Bloggen har ett borgerligt perspektiv och drivs av Rebecca Weidmo Uvell.

Det är en av landets största opinionsbloggar och har i genomsnitt 70 000 – 100 000 unika besökare varje månad.

Detta är en privat blogg, inte en tidning. Det finns ingen replikrätt. 

Vill du stödja mitt arbete – bli Patreon genom att klicka här.
Eller Swisha: 0762096244

 

 

 

Skyddsombud – dyrast i hamnen

Hamnarbetarförbundet är förmodligen landets minsta fackförbund, med bara 1300 medlemmar i hela Sverige. 

Varje år betalar tydligen Arbetsmiljöverket ut bidrag till verksamhet med skyddsombud. SHF i tabellen står för Svenska Hamnarbetarförbundet.

De har bara 3 skyddsombud i hela Sverige. Men ser man sedan på detaljerna blir det märkligt.

I snitt täcker ett LO-skyddsombud 350 arbetsplatser. Ett skyddsombud hos Hamnarbetarna täcker 3,3 var.

Ett skyddsombud från LO får i snitt 27 h utbildning (extern och intern). Medan ett skyddsombud från Hamnarbetarna från 120 h utbildning per ombud. Till en kostnad på 59 000 kronor per person. Medan LO kostar 6 327 kronor per person i utbildning.

Som skattebetalare undrar jag varför just Hamnarbetarnas är så dyra att utbilda. Jag menar, deras kollegor i Transport som också organiserar hamnarbetare, kostar ju en tiondel att utbilda.

Hamnarbetarförbundet fick 207 000 kronor i bidrag från Arbetsmiljöverket för det här.

I bilagan till Arbetsmiljöverkets redovisning finns alla mottagarnas redovisningar och där kan man läsa att Hamnarbetarna hållit sin utbildning på Runö Folkhögskola.

Runö Folkhögskola ägs av LO. Lite intressant att de väljer att gå där när LO är största konkurrenten i bland annat Göteborgs Hamn.

De skickade 15 personer. Trots att de angivit att 3 personer som skyddsombud i ansökan. Det här förstår inte jag. Det är ju fem gånger så många personer som de utbildat. I tre hela dagar. Trots att det finns 10 arbetsställen att besöka.

Alldeles oavsett så kvarstår fakta – att Hamnarbetarnas skyddsombud får över 4 gånger fler utbildningstimmar till en kostnad för skattebetalarna på 53 000 kronor mer per person än för LO.

Vi betalar 9 gånger mer för att ett skyddsombud för Hamnarbetarna ska utbildas än för andra skyddsombud. 

Varför då?

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Sjuk – sossarnas plånbok

Sossarna skanderade hela valet 2014 om “stupstocken”. Mycket fult ordval. För det handlade om att införa en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen, något de flesta länder har. För att inte folk ska vara sjukskrivna i evigheter. Det är jättedåligt för individerna, att bara sjukskrivas om och om igen.

Sossarnas fackliga gren LO skrev till exempel 2013 på sin blogg:

Dagens självmordsalstrande sjukförsäkring riskerar att bli alliansens stupstock”. 

Rätt vedervärdigt att påstå att Alliansen ansvarar för självmord som Rautio här påstår helt beror på sjukförsäkringen, något han givetvis bara hittar på.

Men sossarnas försökte få det till att ingen person kunde vara sjukskriven mer än ett år.

Detta stämmer givetvis inte. Bedömningarna har alltid varit individuella. Men efter ett år sattes särskilda instatser in. Om personen verkligen inte hade någon arbetsförmåga alls då heller så sjukskrevs personen på nytt efter ny utredning och deltagande i rehabiliterande aktiviteter.

Så fort sossarna fick makten tog de således bort den bortre gränsen i sjukförsäkringen och gjorde det möjligt att sjukrivas i princip för evigt. 

Men samtidigt började de direkt att skära i sjukförsäkringen på andra hållet.

I smyg har de gjort de allt svårare att få sjukpenning alls, för att på så sätt ändå sänka kostnaderna för sjukpenningen trots att deras vallöfte om bortre gräns införts.

Som borgerlig tycker jag att det givetvis inte finns ett enda område där man inte ska ta ansvar över hur skattepengar spenderas och skenande sjuktal, där den stora majoriteten beror på mer eller mindre diffusa psykiska problem, måste hanteras på något sätt. Jag invänder egentligen inte mot att man försöker komma till rätta med hur ett av världens i huvudsak mest friska befolkning under så många år toppat sjukskrivningsligan.

Men jag invänder mycket emot det hyckleri som nu Socialdemokraterna för. 

Nedan ser ni en bild från Försäkringskassans hemsida som de publicerade efter att den nya regeringen tillträtt, under rubriken “Vägen till ett sjukskrivningstal på 9,0

Regeringen gav Försäkringskassan direkt direktivet att sjukpenningstalet på 10,2 skulle ner till 9,0, helt före 2020 och naturligtvis allra helst före valet. Alla län ska bidra till att målet nås.

Jag har lagt in det röda i bilden så att ni ska se lättare.

Budgeten 2015, sossarnas första budget, såg ut så här för just sjukförsäkringen: 34 miljarder för sjukpenning och rehabilitering och ytterligare 50 miljarder för aktivitets- och sjuksersättningar. I den summan ligger det som tidigare hette förtidspension, varför de ändade namnet är oklart. Förtidspension beskriver ju var det är, aktivitetsersättning beskriver något annat.

84 miljarder kronor för bara dessa två utgiftsposter.

Prognosen för 2018 var då 88 miljarder.

Enligt budgeten för 2018 så utvecklas sjukpenningens kostnader så här: 39 miljarder för sjukpenning och 46 miljarder för aktivitets- och sjukersättningar.

Totalt 84 miljarder. Man har alltså lyckats spara 4 miljarder enligt prognosen man gjorde 2015. 

Så en av de första saker man gjorde för att fixa kostnaderna i sjukförsäkringen var att ge Socialstyrelsen i uppdrag att “uppgradera” beslutsstöden. Dessa beslutsstöd använder läkare för att kunna bedöma om de patienter de möter kan/bör sjukskrivas och i vilken omfattning i så fall. Denna förändring gjorde det svårare för en läkare att ordinera sjukskrivning till följd av ett hälsoproblem.

Ju färre läkarintyg för sjukskrivning desto färre som beviljas sjukpenning. 

Ingen har rätt att få sjukpenning och det är inte läkaren som avgör utan Försäkringskassan, så har det alltid varit. Det är rimligt eftersom det är skattebetalarnas pengar och enskilda läkare ska inte kunna besluta om hur vi spenderar dem vad gäller sjukskrivning utan det måste en myndighet göra. Men regeringen började alltså här dra i de trådar som krävs för att få ner de ökande sjukpenningstalen, för att de ville spara pengar givetvis.

Sedan satte man igång en överenskommelse med SKL, som protokollfördes den 17 december 2015. För som det stod på Försäkringskassan hemsida om målet “ska alla län bidra”.

“Syftet med överenskommelsen har varit att ge landstingen ekonomiska drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan för att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess och bidra till en stabil sjukfrånvaro”

Med andra ord, dels ska SKL se till att de olika sjukskrivningstalen mellan landstingen jämnas ut, dels ska de se till att hjälpa regeringen att uppnå målet om 9,0 i sjukskrivningsmål. Det är vad “stabil sjukfrånvaro” betyder. Sänk sjukskrivningstalen.

Sedan har vi Socialförsäkringsbalken (SFB) där paragraf 48 i kapitel 27 reglerar just sjukpenningen. Enligt min tipsare så började Försäkringskassan på uppdrag av regeringen tolka detta att fler sorters arbeten “är normalt förekommande” för att på så sätt hitta lagstöd för att kunna neka sjukpenning.

Också ett sätt att sänka sjukpenningens kostnader totalt alltså.

Om man kollar Försäkringskassan årsredovisningar för 2014 respektive 2016 så kan man se att 147 745 personer fick sjukpenning på normal nivå 2014.

Siffran var uppe på 156 463 år 2015 för att sedan sjunka till 146 856 år 2016. Under 2014 års nivå alltså. 

Fortsättningsnivå innebär perioden efter ett år. Som ni ser ökar den medan nya sjukskrivna minskar. De som har sjukpenning får alltså det mycket längre än tidgiare, för att den bortre gränsen är borta. Men nya sjukskrivs i mindre omfattning.

Man tar helt enkelt resurser från nya sjuka till gamla sjuka (inte gamla som i ålder utan tidigare sjukskrivna). 

2015-2015 så fick 14 000 personer sin sjukpenning indragen

Ytterligare en sak som regeringens krav på Försäkringskassan inneburit är att mängden intyg och kompletteringar ökat så mycket att företagsläkarna nu larmar om skenande kostnader och läkare som får orimlig arbetsbelastning. 

Man beräknade i den här undersökningen som gjordes att kostnaden är uppe i 1 miljard extra bara för olika former av intyg och kompletteringar till Försäkringskassan. 

Är det här ett effektivt sätt att använda läkare i vården måste man fråga sig. 

När jag skrev att jag skulle granska det här på min Facebooksida trillade mailen in. Detta är några av breven, både från läkare och från en tillfrisknande från cancer.

Nu börjar media rapportera.

Tidningen Arbetet, som är fd LO-tidningen, skrev i höstas att väntandet för omprövning för sjukpenning har ökat med 500 %. 25 500 personer har nekats eller fått indragen sjukpenning.

Förutom deras oseriösa ledarsida tycker jag Arbetet såväl som de flesta fackliga tidningarna faktiskt utövar sitt eget oberoende gentemot Socialdemokraterna bättre än man kunde förvänta sig och flera av dem driver också en bra linje emot det egna förbundet i frågor de tycker de gör fel. Tidigare var alla LO-tidningar mer av propagandaorgan för LO och S men de har i allt större utsträckning en nydanad journalistisk integritet tycker jag vilket gör dem okej för mig att använda både som källa och länka til..

Värt att påminna sig om när man sedan ser flödet från LO:s officiell Twitter-konto. Som den här som kom härom dagen bara.

 

LO och S tycker på allvar att det är bra att inte få någon sjukpenning alls. Men dåligt att folk inte kan sjukskrivas bort från resten av livet och världen i en evighet. 

Men lycka till med att försöka hävda någon “stupstock” i valet när ni själva gjort

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Arbetsförmedlingen – så ska de hjälpa S vinna valet

Man skulle önska att myndigheter vore byråkratiska och objektiva.

Men så är inte fallet alltid. Till exempel landets sämsta men också den dyraste myndigheten – Arbetsförmedlingen. Den styrs av Göran Perssons kusin Mikel Sjöberg.

Och de två viktigaste myndigheterna för S just nu är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Den ena ska hjälpa dem att vinna valet. Den senare ska i tystnad vara den som bidrar med alla extra miljarder i sparade kostnader för att kunna fläska på med höjda bidrag i valrörelsen.

Just nu håller Arbetsförmedlingen på att fullkomligen skjutsa in folk från kolumnen Arbetslös till Sysselsatt genom olika typer av låtsasjobb.

För att S ska kunna gå till val på att säga att de fixat arbetslösheten. 

Egentligen har de bara köpt siffror lagom att vara över valet.

Ett av dessa tricks kallas Extratjänster. 

Det är där “de moderna beredskapsjobben” ligger.

Allt Arbetsförmedlingen gör är en djungel och de utnyttjar detta faktum genom att kategoriskt försöka spela bort alla som vill ha ut material. Genom att inte svara, mörka, sekretessbelägga och skicka runt dig i deras system tills du tröttnar.

Sjöberg skickar ut ett månadsbrev till anställda chefer. För december kunde man läsa det här:

“Vi har överträffat regeringens mål om 6 500 extratjänster före årsskiftet och ligger nu på 8 000!”

Vad gäller Ungdomsarbetslösheten så är barnkullarna mycket mindre nu än tidigare då de stora tidigt 90-talskullarna gått vidare i livet och blivit vuxna. De har minskat automatiskt. De övriga har de betalat Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning till för att se till att de stannar utanför statistiken. Och ligger under Försäkringskassan. Det blir ett eget inlägg.

Problemet på svensk arbetsmarknad är att det finns två grupper: infödda svenskar och utlandsfödda med hög utbildning samt övriga. I den första gruppen finns nästan ingen arbetslöshet. I den andra finns all arbetslöshet. Där finns alla med låg utbildning, utlandsfödda, tidigare långtidssjukskrivna och funktionsnedsatta. De “extra utsatta.

Bilden kommer från regeringens hemsida, tyvärr är det inte datummärkt men jag tror nyheten om beredskapsjobb kom 2016.

Detta problem löser nu sossarna genom att trycka in folk i olika arbetsmarknadssysselsättningar.

Statistiken är nämligen lurig.

Är man sysselsatt är man inte arbetslös. Även om sysselsättningen bara är en timme per vecka. Men arbetslöshetsstatistiken sjunker. 

Sossarna vill gå till val på att ha tryckt ner arbetslösheten så mycket det går. Att få EU:s lägsta har de gett upp. Men de ska skryta över hur duktiga de är på att fixa jobb. Att sedan dessa jobb är hitte-på-jobb för valet är en macka de gärna serverar till en ny borgerlig regering som då får se arbetslösheten stiga när tidsperioden för hitte-på-jobben går ut och de återgår till arbetslösa.

2019 kommer sossarna säga: kolla! Arbetslösheten ökar nu! Så fort borgarna kommer. Där ser ni. 

Om de själva mot förmodan behåller makten kommer personerna flyttas runt i statistiken bara. Så gjorde de med arbetslösheten 2005 men då förtidspensionerade de folk på löpande band istället. Nu har de valt en annan taktik.

Det finns många subventionerade anställningar. Ett av dem är extratjänster och där ligger alltså de 5 000 beredskapssjobben man tänkt sig myndigheter ska skaka fram.

Man får 100 % finansierad av staten. Det är alltså gratis för arbetsgivaren. Dessutom får de extra pengar i form av handledning. Ersättningen ligger på nästan 25 000 kronor men då ingår kostnaden för sociala avgifter där. Utöver det får arbetsgivaren sedan bidrag till sin verksamhet på 3 000 kronor per månad de första 3 månaderna, därefter 2 300 kronor per månad. För att det tar tid att handleda en nyanländ eller någon annan som fått jobbet.

Detta innebär en lön på 17 500 kronor före skatt till de som får beredskapsjobben, när sociala avgifter är betalade.

Många arbetsuppgifter på även myndigheter kräver utbildning men här ska arbetsuppgifterna vara “jobb med lägre kvalifikationskrav”.

Man får 100 % av lönen betalad och alltså kostar ingen extratjänst någon arbetsgivaren något extra. Och man kan ha en person anställd 12 mån och sedan förlänga med ytterligare 12 månader. De som anställs 2017 kan alltså utan någon kostnad finansiellt extra för arbetsgivaren ha jobbet till 2019. Över valet.


Regeringen sålde till och med in idén med argumentet att man kan få ALLT betalt.

500 miljoner kronor, alltså en halv miljard, tänker sig regeringen att 2018 års beredskapsjobb inom myndigheter kommer att kosta.

Beredskapsjobben ska även Nämnden för statligt stöd till trossamfund fixa. 

Med andra ord, landets olika religiösa samfund. Som Svenska Kyrkan och alla de olika muslimska samfunden som finns, likväl som exempelvis katolska kyrkan och frikyrkor.

Jag är som bekant emot all finansiering av andra människors tro men att nu skicka in nyanlända direkt in i muslimska samfund känns ju inte som om det kommer göra underverk för integrationen direkt.

Skärmdumpen nedan har jag fått anonymt och är anonymserad från personen för att skydda individen men gäller enligt uppgiftslämnaren just ett beredskapsjobb på ett trossamfund.

Även Polismyndigheten, som ju redan går på knäa under det grova våldet och för lite personer, ska fixa regeringens arbetslöshetsstatistik.

Även Kronofogden måste anställa. Jättebra att man hjälper till men undanträngningseffekter av de som på svenska universitet pluggat länge med stora studielån för att bland annat göra en karriär i offentlig förvaltning, som Kronofogden borde vi prata om. För de jurister som inte är nyanlända får inte 100 % av lönen betalad av staten utan den får Kronofogden finansiera genom sin årliga budget.  Och att en nyanställd person som inte kan svenska givetvis kräver massa hjälp.

I september i år kom Statskontorets utvärdering av beredskapsjobben. Den visar att 521 jobb hittills fixats, så av de 8 500 extratjänster som Sjöberg var så glad över den 11 december så var alltså 521 stycken beredskapsjobb på myndigheter, som Polisen, Kronofogden och olika religiösa samfund.

Men två av tre jobb har Arbetsförmedlingen själva fixat, på egna myndigheten alltså. 

Enligt tabellen anställdes 331 personer på Arbetsförmedlingen.

Av de 521 jobben gick 42 % eller 219 jobb till just nyanlända som inte kan språket. Gissningsvis gick de flesta av de andra till folk som också är utlandsfödda men inte nyanlända utan varit arbetslösa länge. Eftersom den gruppen fullständigt dominerar statistiken är detta ett sannolikt antagande.

Just Polisen är den andra myndigheten som tryckt in flest personer.

Intressant nog verkar just myndigheterna att plocka russinen ur kakan. För där är majoriteten högutbildade, det vill säga eftergymnasial utbildning.

Bara totalt 12 % av de som fått beredskapsjobb på myndigheter har lägre än gymnasieutbildning. Den stora majoriteten har eftergymnasial.

Inte ens myndigheterna kan alltså anställa folk i någon högre utsträckning utan utbildning.

Som majoriteten både bland de arbetslösa har och dessutom bland de nyanlända. Så vad är lösningen då, om inte ens myndigheterna med 100 % betalt kostnad anställer lågutbildade?

Dessutom har vi undantränningseffekterna när folk med dyra studielån från svenska universitet inte får jobben på myndigheterna.

Kostnaden för extratjänster, som lanserades först 2015, beräknas bli 6 miljarder under kommandes 4 år. Plus en halv miljard för beredskapsjobben per år.

Regeringen hittade alltså för 2 år sedan på ett sätt att flytta långtidsarbetslösa och nyanlända från kolumnen arbetslösa till kolumnen sysselsatta för att vara där i valet.

Hepp! Så har arbetslösheten “gått ner”.

Kostnaden blir enorm för staten och skattebetalarna som betalar varenda krona av “jobben”. Tillsammans med alla andra meningslösa anställningssubventioner.

Varför synar inte fler i svensk media den här bluffen?

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Snuthatets dag och strejker i skolan

Igår rapporterade media om strejker i skolan. 

Vi har inte skolplikt efter nian och detta är gymnasieelever som alltså har olovlig frånvaro för politisk manifestation. Hoppas samtliga skolor rapporterar in alla elever som deltog för just olovlig frånvaro, eller skolk som det kallas.

Att ens kalla det strejk är fånigt, det går inte att strejka i skolan. Strejk är ett begrepp på arbetsmarknaden mellan arbetstagare och arbetsgivare. Gymnasieskolan är frivillig. Vill man inte gå kan man sluta. Däremot är det respektlöst att skolka när man får något så fint som en gratis utbildning för att någon annan, vi som jobbar och betalar skatt, betalar den. För 110 000 kronor per elev och år. Bara för skolan. Sedan tillkommer studiebidraget.

Det är en Facebook-grupp som kallar sig Skolstrejk som ligger bakom, ihop med Ung i Sverige.

Som i sin tur understöds av dem samlade undervegationen inom vänstern och de mer rumsrena, som Ung Vänster. Även om de historiskt inte heller haft något emot att liera sig med autonoma. För några år sedan blev folk uteslutna på grund av Revolution ungdom-kopplingar.

Gatorna är en sajt för en del av landets olika autonoma, en del våldsamma, andra inte. Gemensamt för alla är vänsterextremism. Garanterat finns flera av dem på Säpos watch-list.

ARNA är exempelvis en del av AntiFa eller AFA som de också kallas. 

Många av grupperna i nätverket Gatorna deltog i kravallerna i Hamburg i somras, där stan vandaliserades av ditresta ligister som brände bilar och kastade sten på polisen.

Gatornas medlemmar ordnade Snuthatets dag i veckan, för att samla in pengar till folk som sitter i fängelse i USA, andra vänsterextrema som demonstrerat mot Trump. Det är det j20 står för.

En av Gatornas medlemmar, ABC Stockholm, engagerade sig för Joel Bjurströmmer Almgren. Ni vet, killen som högg en nazist i ryggen med en kniv i Kärrtorp och dömdes till flera års fängelse? Han, som varit medlem i AFA och Revolutionära fronten (nu nerlagd). Gissningsvis är det hans gamla polare i ABC Stockholm.

På Gatornas hemsida marknadsfördes även strejken, och skrevs under med just Ung i Sverige framför allt.

Allt har varit planerat från början.

Bara 10 dagar efter sittstrejken inleddes skickade gruppen Ung i Sverige ut ett pressmeddelande den 15 augusti 2017 att man planerade skolstrejker. 

Den första sajten är en sluten grupp, skapad av en kille som kallar sig Baz Tian, gissningsvis är förnamnet Bastian men han verkar vilja vara anonym i övrigt. Profilen är sluten så det går inte att avgöra om hela kontot är fejk eller verkligt.

De övriga som drev den gamla slutna gruppen verkar vara engagerade i extremvänstern.

Den nya gruppen skapades i januari 2017.

Syftet med den nya gruppen var som engagemangssida, för att mobilisera inför den första strejken som ett antal elever på Globala gymnasiet arrangerades mot en utvisning av en kille från Mongoliet.

I den slutna gruppen finns nästan 500 medlemmar, ett flertal är just de afghaner som driver Ung i Sverige. Bland annat Mohamad Rahimi, som ansvarade för maten för sittstrejken i augusti.

Initiativet till både den slutna gruppen och den öppna sidan verkar en grupp elever på Globala gymnasiet vara, samtliga engagerade i olika vänstergrupper.

Den första strejken ordnades i 15 februari i år. Globala gymnasiet lyckades få med sig Rytmus, Kulturama och Fryshuset också. Och Södra Latin.

Den 16 maj vad det dags igen – då strejkade de en timme mitt på dagen för asylpolitiken. Igen.

De hann knappt komma tillbaka från sommarlovet innan de ville planera en ny strejk, den 12 december. Så Stockholm skolstrejk verkar ha fått blodad tand och lagt ner arbetet i den för dem gratis men för alla andra dyra skola (110 000 kronor per elev och år) för att på skoltid delta i politisk vänsteraktivism och passat på att strejka hela tre gånger på ett år.

Ung i Sveriges kopplingar till Sthlm skolstrejk vet jag inte när de började, Ung i Sverige uppstod inte i augusti utan har funnits ett tag. Den 26 oktober ordnade Sthlm skolstrejk stormöte för de elever i stans gymnasier som ville delta i ytterligare en strejk.

Den 22 november, efter att de haft ytterligare ett möte, delade de ut flygblad på olika skolor i stan för att få ännu fler elever att strunta i den dyra skolan för att vara aktivister på skoltid.

Via Facebook-gruppen lyckades man sedan engagera en rad andra gymnasieskolor i landet, säkert via alla de autonoma som stödjer demonstrationen och via Ung i Sverige som också ha nära band med hela våldsvänstern.

En rad organisationer på yttersta vänsterkanten deltog i arrangerandet av strejkerna.

Det är autonoma vänstern ihop med Ung Vänster som hjälpt några engagerade afghaner att organisera sig, mediatränat, byggt upp hemsidor, ordnat insamlingar och som berättat för dem vad de ska tycka i frågor som LSS och BB Sollefteå. Ung i Sverige är en marionettgrupp för en samling vänsterextrema organisationer, som hittat en symbios där Ung Vänster framför allt får gratis valarbetare och afghanerna får hjälp med opinionsbildningen för att få stanna trots att många varken är barn eller har asylskäl.

Regeringen har nu gått på den opinionsbildningen och vi har nu upplöst det rättssäkra asylsystem vi har till förmån för ett helt godtyckligt system där det inte handlar om vem som enligt lagarna har asylskäl utan den som opinionsbildar bäst får stanna.

Detta system verkar Centerpartiet stödja så det är tyvärr inte en vänsterfråga bara.

Utan landets samlade vänster plus Centerpartiet.

Alla signaler de gett hittills är att de kommer att stödja ett av de märkligaste politiska förslagen på länge som kommer i maj och som syftar till att just de som påstått att de är barn, oavsett om de verkligen är under 18, 20 eller 35 år, ska få stanna alldeles oavsett vad den rättssäkra prövningen säger. Medan de vuxna som inte ljugit om sin ålder inte ingår i den här gruppen och alltså prövas som vi kommit överens om. Och de som får nej utvisas.

Det är bara att gratulera vänstern för bra opinionsbildning.

Något annat kan man inte kalla den massiva mediala bevakning av frågan som lett till en söndersmulning av det asylsystem vi har idag. 

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

De mindre värda

Vi pratar ofta om allas lika värde. Man kan tro att folk faktiskt menar det. 

Ändå har vi i decennier haft en grupp som är mindre värda än alla andra.

Mycket liten uppmärksamhet i media, av politiker och inte minst, av medkännande offentliga personer med högt tonläge och hög empatisk svansföring. Personer som strösslar fina floskler omkring sig som konfetti på en bröllopsdag, övertygade om deras självklara plats i en särskilt utvald moralisk överklass.

De hedersförtryckta. 

GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime, och som drivs av outtröttliga Sara Mohammed, själv offer för hederskulturen, har oförtrutet kämpat på sedan tidigt 2000-tal. Långsamt, ett steg i taget har de lyckats bända upp dörren till det politiska samtalet och fått fler och fler öron att lyssna.

De hedersförtryckta kvinnorna, men även männen, står dock alltjämt i stor skugga. Det blev tydligt även under #metoo, när deras berättelser #underytan först skrevs om nyligen. Flera månader in i uppropen, där fokus varit på etablerade inte sällan välavlönade kvinnor i attraktiva branscher.

Hur stort problem är då hederskulturen, som i bästa fall begränsar kvinnor och även en del män, i sina yrkesval och privatliv, i värsta fall könsstympar, gifter bort och till och med mördar kvinnor?

Lite statistik: 

  • Enligt en rapport MUCF gjorde 2009 “Gift mot sin vilja” så var 12 % eller då nästan 70 000 personer av de unga mellan 16 och 25 år begränsade angående vem de ska gifta sig med. Av unga till och med 24 år ingick 8053 äktenskap 2007, av dessa var 68 procent unga kvinnor.I åldersgruppen under 19 år var 83 procent unga kvinnor. I december 2011 fanns det tretton personer i Sverige i åldrarna 15–17 år registrerade som gifta. Det fanns därutöver ett okänt antal barn här som inte var registrerade som gifta men som var lagligt gifta i något annat land eller hade ingått ett informellt äktenskap.
  • Enligt den statliga utredningen SOU 2012:35 “Betänkande stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap” så var då uppskattningsvis minst 250–300 personer under år 2011 upplevde en akut eller ganska akut risk att bli gifta mot sin vilja. Minst 16 personer hölls under år 2011 kvar i utlandet för att bli bortgifta.
  • Vad gäller könsstympning så uppskattade Socialstyrelsen 2015 att närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för någon typ av könsstympning, varav cirka 7 000 är flickor under 18 år.I Sverige finns omkring 19 000 flickor som riskerar att utsättas för könsstympning. I den siffran inkluderas dock inte de 25 000 flickor i Sverige som själva är födda i Irak, eller som har en eller två föräldrar från Irak. Antalet flickor i riskpopulationen skulle dubbleras om man valde att räkna med de flickor i Sverige som har irakiskt påbrå. Socialstyrelsen har valt att inte inkludera flickor från länder där den nationella prevalensen är under 50 procent (se avsnittet Metod på sidan 10). Det kan innebära en underskattning av storleken på riskpopulationen.

Göteborgsposten gjorde en undersökning om omhändertagande enligt LVU på grund av hedersförtryck.

Göteborgs-Posten sökte via verktyget Acta Publica fram samtliga domstolshandlingar i Sverige som innehöll en kombination av ordet ”LVU” och mängder av sökord som hederskultur, hedersvåld, hedersproblematik, hedersförtryck, hedersrelaterat, hedersrelaterad, könsstympning, tvångsgifte, bortgift, könsstympning, könsstympad osv. De fick träff på närmare 3000 handlingar (cirka 72 000 sidor). De valde att enbart fokusera på omhändertagna barn eftersom detta inte skildrats tidigare.

De läste igenom samtliga handlingar och identifierade sammanlagt 527 barn/unga som blivit omhändertagna eller vårdats för hedersproblematik enligt LVU de senaste tio åren.

Några enstaka barn omhändertogs redan år 2004 och 2005, men då dessa blivit fortsatt vårdade/omhändertagna under senare år, kan man fortfarande säga att dessa ingick bland de 527 som vårdats de senaste tio åren.
De allra flesta av dessa barn och ungdomar hade sökt hjälp själva hos Socialtjänsten.

Det var mycket vanligt att barnen övervakades, förbjöds vara utanför hemmet efter skoltid, tvingades bära slöja/hudtäckande klädsel, samt att de riskerade att bli bortgifta mot sin vilja. Bland de mer grova fallen fanns barn som hade bränts med heta köksföremål av föräldrar, som sålts av sina föräldrar för pengar och som misshandlats blodiga av sina bröder. Inte ett enda fall av de 527 tog upp sexuell läggning/HBTQ. Bland de pojkar som omhändertagits, uppgavs många vara offer för hedersförtrycket genom att de fostrats till att kontrollera sina systrar, och ibland sina mödrar.

Även om dessa glömda barn anmäler sina föräldrar för misshandel döms de sällan för att domstolarna ursäktar beteendet med kultur och sedvänjor. 

Kulturrelativismen har verkligen ett fast grepp över Sverige och gör att vissa barn rent krass betecknas som mindre värda för att deras föräldrar är utlandsfödda. Andra klassens medborgare även i rättssystemet. Sveket mot dem är oförlåtligt.

Under 2014 och 2015 hittade vid 172 unga som omhändertagits på grund av hedersproblematik. 128 av dessa barn uppgavs ha utsatts för fysisk misshandel. I dessa 128 fall, pekades 142 föräldrar ut för att ha fysiskt misshandlat sina barn.

Av dessa 142 har bara 3 föräldrar dömts för brottet.

I flera fall framgår det att socialtjänsten inte polisanmält föräldrarna alls och inte heller haft för avsikt att göra det. En ursäkt till misshandel som förekommer i flera av LVU-besluten är att föräldrarna kommer från andra länder och kulturer med en annan syn på uppfostran och barnaga. Det är inte bara en ursäkt föräldrarna använder, utan formuleringen används även av domstolarna i sina beslut.

Som ni kan läsa är förövarna inte alls bara män. Mammor är också del av den här hemska kulturen som förtrycker, slår och till och med dödar flickor för att de vill leva sina liv i frihet.

Larmen om hedersförtryck ökar nu.

GAPF behöver allt stöd de kan få.

Bli medlem. Eller swisha en peng till 1235128244

Det gjorde jag idag. 

Lennartsson har nytt jobb

Emma Lennartsson var Stefan Löfvens närmaste medarbetare mellan 2014 och 2017 som hans statssekreterare.

Men i höstas fick hon gå. Det visade sig nämligen att även hon känt till IT-skandalen på Transportstyrelsen när rikets säkerhet äventyrades. Det verkar vara en enda person som inte hört eller sett något sedan 2015, och det är statsministern själv.

Lennartsson hade suttit med på minst två möten enligt henne själv, där frågan diskuterades. I februari 2016 och i augusti 2016. Ändå sa hon inte ett knyst till sin chef. Han säger att han först fick veta när Maria Ågren, GD på Transportstyrelsen, fick sparken och blev polisanmäld. Så hon fick gå den 28 augusti 2017.

Maria Ågren krävde att hon skulle få behålla sin tjänst som GD trots att hon fått sluta, för att kunna kamma hem lön återstoden av tiden på sitt förordnande.

Men i september i år avgjordes det att hon får sparken och därmed inte har rätt till ersättning.

Idag blev det offentligt att Ågren inte ger sig. Hon vägrar erkänna ansvar trots att hon erkänt i domstol enligt strafföreläggande och skyller på regeringen. Nu kräver hon skadestånd enligt Arbetsdomstolen.

Lennartsson skulle inte få någon fallskärm för att hon sa upp sig själv och hon ville själv inte medverka alls i att reda ut vad som egentligen hänt. Allt för att skydda Stefan Löfven givetvis.

Men fallskärmen som inte betalades ut av regeringskansliet blev plötsligt en fallskärm på 1,3 miljoner kronor betalat av partiet istället.

Så fungerar nämligen Maktpartiet.

Lennartsson fick belöning för att hon tog smällen för sin chef som till varje pris ska skyddas och kunna hävda att han inget visste om de lagbrott som pågick på Transportstyrelsen och som äventyrade rikets säkerhet när skyddad information hamnade i händerna på icke säkerhetsklassad IBM-personal i Östeuropa.

Detta var alltså i september.

Nu i december kommunicerade Region Uppsala, som styrs av Socialdemokrater och andra röda partier, att Emma Lennartsson är deras nya ekonomichef. Hon börjar den 8 januari 2018.

Om de där 1,3 miljonerna nu betalas ut eller räknas av mot nya lönen kan bara Socialdemokraterna svara på.

Men den gamla sanningen består – det spelar ingen roll vad du gör om du är Socialdemokrat. Du får alltid nya bra jobb eftersom du har rätt partibok, och inte heller sällan stora fallskärmar.

Man tar alltid hand om sina egna först.

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Att kemikalie-luras

Vi bombarderas med information om kemikalier och allt är farligt. Inte minst vi som är småbarnsföräldrar. Det finns hur mycket alarmistiska artiklar som helst, det räcker att googla så ser ni. Sida upp och sida ner med farligt, farligt. Vill man ha information om andra studier eller från neutrala källor får man leta.

Miljöpartiet är tillsammans med opinionsbildarna Naturskyddsföreningen kapten på den alarmistiska skutan. Ingen ska komma undan att skrämmas upp. Särskilt inte föräldrar.

Stockholm stad styrs som bekant av en inkompetent röra av miljöpartister, socialdemokrater, gamla kommunister och några rosa rödstrumpor, som tillhör ett parti jag hoppas alla har glömt bort om några år – FI. 

Centerpartiet hittade på att staden måste ha ett Kemikaliecentrum så de ska också lastas. Och det är rödgrönrosa gänget som infört det.

Nu har detta centrum producerat några skojiga filmer när de åkt hem till olika kända personer och rotar i deras skåp för att ge tips och råd hur man kan “kemikaliebanta”.

Ett av problemen med allt som rör kemikalier är att vi alla har låg kunskapsnivå från början. Även jag. Så när en “expert” eller helt vanligt opinionsbildare svänger sig med ord som ftalater, hormonstörande och bisfenol A så är vi redan bortdribblade. Vi svenskar har också stor repsekt för auktoritärer så någon som låter som de kan sakerna börjar vi lita på. Även om de mer framför sina åsikter än fakta.

Ftalater är ett annat ord för en sorts mjukgörare av plast.

Material plast är hårt så för att göra det mjukare använder man vissa ämnen. Och de ftalater som till exempel används i textiltryck på kläder, som PVC, eller i golv, är högmolekylära med låg flyktighet. De stannar alltså där de är och sprids inte så lätt utanför materialet.

Om man vill få i sig vilket ämne som helst är det bästa sättet att äta det. Om man då inte äter något så kan man till exempel få i sig det via luften, som partiklar i damm. Det är på det här sättet den samlade miljörörelsen vill skrämma upp oss. Att kemikalier kommer in i våra kroppar genom luften, via dammet.

Problemet är att inte ens Naturskyddsföreningen har kunnat bevisa att det finns något farligt i dammet. Inte ens när de försökte jättemycket.

Damm är inte farligt. Alla ämnen man kan mäta i damm ligger långt under gränsvärdena, som är strängt satta dessutom.

Men sanning är tyvärr inte så intressant när det gäller religion och mycket i miljörörelsen, inte minst allt om kemikalier, har blivit som en dogm som är omöjlig att nyansera, ifrågasätta eller ens diskutera. Jag blir beskylld för att hata jorden och vara klimatförnekare för att jag kritiserar saker inom miljö.

Vad händer då OM man skulle råka få i sig ftalat, till exempel äta upp en bit av en badanka? Får man cancer?

Nej, det finns inga vetenskapliga studier som bevisar det. Det fanns bevis för att råttor fick cancer men detta är nu bevisat inte ha någon relevans för människor. Inte heller stör de hormonerna. Bara att kalla något hormonstörande är missvisande egentligen eftersom människokroppen har en jättestor flora av hormoner, alla olika. Folk tänker automatiskt på fertilitet men vi har hormoner för ämesomsättning, lycka, matsmältning etc.

Så till hembesöken Kemikaliecentrum gjort, och de små filmerna.

Hos modechefen för Metro filmar de bland annat i garderoben, som givet hennes yrke såklart är stor.

Jag har transkriberat lite av vad de säger, och översatt vad det egentligen betyder:

– Jag shoppar inte lika mycket till mig själv längre utan försöker köpa saker som jag använder väldigt många år (= jag köper dyra märkeskläder)

Kemikaliecentrum:

– Det är också en väldigt bra tanke när det gäller att vara kemikaliesmart för det kostar ändå en massa kemikalier att producera även ganska miljöbra kläder  ( = all konsumtion är dåligt, tillväxt är dåligt och vi tar inte hänsyn alls till att producera kläder till exempel kan utrota någons fattigdom)

– Många kedjor rekommenderar fortfarande att man ska ha fleecelager till barn.

Kemikaliecentrum:

– när man tvättar fleece avgår små fibrer och partiklar som hamnar i vattenflödet.

…………….

Men vad gäller fleece så hade Kemikaliecentrum ingen lust eller inte tid att nämna det faktum att den miljövänliga bomullen kan vara värre.

Enligt IVL Svenska Miljöinstitutet i en artikel från 2016:

Jag har givetvis kollat på alla fem filmer och det fanns godbitar i varje.

Hemma hos Karin Wanngård försökte de skrämma upp henne med ftalater, som ju till det mesta inte är lätta att släppa från produkten ens. Men ftalater är ett av Kemikaliecentrums största fokus, man kan ju skrämmas med cancer.

I broschyren man kan ladda ner från hemsidan med filmerna är det stort fokus på just detta.

Det finns många problem med den där broschyren. Det största problemet jag har är att den ingenstans upplyser mig som konsument om ens vad en ftalat är på riktigt. Eller har med referenser till forskning. Eller försöker att föra fram en nyanserad bild, för materialet är producerat av Stockholm stad i syfte att informera.

Information ska vara objektiv. Men den där broschyren är inte information. Det är opinion.

Den för fram en ensidig bild och låter inte läsaren, och de väljare som betalat den, kunna dra sina egna slutsatser utan skedmatar oss istället med de åsikter staden tycker att vi ska ha.

Var är faktarutan av det slag ni fick i början av inlägget? Och då är jag inte anställd av skattebetalarna utan är öppen med att jag driver opinion.

Kemikaliecentrum måste ha med någon som kidsen lyssnar på och valde vloggaren Therese Zätterqvist, som de skrämde upp med en teflonpanna.

Vad säger Livsmedelsverket då?

Teflon är inte ens farligt om du tuggar i dig en bit. En fysisk bit från en stekpanna som gått sönder alltså. 

Kemikaliecentrum träffar Magnus Carlsson från Weeping Willows.

Kemikaliecentrum:

– Det som kan vara lurigt med den här svarta plasten, nu ska ju den vara godkänd för mat men när Livsmedelsverket har gjort kontroller så har man hittat brister i just den här svarta plasten, att den faktiskt kan läcka vissa ämnen. Så det är lite lurigt.

– Och anledningen till att ni har dem är att ni har de här teflonpannorna?

– Men om du använder gjutjärnspannan så kan du ju använda metallredskap utan att repa pannan.

De svarta plastredskapen påstås alltså vara farliga och för att undvika farligt ska man använda metall. Och då slipper man ju den hemska teflonpannan som inte alls släpper ut något farligt.

“Köp från affärer man litar på”

“De flesta köksredskap innehåller inte mätbara mängder av anilin”

I konservburkar av metall finns ett lack som oftast innehåller Bisfenol A, som har hormonpåverkan. Det ämnet kan gå över i maten.

Fast nej, det går i mycket liten utsträckning ner i maten. Fråga Livsmedelsverket. Det är INTE farligt att äta mat från konservburkar, det är rent ut sagt trams.

Till Karolina Skog sa Kemikaliecentrum att man inte ska ha för mycket elektronik i sovrummet för att elektronik innehåller ofta flamskyddssmedel, det kan vara ftalater i plastkablar och står de på och är varma så avges de till inomhusmiljön.

Men hon säger inte vilka sorters flamskyddsmedel. Och det är bara de bromerande som Livsmedelsverket varnar för, som inte finns idag i nya produkter sedan länge. Ett av dem, dekaBDE förbjuds till exempel 2006. Redan 2002 kom förslag från regeringen att förbjuda flera av dem.

Riskerna att få i sig flamskyddsmedel, de som alltså är tillåtna, är dessutom små och störst risk är det om man skruvar isär produkter. Varför man nu skulle vilja göra det.

Givetvis är det inte farligt att ha elektronik på i sovrummen.

Konserveringsmedel är farligt i flytande tvål, sa de till miljöminister Skog. De glömde säga att de medel som används är tillåtna, alla andra är nämligen förbjudna. Och att det finns få farliga. Bara i produkter utanför EU kan man hitta sådant.

Det är just det här – att de låter bli halva meningarna.

Det är det som gör kemikaliemaffian, ja man får kalla den så, så irriterande. Något som skulle kunna vara bra konsumentinformation har tyvärr för länge sedan förvandlats till fullskalig opinionsbildning, styrd av folk inom den semireligiösa miljörörelsen som inte tar några fångar i jakten på problemformuleringsprivilegiet.

97 % av kemikalierna av de som finns registrerade i EU är undersökta redan. 

Man ska inte vara rädd för plast. 

Du ska heller inte vara rädd för elektronik. Eller kläder med tryck. Eller något annat dessa personer tutar i dig.

Du ska läsa på själv, för det du skedmatas av från de som borde vara objektiva är tyvärr inget annat än opinion, och sedan ska du dra dina egna slutsatser om saker. 

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

 

 

Jag har anmält Fairtrade

Idag anmälde jag Fairtrade till Konsumentverket för otillbörlig marknadsföring och vill att Konsumentombudsmannen stämmer Fairtrade AB i Marknadsdomstolen. 

Det handlar om den här bilden, som jag tog i söndags på Hemköp Torsplan i Stockholm.

“Hej då fattigdom”

Problemet är att här påstår Fairtrade något som inte går att belägga. Man kan inte säga att köpa en bukett rosor som det står Fairtrade på säger “hej då” till fattigdom och en bukett där det inte står så på inte bidrar till minskad fattigdom.

Och tack och lov får du inte påstå vad som helst. Fairtrades marknadsandel växer och de har påstått just detta minst sedan 2013 som jag kan se online.

Dags att pröva om det är tillåtet tycker jag. 

Så här skrev jag i anmälan:

………………………………………

“Faitrade AB är företaget som säljer de licenser för märkning av produkter som föreningen Fairtrade opinionsbildar för.

Denna opinionsbildning använder sedan Fairtrade i marknadsföringen av de produkter som har Fairtrademärkningen. Det är alltså föreningen som brukar uttala sig om saker men företaget Fairtrade AB som ytterst ansvarar för marknadsföringen och därmed är Fairtrade AB också de jag riktar min anmälan mot.

De har länge påstått att Fairtrade utrotar fattigdom, utan att ta hänsyn till de studier som finns om Fairtrade gjorda på olika utländska universitet, som Harvard. Jag har själv skrivit om detta på min välbesökta politiska blogg vid upprepade tillfällen.

Här är ett av dem där ni till exempel kan se några av de rapporter som kritiserar Fairtrade: //uvell.se/2016/05/20/lo-certifierat-kaffe/

Nu åkte jag förbi en skylt i rulltrappan från garaget till Hemköp och såg att återigen så använder Fairtrade påståendet “Hej då fattigdom”.

Trots att det finns vetenskapliga studier som stödjer att Faritrade inte alls påverkar fattigdom utan tvärtom, genom att sätta spelregler på marknaden åt sidan så skapar man fattigdom på andra ställen bara. Producenterna betalar för att vara del av Fairtrade, vilket utesluter de allra fattigaste direkt. Sedan får de samma pris för allt oavsett hur marknaden skiftar vilket innebär att när tillgången på en vara är stor anpassar Faritrade-bönderna inte sin produktion till andra varor. Marknaden överfylls med produkter och marknadspriset går ner men detta drabbar bara de bönder som inte är Fairtrade. Som blir fattigare.

Man kan inte på något sätt hävda att köpa Fairtrade är egalt med “Hej då fattigdom”, ändå använder Fairtrade detta i sin marknadsföring aktivt sedan flera år.

Se google-resultatet:

//www.google.se/search?q=fairtrade+hej+d%C3%A5+fattigdom&client=safari&rls=en&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjJmvG3tYTYAhVREVAKHT-PDjAQsAQIOQ&biw=1366&bih=632

Detta är falsk marknadsföring. Fairtrade vill få konsumenten att tro att genom att köpa just deras produkt och inte en annan produkt så utrotas fattigdom, genom att påståendet “Hej då fattigdom” finns i anslutning till den. Trots brist på belägg. Ett sådant kraftigt påstående måste ha ankring i fakta och det har det inte.

Fairtrade ägs av LO och Svenska Kyrkan. Detta framgår inte någonstans lätt tillgängligt på deras hemsida eller i all deras reklam utan något man får läsa sig till på ett enskilt ställe. Fairtrade är ingen oberoende märkning utan är LO:s märkning Rättvisemärkt. Allt Faritrade gör är att opinionsbilda.

Inte utrota fattigdom.

Fairtrade har som ni kan se använt detta påstående i sin marknadsföring minst sedan 2013, alltså 4 år snart, eventuellt längre. Jag tycker att det är dags att detta prövas mot lagen i Marknadsdomstolen.

Allt fler människor vill handla etiskt och klimatsmart och då ställs det högre och högre krav på att lagstiftarens granskare av sådant, det vill säga bland annat Konsumentverket också prövar om alla dessa påståendet om etik och klimat håller eller om det är något som används otillbörligt av företag för att få fler kunder som är medvetna. Att påstå att något leder till “Hej då fattigdom” är att försöka få kunder genom att vädja till ett etiskt och moraliskt samvete.

Att påstå att just denna produkt är överlägsen konkurrenterna inte för att den har några unika egenskaper som överträffar dem utan just för att bara denna produkt bara genom att du som konsument väljer den bidrar till “hej då fattigdom”. Blotta inköpet av just denna vara bidrar till att fattigdomen försvinner.

Men genom att köpa en vara från en annan odlare som inte är Fairtrade-märkt men ändå fattig kan i lika hög grad bidra till att just denna odlare blir mindre fattig. Något Faritrade alltså struntar i när de i sin marknadsföring använder meningen “Hej då fattigdom”.

Mig veterligen har Fairtrade aldrig prövats tidigare och det vore viktigt att reda ut exakt vad man får påstå om en produkts påverkan på saker som fattigdom.

En sådan dom kommer också bli vägledande för alla de företag som idag finns eller vill ge sig in på marknaden vad gäller hållbar konsumtion, som Fairtrade verkar på.

Fler och fler kunder väljer varor på grundval av etik, moral och hållbar konsumtion och då är det oerhört viktigt att företag som Fairtrade inte får vilseleda konsumenter som vill göra rätt genom att sprida ogrundade påståenden om sina produkter.

Jag hoppas Konsumentverket ser det stora värdet en sådan här stämning skulle få för hela marknaden av etiska produkter och väljer att driva fallet vidare i Marknadsdomstolen.

Människor vill göra rätt val. Och då måste producenterna hålla sig till lagen så att konsumenterna kan göra dessa informerade val vad gäller sin konsumtion.

 

Mvh

Rebecca Weidmo Uvell

……………………………….

Nu återstår det att se om Konsumentverket tycker att fallet är tillräckligt intressant för att stämma Fairtrade för eller om de kommer lägga min anmälan i papperskorgen, där många av anmälningarna tyvärr hamnar.

Här är kvittensen och ärendenumret i alla fall.

Men som jag skriver så tycker jag att det finns goda skäl att pröva just Fairtrade. Eftersom de är största märkningen på etiska varor och detta inte testats förut.

Får man påstå vad som helst när det gäller en varas effekter på stora saker som fattigdom?

Den frågan hoppas jag att Konsumentverket också ställer.

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Offer på #metoo-altaret

Jag har försökt problematisera #metoo tidigt, när det första lagt sig. Om folk ska lyssna på dig spelar tajming roll. Att komma med frågor vid fel tillfälle motverkar syftet.

Jag har också redan fått ta emot anklagelser från kvinnor från olika håll att jag på något sätt relativiserar deras upplevelser.

Men jag kan hålla två tankar i huvudet. Jag kan både tycka att det finns bra saker och dåliga saker med en företeelse. Ibland upplever jag att svensk politisk debatt har ett permanent tillstånd av intolerans gentemot två sidor av saken. Att det är uteslutet att kunna se både ock och att man genom att skifta fokus och skiftar “sida”. Är du inte med mig är du emot mig.

Fördelarna med #metoo har jag skrivit om redan. Och många andra. 

Uppropet handlar om kvinnor. Bara. Och är av kvinnor, för kvinnor men mot män.

De tysta kvinnliga cheferna kommer smidigt undan till exempel, trots att #metoo handlar om arbetsplatser. Och därmed är det ansvar som ska utkrävas framför allt på ledningsnivå. Chefer som sopat undan säger nu att de inget visste. Ansvar är könlöst.

Men när något är av kvinnor för kvinnor och mot män så upphör någonstans individen.

Vi har blivit ett kollektivt, ett namn- och ansiktslöst kollektiv. Därför har jag fått ta emot skit av andra kvinnor för att jag inte rättar mig i ledet. För att jag som kvinna vill problematisera och även se männens synvinkel så sviker jag kvinnokollektivet. Detta är andemeningen i kritiken även om den inte uttryckts så bokstavligt.  Inte en helt vanlig kritik för övrigt i mitt liv, jag är helt enkelt inte din genomsnittliga vare sig mamma eller kvinna tror jag.

Som kollektivet kvinnor ska nu alla kvinnor blint lita på vad varenda kvinna i varenda upprop påstått. Hon är ju kvinna. Säger hon det så är det sant. 

Problemet är att kvinnor är precis som män. Vi är individer. Vi är alla människor. Det finns lika många skitstövlar bland kvinnor som bland män, det tar sig bara andra uttryck. Och även kvinnor ljuger.

Ja, jag sa det högt. Att även när det gäller anklagelser om sexuella trakasserier, övergrepp eller till och med våldtäkt finns det kvinnor som ljuger. Långt ifrån alla. Men några.

Som förälder får jag ibland höra “barn ljuger inte”. Jo, barn ljuger hela tiden. Medvetet och omedvetet. Det är därför man har särskilda utredare som förhör barn, för att de så lätt ljuger för att till exempel inte hamna i trubbel eller säga det som den vuxna förväntar sig för att de ska bli glada. Eller man ska få den där bullen. Eller något annat.

Vuxna kvinnor ljuger lika mycket som vuxna män.

Och givetvis, i alla dessa tusentals vittnesmål, finns det kvinnor som ljuger. Vissa friserar sanningen, vissa ljuger omedvetet genom att deras hjärna långt efter händelsen övertygar om att det nog ändå var något annat och andra diktar ihop saker helt och fullt. Skälen kan vara många.

Gamla oförätter till exempel. Eller att man mår psykiskt dåligt. Eller missbrukar. Man vill vara en del av gruppen för att det känns härligt eller för att man känner sig ensam. Skälen är förmodligen lika många som antalet lögner.

Givetvis ljuger inte alla, inte ens majoriteten. Men några ljuger. Det kan vi utgå ifrån.

Härom dagen publicerade Aftonbladet den här artikeln. Från Ulf Malmroos. Som säger att han blivit falskt anklagad av en missbrukare han aldrig jobbat med. 

“Hela min familj har gått sönder”

Ord står mot ord.

Men även anklagade har en rätt att höras och försvara sig. För att den som anklagar har inte tolkningsföreträde i en rättsstat. Utan båda måste få lika rättvis chans.

Problemet är att medias hantering av #metoo satt dessa spelregler åt sidan och skapat en stor övervikt i detta till kvinnornas fördel. 

Förutom det episka haveriet med namnpublicering eller inte namnpublicering har alla dessa anonyma listor med beskrivningar fyllt ett sådant syfte, möjligtvis oavsiktligt. Det har jag ingen aning om. Men konsekvensen blir detsamma.

När tidning efter tidning, i sin jakt på klick, låtit bli att kräva ännu hårdare anonymisering av berättelserna just för att även skydda anklagade från konsekvenserna av att bli falskt anklagad, har de skapat en situation när männen blivit rättslösa. För ingen rök utan eld och även ett rykte kan förstöra folks privatliv och karriär i ett trollslag.

Som Malmroos nu vittnar om.

Tidningarna hade kunnat välja att istället en sådan här beskrivning (påhittad):

“En av våra partner och en av grundarna på den stora PR-byrån ville bjuda mig på en privat drink på hans hotellrum på kvällen efter en kick off utomlands och började då ge mig komplimanger, smeka mig på kinden och försökte kyssa mig”

Hade de kunnat skriva:

“En manlig chef där jag arbetade ville vid ett tillfälle utanför kontorstid bjuda mig på drink……osv”.

Det första går enkelt för branschfolk att lista ut. Alla som jobbade på just den PR-byrån vet vem mannen är och kan lista ut vid vilket tillfälle detta skulle ha skett. Och så är anonymiteten puts väck. På fem minuter. Detta gäller alla branscher, för att Sverige är litet.

Som Malmroos skrev, det var anonymt men gick direkt att lista ut. Även om det inte framgår om just denna berättelse stannat i FB-gruppen eller publicerats i en tidning.

Poängen kvarstår.

Media har mycket stor makt att förstöra någon liv eller lyfta någons liv.  Rasera karriärer eller bygga upp dem från ingenstans.

Den sortens shaming man pratar om i sociala medier har kommit från media. Termen drev är en medial term.

Är man stor måste man vara snäll. Men media har tyvärr inte varit tillräckligt snälla här. I sin iver att ge “kvinnor upprättelse” har de glömt bort att även kvinnor är personer och personer är olika. Vissa kommer utnyttja kraften i rörelsen för egna syften som inte alls passar in och ljuga. Vi är nämligen inte våra kön. Vi är lika olika som män är olika varandra.

En samlad mediabransch har valt bort att bygga in de försäkringar för orättvisa offer i det här utan kört på istället.

Medvetet eller omedvetet har jag ingen aning om, jag har sett ett stort raseri även hos journalister och jag är inte helt övertygad om att detta personliga raseri inte färgat folks omdömen när det gäller det här. Full förståeligt men inte ursäktande och alltjämt beklagligt.

Men beklagligt räcker inte för de offer som skapats och kommer skapas av #metoo. När fall efter fall av oskyldigt anklagade kommer att bli kända.

Rätt ord är tragedi. 

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244 

Svenska vänsterns flathet mot hatet

Nu verkar alla chockade.

Att det finns en så synlig antisemitism i Sverige att molotov cocktails kastats mot judiska ungdomar i Göteborg på en fest.

Tack och lov skadades ingen. Men 10-20 maskerade män attackerade lokalen i syfte att skada. Annars kastar man inte brandbomber.

Deprimerande nog är det växande judehatet inget nytt alls. Inte för judarna. Och inte för oss som granskat detta område länge. Men debattörer som Paulina Neuding, som skrivit om det i 10 år, har istället utstått hat och hot själv för det. Och brunsmetning av namnkunniga uppburna journalister i diverse stora tidningar. Vissa av dem har nu visat sig vara vidriga även mot kvinnliga kollegor och fått lämna, andra jobbar kvar.

2012 skrev till exempel Världen idag om situationen för Malmös judar, som redan för 5 år sedan var förfärlig. Så dålig att folk flyttade från staden. 

Samma år skrev Neuding kolumn i SvD på samma tema, och om dåvarande kommunalrådet Reepalu som var en Socialdemokraternas största profiler i frågan, som alltså försvarade antisemitism i värsta fall, lät den hållas i bästa fall. Han tyckte att en tennismatch mellan Israel och Sverige i Davis Cup borde stoppats och de israeliska spelararna alltså få bära ansvar, över Israels förda politik.

Sverige fick besök av Obamas sändebud om antisemitism då som kallade Reepalus språkbruk antisemitiskt. 

Det har varit bekvämt att skylla allt på nazister. På enligt Expos granskning ca 200 individer. De är så få i Sverige att Svenskarnas Parti fick döpa om sig till Nordiska Motståndsrörelsen och gå ihop med våra grannländers föreningar. De 500-1000 individer de ibland under lika stor massmedial bevakning som under Melodifestivalen är alltså inte enbart svenskar utan även hitresta norrmän och danskar.

Men det är bekvämt. För att nazister är något så vidrigt så att alla är överens. 

Problemet är att det inte är de som utgör hotet mot judarna i Sverige. Eller i Europa.

Enligt en undersökning av tyska ISGAP 2015 med rubriken “Antisemitic Attitudes among Muslims in Europe: A Survey Review” kan man se att i Frankrike, som både har en stor muslimsk befolkning främst från Nordafrika, och också haft stora problem med antisemitiska attacker, så instämmer nästan 50 % i 4-6 av de antisemitiska påståendena.

Undersökningen är baserad på 40 000 intervjuer varav 13 000 med muslimer.

Man kan också se att från de högerextrema  Front National så ligger siffran betydligt lägre, de har dessutom betydligt högre andel som inte alls instämmer med något. Även om det är tydligt att även inom de högerextrema är siffran hög. Särskilt Frankrike har stora problem med antisemitism både i extremhögern och inom muslimska gruppen. Men även vänsterextrema, som ni kan under stapeln Front de Gauche.

Den här meningen är för alla er som älskar medvetna missförstånd för att kunna kalla alla ni ogillar nazister och rasister (ni andra kan hoppa över den): jag hatar nazister. All antisemitism och rasism är dålig och ska motverkas. 

I ett annat diagram kan man se att bland muslimerna med antisemitiska åsikter så är antisemitismen störst bland praktiserande muslimer. Men siffrorna är också höga även bland de som inte är det. Hela 30 % av de med endast muslimsk bakgrund är antisemiter.

Studien avfärdar också socioekonomiska förklaringar. Skillnaderna mellan icke muslimer och muslimer vad gäller antisemitism består trots det.

Det handlar inte om diskriminering.

Och det här är ju den svenska generalförklaringen, den vänstern alltid drar fram ur den höga hatten – de muslimer som hatar judar gör det för att det är synd om dem. De har ingen fritidsgård/jobb/fill in blank. Men detta stämmer således inte. Givetvis, i många länder i Mellanöstern är antisemitismen obegränsad i TV, undervisning etc. Och dessa åsikter tar man med sig när man flyttar.

I Sverige genomfördes en liknande studie 2005 av Brå och Forum för levande historia och som beskrevs i Forskning och Framsteg 2015.

Den visade att 39 % av muslimerna hyste antisemitiska uppfattningar, mot 5 % av befolkningen som helhet. 

I en annan studie bekräftas att förövarna av hatbrott och antisemitism till 51 % är muslimer och 25 % vänster.

Redan 2005 visste man alltså det här. Att antisemitismen är stor i den muslimska gruppen. Givet vad den tyska undersökningen visade så är den också stor bland folk som inte ens är praktiserande utan bara har muslimsk bakgrund. Studierna har inte tagit hänsyn till om muslimer är utlandsfödda själva eller är födda i det europeiska landet så slutsatserna ska antas gälla på hela populationen muslimer oavsett. Det säger att det inte bara kan hänföras till nyanlända utan är ett problem som består även hos generationer som föds in i majoritetskulturen.

Hur många muslimer som finns i Sverige är oklart, det finns olika siffror som florerar. Men om man ska använda en av vänsterns egna uträkningar, som själva har stora band med muslimska organisationer, så har vi i dagsläget över 1 miljoner personer eller 10,2 % av befolkningen. Migrationsverket räknar med att vi inom några år kommer ha tagit emot 500 000 nyanlända där den stora andelen är muslimer, så en försiktig uppskattning är att lägga på 300 000 till (siffrorna för 2015 ingår i 1 miljon och kan inte räknas igen).

Om undersökningen från 2005 gäller så kan vi anta att 39 % av 1,3 miljoner personer hyser antisemitiska uppfattningar.

Det handlar om över en halv miljon antisemiter som bor här inom ett par år bara.

Alla går inte till handgripligheter och personligen trakasserar judar men en andel gör det. Och ökar totala antalet ökar givetvis antal incidenter.

Men den svenska vänstern, inte minst Socialdemokraterna, har en skuld i det här. För de har inte, för att så många muslimer är deras väljare, i alls samma utsträckning som de markerat mot muslimhat, som islamofobi borde kallas, tagit tag i der. Istället har de varit en del av problemet och nuvarande regerings pinsamma flörtande med palestinska terrorister har kastat eld på brasan. Det tog ca fem minuter för dem att utan att prata med riksdagen och bröt all praxis som finns vad gäller förankring i Utrikesnämnden, att erkänna Palestina som stat. Sedan har det fortsatt.

Jag skrev ett inlägg som visade antisemitismen som flödade på statsminister Stefan Löfvens eget Facebook-konto när han vid ett sällsynt tillfälle försvarade Israel. Hans uppdatering togs bort helt. Sedan dess har man inte sett något i det ämnet där.

2013 kallade han palestinska Fatah för “kära systerparti“.

Fatahs dröm illustreras med en bild på ett berg med dödskallar med inristade davidsstjärnor på. Över allt vajar en Fatah-flagga från ett automatgevär. Kära systerparti.

Marita Ulvskog, som är EU-parlamentariker sedan länge, poserade nyligen med en bild på den palestinska terroristen Marwan Barghouti som sitter i fängelse för en rad mord och mordförsök på judar. En terrorist.

Socialdemokraternas riksdagsledamot Hillevi Larsson från Malmö är den som mest profilerat sig i antisemitiska sammanhang. Hon har deltagit i demonstrationer där man skanderat “frihetskrigarna med kniv” och själv poserat med en tavla från Hamas där Israel helt är utplånat.

Vår socialförsäkringsminister Annika Strandhäll hejade på när Larsson fick sin antisemitiska present. Så här djupt går nämligen ignoransen i Socialdemokraterna kring antisemitism att ett “grattis” när en kollega poserar med ett utplånat Israel inte ens höjer ett ögonbryn. Observera att Strandhäll alltså var minister redan när hon skrev sitt grattis.

Margot Wallströms kärlek till Palestina och deras terrororganisationer är vida känt, här fick hon pris av Abbas, ledare för Hamas. Kärvänligheten är slående.

Abbas är en profilerad antisemit och säger ofta saker som nedan.

Margot Wallström har lyckats med konsttycket att som vår utrikesminister bara drygt ett år in i tjänsten hamna på Simon Wiesenthals antisemitlista.

Plats 8 år 2016 av 10 platser.

Deras ensidiga fokus på Palestina i Israel-Palestina-konflikten och när de nu till och med passerat alla gränser och gjort hela Sverige till något slags slagträ spär givetvis på judehatet i Sverige, som tar sitt avstamp i just denna evighetslånga konflikt. Det också därför de satsar oerhörda resurser och fokus på muslimska organisationer i Sverige och för att motverka muslimhat. Men i proportion till hur utsatta judar är i Sverige får de mycket lite av vare sig fokus eller något annat.

Alice Bah Kuhnke, som är ansvarig minister, uttalade sig enligt regeringens hemsida senast den 22 november. Om #metoo. När bränderna mot moskéer var 2014, där flera visade sig berott på naturliga orsaker som elfel, tog det bara någon dag innan hon uttalade sig. Sedan deltog hon på en demonstration mot islamofobi och lovade då en utredning till och med. 

“Inget kan vara allvarligare“, sa hon om moskébranden i Eskilstuna.

Som visade sig inte vara mordbrand utan en olycka. 

Men om man ser på valresultatet 2014 så förstår man framför allt Socialdemokraternas intresse för att hålla sig väl med den muslimska gruppen, trots antisemitismen. En grupp som även Miljöpartiet och Vänstern har stora politiska intressen i men det får bli ett eget inlägg i så fall.

På Valmyndighetens hemsida kan man se valresultatet nedbrutet på stadsdelar.

Gör man ett axplock av de områden som har stor andel invandrare, nästan bara faktiskt, och därmed en stor muslimsk befolkning också ser man ett tydligt mönster – socialdemokratiska röster. De flesta av områdena är också med på listan som Polisen har över “extra utsatta områden”, eller de som kallas no-go-zoner i debatten.

Här hittar du obscent höga siffror, som över 70 % för sossarna i Vivalla i Örebro till exempel.

Ett parti som i poll of polls idag ligger på 28 % i Sverige får alltså 70 % i Vivalla. Kända för sina många jihadister för övrigt.

På Hisingen i Göteborg, där många utanförskapsområden ligger, fick de 57 % i valkrets Svarte Mosse.

I Linköpings Skäggetorp får de nästan 54 %.

I Malmö, där många muslimer bor, fick sossarna 72 % i valkrets Örtagården.

Och över 73 % i valkrets Törnrosen, också i ett utanförskapsområde.

I Brandkärr i Nyköping fick S nästan 60 %.

I Uppsala och Gottsunda fick de nästan 55 %.

I delar av Järva i Stockholm fick sossarna också över 70 %.

Detta är ingen slump.

Utan sedan många år en medveten strategi från Socialdemokraterna.

De har i många val ordnat “röstskolor”, något de i olika skepnader har varje år med hjälp av bland annat ABF. Utåt sett syftar det till att “öka valdeltagandet”, men det finns olika sätt att gömma in att det är S som ska väljas utan att det blir så tydligt som de röstskolor partisekreterare Baastad till exempel ordnade just i Vivalla inför valet 2010. Och som blev anmälda för fusk.

Att vänstern är beroende av muslimernas röster är tydligt i hela Europa.

I en stor artikel The New York Times beskrivs samma förhållande i Belgien, Frankrike och andra Europeiska länder.

Så länge Socialdemokraterna är beroende av muslimska röster och ju mer deras aktivism i Palestina-frågan tillåts ta över svensk politisk offentlighet när de sitter i regeringen, helt utan tanke på hur det påverkar vår relation till omvärlden, så kommer antisemitismen fortsätta att få breda ut sig utan egentliga åtgärder.

Aldrig har termen röstboskap passat bättre. 

 

Uppdatering 171213:

Jag såg denna träffande tweet på Twitter:

……………………………………….

Stöd mitt arbete, bli en Patreon

Eller Swish: 0762096244