När gör LO slut?

Idag kom SCB-rapporten som specificerar mätningen som kom tidigare i veckan. 

Och där fanns det mycket intressant att läsa. 

Först och främst är det intressant att se hur nuvarande mätning skiljer sig från hur opinionsmätningarna var förra valet tycker jag. För att främst se hur Miljöpartiet påverkats av att sitta i regering för första gången och när detta enfrågeparti faktiskt blev tvugna att ta ansvar för första gången. Vi vet ju alla att det gått…….så där med det. 

Om man tittar på hur det såg ut 2010 hade MP en av sina högsta siffror, med 10,7 % i maj det året. Innan valet. 

I valet i september det året fick de sedan 8 %, sitt bästa valresultat någonsin. 

 

Inför valet 2014 hade MP 8 % i mätningarna.

Valet till EU-parlamentet var efter mätningen. Då fick de rekordstöd och ökade ett mandat. Men i SCB-mätningen till riksdagsvalet hade de ändå backat från november 2011 då de fick sin bästa siffra på 11,7 %. 

 

I valet 2014 fick de 6,9 % och backade alltså. 

Vad har då hänt sedan de intog Rosenbad?

MP har sjunkit till 5,9 % i opinionen.

Eftersom det traditionellt finns luft i MP:s siffror, som jag visat ovan, kan man alltså dra slutsatsen att om det vore val idag skulle MP få ungefär 5 %. 

 

De har aldrig suttit i regering tidigare utan kunnat recensera politiken ur sitt enfrågeperspektiv på läkaren i alla år. Nu efter ett år har de fått spela ut alla sina kort och visat hur amatörmässiga de är. Och att de innerst inne är just ett enfrågeparti. 

Ingen kunde vara gladare över detta än jag. 🙂

Om man kollar vidare på SCB-mätningen finns det massa intressanta saker. Som media plockade upp direkt kan man se att Socialdemokraterna fortsätter att tappa.

Men mest intressant är hur LO:s medlemmar skulle rösta om det var val idag.  

I maj 2014, innan valet, sa 57 % av de manliga LO-medlemmarna att de skulle rösta på S. Bara 17 månader senare har siffran sjunkit till 38,5 %. 

Under samma period har andelen SD-väljare ökat från 20,3 % till 31,5 %.

 

LO är desperata. Tidigt i höstas gjorde den en liten film, som jag sedan gjorde ett eget svar på. Den filmen kan du se här nedan, och har visats över 22 000 gånger på Youtube. 

 

Sedan gjorde de en film till för några veckor sedan. Skärmdumpen nedan är från den. 

 

För en vecka sedan släppte de en tredje film, denna gång en 18-minutershistoria om just SDs historia. 

Hjälpte det?

Inte ett dugg. 

Varje år skänker LO många tiotals miljoner till Socialdemokraterna av medlemmarnas pengar. I valet 2014 hade väljarstödet för S i LO sjunkit till strax över 50 %. I mätningen i veckan ligger stödet på blott 41,6 % av samtliga medlemmar. 

Andelen SD-väljare är hisnande 24,2 %.

När kommer LO sluta ge bort pengar till ett parti som 60 % av medlemmarna inte röstar på, undrar man ju varför inte LO:s medlemmar kräver.  

När gör svenska LO som sin danska och tyska motsvarighet och skiljer sig från S?

 

Vad kan man då mer hitta i SCB-mätningen?

Jo, massa intressanta saker. Som till exempel att Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sitt största stöd bland unga kvinnor och att Centern omvänt har mest stöd bland kvinnor över 65 år. 

Riktigt intressant blir det att titta på Socialdemokraterna, som har lägst stöd bland just unga kvinnor och mest stöd bland äldre kvinnor, där över 40 % skulle rösta på dem bland de som är över 65 år. 

För SD är det kvnnor 50-64 år som är största åldersgruppen bland kvinnor och bland de unga. Men stödet bland de unga kvinnorna har nästan tredubblats sedan maj 2014. 

 

Men allra lägst stöd för Socialdemokraterna har de unga männen, där bara 15,2 % skulle rösta på dem.

Bland männen ökar andelen sedan för varje åldergrupp och de har absolut störst stöd bland männen över 65 år, där 42 % är väljare

Där har SD lägst stöd. 

Men sanningen som gällde 2010 när de kom in i riksdagen, att de i majoritet bestod av unga arga män, stämmer inte längre. De är fortfarande betydligt större bland männen (nästan dubbelt så starkt)  men de har nästan samma stöd i alla åldergrupper förutom bland pensionärerna. 

Omvänt bland Moderaterna är de framför allt de unga männen där sympatierna finns och hela 30,2 % skulle rösta på dem om det vore val idag.

Lägst stöd har de bland de äldre männen. 

 

Slutserna här är att Socialdemokraterna är ett parti som bokstavligen talat håller på att dö ut. Väljarna blir äldre och äldre och bland de unga är siffrorna katastrof.

Bara 19 % under 30 år skulle rösta på S idag.

Inte ens 25 % bland de mellan 30 och 49 år. 

Men det är omvänt för Moderaterna, där starkast stöd finns just i medelåldern och de yngsta på andra plats. 

Bland de äldre finns nästan inte MP och V. Bara 2,6 % en pensionärerna gillar Vänsterpartiet och 3 % Miljöpartiet. Om pensionärerna fick bestämma skulle alltså båda dessa, ihop med KD att åka ur riksdagen. 

Övriga partier, där Feministiskt Initiativ är störst, har i princip hela sitt väljarstöd bland de unga. Men de har mer än halverat sitt stöd sedan maj 2014 då Fi kom in i EP strax efter mätningen gjordes. Då fick de hela 11 %. 

Om det vore riksdagsval idag skulle alltså Fi få siffror på under 2 % (hela Övriga partier fick 2,1 % i nya mätningen). 

Yay. 🙂
 

Hur är då väljarstödet spritt i landet?

SD har aboslut störst stöd i Skåne inklusive Stormalmö. I Skåne exkl Malmö har de 25 % nästan. 

Minst är de i Stockholm, där de får 6,6 % men de ökar ändå även här med en procentenhet. 

Omvänt är det för Socialdemokraterna som i Stormalmö bara får 21,9 %, vilket är hela 10 procentenheter lägre än i maj 2014. I Göteborg är det nästan lika illa, där samlar dse 22,4 %. 

Ju mer norrut du kommer desto mer ökar sossarnas stöd och allra störst är de i Norrland, där de fortfarande har 46 % i mellersta och övre Norrland. 
 

Moderaterna är däremot störst i Övriga Stockholm exkl Stockholms kommun, där de får
33 %. Dock har de trots detta tappat från 39 % här sedan maj 2014. 

Stockholm och Skåne kommer på andra plats. Sämst stöd har Moderaterna i Göteborg där bara 19 % skulle rösta på dem. 

Ju mer landsbygd desto färre Miljöpartiväljare och störst stöd har MP i Göteborg, följt av Malmö och Stockholm. 

Den sista intressanta tabellen är den med bakgrund. 

Här kan man se att SD som förväntat har störst stöd bland svenska väljare MEN att de växer i gruppen utländsk och hela 9 % skulle rösta på dem idag. 

Socialdemokraterna har störst stöd bland de med utländsk bakgrund, där 38 % skulle rösta på dem. Även för V och MP är utländska väljare större än de svenska. 

Intressant nog har de utländska väljarna ökat hos Moderaterna betydligt sedan i maj 2014, från 18,4 % till hela 25,4 % så även för M är de utländska väljarna störst men här är stödet nästan 50/50. 

Allra sämst stöd i den utländska gruppen har KD följt av C. Båda skulle åka ur riksdagen om de fick avgöra valet. 
 

Om man skulle bryta ner siffrorna för bakgrund på socioekonomiska variabler gissar jag att man skulle se att S lockar en betydligt större andel av de utlandsfödda som lever i utanförskap. För just den gruppen har S haft störst stöd i de senaste valen. 

Och här är slutsatserna:  

Socialdemokraterna är i fritt fall. 

LO har traditionellt varit deras starkaste fäste men det vacklar. Nu när väljarstödet är 41 % endast för S kommer det blir problem att upprätthålla legitmiteten i att ge S en massa pengar varje år och dessutom kampanja för dem i varje val. 

S har dessutom andra problem: deras väljare dör av. Bokstavligen.

Ju yngre väljare desto mindre relevant är S och inte ens 20 % av de unga skulle rösta på dem. De är inte relevanta eller intressanta för folk under 50 år. 

Dessutom har de blivit ett norrlandsparti. De tappar mer ju längre söderut du kommer. Sämst går det i Göteborg och Malmö. De har gått från arbetarpartiet till bidragspartiet, där huvuddelen av deras väljare lever på bidrag eller är pensionärer. 

Och bland LO-medlemmar är det nu historiskt lågt. 

Hur länge kommer LO-medlemmarna acceptera att LO ger bort deras pengar till ett parti 60 % inte röstar på?

SD är inte längre bara ett glesbygdsparti för unga män utan ett parti med väljare i alla åldersgrupper och har flest väljare i Skåne, till skillnad från S. De växer bland unga kvinnor, där de haft lägst stöd tidigare. 

V och MP är har sin största bas bland de unga. 

Men även Moderaterna har starkt stöd där. 

En annan viktig sak att tänka på är att S, V och MP är de partier som har aboslut högst siffror bland utlandsfödda. 

Hur kommer flyktinginvandringen påverka valen framöver, när vi nu fyller på med hundratusentals nya utlandsfödda? Om även dessa i majoritet röstar vänster. 

Och så säger folk att statistik är tråkigt. 

 

Överklagan

Överklagande Sekretessbeslut

 Diarienummer beslut: 2014-05985
Utlämnandeärende: 2015-06670
Begäran utlämnande: Rebecca Weidmo Uvell

 
Härmed överklagar jag Vinnovas beslut att sekretessbelägga ärendet med diarienummer 2015-06670.

 Begäran gällde delrapportering av det anslag på 2 913 714 kronor av skattebetalarnas pengar som Rättviseförmedlingen fick beviljat 2015 för projektet Rättviseräknaren.

 Offentlighetsprincipen finns till för att medborgarna ska kunna se hur de pengar de betalat in används. Hela Vinnovas budget utgörs av just skatt och därför är det synnerligen angeläget att myndigheter som Vinnova är så transparenta det över huvud taget är möjligt.

Istället har de satt i system att sekretessbelägga så mycket information de kan när vanliga medborgare begär ut handlingar.

I våras fick jag ta del av den första delrapporteringen Rättviseförmedlingen gjorde i april, som begärts ut av en annan medborgare. Där hade Vinnova också sekretessbelagt de mest relevanta delarna – ekonomin.

För jag ville uttryckligen se hur pengarna används. Då mörklade Vinnova samtliga budgetposter med svart penna. Inte en enda post syns, eller totalbelopp. Hela syftet med min begäran förfelades därmed.

I min första begäran när de censurerade handlingarna bifogades hänvisade myndigheten ej heller till ett sekretessbeslut eller bifogade ens de paragrafer i Sekretesslagen de använt sig av.

 I mina tidigare kontakter med myndigheter har samtliga alltid bifogat en laghänvisning direkt i mailet. Istället tvingar Vinnova samtliga medborgare som vill se handlingar och där de beslutat om sekretess att i ett ytterligare mail efterfråga just beslut och hänvisning till den lagtext de stödjer sitt beslut på.

Jag kan inte se någon annan anledning än att myndigheten Vinnova vill försvåra för vanliga medborgare att använda sig av Tryckfrihetsförordningen kap 2. Jag begär regelbundet ut handlingar och vet vad jag kan kräva men de allra flesta medborgarna vet inte detta och det utnyttjar Vinnova. De vet att de flesta inte vet vad de har rätt till och genom att ge ett absolut minimum av service räknar de med att de flesta ger upp.

 Vinnova hänvisar till kap 30 i Sekretesslagen

–       Skydd för enskild verksamhet i fråga om näringslivet

 Rättviseförmedlingen är dock ingen privat näringsverksamhet utan en ideell förening utan vinstsyfte. Bidraget de sökte fick de just för att de inte är vinstdrivande, annars hade de kunnat utveckla den på egen hand och sälja tjänsterna eller söka annan privat finansiering.

Syftet med projektet Rättviseräknaren är inte kommersiellt utan hela Rättviseförmedlingens syfte är att ändra den obalans de upplever finns mellan kön och mellan etnisk bakgrund på positioner i samhället. De är en ren opinionsbildande verksamhet utan vinstintresse. Rättviseförmedlingen betonar själva i all sin kommunikation att de inte är kommersiella.

Vinnova hänvisar vidare till §23.

Där står ”sekretess gäller…….stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt”.

1.     För uppgift om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinning eller forskningsresultat om det kan antas att en enskilde lider skada om uppgiften röjs och

2.     För uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för det som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med en som är föremål för myndighetens verksamhet

 Däremot utvecklar inte enhetschef Peter Lindelöf eller jurist Björn Skarp med en mening ens vilken skada Rättviseförmedlingen skulle antas kunna lida om handlingarna inte sekretessbelagts.

Den stödverksamhet det gäller, Rättviseförmedlingen, håller varken på med produktion, handel eller transportverksamhet eller är en del av näringslivet i övrigt. De är en ideell förening som sagt, och som sysslar med opinionsbildning utan kommersiellt syfte.

Det som Vinnova bedömt är så känsligt att sekretess måste fattas är alltså kostnadsredovisningen, som i sin helhet censurerats.

Eftersom Vinnova inte utvecklat närmare exakt vad de åsyftar får jag tolka att de hävdar att kostnadsredovisningen ska tolkas som ”enskilds driftsförhållande”. För begäran handlar enbart om Rättviseförmedlingen och inte de eventuella affärsrelationer de har.

Följande uppgifter är mörklagda: upparbetade kostnader, ackumulerade kostnader, budget och återstår jämfört med budget.

Följande kostnadsslag är mörklagda: personalkostnader, utrustning/mark/byggnader, konsultkostnader/licenser mm, övriga direkta kostnader inkl resor, indirekta kostnader och totala kostnader. Fördelat på kolumnerna ovan.

Jag som medborgare ska alltså inte få se en enda siffra hur de pengar bidraget på 3 miljoner kronor använts, är Vinnovas bedömning.

Skälet?

För att en icke vinstdrivande verksamhet, en ideell förening som ej heller kan anses forska eller ha utvecklat en uppfinning anses lida skada om jag får veta hur mycket pengar projektet kostat hittills.

Vilket skada? Hur kan en ideell förening utan vinstsyfte lida skada av det?

Kostnadsredovisningen specificerar nämligen bara kronor och ören. Inte vilka leverantörer som använts, till exempel. Om jag hade velat få den informationen hade jag fått begära ut den separat, vilket jag ännu inte gjort.

Jag anser att det står utom allt rimligt tvivel att enhetschef Lindelöf och jurist Skarp inte har stöd i lagtexten för sitt beslut.

Sekretesslagens syfte är inte att ge myndigheter godtycklig makt över vad medborgarna ska få se och inte se utefter vad de som myndighet känner för att vara transparenta med.

Sekretesslagen finns till just för att skydda tredje part, viktiga forskningsresultat, kommersiell verksamhet att lida skada etc.

Sekretesslagens syfte är inte att skydda myndigheters förehavanden utan enskilda individer, företag, forskare etc så att de de facto inte lider någon skada

Tryckfrihetsförordningen är en av våra grundlagar, vilket befäster dess vikt i samhället. Det är också skälet varför lagen om offentlig handling regleras just i den.

Det är en av de lagar som befäster demokratin – att medborgarna ska få veta hur deras pengar används och att myndigheter och all offentlig verksamhet måste vara transparenta. Skatt är medborgarnas pengar och den rättigheten lagen ger dem att långtgående kontrollera att de används korrekt måste värnas. Det är också skälet till varför man inte bara har rätt att få ut offentlig handling, utan dessutom har lagstiftaren beslutat att det ska ”ske skyndsamt”.

Men i detta fallet är det mycket tydligt att myndigheten Vinnova felaktigt fattat ett sekretessbeslut som det inte finns stöd för i lagen enligt de paragrafer de hänvisar till.

Vidare kan det för rättens kännedom varar relevant att när Rättviseförmedlingen fick veta att Vinnova censurerat min begäran skickade de direkt sina handlingar till mig via email. Ocensurerade. Och de beklagar att myndigheten Vinnova fattat i även deras tycke ett mycket märkligt sekretessbeslut.

Slutligen vill jag säga att jag anser att allt missbruk av myndigheter av sekretess för att undkomma lagen om offentlig handling måste markeras emot kraftfullt. Får myndigheter fortsätta obemärkt med sådant urholkas till slut hela det demokratiska fundament lagen om offentlig handling vilar på, och vår 250 år gamla Tryckfrihetsförordning.  

Jag hemställer därför att Kammarrätten dömer i enlighet med min överklagan.

 

Tobaksfuffens

Upplägget uppdaterades 20151202 med två diagram. 

I mitt inlägg för några dagar sedan, Moralistannonsering, skrev jag om den bilaga mot cigaretter som damp ner i brevlådan nyligen, som en bilaga till DN.

Vi har nämligen minst 22 organisationer som alla jobbar som anti-tobakslobbyister.

De som köpte bilagan var Psykologer mot Tobak. Och det tog bara någon timme så hade deras ordförande, Barbro Holm Ivarsson mailat en kommentar till mig. 
 

Det hon ville förtydliga var den annons de hade i tidningen, med titeln Rökfritt liv – en mänsklig rättighet. Att den redaktionella annonsen (för det är ingen artikel) handlar om cigaretter är alltså tydligt. 

Den statistik de hade med var otydlig, tycker Barbro Holm Ivarsson. 

Var den det då?

Vi tittar på annonsen igen.

 

Faktarutan som avslutar annonsen kan ni se nedan. 

Där står det klart och tydligt att 21 % av männen och 20 % av kvinnorna röker.

 

Uppdatering 20151202:

Men det Holm Ivarsson nu vill ”förtydliga” är att de siffrorna hon använder inte är det vanliga statistikmåttet dagligrökning, vilket alla officiella instanser officiellt använder.

Utan hon har även inkluderat feströkarna. 

Varför förtydligade inte Psykologer mot Tobak detta redan i annonsen undrar jag då.

Varför väntar de tills jag kritiserar siffrorna?

För att de medvetet vill sprida felaktiga siffror. Givetvis. 

De vill låtsas att siffrorna gäller det statitiken refererar till vi kallar rökning, det vill säga dagligrökning, för att dessa siffrona är betydligt större.

Givetvis. På detta sätt verkar problemet större och deras egen legitimitet som förening blir direkt större. 

Den siffran som används när man pratar tobak är dagligaanvänding. Då och då-använding – det vill säga festsnusare och feströkare – räknas inte. Det är inte den användningen av tobak som härleds till eventuella hälsoproblem etc. 

​Bland annat Statistiska Centralbyrån använder detta mått. 

 

Även Socialstyrelsen använder daglig använding som mått på rökning. 

 

Det finns bara en anledning varför inte Psykologer mot Tobak var tydliga i annonsen och det är att vilseleda läsarna. 

Bilagan kom ut för 10 dagar sedan. Jag postade mitt inlägg i lördags. Jag gick in idag och kollade Psykologer mot Tobaks hemsida.

Finns det något förtydligande där? Nix.

Trots att det går att göra med några få knapptryck.

 

Kan man inte vinna genom att spela efter reglerna hittar man på egna, som man brukar säga.  

Trolla med fakta verkar lite grann vara grejen här. 

Hade de varit ärliga hade följande siffror stått under annonsen: 10 % av männen och 12 % av kvinnorna. Hälften alltså. 

Dessa siffror hittar man just på Tobaksfakta.

Eftersom ALLA som pratar tobak använder dagliganvänding som mått. Utom Psykologer mot Tobak, som vill kunna redovisa en större siffra i annonsen de köpt i bilaga de beställt. 

 

Något Psykologer mot Tobak helst heller inte pratar om är att siffrorna bara från 2004 minskat med 5 procentenheter. Rökningen har minskat varje år sedan 30 år tillbaka. 

Fortsätter det så här kommer vi inte behöva några Psykologer mot Tobak alls. 

Hur ska det då gå?