidrag att själva ge bort pengarna skulle vi komma en bit på väg. Alla som säljer en tjänst till någon annan, en förening till en annan, ska kunna redovisa detta öppet. Både i sin årsredovisning och i givarens.

Här har INGEN av föreningarna som IB finansierar någon öppen årsredovisning. Bara de själva och den är som ni kan läsa mycket skral på information om vart pengarna tar vägen vad gäller medlemsorganisationerna.

Inte heller har de någon skyldighet att svara på frågor från sådana som jag, som vill veta.

En uppmaning till politikerna: vill ni få ordning på islamismen i Sverige – follow the money. 

………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet “Pampens historia

Naturskyddsföreningen blåser upp sina medlemssiffror

När man gör anspråk på att vara en folkrörelse är det väldigt viktigt att ha höga medlemstal. Det är hårdvalutan. Ju fler man kan säga att man har bakom sig, som en röst, ju viktigare är man. Och ju större chans till att politiker lyssnar på dig. Det säger sig själv. Om du representerar en förening som har 300 medlemmar kommer få politiker vara ens nämnvärt intresserade för att dina medlemmar inte betyder något i antal för partiet.

Om du har säg 226 0000 medlemmar är det en annan sak. Dessutom kan du i din storlek förhandla dig till mycket bra medlemsförmåner ju fler medlemmar du har. Helt enkelt för att företagen du förhandlar med får volym och kan då sänka sina priser ytterligare. Men detta bygger på att alla medlemmar är vuxna och kan köpa sakens företagen vill sälja.

Naturskyddsföreningen blåser upp sina medlemssiffror för att få fler personer än de egentligen har. Eftersom barn oavsett ålder räknas in.

I årsredovisningen för 2008 kan man se en tabell som visar medlemsutvecklingen sedan 1999.

Jag har genom denna tabell och alla publicerade årsredovisningar räknat ut hur intäkter per medlem utvecklats sig från 1999 till idag. Som ni kan se så var medlemsintäkten per medlem högst för 20 år sedan, trots inflationen.

Observera att siffran 131 inte är jämförbar då de enligt årsredovisningen ändrade periodisering av medlemsavgifter enligt något ny regel.

Jag använde Kungliga myntkabinettets omvandlare för att räkna ut 190 kr i dagens penningvärde. Det blev 241 kronor per medlem, som ska jämföras med 161 kronor i intäkt per medlem 2016 om vi utgår från samma siffra som 2015. Om man omvänt räknar vad 161 kronor blir i 1999 års penningvärde blir siffran 131,4 kronor.

Intäkten per medlem har sjunkit med 21 % mellan åren 1999 och 2016.

Samtidigt har antalet medlemmar gått från 138 000 år 1999 till 226 000 nu.

För att få en bild av exakt hur viktigt Naturskyddsföreningen tycker det är att ha många medlemmar har jag räknat hur många gånger siffran 226 000 nämns i deras senaste årsredovisning. 

Redan på första sidan finns siffran. Sedan återkommer den på 8 ställen till. 

Hur har de kunnat bli så här stora?

Aggressiv försäljning är en faktor, som jag ska gå in på lite senare. För framför allt handlar det om barn. Att vara med i Naturskyddsföreningen finns ingen lägsta åldersgräns nämligen.

Att bli medlem som vuxen kostar 295 kronor. Hela familjen kostar blott 70 kronor extra, oavsett hur många ni är. Win win. Familjen sparar en massa pengar och framför allt, Naturskyddsföreningen kan räkna inte en person som medlem utan alla i familjen.

“Låt hela din familj bli medlemmar”

Så har du till exempel en fru, en 5-åring, en 3-åring och en bebis så får Naturskyddsföreningen 5 medlemmar när ni löser Familjemedlemskap. Man kan också säga att går du med så kan din fru bli medlem för bara 70 kronor extra och alla barn blir medlemmar gratis.

Jag undrar om de varit ärliga mot de företag de förhandlat medlemsförmåner med? Att de inte har 226 000 vuxna och därmed potentiella kunder utan räknar in alla barn.

För läser man i en av de få årsredovisningar där de öppet redovisar hur många familjemedlemmar som ingår i den där siffran hittar man 129 000. 

42 % av Naturskyddsföreningens medlemmar är i själva verket inte medlemmar själva utan del av familjepaketet.

Hur stor antal som är barn i den siffran redovisar de givetvis inte men eftersom det vanligaste är att man har en fru och inte fler men fler än ett barn är det lätt att anta att åtminstone 2/3-delar av 92 000 är barn. Det vill säga 61 000 barn.

Det här är att ljuga tycker jag. Att påstå att man har 226 000 medlemmar antyder att man har 226 000 röstberättigade vuxna medlemmar. Inte 129 000. För man kan inte heller anta att en persons man eller fru, bara för att lösa familjemedlemsskap är billigare totalt sett, hade tyckt att det var så viktigt att han eller hon betalade 295 kronor själv.

För Naturskyddsföreningen använder den här siffran i all sin opinionsbildning. Online såväl som i kontakter med politiker. Och att få fram politik ÄR deras huvudsyfte, de är lobbyister. Att använda över 60 000 barn som någon slags ful hävstång in för att få politikernas öra är inte seriöst.

Miljonerna i bidrag har också följt med. 2008 fick de 45 miljoner i bidrag inkl SIDA-stöd. 2016 var siffran 62 miljoner kronor från SIDA,

2008 var totala intäkterna 146 miljoner kronor. 

På bara 8 år har den summan ökat med 42 %. 65 miljoner kronor mer, där ökningen i huvudsak kommer från skattepengar. Under samma period har som ni kan se medlemsintäkterna gått ner från 43 miljoner till 29 miljoner.

Som ni kan se är också Postkodlotteriet en stor intäktskälla för Naturskyddsföreningen. Ni som gillar Postkodlotteriet har gett landets största miljölobbyister 127 miljoner kronor frivilligt.  20 miljoner kronor bara 2016.

Tänk om partier slopade sina ungdomsförbund och inkluderade hela familjer i partistocken? Inklusive bebisar? Skulle det vara okej?

Givetvis inte.

Men Naturskyddsföreningen spelar hellre fult än ärligt. Allt för makt och pengar. 

………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet “Pampens historia

MSB-rapporten om islamister

Ikväll publicerades rapporten som Aje Carlbom presenterade på ett seminarium idag kl. 10.

I sammanfattningen av rapporten konstaterar Carlbom att risken att erkänna MB-associerade organisationer som de viktigaste företrädarna för muslimer är att de helt enkelt inte representerar muslimer i Sverige, som har muslimsk bakgrund men inte är särskilt religiösa.

Dessa organisationer kan också bidra till radikalisering hos individuella muslimer, eftersom de sprider politiserade budskap om islam i kombination med budskap om att muslimer ska isolera sig och odla sin särart.

Att ge dessa organisationer skattepengar spär på detta och ökar riskerna. Eftersom dessa grupper står för en helt annan värdegrund än resten av samhället.

De påverkar dessutom integrationen negativt eftersom deras uppfattning är att muslimer ska ha en parallell sektor av offentliga inrättningar, där dessa organisationer självklart är i centrum för både makt och bidrag. Tyvärr har det redan till viss del blivit.

De bidrar med ett “vi” (muslimer) som ställs mot ett “dem” (alla andra).

Sedan följer intressant bakgrund till hela Muslimska brödraskapets uppkomst och de idéerna de sprider.

En definition av att vara MB-associerad är viktigt att ta till sig för att inte missförstå rapportens slutsatser. Organisationerna är inte erkända medlemmar, men är likväl en del av den inofficiella strukturen.

Sedan kommer Carlbom in på det jag nyligen lyft på bloggen – dawa. Ett mycket viktigt redskap för islamister att nå inflytande både i majoritetssamhällen (genom att man försöker omvända icke muslimer till muslimer och få muslimer att bli mer fokuserade på islamismen) och en större maktbas genom att antalet anhängare ökar.

Vi har en allt ökande närvaro av dawa i Sverige och detta måste uppmärksammas. Flera radikala moskéer knutna till salafismen har en organiserad dawa i Sverige. 

Tyvärr smyger detta missionerande för att radikalisera muslimer under radarn än så länge.

Som man kan se i rapporten bekräftar Carlbom att Ibn Rushd är en del av de MB-associerade i Sverige.

Grunden för organiserandet kommer dock från Islamiska förbundet (IFiS). Ordföranden är Omar Mustafa. Och Islamiska förbundet har även en stiftelse, som fick halva Granhedsgården från Ibn Rushd och som jag granskat. Där heter ordföranden Mostafa Kharraki. 

Sveriges Unga Muslimer är också en del av den här strukturen. I den organisationen har bland annat Mehmet Kaplan varit ordförande.

En annan numera rikskänd islamist är Mahmoud Aldebe, som också är en förgrundsfigur i uppbyggnaden av de islamistiska organisationernas nätverk. Stockholms moské är Islamiska förbundets.

De MB-associerade organisationerna bidrar istället för att minska fördomar om muslimer till att förvärra dem till stereotyper. Just för att de själva har som mål att utmåla muslimer som en homogen grupp, där de är representanterna. De allra mest radikala.

Men man kan inte säga att MB bedriver verksamhet i Sverige. Ingen av organisationerna har erkänt medlemskap. Det finns också en strategi för det här – doubletalk. Att säga en sak i stängda rum och en annan offentligt. Att erkänna att man sympatiserar med och är associerad med MB ger dem inga fördelar, kan slutsatsen vara. Alltså låter man bli. För att det gynnar saken.

Återigen lyfts dawa fram, som en MB-metod för att “skydda muslimer från att glida ur det islamiska sättet att leva” och “att skaffa islamiska bibliotek, daghem och skolor”. 

Det råder delade meningar om syftet med islamismen i Sverige är att infiltrera systemet inifrån och därigenom få den politiska makt som krävs för att åstadkomma saker som sharia och parallella system och samhällen. Eller om det handlar om att få makt bara och därigenom få inflytande i allmänhet bara.

En strategi MB-associserade har är att försöka klumpa ihop alla muslimer till något “neo-etniskt”, att nästan försöka göra att vara muslim som en etnicitet. Trots att en sekulär muslim från huvudstaden Istanbul inte har något mer gemensamt än bakgrunden som muslim med en salafist från Saudiarabien.

Men om man lyckas övertyga beslutsfattare om att det finns någon slags gemensam muslimsk identitet som kan liknas vid etnicitet så når man givetvis framgång vad gäller identitetspolitikens andra mål – särbehandling på olika sätt. 

Identitetspolitiken är förutsättningen för allt detta. Utan den kommer inga fördelar, krav på rättigheter för att man just är muslim eller gräddfiler genom krav på “representation”. Som alltså bara fungerar om man hävdar att en muslim är utbytbar mot en annan. Att vara muslim är det främsta en individ med muslimsk bakgrund bidrar till i majoritetssamhället. Ett rätt befängt sätt att resonera faktiskt.

Vapnet MB-associerade grupper i hela Europa använder var först beskyllningar om “den auktoritära staten” och sedan, när identitetspolitiken fått fäste, beskyllningar om “islamofobi”. Syftet är att demonisera alla kritiker, allt motstånd.

Men termen i sig är väldigt omdiskuterad i vetenskapliga kretsar, eftersom den upphäver skillnaden mellan rimlig kritik med orimlig riktat mot islam.

Att beskylla kritiker för islamofobi är dock alltjämt effektiv för att tysta folk, framför allt i Sverige där konsensus-kulturen skapade åsiktskorridoren. Jag kallas själv detta av bland annat Ibn Rushd regelbundet, när jag granskar dem. När Magnus Norell skulle hålla en föreläsning på Umeå Universitet kallade de bokarna och Norell för islamofober. Det är en strategi, en kampanjmetod för att skapa självcensur.

Syftet är glasklart – att hindra kritik från att yppas så att de får jobba ifred. Tyvärr får de hjälp av vänstern i Sverige, som ställer upp som nyttiga idioter. Amineh Kakabavehs vedermödor är det tydligaste exemplet på det här.

När Aje Carlbom fick uppdraget att skriva rapporten, trots att SUM, IfiS, Ibn Rushd etc gjorde allt de kunde för att förhindra det (Fokus-artikeln om kampanjen illustrerar metoden) visste han givetvis inte att presentationen inte kunde komma mer vältajmat.

För just precis nu har Mahmoud Aldebes fru Ebtisam Aldebes härjningar i Solna tingsrätt skapat en kris för Centern och därmed en välbehövlig debatt om mångfaldspanik, värdering och islamismen i Sverige. Äntligen har det hänt något i den här frågan.

Tur nog var projektet nästan färdigt när sossen och myndighetsmarodören Dan Eliasson äntrade scenen, annars hade rapporten garanterat lagts i malpåse innan Aje Carlbom hunnit säga “censur”.

Slutsatserna i den här väl underbyggda rapporten tycker jag alla landets politiker ska ta till sig och det omedelbart. Den visar också hur skandalöst det är att just Ibn Rushd fått kulturministerns specialuppdrag om att motverka islamofobi.

Lägg ner den där sajten. Direkt. Sedan måste alla bidrag till MB-associserade organisationer bort tillsammans med alla bidrag till alla religiösa organisationer i Sverige.

Vi har yttrandefrihet och religionsfrihet och just därför kan vi inte ställa krav på att alla måste ha samma uppfattning om jämställdhet eller homosexuella. Och då kan vi heller inte försörja dem. Religion är en privatsak och får betalas av de som praktiserar dem.

………………………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet “Pampens historia

En samlad attack mot det fria ordet

Den här listan kommer ursprungligen från Johan Hjelmstrand. Jag har till skillnad från de flesta inom media inga problem att credda folk nämligen.

För den sammanställningen han gjorde sätter fingret på det jag menar med att yttrandefriheten inte på många år varit under sådan attack som den är just nu.

Se själva.

  1. Regeringen vill nu förbjuda anonymiteten online och miljöpartisten Peter Eriksson har nu tagit på sig uppgiften att försöka få med sig EU.

Miljöpartiet sin vana trogen struntar i konsekvensberäkningar på förslaget, huvudsaken att det känns rätt i magen. Att folk med känsliga jobb, som polis, lärare, socialsekreterare etc tappar sin möjlighet att delta i det offentliga samtalet är alltså inget regeringen funderar särskilt på.

3.. Grundlagsändringen SOU 2016:58 som syftar till ändrade mediegrundlagar. En av de remissinstanser som sågade förslaget var Journalistförbundet.

Hur märkligt det än låter bygger hela de här slutsatserna i princip på att man vill förbjuda ett enda företag – Lexbase. Som via en databas med inloggning där man får betala för tjänsten tillhandahåller alla domar. Jag som är ensam företagare och inte har ett mångmiljonimperium bakom mig, som har resurser att handjaga varje dom från varje tingsrätt om jag vill granska säg våldtäkter, kommer inte ha möjlighet att göra den typen av granskningar.

De som är för ändringen säger att alla ändå kan begära ut domar från domstolarna. Men i praktiken är detta fel. Enskilda domar, absolut. Men större grävjobb blir en teknisk och resursmässig omöjlighet för sådana som jag. Som på en enda person försöker ge mäktiga mediehus en match om perspektiven och historierna.

Den juridiska experten och fd statssekreterare Krister Thelin skrev en pedagogisk artikel i Svensk Tidskrift om förslagen och varför de är dåliga. 

De borgerliga partier som nu yttrar stöd för förändringarna hänvisar till EU. Men våra grundlagar har vi traditionellt sett ansett står över EU-regleringar och det finns ingen anledning att sluta med det.

I förarbetena till förslagen framgår också tydligt att politikerna juridiskt vill göra skillnad på medborgare. De som av dem bedöms vara journalister ska fortsätta att kunna söka och ha domar samlade i databaser. Och de som anses inte vara journalister ska inte få denna rättighet.

Det är inte någonstans rimligt. Vi kan inte politisera det fria ordet som denna grundlagsändring faktiskt innebär i praktiken.

Alla politiker som tänker rösta ja ska svara på frågan: varför ska inte jag och en person som Anders Lindberg vara lika inför lagen? Bara för att jag bedriver min verksamhet ensam och inte har ett mäktigt mediehus som Schibstedt i ryggen. 

Menar ni att Aftonbladet är en garant för att det är seriöst men inte jag? Varför då?

2. Grundlagsändring om förbud mot journalistik som stör Sveriges utrikesrelationer, SOU 2017:70. Journalistförbundet var en av många remissinstanser och deras avstyrkande av förslagen sammanfattar varför detta är en ren begränsnings av yttrandefriheten. Som också i förlängningen drabbar sådana som jag, utanför media.

Politikerna vill göra det förbjudet att rapportera om saker som skadar Sverige-bilden, om man ska hårdra förslaget. Eftersom begreppet “sammanslutning” lämnar så öppet för tolkning. 

Luddiga formuleringar gör det möjligt att trycka in lite vad man gillar i ett begrepp. Alltså kan rapportering om organisationer utomlands kunna tolkas som brott.

4. Vinnova-projekten om att stoppa “fake news” inför valet men att granska de deltagande mediehusen ingår alltså inte. Jag var först att rapportera om det här redan den 10 november 2017, därefter har en välbehövlig debatt framför allt efter jul kommit men faktum kvarstår. Ett antal utvalda mediehus har fått statliga pengar att välja ut vad som är falskt och sant. Här inkluderar de även opinion, som gömmer sig inom slasktermen “propaganda”.

5. Presstöden höjs med 20 % enligt uppgörelse i riksdagen. Samtliga partier röstade för utom SD.

6. Public service-skatt istället för licens, på 7 miljarder. Som dessutom inte är platt utan inkomstrelaterad så höginkomsttagare betalar mer för samma sak. Helt sanslöst att Moderaterna går med på det. Att höginkomsttagare ska finansiera SVT och deras geniala program som “Sveriges fetaste hund” (går nu), “Gifta vid första ögonkastet” och “Tro, hopp och kärlek (präst söker fru)”.

7. Höjda straff om man hotar politiker men inte om man hotar vanliga människor

8. Google-gate där alla politiker från Strandhäll, Löfven och Johansson till Björklund, Kristersson och Norlén uttalat sig negativt. Jag skrev om det igår.

9. Datalagringen ska utökas/återinföras.

10. Statsministern och regeringen attackerar enskilda opinionsbildare om “Sverige-bilden”.

11. Privata grupper som #jaghärär och Näthatsgranskarna får bidrag och politikernas stöd och öra för att “motverka hat” på nätet. Men hat är inte olagligt. Det är hot som är, tillsammans med förtal, hets mot folkgrupp och uppvigling. Som är de brott som begås online i huvudsak. I själva verket riktar man in sig selektivt på det man ogillar. Gruppen #jagärhär är ute efter tolkningsföreträdet av vad som ska vara acceptabelt online. Trots att vi alltså har lagar som redan avgör detta. De har prisats och hyllats av media och krävt att själva få vara med i politiska beslutsprocesser.

När man ser det så här, sammanställt, och lägger till att mediahusen sedan 2013 drivit en intensiv kampanj mot Google och Facebook med enda syfte att förstöra det fria ordet genom att redaktörer ska “rensa” bort fula åsikter från fina åsikter, så ser alla vad som pågår.

Det jag inte förstår är hur borgerliga partier kan medverka till det. Men frågan om yttrandefrihet blir viktigare och viktigare och underskatta inte arga väljare. 

Ska ni verkligen låta Sverigedemokraterna vara det enda motståndet? Really?

…………

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet “Pampens historia

Islamisternas framfart i Sverige

Äntligen håller något på att hända. Det började med att landets mest prominenta islamist Mehmet Kaplan, som varit en förgrundsfigur i uppbyggandet av basen av föreningar som landets politiska islamister behöver för att tillskansa sig makt, föll.

Politisk islam. Det är vad islamism handlar om.

Den största organisationen är just Muslimska brödraskapet men den här formen av islam finns i massa andra former. Turikets Erdogan och AKP är en form. Här kommer Kaplan in. Milli Görüs som han åt middag med är den turkiska diasporans största islamistiska organisation.

Idag kom rapporten Aje Carlbom skrivit om Muslimska brödraskapets utbredning i Sverige åt MSB. Den förstudie som Magnus Norell och Carlbom gjorde för ett år sedan försökte olika krafter att utmåla som oseriös. Och människor engagerade i föreningarna som pekades ut gjorde sitt bästa för att med rättshaveristiska påtryckningsmetoder se till att MSB la ner projektet. Detta skrev Fokus om i somras med rubriken “Nerringd, JO-anmäld, mailbombad“. De är nämligen skickliga och har både pengar och resurser numera.

Jag är en av få opinionsbildare som skrivit om islamismen länge. Jag skrev om frågan redan hösten 2014, när jag startade bloggen. De har gjort sitt bästa för att försöka utmåla mig som islamofob och rasist. Före november 2015 och migrationsvändningen var samtalsklimatet så begränsat att man inte ens kunde nämna ordet volym utan att få avgångskrav som minister. Att skriva kritik mot muslimer var otänkbart. Det blev en störtflod av drev. Det är lätt att glömma bort. Nu när läget är ett annat. Jag fick direkt rasist-stämpel för att jag granskade Kaplan, en minister. Bara för att han var muslim.

Utan terrorforskarna Magnus Ranstorp, Magnus Norell och Magnus Sandelin, som länge bevakat frågan, hade vi fortfarande varit i informationsmörkret. Niklas Orrenius är en av få journalister som jobbat med frågan. Sofie Löwenmark bidrar också med värdefullt fokus på just islamisternas framfart. Johan Westerholm på ledarsidorna.se har jobbat längre än jag med kartläggningen av pengarna och framför allt kopplingarna till Tro och Solidaritet. GAPF som kämpar mot hedersförtryck lyfter också den här frågan hela tiden. Även till vänster finns det några dedicerade, som Amineh Kakabaveh och Jan Hägglund (som jag intervjuat i min podd). För att nämna några.

Nalin Pekgul var den första opinionsbildaren som skrev om det här, tidigt. Hon engagerade sig personligen i Fadimes problem och sedan öde och har lyft frågan på debattplats hela 2010-talet.

All respekt till dig, Nalin. Tack vare ditt idoga arbete hade vi andra aldrig kunnat haka på. 

I morse såg jag för första gången kritik mot Muslimska brödraskapet i Sverige i ett nyhetsinslag, där en avhoppare ostört fick prata klart utan att någon organiserad islamist fick tolkningsföreträde. I TV4, ni kan se inslaget här. 

Media och även politiker verkar äntligen ha vaknat.

Jag tänkte därför ta tillfället i akt och sammanställa mina egna granskningar genom åren så att de blir lätt att hitta för de journalister, politiker och väljare som vill få mer kunskap om hur de är organiserade i Sverige. 

Viktigt att hålla isär är att all islamism som sagt inte har kopplingar till Muslimska brödraskapet. Det finns andra organisationer. Och sedan finns det föreningar och personer som driver frågor som är islamistiska men som i övrigt inte har någon formell koppling. Det finns många grader här. Hijabist-rörelsen i Sverige, där rätten att bära hijab men även niqab och burka, just har ett islamistiskt perspektiv på den frågan. Att rätten att bärja plaggen ska trumfa allt annat i samhället. Det i sig är en islamistisk hållning.

I och med att frågan blivit mer och mer aktuell har även jag skrivit oftare och oftare.

Som SlösO granskade jag i augusti 2015 bidrag från MUCF, den första genomlysningen av deras bidragsverksamhet. Det dröjde 1,5 år men efter flera andra granskningar tappade föreningar pengar. Bland annat muslimska organisationer.

Jag granskade Kaplan i december 2014, specifikt hans resande och fokus på Turkiet. Hålen i hans schema som departementet ville sekretessmärka besvarades till slut med “träffade vänner och familj”. Jag är fortfarande övertygad om att han de 8 timmarna ägnade åt att träffa islamister av olika slag. Ett drygt år senare, vintern 2016, kom så bilderna av Kaplan ätandes middag med islamister och turkiska fascister.

Jag har skrivit upprepade gånger om Ibn Rushd under åren, framför allt sedan 2017. Nu höjs kritiken mot den islamofobi-sajt Alice Bah Kuhne gett dem i uppdrag. Och äntligen börjar fler bli intresserade.

Fem veckor innan Aftonbladets granskning av Ebtisam Adelbe skrev jag om henne, och att hon suttit i Migrationsdomstolen.

Att SST ordnade konferens med iranska statens representation i Sverige, moskén i Järfälla, med skattepengar som utmanar det sekulära samhällets självklarhet skrev jag om först.

Ju fler som skriver och bevakar frågan desto mer kommer hända.

Men ATT något hänt i år är tydligt. Plötsligt har mångfaldspaniken (tack Sakine Madon för ordet) att skaffa muslimer på listorna bytts ut mot självkritik och en debatt om värderingar. Vilket givetvis borde varit fallet från början. Muslimer är lika bra företrädare för partier som någon annan, så länge deras värderingar är partiets och inte islam. Det borde inte vara så svårt. Som väljare ska vi kräva att partier vet vad deras företrädare tycker på riktigt.

Viktigaste lärdomen som jag hoppas folk tar med sig – det spelar ingen roll att folk påstår att “de inte tycker så där” längre.

Man ändrar inte sina värderingar bara för att man får kritik, då håller man dem i stängda rum istället. Och har man bjudit in en hatpredikant som vill bränna upp homosexuella eller säger att kvinnor inte ska lämna hemmet, då har man det. Ingen muslimsk organisation har någonsin av misstag bjudit in en hatpredikant, de vet exakt vilka de bokar och vill ha just dessa radikala muslimer.

Jag tänker läsa MSB-rapporten som släpps idag och återkommer med ett inlägg om den. Jag utgår från att MSB är redo för den attack av mail och telefonsamtal de även denna gång kommer få av de berörda organisationerna.

………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet “Pampens historia

Fire in the hole, yttrandefriheten

Beväpnade med löfte om goda intentioner och att skydda folk från obehag har vi nu en sällan skådad koordinerad attack på yttrandefriheten. Den har inte varit så här hotad på länge och hotet kommer från olika håll.

Som ni som följer mig vet ägnar jag mig åt fakta, inte konspirationsteorier. Även om inledningen är dystopisk nog att kunna åtföljas av just en sådan teori är det inte det. Tyvärr måste jag säga. Jag hade gladeligen avfärdat det som överdrifter.

Jag har skrivit landets första bok om påverkan och sociala medier, och den ska ses delvis som ett debattinlägg i en del av detta. För Bonniers koordinerade attack mot Google i veckan är just det jag varnar om i boken. 

……………………………………………………………

Alla läsare som vill kan ladda ner några smakprov från boken som jag lagt längst ner i inlägget som PDF-er  och som berör just detta ämne.

…………………………………………………………….

När sociala medier, som Youtube, Facebook och Twitter, uppfanns tappade plötsligt mediebranschen som helhet makten över informationen. I media sker allt “top down”, vilket innebär att ingenting av kanalernas innehåll produceras fritt av läsarna. Utan allt produceras av de av mediehuset utvalda, oftast anställda men även frilansare på kontrakt. Sociala medier är inga medier sitt namn till trots. De är kanaler för andra människor.

I sociala medier produceras inget av innehållet av ägarna utan allt produceras av användarna.

Plötsligt fick vem som helst utan kostnad och hinder som makt eller kunskap möjlighet att göra sin röst hörd. Eftersom engagemang inte räckvidd i och med detta blev valutan i media kan sådana som jag, tack vare sökmotorer som Google, nå ut lika bra som nationella ledarsidor och slå de flesta lokaltidningarna i räckvidd.

En riktig revolution som har demokratiserat det fria ordet.

Anklagelserna mot Google rör algoritmerna, som är koder som styr sökresultatet. Att samtliga mediehus också använder algoritmer i sina arbeten vill de inte tala högt om. Bäst att utmåla dessa serier av koder som något slags ondskefullt sagoväsen. Algoritmer styr till exempel de flesta tidningarnas startsidor idag, baserat på vad som klickas så flyttas artikeln upp eller ut från startsidan. Det är inga konstigheter. Algoritmer hjälper oss att sortera information.

Men mediehusen är arga. För att sociala medier har gjort att de inte har monopol på information längre.

Tidigare fick bara de som valdes ut av mediehusen en plattform att göra sina röster hörda. Samma princip gäller än idag – det är bara de debattredaktionerna väljer ut som får publicera sina debattartiklar. De har även tappat pengar och läsare och gör så i raskt takt. Därför har de sedan 2013 aktivt bildat opinion mot politiker för att begränsa såväl sociala medier som Google. Tidigare fick mediehusen marknadsföra sig gratis nämligen, nu har de privata företagen Facebook och Google helt rimligt sett till att man måste betala. Då ökade ilskan från media och kampanjen intensifierades, för att kulminera i “Bonnier versus Google-gate”.

Söker man på “google” på Expressen och sorterar efter datum får man upp helt osannolika 73 artiklar och inlägg publicerade bara på Expressen sedan kampanjen inleddes den 4 mars för att kulminera den här veckan, när källkritikens dag är så att fokus är extra stort på just dessa frågor.

Väldigt många har Expressen själva benämnt som nyheter. För att det passar dem såklart och de äger plattformen. Men inga av dem ska ses som något annat än opinion. Syftet är att påverka politiker att hjälpa dem att lagstifta mot Google och mot sociala medier. Det verkar som om de här stora kanonerna fått politikernas öra tyvärr, för att de har för dålig koll på såväl branschen som debatten och det låter ju viktigt (få bort hat).

Men Expressen har gått över alla anständiga gränser här tycker jag, vilket Jan Schermans inlägg får vara det tydligaste exemplet på.

För Scherman skrev ett “öppet brev” till Googles svenska VD och så fort en journalist skriver “öppet brev” vet man vart det barkar. Och jag har aldrig sett tydligare exempel på ren smutskastning förklädd till journalistik faktiskt.

Eller kolla på de här personangreppen:

  • undflyende, räddhågsen, nonchalant, rädd, girig, okunnig, saknar ryggrad,

Detta tycker Jan Scherman är en rimlig krönika. En verbal spya mot personen Anna Wikland, som råkar vara Sverigechef för Google. För aldrig har väl ett debattinlägg så kapitalt saknat konstruktivitet. Han blev arg och kände för att endast beväpnad med personangrepp använda sin makt medialt på ett av landets största mediehus få utlopp för den ilskan.

Oproffsigt är bara förnamnet.

Men till skillnad från Jan Scherman jobbar jag inte med personangrepp utan håller mig till att kritisera hans text. Huruvida han har någon ryggrad, är nonchalant eller något annat han beskyller Google-chefen för vet inte jag för jag känner inte honom.

Fint att Scherman lyfter fram det här – att han hittar sig själv på Google. Och beskrivs inte bara med namn och yrke utan blir påklistrad en rad falska och nedsättande omdömen. Observera att detta är hämtat från samma text när Scherman själv aspirerar på SM i nedsättande omdömen. But it’s ok when I do it.

Och när nu han ändå lyft fram just vad som kan hända när man googlar så gjorde jag just det.

När man söker på “rebecca weidmo uvell höger” så är den andra träffen en artikel på Politism, Schibstedts och LO:s ungdomsgård för socialister.

Artikeln är fullständigt vidrig. Full med påhopp och hat bara.

När SVT skulle “granska Facebook-grupper” och gav sig på gruppen Rädda vården såg det ut så här: 

Uthängd. Av public service. Det enda som saknades i Jan Schermans beskrivning var bilden på Fredrik Antonsson. Han slutade i vården efter det drevet. 

Bra att Scherman engagerar sig i detta att bli uthängd med nedsättande kommentarer. Men hur otrevligt det än är, är det alltså inget som är olagligt. Och borde inte vara. Att skriva elaka saker om andra människor och att dessa måste tåla detta är en del av yttrandefriheten. Som Sherman själv gladeligen tillskansade sig när han nu blev jättearg på Google.

Båda artiklarna är fullt sökbara på Google. För att de är en av de 130 000 miljarder indexerade sidor som finns där och som växer varje dag.

Och för att Google ett verktyg för att nå andras artiklar och inlägg, inte ett sätt för ett mediaföretag att sprida kampanjer. Men söker man på Expressen finns samtliga av Expressens publicerade inlägg sedan internets barndom också där.

Här är ett axplock av de 73 artiklar och andra inlägg Expressen publicerat i sin kampanj sedan den 4 mars:

Google tillåter Granskning Sverige att sprida trakasserier. I artikeln refererar en kvällstidning åt det omoraliska att smyga runt i folks trädgårdar och ringa deras familjemedlemmar. Ironin är påtaglig ty smyga runt i folks trädgårdar och hoppa på folks familjer är snarare ett krav för att få jobba på Expressen och Aftonbladet som reporter, än ett undantag. De har hittat på hela den grenen. Inte mig emot om de själva slutar trakassera folk de vill ha nyheter ifrån men lite magstarkt av just dem att när det gäller andra ha landets bästa moral.

Även ledarredaktionen skrev om Google. Givetvis. För ledarsidans löner betalas också av mediehuset och de är inte oberoende chefernas vilja. Dessutom ligger det även i dessa anställdas intresse att strypa konkurrensen från sådana som mig, som tar läsare varje dag och som slår dem i nyheter från egna granskningar.

Tack vare Google och att deras algoritm styrs av engagemang men även saker som hyperlänkar för att de belönar folk som är generösa och skickar läsare till andra sajter, hamnar min blogg högt upp när man söker på ämnen jag skriver om. 

Tidningsutgivarna, som är mediebranschens lobbyister, passade givetvis på också. Google-gate publicerades alltså samtidigt på nyheter, på ledare, i krönika och på debattsidan. Och även som TV-inslag. Alla kanoner var framme.

Men i TU:s artikel blir det tydligt vad agendan är – på Youtube laddar okända användare upp material från deras medlemmar. Och de förlorar därför pengar. 

Målet med hela den här propagandan sedan 2013 är att få politiker att tvinga Google och Facebook att anställa en redaktion.

Och därmed göra dem till medieföretag. I det ögonblick de får igenom sin vilja har de lyckats utplåna sociala medier. För då blir det återigen en redaktion som avgör vilka som ska komma till tals och vilka åsikter som ska få yttras och spridas. Precis som på “den gamla goda tiden” när ingen kunde nå ut som inte hade godkänts av media.

Som av en slump är det exakt detta Thomas Mattsson, chefredaktör för Expressen, krävt i åratal. Jan Helin krävde samma sak när han bossade över Aftonbladet. Lanserad som någon slags lösning på just detta drev men det är alltså vad Mattsson krävt i åratal. Det är målet med all opinionsbildning.

Men om infrastruktur, som Google, skulle tvingas avgöra vad som är fint och fult vad gäller åsikter, när de via lagstiftning skulle avkrävas ansvar för vad hela världens människor som använder internet tycker och skriver, då har vi faktiskt dödat internet.

Den fria informationen. Själva grejen med internet. Och detta är vad hela den samlade mediebranschen vill, inte bara den svenska. Alla de som är traditionella och inte byggt nya sorters företag bortom traditionella strukturer alltså. Det vill säga, de som inte anpassat sig.

Notera att hela det här drevet bygger på en antisemitisk lista på judar som någon på Expressen googlat sig till bland de 130 000 miljarder indexerade sidor som ligger online.

Vet ni vad man får om man googlar “I hate white”?

Bara vad gäller filmer får man upp över 50 miljoner träffar. 

En av dem är Svarta pantrarnas Philadelfia-boss som på filmen skriker att han hatar alla vita. Filmen är från 2010 och har visats över 700 000 gånger.  Med detta försöker jag givetvis inte säga att vare sig detta eller lägga ut en antisemitisk lista är okej, personligen är jag väldigt engagerad mot just antisemitismen i Sverige och skriver ofta om hotet mot judar. Utan att detta är baksidan av yttrandefriheten – att folk av alla kaliber hyser vidriga åsikter. Men vi ska inte förbjuda åsikterna. Det är ett totalitärt sätt att lösa det här. Vidriga åsikter bekämpas med en fri debatt och demokrati.

Men det är bara att gratulera Bonnier. Den opinionsbildning de och samtliga mediehus i landet hållit på med med i alla fall sedan 2013 har gett resultat.

Man lyckades först när man bestämde sig för att det inte funkar med att Thomas Mattsson i varje blogginlägg och framträdande skyller allt på Google och Facebook eller med krönika efter krönika av random anställd tyckare med “klaga på sociala medier” i tjänstebeskrivningen. Och istället kallade det “nyheter” och “granskning” och publicerade 73 inlägg inom loppet av knappt 10 dagar.

Även Moderaterna, som är mitt parti just för att man har frihet och yttrandefrihet som en av grundstenarna i sin liberala ådra, påverkades av detta och Andreas Norlén börjar prata om att kalla Google till förhör. Något jag hoppas Google bestämt säger nej till. Inte ens ett korrupt statsråd har skyldighet att medverka i KU-förhör.

För att inte skämmas som moderat hoppas jag också att Norlén och övriga i mitt parti tar sitt förnuft till fånga och innan de går på Expressens trollning läser in sig på debatten.

För man kan inte tro på allt man läser i tidningen, framför allt inte så här i veckan när källkritikens dag ändå uppmärksammas.

Jag hoppas Google fortsätter att konsekvent bevaka gränsen mellan yttrandefriheten, som media nu tyvärr släppt i jakt på makt och pengar och återinfört informationsmonopol, och början på antidemokrati.

Censurera internet håller nämligen bara typer som Erdogan, Kim Jong Un och Putin på med.

Smakprov bok 1

Smakprov bok 2

Smakprov 3

………………………………..

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Backa bokprojektet “Pampens historia